Разместите свой проект бесплатно и начните получать предложения от фрилансеров-исполнителей уже спустя минуты после публикации!

Магістерська робота інформаційні с-ми

закрыт без выполнения


Тема: Підсистема пошуку у розподілених інформаційних системах

Вимоги: поки немає спеціальних, тож думаю загальні: http://www.osvita.org.ua/articles/922.html

Методичні рекомендації: 

Обсяг: 90 сторінок

Розділ 1. Стан проблеми.

1.1. Основні принципи побудови САПР.

1.2. Підтримка життєвого циклу виробу.

1.3. САПР і особливості сучасного виробництва.

1.4. Аналіз багатоагентних систем в САПР.

1.4.1. Поняття агента. Класифікація агентів.

1.4.2. Взаємодія агентів. Поняття багатоагентної системи.

1.4.3. Застосування багатоагентних систем в завданні пошуку інформації у базах даних САПР.

1.5. Застосування засобів Інтелектуального Аналізу Даних (ІАД) в завданнях пошуку інформації в САПР.

1.6. Застосування генетичних алгоритмів в кластеризації.

Розділ 2. Дослідження архітектури багатоагентних систем пошуку інформації і алгоритмів кластеризації.

2.1. Стандарти побудови багатоагентних систем.

2.1.1. Модель багатоагентної системи FIPA.

2.1.2. Модель багатоагентної системи OMG.

2.2. Аналіз систем пошуку інформації на основі багатоагентних систем.

2.2.1. Багатоагентні системи пошуку інформації, грунтовані на мобільних агентах.

2.2.2. Багатоагентні системи пошуку інформації, грунтовані на статичних агентах.

2.3. Дослідження сучасних алгоритмів кластеризації.

Розділ 3. Розробка підсистеми пошуку інформації в системі розподілених САПР на основі багатоагентних систем.

3.1. Побудова алгебраїчної моделі підсистеми пошуку інформації в системі розподілених САПР на основі багатоагентних систем.

3.2. Розробка алгоритму пошуку інформації в системі розподілених САПР.

3.3. Структура підсистеми пошуку інформації в системі розподілених САПР.

3.3.1. Агент реєстрації.

3.3.2. Каталог агентів і каталог служб.

3.3.3. Агент онтологій.

3.3.4. Координатор робочих груп.

3.3.5. Інтерфейсний агент.

3.3.6. Пошуковий агент.

3.3.7. Агент-координатор.

3.3.8. Агент обробки результатів.

3.4. Робота підсистеми пошуку інформації.

3.5. Алгоритм пошуку аналогів в базах даних САПР.

Розділ 4. Експериментальні дослідження.

4.1. Розробка підсистеми пошуку інформації.

4.1.1. Загальні відомості про створення багатоагентної підсистеми пошуку інформації.

4.1.2. Розробка підсистеми пошуку інформації.

4.2. Загальний аналіз завантаженості каналів передачі даних.

4.3. Оцінка надійності підсистеми пошуку інформації.

4.3.1. Методика оцінки надійності.

4.3.2. Оцінка надійності підсистеми пошуку інформації.

4.4. Дослідження основних параметрів алгоритму кластеризації.

4.5. Оцінка якості алгоритму кластеризації.

Розділ 5. Проект як стартап.

5.1. Концептуальний опис ідеї проекту як стартапу. SWOT-аналіз проекту стартапу.

5.2. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту. Конкуренті переваги стартап-проекту.

5.3. Розробка ринкової та маркетингової стратегії проекту.

5.4. Маркетингова програма стартап-проекту.

   1. 30 дней2500 ₴
    Yoda jedi
     195   12   0

    какие сроки и уникальность?

    Украина Украина | 19 апреля 2017 |

Заказчик
Проект опубликован
19 апреля 2017
36 просмотров