Разместите свой проект бесплатно и начните получать предложения от фрилансеров-исполнителей уже спустя минуты после публикации!
100 ₴

Реферат

истекло время актуальности


 2 реферати. Теми: 1. Сучасний зміст, принципи, цілі, функції маркетингу.
2.Особливості маркетингу у видавничій справі.

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

1. Обов‘язкове посилання на авторів і джерела, з яких запозичені матеріали або окремі висновки.

2. Стислий, логічний та аргументований виклад змісту і висновків проведеного дослідження з теми.

3. Уникнення загальний слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Реферат має містити: титульний аркуш; зміст; перелік умовних позначень (при необхідності); вступ; основну частину; висновки; список використаних джерел; додатки (при необхідності).

У вступі має бути зазначено: актуальність теми реферату; ступінь дослідження проблеми; мета та завдання, які студент ставить перед собою при виконання реферату; структура реферату.

Зміст роботи має відповідати плану, який, у свою чергу, має відображати суть теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.

При підготовці реферату бажано використовувати схеми, діаграми тощо, оскільки вони сприяють наочності викладення матеріалу. Вони мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і служити основою для відповідних висновків.

Необхідно простежити, щоб у рефераті не було повторів і суперечностей між її окремими положеннями.

Реферат повинен бути набраний на комп‘ютері. При оформленні реферату необхідно дотримуватися стандартних вимог.

1. Текст реферату друкується з берегами таких розмірів: лівий – не менше 20 мм, правий – 1,5 мм, верхній – 1,5 мм, нижній – 1,5 мм.

2. Нумерація сторінок проставляється, починаючи з плану роботи. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

3. Внутрішньотекстові посилання на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками.

4. Список використаних джерел складається з двох частин: основної та допоміжної.

Найбільш доцільним є алфавітний спосіб розміщення літературних джерел, коли прізвища авторів і назв (якщо автор незазначений) розміщуються за алфавітом. Однак можливе розташування джерел і в порядку їх появи (згадування) в тексті реферату.

До цього списку включаються монографії, збірники наукових праць, їх складові частини, статті, посібники, підручники, тези доповідей, дисертації, автореферати дисертацій тощо.

Обсяг реферату – не менше 5сторінок.

Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або навчального посібника, а є однією з форм наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену на основі знайомства зі станом сучасних наукових досліджень (науково-проблемний реферат) або виклад основних положень певних видань чи їх частин (оглядово-інформаційний реферат).

Реферат має бути виконано самостійно. Мета написання реферату полягає у набутті студентом знань з редакційно-видавничого менеджменту, вміння та навичок працювати з науковою літературою, самостійно аналізувати та узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції.Сделать ставку!

Заказчик не желает делать предоплату? Предложите оплату через Сейф, чтобы избежать возможного мошенничества.

 1. 2 дня200 ₴
  Алла Горбатько
   292   13   0

  Выполню. Обращайтесь)

  Украина Украина | 25 мая в 22:29 |
 2. 3 дня250 ₴
  Анастасия Гринченко
   496   19   0

  +

  Украина Киев | 25 мая в 22:50 |
 3. ставка скрыта фрилансером
 4. 2 дня200 ₴
  Дмитрий Ежов
   413   1   0

  Готов выполнить ваш заказ.

  Украина Полтава | 26 мая в 07:01 |
 5. 1 день200 ₴
  Мария Маслак
   315   15   0

  Буду рада сотрудничеству!

  Украина Харьков | 26 мая в 08:35 |
 6. 1 день180 ₴
  Elena Shyshova
   285   2   0

  +

  Украина Украина | 26 мая в 09:15 |
 7. 2 дня160 ₴
  Alla Shcherba
   274   7   0

  Маю економічну освіту й досвід роботи у видавничій сфері. Зможу виконати Ваше завдання.

  Украина Хмельницкий | 26 мая в 13:58 |

Заказчик
Проект опубликован
25 мая в 22:18
62 просмотра
Местоположение исполнителя
Украина Украина
Способы оплаты
Поделиться