Разместите свой проект бесплатно и начните получать предложения от фрилансеров-исполнителей уже спустя минуты после публикации!
прием ставок

Світовий досвід проведення маркетингових досліджень ТНК 300 ₴Сначала нужно составить план, после согласования писать основную часть. Составляющие работы:

  • план 
  • вступ;
  • 3 розділи по два або три параграфи в кожному, які розміщені у логічній послідовності та в яких має бути розкрито сутність обраної теми;
  •  висновки; 
  • список використаної літератури; 
  • додатки.

У ВСТУПІ до курсової роботи (1-2 стор.) стисло характеризується актуальність, сучасний стан проблеми та питань, що вимагають вирішення. Чітко визначається мета курсової роботи та її завдання, об`єкт та предмет дослідження характеризується рівень опрацювання теми у вітчизняній та зарубіжній літературі. Основна частина (загальним обсягом 35 – 40 друкованих сторінок для 2) – це стрижень курсової роботи. В ній глибоко та всебічно розкривається сутність обраної теми, її найважливіші питання та проблеми.

Приложения 1

Просмотр приложений доступен только зарегистрированным пользователям.


Заказчик

N I
Украина Киев

Проект опубликован

21 апреля в 19:55
28 просмотров

До закрытия

3 дня 7 часов

Местоположение исполнителя

Украина Украина

Поделиться