Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

Артем Швец

Дезайнерські рішення для ваших проектів.
Запропонуйте Артему роботу над вашим наступним проєктом або зареєструйте профіль фрилансера і починайте заробляти просто зараз.

Україна Миколаїв, Україна
зараз онлайн
Вільний для роботи вільний для роботи
18 Сейфів завершено
1 місяць 17 днів тому
14 замовників
зроблено 1 ставку
вік 37 років
на сервісі 6 місяців 30 днів
 • Web-дизайн
 • Логотипы
 • фотография
 • обработка фото
 • цветокоррекция
 • дизайн баннера
 • Adobe After Effects
 • adobe photoshop
 • Аудио/видео монтаж
 • векторная иллюстрация
 • графічнийдізайн
 • РастровийДизайн
 • PhotoshopМистецтво
 • РоботаВPhotoshop

Рейтинг

Успішних проєктів
100%
Середня оцінка
9.97 з 10
Рейтинг
1526
Банери
Обробка фото
8 проєктів
Ілюстрації та малюнки
6 проєктів
Обробка фото
5 проєктів
Банери
2 проєкти
Векторна графіка

Рівень володіння мовами

Українська Українська: рідна
Русский Русский: просунутий
English English: вище середнього
Polski Polski: середній

Резюме

imageДоброго дня!

Мене звати Артем і я графічний дизайнер (з вищою юридичною освітою). 


На даному сайті зареєстрований у травні місяці 2023 року, але мій сумарний досвід  фрілансу складає більше 10 років. 

Більшість часу виконував різні проекти з використанням программи Adobe Photoshop (растрова графіка). 


 • графічне оформлення (дизайн буклетів, баннерів, логотипів, флайерів тощо);
 • обробка фотографій (видалення фону, заміна кольору(перефарбування), усунення дефектів та недоліків, ретуш, додавання тіней, корекція кольору та багато іншого);
 • Створення GIf анімації;
 • Web-design (разработка строрінок сайтів, створення логотипів, баннерів і інших графічних єлементів реурсу).

Також знайомий з такими програмами  Adobe  як: Illustrator ( для роботи з векторною графікою),  Premiere Pro (відо-монтаж),  After Effects ( анімація ) і нещодавно почав вивчати таку программу як Blender. В роботі з  3D вже досяг неабияких успіхів (млжу кола намалювати, а можу й квадрат чи сферу, але якщо серйозно то з BlenderОМ поки, що на Ви і на данний час мої знання обмежуться накладенням самостійно-розробленої розгорти (текстури) для нанесення на прямокутну коробку з подальшою анімацією кружлянням по колу).  


З 08.11.2018 по 31.05.2022 працював на Onyx Enterprises Int’l Corp, USA (рекомендований лист у наявності). 

До моїх основних обовьязків входило: 

1. Ретуш та обробка фото.

2. Розробка та візуалізація колажів.

3. Розробка та рендеринг банерів.

4. Створення інфо-образів.

5. Відтворення текстур і різних форм.

6. Графічне наповнення сайту.

7. Робота з Google Sheets.

8. Дизайн та створення слайдів у Google Slides. 


   Та й таке... 😎 .  Тож не соромтесь, ЗВЕРТАЙТЕСЬ, ОБГОВОРИМО:


 • imageтерміни


 • imageбюджет


 • imageстилістику


🤝 Досягнувши згоди переходемо до виконання Вашого проекту.  З запропонованих чорнеток (2-3 варіанти), обераєте ту, яка найбільше подобається і підходить 👍, пишете побажання,  зауваження, та інші нюансі ✍, які мною необхідно врахувати. І я вже редагую, та фіналю відповідно до них.

 

✅ Головна мета, це результат, яким Ви будете задоволені


Трохи статистики мого профілю:


Freelancehunt — простий та чесний фриланс


image


image

Hello,

My name is Artem, and I am a graphic designer with a background in law. I have been registered on this platform since May 2023, but my overall freelance experience spans over 10 years.

Most of my time has been dedicated to various projects utilizing Adobe Photoshop (raster graphics). My skills include:

 1. Graphic design (brochures, banners, logos, flyers, etc.).
 2. Photo editing (background removal, color replacement, defect removal, retouching, adding shadows, color correction, and more).
 3. Creating GIF animations.
 4. Web design (developing website pages, creating logos, banners, and other graphic elements).

I am also proficient in other Adobe programs such as Illustrator (for vector graphics), Premiere Pro (video editing), After Effects (animation), and I have recently started learning Blender. While I am still exploring 3D design with Blender, I have achieved some notable success in creating textures for 3D objects.

From November 8, 2018, to May 31, 2022, I worked at Onyx Enterprises Int'l Corp, USA (a recommendation letter is available). My responsibilities included:

 1. Photo retouching and editing.
 2. Collage development and visualization.
 3. Banner design and rendering.
 4. Creating info-graphics.
 5. Texture and form replication.
 6. Graphic content for websites.
 7. Working with Google Sheets.
 8. Designing and creating slides in Google Slides.

Feel free to reach out to discuss:

 • Deadlines
 • Budget
 • Style

Once we agree on the terms, we can proceed to work on your project. You can choose from the provided drafts (2-3 options), provide your feedback, and any other details I need to consider. I will then make the necessary edits to deliver a final product that meets your expectations.

Ultimately, our main goal is a result that satisfies you.

Best regards, Artem!


image

Witaj,

Nazywam się Artem i jestem projektantem graficznym o wykształceniu prawniczym. Jestem zarejestrowany na tej platformie od maja 2023 roku, ale moje ogólne doświadczenie w pracy jako freelancer sięga ponad 10 lat.

Większość mojego czasu poświęcona była różnym projektom, wykorzystując program Adobe Photoshop (grafika rastrowa). Moje umiejętności obejmują:

 1. Projektowanie graficzne (broszury, banery, logotypy, ulotki itp.).
 2. Edycję zdjęć (usuwanie tła, zmiana kolorów, usuwanie wad, retusz, dodawanie cieni, korekta kolorów i wiele innych).
 3. Tworzenie animacji GIF.
 4. Projektowanie stron internetowych (tworzenie stron internetowych, tworzenie logotypów, banerów i innych elementów graficznych).

Jestem również biegły w innych programach Adobe, takich jak Illustrator (do grafiki wektorowej), Premiere Pro (montaż wideo), After Effects (animacja) i niedawno rozpocząłem naukę programu Blender. Chociaż nadal eksploruję projektowanie 3D za pomocą Blendera, osiągnąłem pewne znaczące sukcesy w tworzeniu tekstur do obiektów 3D.

Od 8 listopada 2018 roku do 31 maja 2022 roku pracowałem w firmie Onyx Enterprises Int’l Corp, USA (dostępne jest list polecający). Moje obowiązki obejmowały:

 1. Retuszowanie i edycję zdjęć.
 2. Tworzenie kolaży i ich wizualizację.
 3. Projektowanie i renderowanie banerów.
 4. Tworzenie infografik.
 5. Replikację tekstur i kształtów.
 6. Tworzenie treści graficznych na stronach internetowych.
 7. Pracę z arkuszami Google Sheets.
 8. Projektowanie i tworzenie slajdów w Google Slides.

Zachęcam do kontaktu w celu omówienia:

 • Terminów
 • Budżetu
 • Stylu

Po uzgodnieniu warunków możemy przystąpić do pracy nad projektem. Możesz wybrać spośród dostarczonych szkiców (2-3 opcje), podać swoje uwagi i wszelkie inne szczegóły, które muszę wziąć pod uwagę. Następnie dokonam niezbędnych edycji, aby dostarczyć ostateczny produkt, który spełnia Twoje oczekiwania.

Ostatecznie naszym głównym celem jest uzyskanie rezultatu, który Cię satysfakcjonuje.

Z poważaniem, Artem!


image

Hallo,

Mein Name ist Artem, und ich bin ein Grafikdesigner mit einer juristischen Ausbildung. Ich bin seit Mai 2023 auf dieser Plattform registriert, aber meine gesamte Erfahrung als Freelancer erstreckt sich über mehr als 10 Jahre.

Die meiste Zeit meiner Tätigkeit war verschiedenen Projekten gewidmet, bei denen ich Adobe Photoshop (Rastergrafiken) eingesetzt habe. Zu meinen Fähigkeiten gehören:

Grafikdesign (Broschüren, Banner, Logos, Flyer usw.). Bildbearbeitung (Entfernen des Hintergrunds, Farbersatz, Fehlerkorrektur, Retusche, Hinzufügen von Schatten, Farbkorrektur und mehr). Erstellung von GIF-Animationen. Webdesign (Entwicklung von Website-Seiten, Erstellung von Logos, Bannern und anderen grafischen Elementen). Ich beherrsche auch andere Adobe-Programme wie Illustrator (für Vektorgrafiken), Premiere Pro (Videobearbeitung), After Effects (Animation) und habe vor Kurzem begonnen, Blender zu erlernen. Obwohl ich mich immer noch mit 3D-Design in Blender beschäftige, habe ich einige beachtliche Erfolge bei der Erstellung von Texturen für 3D-Objekte erzielt.

Vom 8. November 2018 bis zum 31. Mai 2022 habe ich bei Onyx Enterprises Int'l Corp, USA, gearbeitet (ein Empfehlungsschreiben liegt vor). Zu meinen Aufgaben gehörten:

Bildretusche und -bearbeitung. Entwicklung und Visualisierung von Collagen. Bannerdesign und -rendering. Erstellung von Infografiken. Replikation von Texturen und Formen. Grafikinhalte für Websites. Arbeiten mit Google Sheets. Design und Erstellung von Folien in Google Slides. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, um folgende Punkte zu besprechen:

Fristen Budget Stil Sobald wir uns auf die Bedingungen geeinigt haben, können wir mit der Arbeit an Ihrem Projekt beginnen. Sie können aus den bereitgestellten Entwürfen (2-3 Optionen) auswählen, Ihr Feedback geben und alle anderen Details, die ich berücksichtigen muss, bereitstellen. Dann werde ich die notwendigen Änderungen vornehmen, um ein Endergebnis zu liefern, das Ihren Erwartungen entspricht.

Letztendlich ist unser Hauptziel ein Ergebnis, das Sie zufriedenstellt.

Mit freundlichen Grüßen, Artem!

Навички та вміння

Портфоліо


 • 5000 UAH

  портрет Бреда Піта у стилі олівцевого малюнку

  Ілюстрації та малюнки
  Спробувавши створити малюнок олівцем у стилі зразка, я намагався відтворити портрет Бреда Піта з урахуванням його характерних рис та виразності. Олівцевий малюнок допоміг передати нюанси відтінків і текстур, створюючи природний вигляд. Результат, на мою думку, відображає певний ступінь схожості з оригіналом.

  #Фотошоп #Портрет #Ілюстрація #Графіка #Редагування #Мистецтво #Фотомонтаж #DigitalArt #Ретуш #Пейзаж #Арт #Креатив #Малюнок #Рисунок #Photoshop #Portrait #Illustration #Graphics #Editing #Art #DigitalEditing #Retouching #Landscape #Creative #Drawing
 • 1000 UAH

  Дизайн флаєрів, листівок та буклетів

  Поліграфічний дизайн
  Ви можете замовити індивідуальний дизайн флаєрів, листівок і буклетів!
 • 9000 UAH

  Пригода Рудоволосої Дівчинки в Лісовій Загадці

  Ілюстрації та малюнки
  Ця казкова ілюстрація розкриває перед нами чудесний світ природи та його таємниць.
  В самому серці глибокого лісу, де дерева мовчазно спілкуються між собою, а рослинність утворює густий завіс, маленька дівчинка з рудими волоссям і з великим захопленням у своїх очах стоїть перед нами.
  Вона розглядає таємничий будинок, який ненароком знайшла, подорожуючи через цей чарівний інтригуючий ліс.

  Будинок, який сховався серед дерев і чагарників, виглядає, наче він сам став частиною природи: його стіни покриті мохом і обвиті ліанами. Димар, що висить над дахом, нагадує гіллясте дерево. Все в цьому будинку співвідноситься з природним оточенням, і його природні барви гармонійно вписуються в різноманіття кольорів природи.

  Дівчинка стоїть і витримує таємничий погляд, її обличчя виражає загадковість і чарівність. Її одяг виглядає неймовірно яскравим на тлі природних відтінків. Вона нагадує героїню з казки, яка стоїть на порозі великих пригод.

  Ця ілюстрація вражає своєю енергією природи, секретами і дитячою цікавістю. Вона надихає нас думати про казкові історії, де на кожному кроці чекають захопливі пригоди та незабутні відкриття.

  #МалюнокУФотошопі #КазковаІлюстрація #Пригода #ЛісоваЗагадка #РудаДівчинка #ЧарівнийСвіт #ДитячаКазка #МистецтвоФотошопу #Ілюстрація #РастроваГрафіка #Дизайн #Креатив #Photoshop #Adobe #ГрафічнийДизайн #Творчість
 • 3500 UAH

  Радість дитинства: Сміх щасливого хлопчика

  Ілюстрації та малюнки
  На цьому малюнку ви побачите незабутній момент щасливого дитинства. Сміх щасливого хлопчика розсіює радість навколишнім і надихає на нові творчі відкриття. Цей теплий, яскравий момент залишає незабутнє враження та запрошує вас зануритися у світ графіки і малюнка.
  #Малюнок #Фотошоп #Мистецтво #ХудожняГрафіка #СміхДитинства #Творчість #Радість #ЩасливийХлопчик #ТворчіВідкриття #МалюнокВФотошопі #ГрафічнеМистецтво #ArtisticJoy #PhotoshopArt #GraphicDesign
 • 4500 UAH

  Дівчина кіборг

  Візуалізація і моделювання
  Створення персонажу, та додаткові фотоманіпуляції для більшого реалізму.
  #арт, #фотоманіпуляція, #фотомонтаж, #фотошоп, #Photoshop, #Adobe, #растрова, #графіка, #raster, #graphics, #art, #коллаж, #дизайн, #якісний, #швидкий, #qualitative, #design, #drawing, #poster, #друк, #поліграфія, #вирізання, #обєкт, #графічнийдизайн, #bright, #концепт-арт, #малюнок, #2d, #image, #3D, #НауковоФантастичнийЖанр, #КібернетичнаКультура, #Майбутнє, #Кібернетика, #Технофутуризм, #Кіберпростір, #Імпланти, #Кіберспорт, #ТехнологічнеМайбутнє, #КібернетичнаЕстетика
 • 2000 UAH

  Joker

  Ілюстрації та малюнки
  The Joker (c English Joker - joker, joker) - supervillain DC Comics
 • 1500 UAH

  Коли знайшов прикольного кролика, але подобаються котики)))

  Ілюстрації та малюнки
  Photoshop маніпуляції за зразком.
 • 4000 UAH

  Girl with cello. Art

  Ілюстрації та малюнки
  Drawing in Photoshop
  This watercolor painting captivates the viewer instantly. It reflects extraordinary skill and emotional depth when the girl plays the cello. Her fingers barely touch the strings, yet the sound she extracts from this instrument is incredibly melodious and expressive. The music and her performance create an atmosphere of calm and inner harmony that can be felt while viewing this exquisite watercolor artwork.

  #Art #DigitalArt #PhotoshopDrawing #Creative #Illustration #DigitalIllustration #GraphicDesign #Artistic #VisualArt #DigitalCreativity #DrawingSkills #Design #ArtWork #DigitalCanvas #DigitalDesign #VisualExpression
 • 4000 UAH

  art Woman-Warrior

  Живопис і графіка
  This artwork was created in PHOTOSHOP. If you like this work, do not be greedy, support like (it's not difficult for you, but I'm pleased)))
  https://drive.google.com/file/d/1lk6Td6P6uJm3EYY1tFMrGDs6pTRCRb-G/view?usp=sharing
  #AdobePhotoshop #poster #photo #ART #photosop #instagram #designer
 • 4500 UAH

  God of War

  Ілюстрації та малюнки
  В даній роботі за основу взято малюнок знайдений в інтернеті за запитом Конан Варвар.
  Метою було зробити його більш виразнішим та реалістичнішим, в подальшому, мною в процессі роботи персонажа було замінено на головного героя популярної компьютерної гри God of War (Бог війни) Ареса.
  Ну а що з того вийшло ви можете бачити на екрані.
  #photoshop, #photography, #art, #design, #instagram, #digitalart, #digitalpainting, #graphicdesign, #model, #adobe, #work, #job, #poster, #drawing, #graphics, #graphic arts, #fine arts, #portrayal
 • 5000 UAH

  Художній арт " Mouse in the forest " (ПАЦЮК У ЛІСІ)

  Живопис і графіка
  Створення реалістичного малюнка, який зображає пацюка в темному лісі в програмі Photoshop, було захоплюючим викликом для мене як графічного дизайнера.

  Складність цього завдання полягала в деталях. Щоб зробити малюнок максимально реалістичним, мені довелося враховувати багато аспектів. Це включало в себе розробку освітлення, створення тіней, додавання текстур та вибір правильного колірного палітру для пацюка та тла. Ця складність вимагала від мене використання різних інструментів Photoshop, включаючи пензлі, маски та фільтри. Також, робота зі шарами була важливою для досягнення глибини та об'єму у малюнку.

  Але саме ця складність була частиною того, що робило цей процес цікавим. У мене була можливість виразити свою творчість та інтерпретацію, додавши власний стиль до малюнка. Робота над деталями і текстурами відкривала передо мною безмежні можливості для створення реалістичного образу.

  Кінцевий результат був захоплюючим і задовольняючим для мене як графічного дизайнера. Я досяг бажаного реалістичного ефекту та зробив цей малюнок живим і привабливим для глядача.
  #арт, #фотоманіпуляція, #фотомонтаж, #фотошоп, #Photoshop, #Adobe, #растрова, #графіка, #raster, #graphics, #art, #коллаж, #дизайн, #якісний, #швидкий, #qualitative, #design, #drawing, #poster, #друк, #поліграфія, #вирізання, #об'єкт, #графічнийдизайн, #bright, #концепт-арт, #малюнок, #2d, #image
 • 12 000 UAH

  Indiana Jones

  Банери
  Нещодавно переглянув фільм, Колесо долі і вирішив, у пам'ять кінофраншизи про пригоди Індіано Джонса, намалювати постер до даної серії фільмів ще з молодим Харрісоном Фордом.
  Малюнок створено у вигляді Флаєру - кіноафіші.
 • 9000 UAH

  Які часи, такі й малюнки

  Ілюстрації та малюнки
  Мирного неба кожному з нас.
  Бережіть себе та рідних!
  #photoshop, #photography, #art, #design, #instagram, #digitalart, #digitalpainting, #graphicdesign, #model, #adobe, #work, #job, #poster, #Ukraine
 • 500 UAH

  Приклад баннеру для instagram

  Банери
  Даний баннер розроблено для візуального прикладу під вимоги та стандарти instagram.
  При необхідності можна змінити текст, шрифт і зображення.
  Або ж розробити інший дизайн під ваші побажання!
 • 1000 UAH

  ПРИНТ НА ФУТБОЛКУ

  Поліграфічний дизайн
  Можна замовити індивідуальний малюнок для подальшого друку.
  Тож не соромтесь, звертайтесь!

Відгуки та компліменти про виконані проєкти 18

19 жовтня 1500 UAH
Створити обкладинку для книги

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Все швидко і якісно, мені робота дуже сподобалась,буду звертатися ще

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Щиро вдячні Артему за професійне, швидке виконання технічно складної роботи, приємне продуктивне спілкування в процесі. Однозначно рекомендую співпрацю з Артемом

28 вересня 500 UAH
Банер для соцмереж

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Дуже классний виконавець. Але не пишіть йому), бо він зайнятий... дуже креативною роботою.
Завжди на звязку, править, розуміє, політ фантазії! Круто.

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Зацікавленість Артема в правильній реалізації роботи була помітна ще на етапі відбору. Він одразу вник в суть роботи, тому і став виконавцем проєкту. Дуже задоволений, що обрав саме його. Чудово попрацювали, досягли найкращого результату, набагато кращого ніж я очікував. Рекомендую!

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Ідеально виконана за день робота

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Другий раз співпрацюю з Артемом і отримав знову задоволення від його роботи. Оцінка 10 з 10 це максимально об'єктивна по всім аспектам.

26 серпня 1500 UAH
15 png картинок

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Всім рекомендую до співпраці. Зроблено якісно, підхід професійний, задоволений абсолютно всім. Співвідношення ціна якість найкраща, як на мене.

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Рекомендую
........................
........................

27 липня 500 UAH
Баннер 7

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Чудова робота . Врятуй мене!

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Спілкування чемне, працює оперативно. Портрети ретушувати вміє.

22 червня 799 UAH
Підвищення якості фото

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Дякуємо за дуже якісну виконану роботу!
Ви майстер свого діла)

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Третій проект з виконавцем. Результат прекрасний! Дякую за співпрацю)

Профіль видалено | Сейф Сейф | Відгук у відповідь

19 червня 687 UAH
Унікалізація фото

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Виконавчий супер! Працюємо вдруге) все на вищому рівні. Рекомендуємо до співпраці

Профіль видалено | Персональний | Відгук у відповідь

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Приємний виконавця і людина, все чітко зробив, працюємо далі

Профіль видалено | Сейф Сейф | Відгук у відповідь

11 червня 1500 UAH
Малювання для вивіски салону перетягування автомобілів

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Я дуже рекомендую Артему. Виконавчий завжди був на зв'язку, виконав проект в 2 рази швидше, ніж встановлено термін. Він приніс багато нових і творчих ідей. Останнім часом один з найбільш адекватних виконавців.
Як кажуть, все швидко, чітко і за адекватною ціною!

26 травня 3500 UAH
Изготовление двуязычных баннеров для сайта на Хорошоп

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Проект реалізований якісно і вчасно.
Високий рівень компетентності та комунікативності
Дякуємо за роботу та успіх.

24 травня 1800 UAH
Графический дизайн в соответствии с брэндбуком

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Відмінно ! Складний проект, довго обговорювали - в кінцевому підсумку все пройшло так, як хотілося!

12 травня 500 UAH
Картинки для фейсбук

Якість
Професіоналізм
Вартість
Контактність
Терміни

Дуже ТОЛКОВИЙ дизайнер. Уважний та наполегливий в роботі.
Справді вроджений хист, бачить те до чого я не міг тижнями додуматись.
З ним я обіграю конкурентів.

Активність

  Проєкти в роботі 1
Дизайн для товарів, наприклад Персональний проєкт
3850 UAH

  Останні ставки 10
Створення персонажу Персональний проєкт
10 265 UAH
Змінити колір продукту на картинці
700 UAH
Змінити задній фон на фото на паспорт
800 UAH
Зробити колір тканини з сірого та сірий меланж
500 UAH
Розробка креативів (банер, презентації, лендінг) освітній проект Персональний проєкт
50 000 UAH
Намалювати портрет в Adove Photoshop.
5000 UAH
Створити обкладинку для книги Персональний проєкт
1500 UAH
Шукаю фотошоп-експерта
500 UAH
Заміна обличчя та відтворення жесту на картині (Photoshop)
4000 UAH
Фотомонтаж
5000 UAH