Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

c# .net developer microsoft excel windows forms asp.net mvc web api jquery asp mssql asp.net webforms angular asp.net core microsoft exel ajax opencart azure

Aleksey B.
Microsoft .NET · C#
Ukraina Kijów, Ukraina
1908
 51  0

Denis S.  
Programowanie aplikacji · C#
Ukraina Dniepr, Ukraina
944
 64  1

Aleksandr N.  
Programowanie aplikacji · Java
Ukraina Odessy, Ukraina
884
 247  7

Mikola Debitov  
Microsoft .NET · Opracowanie prezentacji
Ukraina Łuck, Ukraina
457
 80  0

Mykola P.  
C# · PHP
Ukraina Kijów, Ukraina
449
 65  8

Vadim Bieloborodov  
C# · Python
Ukraina Kijów, Ukraina
436
 25  0

V'yacheslav N.
C# · Microsoft .NET
Ukraina Odessy, Ukraina
378
 115  4

Oleksandr Kotenko
Microsoft .NET · Programowanie stron internetowych
Ukraina Żytomierz, Ukraina
340
 4  0

Dmitry Lukyanenko  
Programowanie stron internetowych · Microsoft .NET
Ukraina Użhorod, Ukraina
335
 6  0

Yury T.
Microsoft .NET · Ruby
Ukraina Chmielnicki, Ukraina
307
 11  0