Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Reactjs, C #projekt new
7379 PLN

Mamy projekt i szukamy deweloperów. Frontend: Reactjs, Redux, typografii, Javascript, CSS, Html ładnie mieć: Figma, Ant.Design, Elasticui Backend: C #, jądro .NET, Sqlserver ładne do posiadania: Oracle, Nodejs, K8S, Azure Devops, Docker Klient: ubezpieczenie w czasie…

C#Microsoft .NET ∙ 5 zgłoszeń
Musisz napisać mały program w systemie Windows new

Dzień dobry . Trzeba stworzyć mały program dla systemu Windows W poszukiwaniu utraconych kryptowalut Szczegółowe informacje wysyłam do wiadomości osobistych

C i C++Microsoft .NET ∙ 6 zgłoszeń
Podłączenie terminalu płatniczego do WinForms new

Istnieje użyteczność w formach, która działa w parze z web-CRM i jest odpowiedzialna za drukowanie czeków i innych działań, które nie można wykonać z przeglądarki. Konieczne jest realizowanie interakcji między WinForms a Terminalem płatniczym, aby w momencie, gdy pracownik…

C#Microsoft .NET
Power BI new

Dobry dzień . Szukamy specjalisty, który będzie w stanie śledzić i opracować projekt z Power BI Praca zaplanowana jest od listopada. Celem będzie wspieranie tego, że istnieje już+ Bi licencji+ przejście z jednej platformy na inną.

Microsoft .NET ∙ 6 zgłoszeń