Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

AssistantПомічниця

Translated

 1. 643    9  0
  2 days200 UAH

  Good day ! I have a free time and a desire to do this work. I know the basic English language and a confident PC user, write in person, I will show you my portfolio, price question I offer to solve together
  Доброго дня! Маю вільний час та бажання займатися подібною роботою. Знаю базову англійську мову та впевнений користувач пк, пишіть в особисті, покажу вам своє портфоліо, питання ціни пропоную вирішити разом

 2. 399    14  1
  1 day200 UAH

  1 sent letter on the found contact - 2 UAH.
  I guarantee a responsible approach to the assigned task.
  1 отправленное письмо по найденному контакту - 2 грн.
  Гарантирую ответственный подход к поставленной задаче.

 3. 616    15  0
  1 day500 UAH

  Good Morning Mary. Interested in your project, you have experience working as a virtual assistant for more than 4 years. Knowledge of English at a sufficient level. Go to private to discuss details. and thank you.
  Доброго дня, Марія. Зацікавив ваш проект, є досвід роботи віртуальним асистентом більше 4х років. Знання англійської на достатньому рівні. Звертайтесь в приватні для обговорення деталей. Дякую.

 4. 665    10  0
  2 days200 UAH

  Good day . Interested in your project.
  Recently there was a similar work experience, but with clothing suppliers - it was necessary to look for suppliers and send them a letter with an offer of cooperation.
  I will be happy to collaborate.
  Добрий день. Зацікавив ваш проект.
  Нещодавно був подібний досвід роботи, але з постачальниками одягу - потрібно було шукати постачальників та відправляти їм лист з пропозицією співробітництва.
  Звертайтесь, буду рада співробітництву.

 5. 1810    59  4
  1 day200 UAH

  Good Morning)
  Interesting task
  I love book publishing, so I would like to help you with this task.
  There is experience in searching for clothing stores and much more (you can look at me profiles)

  Level of English Upper-Intermediate
  I promise to perform the work quality and find all possible publications with contacts (I recommend sending not only to the mail as the letter may be lost, but also to other social networks)
  One contact and sent letter to the mail + in the social network, if necessary - 5gn
  I will be happy to cooperate)
  Добрий день)
  Цікаве завдання
  Я обожнюю книжкові видавництва, тому хотіла б вам допомогти з цим завданням
  Є досвід пошуку магазинів одягу закордоном та багато іншого(можете переглянути в мене профілі)

  Рівень англійської Upper-Intermediate
  Обіцяю якісно виконувати роботу та знайти всі можливі видавництва з контактами (Рекомендую надсилати не тільки на пошту так як лист може загубитись, а і в інші соціальні мережі)
  Один контакт та надісланий лист на пошту + в соц мережі, якщо потрібно - 5грн
  буду рада співпраці)

 6. 496    7  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  I can help you in running tables, running the table will need to be on the Google disk so it will be more convenient as it will be in access.
  Knowledge of English is,
  There is free time.
  We agree on payment.
  Доброго дня!
  Можу Вам допомогти у веденні таблиць, вести таблицю потрібно буде на гугл диску так буде зручніше, оскільки буде в доступі.
  Знання англійської є,
  Вільний час є.
  по оплаті домовимося

 7. 364  
  1 day300 UAH

  Good afternoon. Interested in your job, ready to work
  Доброго вечора. Зацікавлена в Вашій вакансії, готова працювати

 8. proposal concealed by freelancer
 9. 273  
  2 days200 UAH

  Welcome to Mary.
  Ready to take this project, I will do everything in good quality and at a reasonable price.
  I have an initial knowledge of English, but I know how to hire in search engines, and I will find all the necessary information.
  The price of the mail is 1 UAH.
  Вітаю Марія .
  Готова взятися за цей проект, зроблю все в якісно та за розумну ціну.
  Маю початкове знання англійської мови , але вмію орентуватися в пошукових системах, та знайду всю необхідну інформцію.
  Ціна за відправлений лист 1 грн.

 10. 265    3  0
  2 days200 UAH

  Good Morning Mary.
  I can help you, I know English and I know how to make good and clear tables.
  I have a lot of free time.
  1 post and 1 post. Networks (if available) - 5 UAH
  This is done with the table.
  We can also agree with you on other ways of attracting customers.
  Let’s discuss all the details and I’m happy to work together.
  Доброго дня, Марія.
  Я можу вам допомогти, знаю англійську мову та вмію робити гарні та зрозумілі таблиці.
  Маю багато вільного часу.
  1 лист на пошту та соц. мережі (якщо є) - 5 грн
  Це з врахуванням робити з таблицею.
  Також можемо з Вами домовитися про інші способи залучення клієнтів.
  Пишіть обговоримо всі деталі, буду рада співпраці.

 1. 1426    41  0
  1 day500 UAH

  Good afternoon. Ready to discuss the details of the project. There is a similar work experience. of 100 UAH. for an hour of work. to turn.
  Доброго вечора. Готова обговорити деталі проекту. Є подібний досвід роботи. 100 грн. за годину роботи. Звертайтесь.


Client
Project published
2 months 1 day ago
103 views
Labels
 • сбор информации
 • поиск информации
 • сбор данных
 • e-mail рассылка
 • e-mail маркетинг
 • поиск информации в Интернете
 • ручной сбор
 • поиск контактов
 • email письма
 • Поиск и сбор информации