Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Small translation into EnglishНевеликий переклад на Англ

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 785    23  0
  1 day500 UAH

  Good afternoon. I offer a good translation into a beautiful English language.
  Доброго вечора. Пропоную гарний переклад прекрасною англійською мовою.

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 225  
  1 day500 UAH

  Hello, I will be happy to fulfill your order. I guarantee compliance with all requirements. Write
  Здравствуйте, с радостью выполню ваш заказ. Гарантирую соблюдение всех требований. Пишите

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 283    2  0
  1 day200 UAH

  Good night, ready to translate the text in a few hours. I am a translator, so there will be no problems with the text. I will be happy to cooperate!
  Добрий вечір, готовий перекласти текст вже за кілька годин. Навчаюсь на перекладача, тому проблем з текстом не буде. Буду радий співпраці!

 7.  freelancer isn't working in the service any longer
 8. 216    1  0
  1 day250 UAH

  Good Morning
  I have English at C1 level.
  I will do it quickly and quickly without mistakes.
  Доброго вечора
  я володію англійською на рівні С1
  Зроблю все швидко та оперативно без помилок

 9. 312    1  0
  1 day500 UAH

  Good night ! I am pleased to fulfill your task. I have experience in translating texts on different topics, including on the theme of games. Teacher of English and translator. You will get a good and good translation.
  Level of English C1
  Добрий вечір! Із радістю виконаю ваше завдання. Маю досвід перекладу текстів на різні тематики, у тому числі і на тему ігор. За освітою викладач англійської та перекладач. Отримаєте якісний та грамотний переклад.
  Рівень англійської C1

 10. 445    5  0
  1 day200 UAH

  Good evening, I am studying philosophy, English. level C1, I am engaged in translations, I can quality and according to the requirements translate the text
  доброго вечора, я навчаюсь на філолога, англ. рівня С1, займаюсь перекладами, можу якісно та відповідно до вимог перекласти тект

 11. 478    3  0
  1 day200 UAH

  Good day . Dear Jordan Bruno, I will perform the translation quickly and quality!
  Добрий день. Шановний Jordano Bruno, виконаю переклад швидко та якісно!

 12.  freelancer isn't working in the service any longer
 13. 829
   9  0

  1 day500 UAH

  Good day, I have experience in translation. Ready to start today. Write and do it quickly and efficiently!
  Добрий день, маю досвід в перекладі. Готовий почати сьогодні. Напишіть і зробимо швидко та якісно!

 14. proposal concealed by freelancer
 15. 453    5  0
  1 day200 UAH

  Hello to you!
  Knowledge of English C1 will be ready in 1-2 hours.
  The translation will be performed quality.
  For the perfect result, the text takes two stages of counting.
  55 grn/1000 swp. I will be happy to cooperate)
  Здравствуйте!
  Знание английского С1, готово будет через 1-2часа.
  Перевод будет выполнен качественно.
  Для досконального результата текст проходит два этапа вычитки.
  55грн/1000збп. Буду рада сотрудничеству)

 16. 1040    17  1   2
  1 day400 UAH

  Good day, ready to fulfill your assignment. Let’s write and agree.
  Добрий день, готовий взятися за виконання поставленого вами завдання. Пишіть, домовимося.

 17. proposal concealed by freelancer
 18. proposal concealed by freelancer
 19. proposal concealed by freelancer
 20. 846
   9  1

  1 day250 UAH

  Good afternoon, interested, I have a level (C1) from English. I will do it as quickly and efficiently as possible.
  Доброго вечора, зацікавленний, маю рівень (С1) з Англійської мови. Зроблю максимально швидко та якісно.

 21. 366    3  0
  1 day400 UAH

  Good day ! Great experience in translations on various topics. Interested in your project and ready for implementation. I look forward to your message!
  I am committed to doing it quickly and efficiently.
  P.S. Language level: B2
  Доброго дня! Великий досвід в перекладах на різні тематики. Зацікавлений у вашому проекті та готов до виконання. Чекаю на ваше повідомлення!
  Зобов'язуюсь виконати швидко та якісно.
  P.S: рівень мови: В2

 22. 206  
  1 day200 UAH

  Hello to you. I speak English at a professional level (C2). I will perform the translation within 1 day. I have experience with translations of computer games and news about games.
  Здравствуйте. Владею английским языком на профессиональном уровне (C2). Выполню перевод в течение 1 дня. Имею опыт переводов компьютерных игр и новостей про игры.

 23. proposal concealed by freelancer
 24. proposal concealed by freelancer
 25. 250    1  0
  1 day200 UAH

  Good Morning !

  I am free of charge in English (C1) and Ukrainian, and I also work in an American company with language carriers. So your translation will be done in time and quality.
  The price can be reduced.
  I will be grateful for cooperation!
  Добрий ранок!

  Вільно володію англійською (С1) та українською , а також працюю в американській компанії з носіями мови. Тому ваш переклад буде виконаний вчасно та якісно.
  По ціні зможемо домовитись на ще меншу)
  Буду вдячна за співпрацю!

 26. 451

  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 27. proposal concealed by freelancer
 28. 367  
  1 day300 UAH

  Hello to you! I would be happy to work with you!
  I have a lot of experience with translations and I am ready to help.
  Здравствуйте! Была бы рада поработать с вами!
  Имею большой опыт работы с переводами и готова помочь!

 29. proposal concealed by freelancer
 30. proposal concealed by freelancer