Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

Olga Awdejew

Niemcy Berlin, Niemcy
17 dni 8 godzin temu
Częściowo zajęty częściowo zajęty
Zakończono 9 Sejfów
1 rok temu
10 zleceniodawców
w Serwisie 7 lat
 • Парсинг
 • аналитика
 • маркетинговое исследование
 • анализ данных
 • анализ конкурентов
 • финансовый план
 • финансово-экономические расчеты
 • исследования рынка
 • финансовое моделирование в Excel
 • разрабока бизнес планов
 • бизнес-план
 • финансовый анализ
 • автоматизирую отчетность в MS Excel
 • парсинг конкурентов
 • Бизнес планирование

Ranking

Zakończonych projektów
100%
Średnia ocena
10 z 10
Ranking
1513
Doradztwo biznesowe
Badania marketingowe
8 projektów
Badania marketingowe
2 projekty
Wyszukiwanie i zbieranie informacji
1 projekt
Doradztwo biznesowe
1 projekt
Sprzedaż i generowanie leadów

Umiejętności i kwalifikacje

Usługi

Outsourcing i konsulting

Portfolio


 • 300 USD

  Model finansowy dla startupów, eCommerce, USA

  Doradztwo biznesowe
  W ramach projektu opracowano model finansowy dla startupów (Excel).
  Model umożliwia wprowadzenie własnych danych wyjściowych, a także automatycznie aktualizuje dane makroekonomiczne w segmentach docelowych rynku USA

  #Planowanie biznesowe
  # Model finansowy
  #excel
  #Startup
  # Model finansowy
  # e-commerce
  #Startup
  # Prognozy
 • 250 USD

  Analiza i prognoza sprzedaży dla MB. Stacja , USA

  Badania marketingowe
  W ramach projektu przeanalizowano dane testowe robotów stacjonarnych i spełniono prognozę sprzedaży na następne 36 miesięcy

  #Analiza rynku
  #Marketing badań
  # marketingu
  • Badania rynku
  Przegląd rynku
  #Startup
  # Ryzyko
  # Przegląd
  Analiza konkurentów
  #Analiza kojartowa
  # e-commerce
  #Startup
  # Prognozy
 • 400 USD

  Fin.model loterii online + TZ i algorytmy dla deweloperów

  Doradztwo biznesowe
  #Excel
  # tablice
  #Zdrobne tabele
  Tabliczki Excel
  #sql
  #Dashboard
  Dwa diligencje
  #FinModel
  #model finansowy
  #Plan biznesowy
  #Planowanie biznesowe
  #Analityk biznesowy
 • 250 UAH

  Обзор рынка юридических услуг для бракоразводных процессов, США

  Badania marketingowe
  В ходе исследования были определены емкость и объем рынка юридических услуг для бракоразводных процессов в США. Выделены характеристики рыночного кластера - юр. услуг онлайн: потенциальный объем на следующие 36 месяцев, конкуренция, целевая аудитория и портрет потребителя. Аналогичный обзор выполнен для российского рынка. Итогом работы стало сравнение результатов по странам, выводы и рекомендации для выбора локации для старта стартапа.

  В ходе работ применены кабинетные методы, а так же полевые - онлайн-анкетирование потенциальных потребителей, в ходе которых были подтверждены предварительные гипотезы, выводы и рекомендации.

  По условиям сотрудничества больше информации о проекте не может быть предоставлено. Спасибо за понимание

  #глубинные интервью
  #опросы
  #интервью
  #составитель вопросов
  #анализ рынка
  #маркетинговое исследование
  #маркетинг
  #исследование рынка
  #обзор рынка
  #Стартап
  #обзор
  #анализ конкуренции
 • 500 USD

  Marketingowe badania rynku usług psychologicznych

  Badania marketingowe
  Badano rynki usług psychologicznych online w Ukrainie, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Wyznaczono potencjalnie atrakcyjne niši do wejścia nowego gracza, sporządzono portrety potencjalnych nabywców, udzielono zaleceń dotyczących metod monetyzacji i tworzenia cen
 • 450 USD

  МИ PropTech с акцентом на технологии Artificial Intelligence

  Badania marketingowe
  В ходе исследования оценена емкость и объем рынка PropTech-решений с акцентом на технологии Artificial Intelligence, в РФ и странах ЕС. Выполнен анализ спроса, конкуренции, потенциальных источников финансирования и рисков для стартаппа в данной нише.

  Демо-версия исследования доступна по ссылке https://drive.google.com/file/d/1TfN-9lmBcPO4G2xwGMdEzbFhG3hazs4y/view?usp=sharing

  По условиям сотрудничества больше информации о проекте не может быть предоставлено. Спасибо за понимание

  #анализ рынка
  #маркетинговое исследование
  #маркетинг
  #исследование рынка
  #обзор рынка
  #Стартап
  #риски
  #обзор
  #анализ конкуренции
  #PropTech
  #Artificial Intelligence
  #AI
 • 750 USD

  Whitepaper i memorandum inwestycyjne, kraje EEA

  Doradztwo biznesowe
  Whitepaper i memorandum inwestycyjne w celu przyciągnięcia inwestycji za pośrednictwem ICO, dla innowacyjnych projektów w dziedzinie wodociągów i centralizowanej dostawy wody pitnej do potrzeb domowych w kilku krajach EEA.Ostateczne wyniki prac są przedstawione w postaci Whitepaper (w postaci prezentacji w Power Point) i memorandum inwestycyjnego z dynamicznym modelem finansowym w programie Excel (który pozwala liczyć opcje korzyści dla potencjalnych inwestorów i inicjatorów projektu bezpośrednio w trakcie negocjacji).Łączna liczba 33 slajdów.Zawartość (główki slajdów):
  O inicjatywie projektu
  Nasza misja
  Kluczowe informacje o projekcie
  WODHHHH i token VHH
  Technologia realizacji pomysłu
  Jak to działa
  Tworzenie MVP jest już realizowane.
  Inteligentne cele projektu
  Mapę drogi
  Potencjał rynku dostaw wody i odprowadzania wody
  Konkurencja na rynku
  Konsumentów Usług
  Główne trendy w sektorze dostaw wody i odprowadzania wody w krajach EEA
  Możliwości wzrostu
  Główne wskaźniki finansowe
  TOKENS dystrybucja
  Dyrektywa inwestycyjna
  Korzyści dla inwestorów
  Plan organizacyjny
  Założyciel
  Zespół
  Ryzyko projektu
  Plan rozwoju i promocji
  Ukończone postanowienia


  Zgodnie z warunkami współpracy nie można ujawnić szczegółów pracy, nie można podać więcej informacji na temat projektu.Dziękuję za zrozumienie

  # Iko
  # Biały papier
  Biały papier ICO
  #Wielki papier
  # kryptowaluta
  #Token
  #ieo
  #Inwestycje
  #Memorandum inwestycyjne
  # przyciąganie inwestycji
  #Plany biznesowe
  #Planowanie biznesowe
  #model finansowy
  #Plan biznesowy
  #Planowanie biznesowe
  #Analityk biznesowy
  # Prognozy
  #excel
  #Starty
 • 350 USD

  Глубинные интервью с потенциальными потребителями и конкурентами

  Badania marketingowe
  В ходе работы было проведено 17 глубинных телефонных интервью с ЛПР российских компаний, как предоставляющих, так и потребляющих услуги аренды подъемной техники.
  Анкета состояла из 10-ти открытых вопросов, таким образом, помимо запланированной, была получена дополнительная информация и данные.
  Результаты опроса представлены в виде архива аудио-записей, сводной таблицы с основными тезисами в ответах, диаграмм с анализом полученных ответов (они были сегментированы и структурированы)

  Больше инфо о проекте https://drive.google.com/file/d/1dz53mx_TvJRDcr4fmAbRo3j9sedbVUeG/view?usp=sharing

  По условиям сотрудничества больше информации о проекте не может быть предоставлено. Спасибо за понимание

  #глубинные интервью
  #опросы
  #интервью
  #составитель вопросов
  #анализ рынка
  #маркетинговое исследование
  #маркетинг
  #исследование рынка
  #обзор рынка
 • 150 USD

  Финансовая модель стартапа - контроль качества окружающей среды

  Doradztwo biznesowe
  Разработана динамическая финансовая модель в Excel для стартапа в области контроля качества окружающей среды и помещений, с автозаполнением презентации.

  По условиям сотрудничества, разглашение подробностей работы не допускается, больше информации о проекте не может быть предоставлено. Спасибо за понимание

  #бизнес-планы
  #бизнес-планирование
  #финансовая модель
  #бизнес план
  #бизнес планирование
  #бизнес-аналитик
  #прогнозирование
  #excel
  #стартапы
 • 100 USD

  Приложение для экспресс-оценки проектов. Excel

  Doradztwo biznesowe
  В рамках разработки due diligence - системы для коллег (украинская инвестиционная компания) разработано приложение в Excel для первичной оценки перспективности стартапов, на основе поступающих запросов на финансирование. Приложение работает на основе автообновляемой базы https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies (через SQL) и позволяет первично оценить перспективность и потенциал роста ниши в стране деятельности будущего проекта.

  Более детально https://drive.google.com/file/d/1sZMg4gjXEKvukl7vOyphW8RbDSkh7hRv/view?usp=sharing

  #excel
  #Таблицы
  #Сводка
  #Сводные таблицы
  #Сводные таблицы Excel
  #sql
  #Power Pivot
  #Dashboard
  #оценка рынка
  #оценка
  #оценка компаний
  #due diligence
  #анализ рынка
  #маркетинговое исследование
  #маркетинг
  #исследование рынка
  #обзор рынка
  #финансовая модель
  #бизнес-планы план
  #бизнес-планирование
  #бизнес-аналитик
  #прогнозирование
 • 450 USD

  Финансовая модель к бизнес-плану открытия клиники в США

  Doradztwo biznesowe
  На основе готовой бизнес-концепции разработана динамическая финансовая модель открытия клиники в США, с автоматическим внесением изменений в итоговую презентацию для потенциальных инверторов.

  По условиям сотрудничества, разглашение подробностей работы не допускается, больше информации о проекте не может быть предоставлено. Спасибо за понимание

  #excel
  #Таблицы
  #Сводка
  #Сводные таблицы
  #Сводные таблицы Excel
  #sql
  #Power Pivot
  #Dashboard
  #оценка рынка
  #оценка
  #оценка компаний
  #due diligence
  #анализ рынка
  #маркетинговое исследование
  #маркетинг
  #исследование рынка
  #обзор рынка
  #финансовая модель
  #бизнес-планы план
  #бизнес-планирование
  #бизнес-аналитик
  #прогнозирование
 • 350 USD

  Проведение опроса. Анализ, выводы и рекомендации. США

  Badania marketingowe
  В рамках выполнения маркетингового исследования рынка и ниши входа будущего нового продукта и игрока был проведен опрос потенциальной целевой аудитории в США. Ответы интерпретированы, проанализированы, построено и обосновано несколько гипотез, оценен достижимый потенциал и даны конкретные рекомендации по выходу нового продукта.

  Некоторые детали проекта https://drive.google.com/file/d/1TvloI-z6YWzUuhlZdjaYMtsXvWiusndn/view?usp=sharing

  По условиям сотрудничества больше информации о проекте не может быть предоставлено. Спасибо за понимание

  #глубинные интервью
  #опросы
  #интервью
  #составитель вопросов
  #анализ рынка
  #маркетинговое исследование
  #маркетинг
  #исследование рынка
  #обзор рынка
 • 500 USD

  Анализ рыночных ниш и формирование БД дилеров

  Badania marketingowe
  Целью исследования стало выявление и составление базы потенциальных
  дилеров (посредников) и конечных потребителей (прямых) в 10 странах СНГ и ЕС.

  Основные вопросы:
  • Кто потенциально мог бы быть дилером в каждой нише и в каждой стране
  • Кто мог бы быть конечным потребителем продукции Заказчика и почему
  • Какие страны и ниши наиболее приоритетны, освоение каких стран и
  ниш стоит отложить на время, а от каких полностью отказаться.

  Результаты анализа представлены в виде 3-х частей:
  • Сводный Отчет, с данными по всем странам и нишам. Так же в Отчете применена рейтинговая система (от 1 до 4) На основе рейтинга составлена наглядная тепловая матрица приоритетности стран и ниш для выхода
  • Детальные Отчеты по странам (10 стран)
  • Приложение со сформированной базой потенциальных потребителей и дилеров и результатами интервью с некоторыми из них.

  Подробности исследования доступны по ссылке https://drive.google.com/file/d/1Kcw3qngAwH9K7gZ8w58ukJjjvh7YDZIz/view?usp=sharing

  #excel
  #поиск_информации
  #потенциал
  #анализ конкуренции
  #Таблицы
  #Сводные таблицы
  #Сводные таблицы Excel
  #sql
  #Power Pivot
  #Dashboard
  #оценка рынка
  #оценка
  #оценка компаний
  #due diligence
  #анализ рынка
  #маркетинговое исследование
  #маркетинг
  #исследование рынка
  #обзор рынка
  #финансовая модель
  #бизнес-планы план
  #бизнес-планирование
  #бизнес-аналитик
  #прогнозирование
 • 100 USD

  Аналитический отчет о компании

  Doradztwo biznesowe
  Полное досье на компанию, с прогнозом развития деятельности и рекомендациями по сотрудничеству

  #аналический отчет
  #анализ конкурентов
  #маркетинговое исследование
  #стратегия сотрудничества
  #профайлинг
  #досье на конкурента
  #досье на партнера
  #excel
  #Таблицы
  #Сводка
  #Сводные таблицы
  #Сводные таблицы Excel
  #sql
  #Power Pivot
  #Dashboard
  #оценка рынка
  #оценка
  #оценка компаний
  #due diligence
  #анализ рынка
  #маркетинговое исследование
  #маркетинг
  #исследование рынка
  #обзор рынка
  #финансовая модель
  #бизнес-планы план
  #бизнес-планирование
  #бизнес-аналитик
  #прогнозирование
 • 300 USD

  Исследование рынка авто с пробегом СНГ, ЕС. 2019 г

  Badania marketingowe
  Анализ рынка автомобилей с пробегом в Украине, РФ, Беларуси, Казахстане и, для сравнения, в Литве, Эстонии, Польше и Германии.
  В исследовании представлены:
  Текущие объемы рынка, его структура и тенденции
  Описание основных операторов на рынке, их бизнес-модели
  Описание спроса, портрет и сегментация покупателей
  Выводы и прогнозы по рынку
  Оценка барьеров входа и рисков для нового игрока

  #excel
  #оценка рынка
  #оценка
  #анализ рынка
  #маркетинговое исследование
  #маркетинг
  #исследование рынка
  #обзор рынка
  #финансовая модель
  #бизнес-планы план
  #бизнес-планирование
  #бизнес-аналитик
  #прогнозирование

Recenzje dotyczące zrealizowanych projektów 11

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Задание исполнено очень профессионально и в сроки. Быстрая обратная связь. Рекомендую!

20 sierpnia 2021 3000 UAH
Analiza rynku kosmetyków USA i Rosji

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Projekt realizowany jest na wysokim poziomie zawodowym. Olga i jej zespół zrobili wszystko zgodnie z porozumieniem KP, doskonałą analizę ankiety. Polecam do współpracy.

14 sierpnia 2021 3000 UAH
Analiza rynku rozwodów w USA

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Zespół Olgi zrealizował projekt w terminie i w pełnym wymiarze. Doradzam do współpracy.

2 sierpnia 2021 9000 RUB
Собрать плацдарм ФПИ

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Поставленная задача Ольгой выполнена.

Profil został usunięty | Indywidualny | Wzajemna opinia

14 maja 2021 7000 UAH
Plan biznesowy

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Doskonała praca, na wysokim poziomie. Olga jest profesjonalistą. Polecam !

14 kwietnia 2021 25 000 RUB
Dokonaj pełnej analizy marketingu

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Profesjonalnie przeprowadziła analizę rynku rozwiązań Proptech. Polecam do współpracy.

9 kwietnia 2021 20 000 RUB
Badania rynku potencjalnych partnerów B2B

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Bardzo zadowolony z współpracy! Profesjonalnie, szybko i poprawnie. Bardzo przyjazny i przyjemny w komunikacji użytkownik. Cieszymy się z następnym zamówieniem.

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

18 luty 2021 10 000 RUB
Opracowanie modelu biznesowego

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Olga jest profesjonalistą swojej pracy. Model biznesowy, który zrobiła na 10+.
W pełni wniknęła w moje liczby i wszystko realistycznie wykładnie, uważam, że bardzo ważne jest, aby wniknąć to, czego chce klient.
Jestem bardzo zadowolony z projektu. I polecam ją jako wysokiej jakości specjalisty.
Bardzo dziękuję za wysokiej jakości pracę!

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Идеальное исполнение заказа, высокий профессионализм и стратегичное мышление. Качество работы превосходит ее стоимость.

Profil został usunięty | Indywidualny | Wzajemna opinia

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko w klasie wyższej, wszystko tak jak ja kocham. Zadanie zostało wykonane w terminie, obliczenia są zrozumiałe i przejrzyste, rozważania są spójne i logiczne. Bardzo dziękuję, Olga, bardzo mi się przydałeś z tym projektem.

13 października 2015 20 USD
Pięknie wykończony rachunek ogrzewania

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko zostało wykonane dokładnie tak, jak zostało zamówione - bardzo piękne i bardzo wykwalifikowane.
Rzadkie połączenie !
Polecam .

Profil został usunięty | Wzajemna opinia

Aktywność

  Ostatnie zgłoszenia 10
Freelance projekt
Freelance projekt
Freelance projekt
6581 UAH
Freelance projekt
17 000 UAH
Freelance projekt
Freelance projekt
Pieniądze SettlePay-Wallet Indywidualny projekt
5000 UAH
Freelance projekt
12 000 UAH
Freelance projekt
Sprzedaż nieruchomości zagranicznych. Analiza rynku Indywidualny projekt
1000 UAH