Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Poprawa Plugin dla Redmine new
718 PLN

W plaginie custom_tables należy wykonać następujące czynności: - znaczenia pola użytkownika z tabeli custom_tables, które są powiązane z kartą zadań, powinny być dostępne w ogólnych filtrach zadań i być dostępne jako kolumny do wyszukiwania w zapytaniach, podobnie jak inne pola…

RubyProgramowanie stron internetowych