Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

System programming · 1C
Ukraine Pavlograd, Ukraine
278

Another sysadm.