Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

C# · C i C++
Ukraina Łuck, Ukraina
8002
 133  1
 • ado.net
 • ASP.NET Core
 • ASP.NET MVC Web Api
 • c# .net developer
 • C/CPP
 • Entity Framework
 • gamedev
 • mssql
 • postgresql
 • Unity3D
 • Windows Forms

C# · Tworzenie oprogramowania systemowego
Ukraina Nikołajew, Ukraina
4074
 38  1
 • ASP.NET Core
 • ASP.NET Web Api
 • Back-End Devolopment
 • Blazor
 • chatgpt
 • DevOps engineer
 • docker
 • grpc
 • mobile traffic
 • mongodb
 • traffic
 • website traffic

Javascript · C#
Ukraina Kijów, Ukraina
3384
 27  0
 • Angular
 • Angular.js
 • ASP.NET Core MVC
 • c# .net developer
 • javascript
 • JS && TypeScript
 • Nestjs
 • node.js
 • nopCommerce - ASP.NET

C# · PHP
Ukraina Kijów, Ukraina
3133
 65  8
 • ASP.NET Core
 • ASP.NET Core MVC
 • ASP.NET Web Api
 • mongodb

C# · Microsoft .NET
Ukraina Lwów, Ukraina
1637
 46  4
 • ASP.NET Core
 • AzureDevops
 • Blazor
 • c plus plus developer
 • c# .net developer
 • docker
 • Entity Framework
 • ffmpeg
 • MySQL/MsSQL/NoSQL
 • OpenCV
 • opengl
 • Postgre SQL
 • python developer
 • Redis / PostgreSQL / MySQL
 • RESTful

C# · Hybrydowe aplikacje mobilne
Ukraina Krzemieńczug, Ukraina
1408
 19  0
 • ASP.NET Core
 • flutter
 • Xamarin
 • Uniwersalna aplikacja do zarządzania czasem — przykładowe portfolio freelancera w kategorii Programowanie na Androida

C# · C i C++
Ukraina Ukraina
1334
 29  0
 • ASP.NET Core
 • c# .net developer
 • C/CPP
 • postgresql

C# · Microsoft .NET
Ukraina Kijów, Ukraina
1289
 5  0
 • ASP.NET Core
 • c# .net developer
 • Entity Framework

C# · Programowanie aplikacji
Ukraina Zaporoże, Ukraina
1208
 31  1
 • ASP.NET Core
 • c# .net developer
 • Microsoft .NET
 • UWP
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • WindowsForms
 • xaml

Tworzenie chatbota · Konfigurowanie oprogramowania i serwerów
Ukraina Odessy, Ukraina
939
 24  0
 • ASP.NET Core
 • ASP.NET Web Api
 • docker
 • Docker swarm
 • Firebase
 • mongodb
 • Tamaranga