Разместите свой проект бесплатно и начните получать предложения от фрилансеров-исполнителей уже спустя минуты после публикации!

Завдання з хімії

истекло время актуальности


1. Напишіть рівняння загальних реакцій, які можна використати для визначення ідентифікації сульфаніламідних лікарських засобів.


2. Явища кето-єнольної таутомерії в лікарських засобах. її значення для фармацевтичного аналізу. Напишіть схеми таутомерних перетворень.


3. Яка хімічна реакція є загальногруповою на алкалоїди похідні пурину? Напишіть рівняння хімічної реакції на прикладі кофеїну, вкажіть умови її протікання.


4. Добування прокаїну гідрохлориду. Застосування. Умови зберігання.


5. Визначення ідентифікації прокаїну гідрохлориду. Напишіть рівняння можливих хімічних реакцій, вкажіть умови їх протікання.


6. Визначення ідентифікації атропіну сульфату. Напишіть рівняння можливих хімічних реакцій, вкажіть умови їх протікання.


7. Охарактеризуйте можливі методи кількісного визначення прокаїну гідрохлориду. Напишіть рівняння реакції; визначте молярну масу еквіваленту, титр титранту за досліджуваною речовиною, напишіть формулу розрахунку масової частки.


8. Охарактеризуйте кількісне визначення етилморфіну гідрохлориду. Напишіть рівняння реакції; визначте молярну масу еквіваленту, титр титранту за досліджуваною речовиною, напишіть формулу розрахунку масової частки.


9. Визначити масову частку атропіну сульфату (М.м. 676,8) в лікарському засобі, якщо на титрування наважки 0,4990 г атропіну сульфату витрачено 7,42 мл 0,1 М розчину хлорної кислоти (КП = 0,9982).


10. Визначити масову частку ізоніазиду (М.м. 137,14), якщо надлишок 0,1 М розчину йоду (КП = 0,9858) після реакції з 0,2246 г ізоніазиду був відтитрований 17,60 мл 0,1 М розчину тіосульфату натрію (КП = 1,1442), об'єм розчину йоду - 50,00 мл.


11. Визначить об'єм 0,1 М розчину хлорної кислоти (КП=1,0023), який буде витрачено на титрування 0,1487 г фтивазиду (М.м. 271,28), якщо масова частка фтивазиду в лікарському засобі 99,15%.


Сделать ставку!

Заказчик не желает делать предоплату? Предложите оплату через Сейф, чтобы избежать возможного мошенничества.

  1.  фрилансер больше не работает на сервисе

Заказчик
Проект опубликован
20 февраля 2017
49 просмотров
Способы оплаты