Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

Alex — iamking
C# · C i C++
Ukraina Odessy, Ukraina
1145
 18  3
 • senjor C#
 • TelegramPromoBot — przykładowe portfolio freelancera w kategorii C#
 • R4TActivator — przykładowe portfolio freelancera w kategorii C#
 • NotGram Auth — przykładowe portfolio freelancera w kategorii C#

Microsoft .NET · C#
Ukraina Lwów, Ukraina
385
 2  0
 • ASP.NET Core
 • ASP.NET MVC Web Api
 • Bootstrap
 • c# .net developer
 • Entity Framework
 • jquery
 • mssql
 • postgresql
 • senjor C#

Rekrutowanie
Ukraina Kijów, Ukraina
301
 1  0

Rekruter z 2-letnim doświadczeniem w IT, arbitrażu i fintech/crypto. Umiejętności: Rekrutacja, rozmowy kwalifikacyjne, weryfikacja CV, wyszukiwanie LinkedIn, funkcje HR, spotkania 1:1, pełny cykl rekrutacji, onboarding, offboarding, umiejętności komunikacyjne, Jira, Confluence, Slack, HRM, CRM Istotne doświadczenie: PayAdmit (fintech, сrypto, IT) Rekruter marzec 2022 - styczeń 2023 AcidBro (arbitraż, IT) Rekruter marzec 2021 - marzec 2022 Obowiązki, które wykonywałem: Pełen cykl rekrutacji (tworzenie wakatów, selekcja życiorysów, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, pisanie ofert pracy, zatrudnianie); Zamykanie stanowisk IT/Marketing/Finanse/HR/Sales/Support/Arbitrage (Middle/Senior Developer (Java, JavaScript, Android, C++, C#, Frontend, Backend, Fullstack, itp.), Devops, Project/Product Manager, CFO, CMO, CTO, szef sprzedaży itp.); Onboarding i offboarding pracowników.

Polska Gdańsk, Polska
45

Java Software Engineer z ponad 6 letnim doświadczeniem w pisaniu aplikacji backendowych dla instytucji bankowych, rządu, telco. Posiadam wyższe wykształcenie Informatyczne. Język programowania to tylko narzędzie, potrafię dostosować się do technologii. Na codzień wykorzystuję Java & Spring. Tworzyłem aplikacje frontendowe w oparciu o framework Angular. Programowałem w C/C++ i Python. Znam bazy relacyjne, NoSql i wiem jak używać w praktyce. Znam się na bezpieczeństwie aplikacji webowych. Potrafię zintegrować AI z Twoją aplikacją. Mam doświadczenie z chmurą publiczną tj. AWS. Mam bloga - lsdev.pl. W wolnym czasie piszę artykuły i dziele się wiedzą. Jednym z moich hobby jest również miksowanie muzyki, mam swój kanał na youtube i jestem również tam aktywny.
 • Angular
 • AWS
 • docker
 • Java Senior Developer
 • java spring
 • javascript
 • MySQL/MsSQL/NoSQL
 • oop
 • OWASP
 • postgresql
 • Python3
 • Spring Boot

Python · Tworzenie chatbota
Ukraina Ukraina
Drogo. Jakościowo. Do końca
5402
 19  0

Witam! Jesteśmy zespołem specjalizującym się w tworzeniu aplikacji internetowych, backend serwisów oraz różnego rodzaju oprogramowania dla biznesu. W naszym zespole znajdują się: Projektant UX/UI , tworzący intuicyjne interfejsy użytkownika. Developer Python , biegły w jednym z najbardziej pożądanych języków programowania. Developer TS/JS ️, pracujący z najnowszymi technologiami tworzenia dynamicznych i interaktywnych aplikacji. DevOps ‍, zapewniający niezawodność i efektywność naszych projektów. Jesteśmy gotowi ożywić Twoje pomysły i wyzwania, wnosząc innowacje i jakość do każdego projektu!
 • Amazon AWS
 • Back-End Devolopment
 • django
 • Front End Developer
 • full stack web-developer
 • Python 3.
 • React
 • react.js
 • RESTful
 • Senior Web Developer
 • Telegram Bots

Programowanie stron internetowych · Tworzenie chatbota
Ukraina Iwano-Frankiwsk, Ukraina
3781
 36  0
 • fullstack senior
 • golang
 • React Native
 • react.js

Python · Bazy danych
Ukraina Lwów, Ukraina
3094
 29  0

Ivan Hrytskiv Team Lead / Senior Software Engineer Summary I am an Team Lead / Principal | Senior Software Engineer, Developer with over 18 years of experience in software development and leading IT projects activities. I have worked on many different projects where I have had to solve a different issues including architecture design, DB schemas, optimization, some DevOps tasks, requirements analysis and technical research, leading full cycle development from scratch to product launch. Creative, polite, punctual, responsible, study easy, can work independently and in team. Great desire to work. I have my own patents in the fields of medicine, religion, science. Technical skills Programming Languages ,Technologies & Tools: DBMS: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Progres4GL NoSQL: Redis, MongoDB, Cassandra Search Engine: ElasticSearch Technologies: Docker / Docker Compose, Kubernetes, Postman, Prometheus Web-servers: nginx, apache Cloud: Google, AWS Frameworks / Libraries: Django framework, REST framework, Flask framework, Scrapy, Selenium, SeleniumBase, SeleniumWire, puppeteer, JMeter, jQuery, Bootstrap, Jinja2, Allure Tools: Atlassian JIRA; Confluence The Python Object Relational Mapper: SQLAlchemy CI/CD tool: Jenkins Experience working with Linux and cloud platforms Experience in Agile-based (Scrum) methodologies Repository / CI :GitLab, GitHub, Bitbucket Task Queue: Celery, Circus Message Broker: RabbitMQ, Kafka Python AsyncIO, Aiohttp, Aiofiles Create API documentation – RAML, Swagger Operating Systems Linux Windows Other Scrum Patent ▪Patent Title: “BorntoFish”. Patent/Application Number: m202016093 ▪Patent Title: Computer program “The Secret of Happiness”. Patent/Application Number: 39354. Author and developer of project "First Ukrainian anti-crisis Christian - psychological medical - health program" Secret of Happiness "(Part One) ▪Patent Title: Computer program “Hello Bible”. Patent/Application Number: 86345. Author and developer of project “Hello Bible”. ▪Certification Authority Ministry of Health of Ukraine. License Number АГ № 599796 January 2012. ▪Ukrainian Catholic University (Bioethics). License Number 000034 June 2012 Interests Books, philosophy, psychology, east combats, medicinal, football, snooker, gimm, fishing. Experience Project name:NDA Description:Development of interfaces of connection of endpoints of our product and products of partners. Develop integration of this product into partner’s products. Tools & technologies: DBMS: MySQL, PostgreSQL NoSQL: Redis, MongoDB, Cassandra Search Engine: ElasticSearch Technologies: Docker / Docker Compose, Kubernetes , Postman, Prometheus Web-servers: nginx, apache Cloud: Google, AWS(AWS Serverless, AWS Lambda, AWS Step Functions, AWS Athena, AWS DynamoDB, AWS SNS and SQS, AWS S3, AWS ElasticSearch) Frameworks / Libraries: Django framework, REST framework, Flask framework, jQuery, Bootstrap, Jinja2 The Python Object Relational Mapper: SQLAlchemy CI/CD tool: Jenkins Experience working with Linux and cloud platformsExperience in Agile-based (Scrum) methodologies Repository / CI :GitLab, GitHub, Bitbucket framework : Django framework, REST framework, Flask framework, Scrapy Task Queue: Celery, Circus Message Broker: RabbitMQ, Kafka Python AsyncIO, Aiohttp, Aiofiles Create API documentation – RAML Project responsibilities: Software Engineer - Coach junior team members -Prepare technical documentation -Build efficient back-end features in Python -Use server-side logic -Identify and suggest various opportunities to improve efficiency and functionality -Write and implement software solutions that integrate different systems -Write reusable and testable code -Manage testing and bug fixes -Help design and implement functional requirements Duration:3 years Customer:EU Project name:NDA Description:Outsource ecommerce project based on iPad application. The idea was to develop Python scripts for web scraping and web page crawling using Scrapy framework, Portswigger, Puppeteer, Nord VPN, BeautifulSoup, PyQuery, LXML, request, Selenium, aiohttp modules. Tools & technologies: Python, JavaScript, Django Rest, jQuery, CSS, HTML, PyCharm, DataGrip, Jankins, Slack, Cabot, Pivotaltracker, Kibana, Eclipse, Git, Sublime Text, Notepad ++, HTML, CSS, XML, MySQL Workbench, PuTTY, WinSCP, Cygwin, Experience with the full LAMP stack Project responsibilities: Software Engineer -Build efficient back-end features in Python -Manage testing and bug fixes -Help design and implement functional requirements Duration:2 years Customer:EU Project name:NDA Description:Development of live dialogs of communication.Web UI controllable Microservices Infrastructure with services deployment and operating platform. Implementation of this development on the customer side. Tools & technologies: Java, Python, Django framework, REST framework, Cloud: Google DBMS: MySQL, PostgreSQL, Search Engine: ElasticSearch Project responsibilities: Back-end Engineer -Build back-end features in Python, Java -Manage testing and bug fixes -Introduction of new technologies -Development of speech recognition technologies Duration:1 year Customer:EU Project name:NDA Description:Database design, development of environment for writing algorithms for banking and payment systems.Integration of payment systems into third-party protocols. Development of Startup Project Tools & technologies:Python, JavaScript, NoSQL Project responsibilities:Software Engineer -Development payment and banking systems -Build back-end features in Python -Manage testing and bug fixes Duration:1 year Customer:USA Project name:Own projects Description:Projects in medical, religious, scientific field.All of these projects were funded through international grants. Tools & technologies:Python, Very wide and diverse technical stack for all projects Project responsibilities:Software Engineer -Research in the field of medicine, science -Data collection and analysis -Integrate data storage solutions -Implement data security and protection -Development of project structure -Database design Programming the interface for various medical devices Duration:3 years Customer:DIFF Project name:NDA Description:Development and design of databases for the field of medicine and pharmacology. Tools & technologies:Progress 10 4GL , Softserve Explorer, DB and DBMS technologies Project responsibilities:Software Engineer -Software development -Software maintenance -Algorithm development for DB on DBMS Progress 10 4GL Duration:6 months Customer:UA Project name:«Parus» Description:Software incorporation and maintenance on the client's side. Optimization and development of algorithms for DB and DBMS Oracle (9-th and 10-th versions). Worked with: Ministry of Internal Affairs, Defence Ministry. Tools & technologies: Oracle PL\SQL, SQL PLSQL DEVELOPER, TOAD, Crystal Reports 8.5 and 9.0 Project responsibilities: Software Engineer -Obtained professional knowledge in accounting and economics -Worked with such partial projects: Accounting, Realisation and storehouse administering, Administrator, Finance administration Duration:1 year 1 month Customer:UA Project name:NDA Description:Development and design of databases for the district heating utilitiesTools & technologies:FoxPro Visual FoxPro 1С Linux Suse Server 10 Project responsibilities:Network administrator -Lead engineer developer -DB improvement, assistance -New features development -User support Duration:2 years Customer:UA Project name:NDA Description:Analyst-developer in drivers design for gears and trip computer of “Ferrari”, “Porsche”, “Lamborghini” Tools & technologies: MS Visual Basic MS Visual C++ MSI HTML, DHTML, CSS JavaScript SQL Virtual Table MS Access Oracle Win32 API *nix (Linux etc.) Project responsibilities: Network administrator -Maintaining company web-site -Development of DB with millions of records -Preliminary algorithm testing Duration:1 year Customer:EU
 • crawler
 • postgresql
 • scraper
 • web crawling
 • web scraping

Node.js · PHP
Uzbekistan Samarkanda, Uzbekistan
2861
 32  0
 • ajax
 • jquery
 • mongodb
 • Opencart
 • PHP
 • PHP Senior Developer
 • Unity3D

Reklama w mediach społecznościowych · Reklama kontekstowa
Ukraina Kijów, Ukraina
2497
 32  2
 • Facebook
 • google tag manager
 • LinkedIn Ads
 • PPC Senior Facebook Ads Specialist
 • ppc manager
 • Twitter Ads

Sprzedaż i generowanie leadów · Reklama w mediach społecznościowych
Ukraina Kijów, Ukraina
2243
 23  0
 • eComemrce
 • ecommerce
 • Facebook
 • Facebook Ads specialist
 • Google Adwords
 • instagram
 • landing page
 • PPC Senior Facebook Ads Specialist