Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Creation of Creativity

Translated

 1. 8596
   203  0

  1 day51 USD

  Good afternoon, ready to start the task. I’ve been working on video and animation for over 5 years. I work efficiently and quickly. Let’s write, let’s discuss details.

  The portfolio has examples of my work: Freelancehunt

  I will be happy to work together)
  Доброго дня, готова приступити до завдання. Займаюсь обробкою відео та анімацією понад 5 років. Працюю якісно та оперативно. Пишіть, обговоримо деталі.

  У портфоліо є приклади моїх робіт: Freelancehunt

  Буду рада співпрацювати)

 2. 4224    167  0   1
  1 day13 USD

  Welcome to Julia.I’m working on design design (only statistics)!Instead of empty promises, I will tell you about myself in numbers:
  450+ successful projects
  100% unique design
  In connection with 24/7.🏆🖇🕙I have been working stable for 3 years, ready for permanent cooperation.

  Result guarantee: If you do not satisfy the result, I will return the money!Write to me, let’s talk about the details!Work is ready now.

  My work- Behance
  Review - Freelancehunt

  *The price is indicated.🙌💼⭐For an accurate assessment, please contact me to clarify the project details!
  Вітаю, Юлія. Працюю з розробкою дизайну (тільки статика)!
  Замість пустих обіцянок розкажу про себе в цифрах:
  🏆 450+ успішних проєктів
  🖇 100% унікальний дизайн
  🕙 На зв'язку 24\7. Стабільно працюю 3 роки, готова до постійної співпраці

  Гарантія результату: якщо не задовільнить результат - поверну кошти!
  Напишіть мені - обговоримо деталі! Почати роботу готова зараз🙌

  💼 Мої роботи- Behance
  ⭐️Відгуки - Freelancehunt

  *Ціна вказана орієнтовна. Для точної оцінки, будь ласка, зв'яжіться зі мною для уточнення деталей проєкту!

 3. 394  
  1 day13 USD

  Good day . I will help you with all your wishes.
  I have experience in the development of statistical and video creativity, social networking. Free to full approval!
  I suggest to discuss more in detail in personal messages.
  Доброго дня. Допоможу вам, враховуючи всі побажання.
  Маю досвід у розробці статичних та відео креативів, оформленні соц.мереж. Правки безкоштовно до повного затвердження!
  Пропоную обговорити більш детально в особистих повідомленнях.

 4. 519    2  0
  4 days25 USD

  Good day
  There is experience in design of different direction. Ready to discuss details and start work immediately!
  Write: Freelancehunta
  Добрий день
  Є досвід дизайну різного спрямування. Готова обговорити деталі та одразу розпочати роботу!
  Пишіть: Freelancehunta

 5. 267    1  0
  4 days25 USD

  Good day !
  I guarantee to do everything in good and timely manner.
  Let’s talk and do!
  Freelancehunt
  Доброго дня!
  Гарантую виконати все якісно і вчасно!
  Звертайтесь - обговоримо та зробимо!
  Freelancehunt

 6. 718    7  0
  1 day13 USD

  The greeting,
  I am a graphic designer that will help you create exactly what you want.
  I have worked as a graphic designer for more than two years in such programs:
  with Adobe Photoshop
  The Adobe Illustrator
  The Adobe Indesign
  The Procreate
  The Canva
  My portfolio:
  Behance Behance
  I will be happy to cooperate.
  The best wishes – Victoria.
  Привіт,
  Я графічний дизайнер який допоможе вам створити саме те що ви бажаєте
  Працюю графічним дизайнером вже понад два роки в таких програмах:
  - adobe photoshop
  - adobe illustrator
  - adobe indesign
  -procreate
  -canva
  Моє Портфоліо:
  Behance Behance
  Звертайтесь буду рада співпраці.
  З найкращих побажань - Вікторія)

 7. 1113    27  0
  1 day13 USD

  Welcome to! Interested in your order. I will do it properly and timely.
  Let's write, let's discuss all the details. I will start work right now.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Вітаю! Зацікавило ваше замовлення. Зроблю якісно та вчасно.
  Пишіть, обговоримо всі деталі. Розпочну роботу прямо зараз.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 8. 334  
  1 day13 USD

  Yulia is welcome! I have experience in creation. I’ve done creative for Amazon, Instagram, and YouTube.
  I have my channel on Youtube https://www.youtube.com/channel/UCKxwECI1POHHrTSSApMsCeA
  More of my work here Freelancehunt

  I look forward to cooperation)
  Юлія, вітаю! Маю досвід в стовренні креативів. Робив креативи для Amazon, Instagram,Youtube.
  Маю свій канал на Youtube https://www.youtube.com/channel/UCKxwECI1POHHrTSSApMsCeA
  Більше моїх робіт тут Freelancehunt

  Чекаю на співпрацю)

 9. 683    20  0
  30 days152 USD

  Yulia is welcome! I have great experience in advertising creatives. He worked in a advertising agency. He worked with various brands and establishments in Kiev and Ukraine and abroad.

  Examples: https://www.figma.com/file/W50doi15L1q6m5Pmggf7Yd/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C?node-id=0%3A1

  They worked on continuous improvement of CTR and others.
  Юлія, вітаю! Маю великий досвід роботи в рекламних креативів. Працював в рекламній агенції. Працював з різними брендами та закладами у Києві та Україні та за кордоном.

  Приклади: https://www.figma.com/file/W50doi15L1q6m5Pmggf7Yd/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C?node-id=0%3A1

  Працювали над постійними покращенням показників CTR та іншими.

 10. 3721    82  5   3
  1 day13 USD

  I will be glad to do
  rich experience. A lot of similar works.
  My work
  YouTube.com/KirillPoezdnik/ (more than 120 works)

  Presentations (more than 70 works)
  https://www.youtube.com/watch?v=JKMZpKcCj84&list=PL-FBcLuDywP5EgY2-yEjMuspfBxcrXdM4

  Shorts
  YouTube.com/KirillPoezdnik/shorts/

  Behance (Graphics, 3D)

  Animations (more than 60 works)
  https://www.youtube.com/watch?v=nUjDopCdxB0&list=PL-FBcLuDywP5ugu8mos1Eu7Xx6zeq1qJH

  3D
  https://www.youtube.com/watch?v=ly1EMYFV01w&list=PL-FBcLuDywP7LfXLypsYAjwUjlSHAAwjm


  Write a reply please.
  Буду радий зробити
  Багатий досвід. Багато подібних робіт.
  Мої роботи
  YouTube.com/KirillPoezdnik/ (більше 120 робіт)

  Презентації (більше 70 робіт)
  https://www.youtube.com/watch?v=JKMZpKcCj84&list=PL-FBcLuDywP5EgY2-yEjMuspfBxcrXdM4

  Shorts
  YouTube.com/KirillPoezdnik/shorts/

  Behance (Графіка, 3D)

  Анімації (більше 60 робіт)
  https://www.youtube.com/watch?v=nUjDopCdxB0&list=PL-FBcLuDywP5ugu8mos1Eu7Xx6zeq1qJH

  3D
  https://www.youtube.com/watch?v=ly1EMYFV01w&list=PL-FBcLuDywP7LfXLypsYAjwUjlSHAAwjm


  Напишіть відповідь будь ласка.

 11. 1286    51  3
  1 day13 USD

  Hello to you! I am glad to help you.
  Let’s talk about all the details!
  Привіт! З радістю Вам допоможу.
  Звертайтеся, обговоримо всі деталі!

 12. 885    21  0
  1 day13 USD

  Welcome to!
  Ready for work)
  I work efficiently, quickly and creatively
  I do everything in mind of the customer's wishes.
  Portfolio: Freelancehunt
  Вітаю!
  Готовий до роботи)
  Працюю якісно, швидко та креативно
  Роблю все з урахуванням всіх побажань замовника
  Портфоліо: Freelancehunt

 13. 580    5  0
  2 days25 USD

  Welcome to Julia)
  I am interested in your project, so I offer you to work with me.
  All details I suggest to discuss in personal messages

  You can see my work in the profile, or here.
  Google Drive
  Вітаю, Юлія)
  Зацікавив ваш проєкт, тому пропоную співпрацю зі мною
  Всі подробиці пропоную обговорити в особистих повідомленнях

  Мої роботи можете глянути в профілі, або тут
  Google Drive

 14. 1376    14  0
  1 day25 USD

  Welcome to Julia! Ready to solve your tasks with the development of creative and video content for social networks and graphic materials. More than 15 years of experience using Figma, Photoshop, Premier Pro and other programs for creative and quality solutions. The assigned tasks will be completed in a tight time with high quality!
  Здрастуйте, Юлія! Готовий вирішити ваші завдання з розробки креативів та відео контенту для соцмереж та графічних матеріалів. Понад 15 років досвіду використовую Figma, Photoshop, Premier Pro та інші програми для творчих та якісних рішень. Поставлені завдання будуть виконані у стислий термін з високою якістю!

 15. 3562    68  1
  1 day28 USD

  Good day, examples of my works/animations:
  HTTPS://www.youtube.com/channel/UCWkO2-cn6Tk1ACl_TLCN0Rg
  There is also a base of doctors in different languages.
  I will be happy to work with you.)
  Добрий день, приклади моїх робіт/анімацій:
  https://www.youtube.com/channel/UCWkO2-cn6Tk1ACl_TLCN0Rg
  Також є база дикторів на різних мовах.
  Буду радий з вами співпрацювати)

 16. 352    3  0
  3 days25 USD

  Good day, ready to work.
  I have experience in ( Adobe premier pro, Adobe photoshop, Adobe audition)
  Examples of works
  Google Drive
  Добрий день, готовий взятись за працю
  Маю досвід в ( Adobe premier pro, Adobe photoshop, Adobe audition)
  Приклади робіт
  Google Drive

 17. 8 more hidden bids

Current freelance projects in the category Banners

Cover for a book

38 USD

I am looking for a talented designer who can create a cover coloring for a children's book. I also need to make a banner for the book.

Banners ∙ 2 proposals

Рекламна листівка

32 USD

1 Накласти текст на фото , підібрати шрифти та цвітову палітру. Розмір А4. Текст : Care of Nails Sweden (це імʼя компані) Послуги : Fotvärd Manikyr, gellack Ögontransar singel Адреса: Mariefred, Nygatan 1C • Boka pả bokadirekt "Care of Nails Mariefred "

BannersCustomer support ∙ 12 proposals

Design covers for Youtube videos

38 USD

It is necessary to draw/design covers for a YouTube channel, there are references, send examples of your work.

BannersSocial media page design ∙ 36 proposals

Banner and icon for a children's (gaming theme) YouTube channel

20 USD

A banner and an icon need to be created for a children's gaming YouTube channel. Some preferences: it is desired that the banner and icon feature a cartoon character or in the Minecraft style, resembling a child, I will send a photo;)

Banners ∙ 35 proposals

Creating Discord servers

13 USD

Professional Discord server administrator with over two years of experience in creating and managing communities. I have extensive experience in setting up and managing channels for effective communication and collaboration. Key skills: Deep knowledge of the Discord platform and…

Illustrations and drawingsBanners ∙ 2 proposals

Client
Yuliia K.
Ukraine Kyiv  1  0
Project published
1 month 29 days ago
274 views