Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Create a catalogue of products for the online storeCтворити каталог продуктів для інтернет магазину

Translated10 000 UAH

 1. 4765
   36  0

  7 days10 000 UAH

  Good Morning, Maxime

  Ready to fulfill your task.
  I will also be able to set you SEO + advertising if you need.

  Let’s agree)
  доброго дня , Максим

  готовий взятися за виконання вашого завдання.
  також зможу вам налаштувати сео + рекламу, якщо буде потрібно

  пишіть - домовимося)

 2. 1521    35  0
  25 days10 000 UAH

  Good day . I can realize your project. Ready to discuss everything in detail. If necessary, I work as a FOP. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Можу реалізувати Ваш проект. Готовий детально все обговорити. Якщо потрібно працюю як ФОП. Буду радий співробітництву.

 3. 3940
   19  0

  10 days10 000 UAH

  Good day, ready to discuss, specialize in online shops and promote them, contact. Ready to work under the FOP contract or through a seafood
  Добрый день, готов обсудить, специализирусь на интернет магазинах и их продвижении, обращайтесь. Готов работать по договору ФОП или через сейф

 4. 1470
   103  2

  7 days10 000 UAH

  Interested in your project!
  Can we discuss details and start cooperation?
  Freelancehunt
  Зацікавив ваш проект!
  Можемо обговорити деталі та почати співпрацю?
  Freelancehunt

 5. 1745
   34  0
  Work samples:
  Синхронизация товаров OpenCart со сторонним сервисом
  7 days10 000 UAH

  Good afternoon, I was interested in your project. I have experience in creating Internet resources of a variety of complexity, as well as problem-solving and website creation on OpenCart, WordPress and others. Let’s write to discuss more in detail.
  Доброго вечора, мене зацікавив ваш проєкт. Маю досвід в створенні інтернет-ресурсів різної складності, а також розв'язання проблем, доробок та створення сайтів на OpenCart, WordPress та інші. Пишіть обговоримо детальніше.

  Similar completed project: Разработчик для сайта Opencart

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 439    1  0
  15 days10 000 UAH

  We’re developing for you “the key”
  Design - layer - filling - primary SEO optimization, etc.

  Write, we will discuss details.
  On the platform I have recently, but experience mono look at the portfolio - Freelancehunt
  Разработаем для вас ИМ "под ключ"
  Дизайн - верстка - наполнение - первичная сео оптимизация и тд.

  Пишите, обсудим детали.
  На платформе я недавно, но опыт моно посмотреть в портфолио - Freelancehunt

 8. 1347    30  2   1
  7 days10 000 UAH

  What is your product line? What do you sell? How long have you been doing this?

  I can help you.
  Яка у вас продуктова лінійка? Що продаєте? Як давно цим займаєтесь?

  Можу вам допомогти

 9. 445

  10 days10 000 UAH

  I can make a site with the right structure and filters, adapted to SEO, integrated with market plays, accounting systems, CRM, equination systems for online payments without additional programming and time losing. A lot of language versions can be made.
  Consultation is free. Turn to!
  Можу зробити сайт з правильною структурою і фільтрами, адаптований СЕО, інтегрується з маркетплейсама, обліковими системами, CRM, еквайрінговими системами для онлайн оплат без додаткових програмувань і втрати часу. Можна зробити безліч мовних версій.
  Консультація безкоштовно. Звертайтесь!

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 833    12  1
  14 days10 000 UAH

  Do you need to make a website catalogue? Ready to engage as a platform offered by WordPress, without designers. Let’s write to the PP, let’s discuss the details.
  Вітаю, потрібно зробити сайт-каталог? Готовий зайнятися, як платформу пропоную вордпрес, без конструкторів. Напишіть у пп, обговоримо подробиці.

 12. 446    1  0
  15 days10 000 UAH

  Good day . I have experience creating online stores "from zero" with successful further promotion. I can give examples and recommendations.
  Доброго дня. Маю досвід створення інтернет-магазинів "з нуля" з успішним подальшим просуванням. В приват можу надати приклади та рекомендації.

 13. 429  
  10 days10 000 UAH

  Good day ,

  I am an IT company from the city of Chmelitsky.

  Our team is ready to implement your task, I suggest in personal messages to discuss details, make a small TZ, after which we will be able to move further in the development stages.
  Добрий день,

  Я представляю ІТ-компанію з міста Хмельницького.

  Наша команда готова до реалізації вашої задачі, пропоную в особистих повідомленнях обговорити деталі, скласти невеличке ТЗ, після чого ми зможемо далі рухатись по етапах розробки.

 14. 394    1  0
  10 days10 000 UAH

  Hi Max, I offer you to complete your project under the key.
  Crossbrowser, adaptive (PC, tablet, smartphone)
  The cost and deadlines are approximate, more accurately I will notify you immediately after the study of all the details of the project.
  Possible payment after the work.
  Examples of my works:
  Freelancehunt
  Quality, advice and guarantees.
  With respect to Sergey.
  Привіт Максим, пропоную виконати Ваш проект під ключ.
  Кросбраузерно, адаптивно (ПК, планшет, смартфон).
  Вартість і терміни приблизні, точніше повідомлю відразу після вивчення всіх деталей проекту.
  Можлива оплата після прийому роботи.
  Приклади моїх робіт:
  Freelancehunt
  Якість, консультації, гарантії.
  З повагою Сергій.

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 562

  30 days15 000 UAH

  Доброго дня є досвід у інтернет магазинів, починаючи від створення сайту до його просування. Займався розробкою стратегичного маркетингу для успішного продажу за наявності великої кількості конкурентів. За наявності більш детальної інформації можу розрахувати стратегію та бюджет з погляду маркетолога. За потреби можу виконати парсинг товару та його унікалізацію.

 • Konstantin Sklyarsky
  28 January, 21:02 |

  Можно посилання на магазн?
  Що за группа товару, скілки товарів?

  Чи є фото?

 • Sergey K.
  30 January, 18:43 |

  Яка CMS система?

  Скільки товарів?

  Яку інформацію потрібно заповнювати для кожного з товарів (назва, фото, додаткові фото, опис, атрибути/опції і т.п.)?