Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
MySQL, JavaScript, PHP, Web Application, Google Chrome Extension, Business with 10-99 Employees, Browser Extension, jQuery, Apache HTTP Server, HTML5, CSS 3, SQL, C++
Szczegóły pracy
Dodana 19 wrzesnia 2023
35 wyświetlenia
Freelancer
Mariam Gharibyan
Armenia Erewan
Brak odpowiedzi

Gotowy do podjęcia pracy Gotowy do podjęcia pracy
W serwisie 8 miesięcy 1 dzień