Разместите свой проект бесплатно и начните получать предложения от фрилансеров-исполнителей уже спустя минуты после публикации!
200 ₴

6 задач з статистики (треба швидко)

истекло время актуальностиЗадача 2.4

На підприємстві з 1000 робітників в порядку випадкової безповторної вибірки досліджено 100 чоловік, які за стажем роботи розподіляються наступним чином:

Таблиця 2.4

Стаж роботи, років

До 5

5-10

10-15

15-20

Більше 20

Число робітників, чол.

5

12

44

26

13

Визначити межі середнього стажу роботи одного робітника на підприємстві з імовірністю 0,954 та частку робітників зі стажем більше 15-ти років.

Зробити висновки.

Задача 2.5

Маємо дані про виробничий стаж роботи п’яти робітників бригади.

Таблиця 2.5

Табельний номер робітника

1

2

3

4

5

6

Стаж роботи,  років

3

6

4

3

9

8

Визначити статистичні характеристики центру розподілу та варіації  стажу роботи членів бригади.

Задача 2.6

Для вивчення взаємозв’язку, використовуючи дані задачі 2.1 проведіть аналітичне групування, побудуйте таблицю дисперсійного аналізу (ANOVA), розрахуйте параметри рівняння прямої, лінійний коефіцієнт кореляції (ЛКК), середню квадратичну похибку ЛКК, мінімальне значення ЛКК, коефіцієнт еластичності, коефіцієнт детермінації. Перевірте модель на адекватність з імовірністю 0,95 та зробіть економічні висновки.


Задача 2.7

Маємо наступні дані по 10 підприємствах харчової промисловості:

Таблиця 2.6

Випуск продукції,

тис. шт.

4,0

3,0

5,5

2,0

4,5

6,0

3,5

1,0

5,0

7,0

Собівартість одного виробу, грн.

1,5

1,7

1,2

1,8

1,4

1,1

1,6

2,0

1,3

1,0

Розрахувати параметри рівняння кореляційного зв’язку між випуском продукції та собівартістю виробу (зв’язок у вигляді параболи другого порядку). Зобразити графічно кореляційний зв’язок.


Задача 2.8

Маємо наступні дані про валовий збір картоплі в цілому по Україні (тис. т.):

Таблиця 2.7

Рік

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Валовий збір, тис. т.

16701

15405

12723

19838

17344

16619

18453

20755

Проаналізувати динаміку валового збору, визначивши:

середній рівень динамічного ряду;

абсолютні прирости (ланцюгові і базисні);

темпи зростання (ланцюгові та базисні);

середньорічний абсолютний приріст на основі абсолютних приростів, абсолютних рівнів динамічного ряду, базисних абсолютних приростів;

середньорічні темпи динаміки на основі ланцюгових темпів зростання, базисних темпів зростання, абсолютних рівнів динамічного ряду.

Результати аналізу представити в табличній та графічній формах. Зробити висновки.

Задача 2.9

Маємо такі дані про випуск однорідної продукції по підприємствах галузі:

Таблиця 2.8

Номер

п-ва

Базовий період

Звітний період

Вироблено продукції, тис. шт.

Собівартість одиниці, грн.

Вироблено продукції, тис. шт.

Собівартість одиниці, грн.

1

30

20

50

18

2

40

16

60

14

3

50

12

40

15

Визначити:

1)  індекс собівартості змінного складу;

2)  індекс собівартості постійного складу;

3)  індекс структурних зрушень;

4)  показати взаємозв’язок між розрахованими індексами. 1. 2 дня200 ₴
  Лариса
  Лариса Грищенко
  360     18  0

  Дійсно, для виконання задачі 2.6 треба дані задачі 2.1, досі ви їх не додали, тож мабуть строк розтягнеться трохи. Тому і я вказала з запасом. А так - готова виконати.

  Украина Киев | 5 декабря в 00:45 |
 2. 1 день200 ₴
  Виталина
  Виталина Когодий
  166   

  Здравствуйте, могу выполнить ваше задание быстро и качественно, давайте обсудим детали в лс.

  Украина Херсон | 5 декабря в 18:30 |
 • Olga Kohan
  4 декабря в 22:49 |

  Как быстро надо сделать задание?

 • Тетяна Василівна — заказчик проекта
  4 декабря в 22:50 |

  Бажано сьогодні.

 • Olga Kohan
  4 декабря в 22:58 |

  В задаче 2.6 нужны данные задачи 2.1 

  За сегодня сделать вряд-ли получится, без ошибок. Вам нужна работа качественная. Ждите может кто-то и согласиться.