Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Editing Products on Prom

Translated

 1. 304  
  1 day14 USD

  Good morning, I have experience in the field, ready to fulfill your task.
  1 edition - 20 UAH
  Доброго дня, маю досвід на промі, готова до виконання вашого завдання.
  1 редакція - 20 грн

 2. 288    3  0
  1 day14 USD

  Good Morning Artem.I can with pleasure arrange for you goods positions on the Prom website according to your TZ.I have been working as a content manager for a long time.I’m always working with admin Prom.One ordered cargo position = 8-10 UAH.I have filled websites with different products, so work experience is there.Create properly the tree categories and products, the manufacturer.Sorting of goods by categories.Here is the last charged goods -

  HTTPS://kavun.net.ua/ua/p1746683146-zhenskaya-pizhama-victorias.html
  HTTPS://kavun.net.ua/ua/p1746675502-zhenskaya-pizhama-victorias.html
  HTTPS://kavun.net.ua/ua/p1780631862-muzhskie-krossovki-nike.html
  HTTPS://kavun.net.ua/ua/p1787068768-muzhskie-krossovki-adidas.html


  HTTPS://jumpexpert.com.ua/site_search?search_term=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9+HS

  https://jumpexpert.com.ua/site_search?search_term=BD-630+MG%2FG%2BY-220+G

  HTTPS://teplodimlviv.com.ua/ua/site_search?search_term=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+

  HTTPS://marketit.com.ua/new_products/page_4
  HTTPS://marketit.com.ua/new_products/page_5
  HTTPS://marketit.com.ua/new_products/page_6


  Description of HTML-tag H1 HTML-tag Title, Meta-tag Keywords, Meta-tag Description.Fill out features, description, SEO, photo / video.Always in contact!Contact me here or email me.
  Доброго вечора Artem.

  Можу з задоволенням для Вас відредагувати товарні позиції на сайті Prom згідно Вашого ТЗ.

  Контент менеджером працюю вже дуже давно.

  Завжди працюю з адмінкою Prom.

  Одна відредагована товарна позиція = 8-10 грн.

  Наповнював сайти з різними товарами, тому досвід роботи є.

  Правильно створю дерево категорій та товарів, виробника.

  Сортування товарів за категоріями.

  Ось силка на останні завантажені товари -

  https://kavun.net.ua/ua/p1746683146-zhenskaya-pizhama-victorias.html
  https://kavun.net.ua/ua/p1746675502-zhenskaya-pizhama-victorias.html
  https://kavun.net.ua/ua/p1780631862-muzhskie-krossovki-nike.html
  https://kavun.net.ua/ua/p1787068768-muzhskie-krossovki-adidas.html


  https://jumpexpert.com.ua/site_search?search_term=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9+HS

  https://jumpexpert.com.ua/site_search?search_term=BD-630+MG%2FG%2BY-220+G

  https://teplodimlviv.com.ua/ua/site_search?search_term=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+

  https://marketit.com.ua/new_products/page_4
  https://marketit.com.ua/new_products/page_5
  https://marketit.com.ua/new_products/page_6


  Прописання HTML-тег H1 HTML-тег Title, Мета-тег Keywords, Мета-тег Description.

  Заповнення характеристик, опис, SEO, фото / відео.

  Завжди на зв'язку! Для зв'язку зі мною пишіть тут чи мій Email

 3. 529    1  0
  1 day14 USD

  Good day !
  Ready to do the work. I have a lot of experience with such work. The price for the edited goods position is 7 UAH.
  I am responsible and I will be happy to cooperate!
  Добрый день!
  Готов выполнить работу. Есть большой опыт подобной работы. Цена за отредактированную товарную позицию 7 грн.
  К работе подхожу ответственно, буду рад сотрудничеству!

 4. 1156    40  1
  1 day14 USD

  Good afternoon Arth.

  Interested in your project. Experience in promotions is great.
  Based on your TZ, the cost of editing 1 card will be from 15 UAH.

  I will be happy to discuss all the details of cooperation with you.
  Добрый вечер, Артём.

  Заинтересовал Ваш проект. Опыт работы на Пром большой.
  Исходя из Вашего ТЗ, стоимость редактирования 1 карточки составит от 15 грн.

  Буду рада обсудить с Вами все детали сотрудничества.

 5. 234  
  1 day14 USD

  Good day .
  Interested in your project,
  Fill 100%, description, characteristics, keywords, photos.
  Also positions.
  Interesting to see TZ.
  Interested in long-term cooperation.
  I fill on a constant basis the store with military clothes, ammunition.
  I give examples in personal.
  Let’s discuss all the details.
  Доброго дня.
  Зацікавив ваш проєкт,
  Заповнення на 100 %, опис, характеристики, ключові слова, фото.
  Також редагування позицій.
  Цікаво побачити ТЗ.
  Зацікавлений у довгостроковій співпраці.
  Наповнюю на постійній основі магазини з військовим одягом, амуніцією.
  Приклади надам в особисті.
  Пишіть обговоримо всі деталі.

 6. 601    5  0
  1 day14 USD

  Good day .

  If quality to edit with the use of photoshop (to allow the card to be maximum) - 20 UAH. for one card.
  Доброго дня.

  Якщо якісно редагувати з використанням фотошоп (щоб карточка була максимально конверсійна) - 20 грн. за 1 карточку.

 7. 1217    41  1
  1 day14 USD

  Good day . I edit any goods that work. The price of the card is 8 UAH. I can work every day.
  Добрый день. Редактирую любые товары, с пром работала. Цена за карточку 8 грн. Работать могу каждый день

 8. 352    1  0
  Winning proposal1 day14 USD

  Good day !
  I wanted to contact you with a proposal to help you with the work.
  I have experience in filling online stores on the CMS Opencart, WordPress and Joomla platforms! I also have experience working with such market plays as ROZETKA, PROM, OLX and EPICENTR.
  The price for one card can only be stated after the test is completed. I am ready to discuss details in personal messages.
  I will be glad to take your project and do everything you can to make you happy with the result.
  Доброго дня!
  Я хотів звернутися з пропозицією допомогти вам з роботою.
  Маю досвід у наповненні інтернет-магазинів на платформах CMS Opencart, WordPress та Joomla! Також володію досвідом роботи з такими маркетплейсами, як ROZETKA, PROM, OLX та EPICENTR.
  Ціну за одну картку можу сказати лише після виконання тестової. Я готовий обговорити деталі в особистих повідомленнях.
  Буду радий взятись за ваш проект і зробити все можливе, щоб ви були задоволені результатом.

 9. 2168    78  0   1
  1 day27 USD

  Good day, ready to fulfill your task. Delivery of the goods card - 15 UAH.
  Добрый день, готова выполнить вашу задачу. Правка карточки товара - 15 грн.

 10. 240  
  1 day82 USD

  For a handmade laptop I take from 40-150gns.
  We can talk.
  За вручну зроблений ноутбук беру від 40-150грн.
  Можемо поспілкуватись.

 11. 2 more hidden bids