Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

Правила сервісу

Правила користування сервісом Freelancehunt.com

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування Freelancehunt визначають умови, правила та порядок надання через Freelancehunt Користувачам електронних послуг, які полягають у можливості розміщення оголошень та їх пошуку на Сервісі Freelancehunt.com, правила надання інших додаткових послуг, зазначених у цих Правилах користування Freelancehunt, а також правила доступу та використання Сервісу Freelancehunt.com.

1.2. Приймаючи ці Правила користування Freelancehunt, Користувач погоджується та приймає той факт, що ці Правила користування Freelancehunt визначають не тільки права та обов'язки Користувачів щодо Адміністратора, а й безпосередньо створюють права та обов'язки між Замовником та Виконавцем, зокрема відповідальність Виконавця щодо Замовника за якість та спосіб виконання Робіт, за винятком відповідальності Адміністратора в цьому відношенні.

1.3. Freelancehunt.com доступний за адресою https://freelancehunt.com. Умовою доступу до функціональних можливостей Сервісу Freelancehunt.com є використання пристрою, який підтримує зв'язок з Інтернетом, відповідно до технічних вимог, викладених у пункті 4 Правил користування.

1.4. Ці Правила користування Freelancehunt доступні на Сервісі так, що Користувачі можуть отримувати, відтворювати та записувати їх вміст, роздруковуючи або зберігаючи його на носії в будь-який час.

1.5. Будь-яку інформацію, запити та питання, для яких у Правилах користування Freelancehunt не вказана форма зв'язку, слід надсилати на адресу електронної пошти Freelancehunt: [email protected].

2. ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни, які використовуються у цих Правилах користування Freelancehunt, незалежно від їх кількості, мають такі визначення:

2.1. Регламент — цe Правила користування сервісом Freelancehunt, розміщені на Сервісі: https://freelancehunt.com, що являють собою типовий договір (угоду) між Користувачем та Адміністратором Сервісу.

2.2. Адміністратор/Freelancehunt — юридична особа, яка надає Користувачам послуги, зазначені в цьому Регламенті, зокрема, надання Користувачам доступу до Сервісу для забезпечення безпечного контакту між Користувачами та здійснення угод між Користувачами, Freelancehunt SP. Z OO, юридична адреса: ul. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, зареєстрована за номером NIP: 8971910915, REGON: 522875480, внесена до Реєстру підприємців, який веде Фабричний окружний суд м. Вроцлава, VI Господарський відділ Національного судового реєстру за номером KRS: 0000988109; адреса електронної пошти (e-mail): [email protected].

2.3. Сервіс — комплекс програмно-апаратних засобів, які належать до інтернет-домену https://freelancehunt.com, що забезпечує взаємодію між Користувачами.

2.4. Робота — ефект Проєкту, зроблений Виконавцем у результаті прийняття Замовлення до реалізації відповідно до змісту Оголошення.

2.5. Споживач — фізична особа, яка укладає договір на Сервісі, предмет якого не пов'язаний безпосередньо з її підприємницькою чи професійною діяльністю.

2.6. Сейф — є комплекс програмно-апаратних засобів, що дозволяють Користувачам безпечно взаємодіяти один з одним, доступний у мережі Інтернет за адресою https://freelancehunt.com, що полягає в сплаті страхового платежу Замовником на рахунок Адміністратора для майбутньої винагороди Виконавця. Забезпечені кошти виплачуються Виконавцю у разі згоди Замовника або в інших випадках, зазначених у параграфі 13 Регламенту, на належне виконання Робіт.

2.7. Користувач — фізична особа старше 18 років, яка має повну дієздатність, здійснює індивідуальну підприємницьку діяльність, юридичну особу або організаційну одиницю, що не є юридичною особою, якій закон надає правоздатність, яка створила обліковий запис на Сервісі у порядку, передбаченому Регламентом.

2.8. Замовник — Користувач Сервісу, який зареєстрував Обліковий запис для пошуку Виконавця для виконання конкретного Проєкту.

2.9. Виконавець/Фрілансер — Користувач Сервісу, що виконує Роботу, зазначену в Оголошенні, або надає за допомогою Сервісу можливість виконання конкретної роботи.

2.10. Реєстрація — послідовність дій, необхідних для створення Облікового запису, включаючи, зокрема, заповнення форми, що містить такі дані: Ім'я, Прізвище, Електронну пошту, TAX ID, Номер телефону, Країну, Місто, Адресу, Дату народження, Фото.

2.11. Проєкт — обсяг робіт, запропонований Замовником в Оголошенні, який може включати, зокрема, розробку програмного забезпечення, дизайн, виконання художніх, маркетингових, рекламних, видавничих та інших робіт/послуг, спрямованих на створення об'єктів інтелектуальних прав у галузі літератури, мистецтва, фотографії, Інтернет-технологій, програмування тощо, а також як роботи/послуги, на які не поширюються права інтелектуальної власності.

2.12. Оголошення — інформація, яка публікується на Сервісі Замовником для потенційного Виконавця, зацікавленого у реалізації цього Проєкту, що містить інформацію про те, що Виконавець має виконати у межах цього Проєкту.

2.13. Обліковий запис — присвоєна цьому Користувачеві, що ідентифікується за адресою електронної пошти або номером мобільного телефону, частина Сервісу, яка створюється після Реєстрації на Сервісі та прийняття Регламенту та за допомогою якої Користувач може виконувати певні дії на Сервісі.

2.14. Профіль — доступна на Сервісі візитна картка Виконавця, яка містить, зокрема, інформацію, що ідентифікує Виконавця (фото, ім'я, прізвище, місце проживання), інформацію про навички, кваліфікацію та сферу діяльності Виконавця, інформацію про виконані Проєкти та отримані Відгуки.

2.15. Робоча Область Проєкту — частина Сервісу, в якій зберігається архів роботи за Проєктом, зокрема: листування між Замовником та Виконавцем про деталі Проєкту, перебіг реалізації Проєкту, обмін файлами, необхідними для реалізації Проєкту, результати роботи над Проєктом, скарги Адміністратору тощо.

2.16. Послуги — послуги, що надаються Freelancehunt у рамках Сервісу, описані у пункті 3 Регламенту.

2.17. Договір — договір на конкретну роботу, укладений між Freelancehunt та Замовником та між Freelancehunt та Виконавцем, на умовах, погоджених між Замовником та Виконавцем у Робочій Області Проєкту шляхом натискання кнопки «Прийняти умови».

2.18. Договір на надання електронних послуг — виконання послуги без одночасної присутності сторін (дистанційно) шляхом передачі даних на індивідуальний запит Користувача, що надсилаються та одержуються з використанням пристроїв електронної обробки, зокрема цифрового стиснення, та зберігання даних, що повністю транслюються, отримані або передані з використанням телекомунікаційної мережі.

2.19. Відгук — суб'єктивна оцінка у вигляді оцінки та коментаря, виставлена Користувачем іншому Користувачеві після завершення Проєкту.

2.20. Спір — процес відстоювання кожною зі сторін (користувачів) своєї думки, зіткнення думок та спроби переконати опонента, що виникають внаслідок відсутності згоди між Користувачами щодо прийняття Роботи.

2.21. PaySlip — документ, який Freelancehunt надає Виконавцям після завершення та затвердження Проєкту Замовником, із зазначенням суми винагороди Виконавця та сум, що були відраховані відповідно до пункту 10.1 Регламенту.

2.22. Проформа — документ, що визначає суму страхового платежу, який підлягає сплаті до початку роботи над Проєктом.

2.23. Invoice — фінансовий документ, виданий Freelancehunt для Замовника, що підтверджує витрати на виконання Робіт Виконавцем за допомогою Сервісу.

2.24. Персональні дані — інформація, введена Користувачем, зібрана Адміністратором під час реєстрації Облікового запису на Сервісі та в ході його використання, що є персональними даними за змістом Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент захисту даних).

2.25. Технічна перерва — тимчасове відключення функціональності Сервісу повністю або частково, пов'язане з виходом з ладу Сервісу, зокрема серверів Сервісу, або пов'язане з необхідністю обслуговування цих серверів або проведення модернізації чи перебудови Сервісу, протягом якого немає можливості використовувати усі або вибрані послуги.

2.26. Форс-мажор — зовнішня подія, яку Користувач та Адміністратор не могли передбачити і якій вони не могли запобігти, що перешкоджає використанню Сервісу повністю або частково, назавжди або на певний період часу, якому Користувач або Адміністратор не могли запобігти при належній обачності і яка не виявилася результатом помилок або недбалості Користувача чи Адміністратора, порушених його роботою.

2.27. Пристрій — Електронний пристрій (комп'ютер, планшет або смартфон), що дозволяє Користувачеві використовувати Сервіс.

2.28. Політика чесної співпраці — політика, метою якої є забезпечення якісного та оперативного розміщення інформації (замовлень, пропозицій тощо), належного виконання взаємних зобов'язань, захисту прав та інтересів Сторін. Замовник та/або Виконавець не має права використовувати Сервіс для будь-яких інших цілей, включаючи передачу, збирання та пошук контактних та/або платіжних даних користувачів, пошук пропозицій та виконання замовлень поза Сервісом.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

3.1. Freelancehunt надає Користувачам платні послуги через Сервіс, що полягають у наданні Користувачам можливості використовувати Сервіс для безпечної взаємодії Користувачів, зокрема шляхом можливості зареєструвати Обліковий Запис, розміщення Замовниками Оголошень на Сервісі, вибору Замовником Фрилансера для виконання конкретного Проєкту, оформлення Проєкту, виплати Адміністратором винагороди за реалізацію Проєкту через Сейф, а також інші додаткові послуги, зазначені в цьому Регламенті та Додатку № 1 до Регламенту.

3.2. Freelancehunt дозволяє Користувачам реалізовувати Проєкти, надаючи доступ до Сервісу на умовах, викладених у цьому Регламенті шляхом безпечної взаємодії один з одним.

3.3. Для використання Сервісу Користувачам необхідно ознайомитися із цим Регламентом та Політикою конфіденційності та прийняти їхні положення через подання заяви в електронній формі шляхом вибору відповідного пункту («прапорець») під час Реєстрації. Перегляд профілів фрилансерів безкоштовний і не вимагає реєстрації.

3.4. Ухвалення умов, зазначених у пункті 3.3 вище, визначає можливість ефективного завершення процесу Реєстрації та укладання Договору з Адміністратором на надання електронних послуг на Сервісі Freelancehunt, на підставі якого Користувач може використовувати Сервіс на встановлених умовах Регламенту.

3.5. Freelancehunt не несе відповідальності за дії Користувачів у рамках Сервісу або за неналежне виконання чи невиконання ними зобов'язань, що випливають з укладеної Угоди, надання Користувачами недостовірної або неповної інформації в Оголошенні чи Проєкті, а також за наслідки дій Користувачів та третіх осіб, які порушують положення Регламенту.

3.6. Freelancehunt не несе відповідальності за правдивість та достовірність інформації, що надається Користувачами, а також можливість Користувачів укласти та виконати Договір.

3.7. Freelancehunt не несе відповідальності за збої, зокрема перебої в роботі Сервісу, спричинені обставинами непереборної сили, несанкціонованими діями третіх осіб чи несумісністю Сервісу з технічною інфраструктурою Користувача.

3.8. Freelancehunt не несе відповідальності за технічні проблеми або технічні обмеження на комп'ютері чи мобільному обладнанні Користувача, що перешкоджають використанню ним Сервісу.

3.9. Freelancehunt не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб та заподіяння шкоди третім особам у результаті або у зв'язку з діяльністю, що здійснюється Користувачем, зокрема, у разі порушення Користувачами авторських прав та інших прав інтелектуальної власності третьої сторони.

3.10. Freelancehunt залишає за собою право видалити Оголошення чи Проєкт або заблокувати Обліковий запис у разі порушення Користувачем положень Регламенту, включаючи, зокрема, положення, що містяться в Розділі 5 цього Регламенту, і у разі, якщо Freelancehunt отримує значну кількість скарг на цього Користувача від інших Користувачів сервісу.

3.11. Створення Облікового запису на Сервісі вимагає прийняття Регламенту і Політики конфіденційності та заповнення Користувачем відповідної форми.

3.12. Користувач несе відповідальність за опублікований контент (включно з фотографіями) і гарантує, що вони відповідають дійсності та законодавству, а їх публікація не порушує Регламент, права Адміністратора або третіх осіб, зокрема авторські права та права в галузі обробки персональних даних. Адміністратор не відстежує на постійній основі, який контент публікується на Сервісі, а реагує на отримані повідомлення про опублікований контент. Адміністратор не несе відповідальності за дії з боку Користувачів, зокрема за правдивість, достовірність та відповідність законодавству контенту, що публікується ними.

3.13. Адміністратор здійснює збір та обробку персональних даних, наданих Користувачами, відповідно до чинного законодавства та відповідно до Політики конфіденційності, зміст якої додається у Додатку 4 до Регламенту.

3.14. У зв'язку з функціонуванням Сервісу персональні дані Користувачів підлягають автоматизованій обробці персональних даних, зокрема профілюванню. Такі процеси обробки даних можуть призвести до автоматичних рішень, що впливають на положення Користувачів. Принципи автоматизованої обробки та їх очікувані наслідки описані в Розділі 8 Політики конфіденційності.

3.15. Завантаження чи використання будь-якого обсягу інформації, даних чи матеріалів, доступних на Сервісі, вимагає кожного разу згоди Адміністратора і не може порушувати положення Регламенту та законодавства, а також інтереси Адміністратора та Користувачів. Забороняється будь-яке агрегування й обробка даних та іншої інформації, наявної на Сервісі, з метою їх подальшого розкриття третім особам у складі інших Сервісів та поза мережею Інтернет. Також забороняється використовувати розмітку Сервісу, зокрема характерні графічні елементи, без попередньої письмової згоди Адміністрації.

4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. ТЕХНІЧНА ПЕРЕРВА

4.1. Для використання Сервісу, зокрема для перегляду Сервісу, необхідні:

4.1.1. Володіння Пристроєм з доступом до Інтернету та веббраузером Internet Explorer версії 11.0 або новішої; Mozilla Firefox версії 57.0 або новішої; Google Chrome 62.0 або пізнішої версії.

4.1.2. Активація системного Облікового запису Сервісу.

4.2. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які проблеми, що виникли внаслідок використання Пристроїв або операційних систем, які не відповідають вимогам, описаним у цьому Розділі, зокрема, за некоректну роботу, що виникла в результаті використання Сервісу.

4.3. Адміністратор докладе всіх зусиль, щоб доступ через Сервіс до даних із сервера Сервісу був можливий 24 години на добу та 7 днів на тиждень, що не виключає права Адміністратора до Технічної перерви та тимчасове обмеження або відключення всіх чи частини вищезазначеного доступу.

4.4. У разі потреби Технічної перерви Адміністратор повідомить про очікувану дату та тривалість Технічної перерви у повідомленні, надісланому на електронну пошту, вказану під час реєстрації облікового запису.

5. ВАШІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Крім інших зобов'язань, зазначених у Регламенті, Користувач зобов'язаний:

5.1.1. Використовувати Сервіс відповідно до положень законодавства країни-місцезнаходження Адміністратора та положень Регламенту.

5.1.2. Інформувати Адміністратора про будь-які несправності Сервісу.

5.1.3. Не втручатися у бази даних, доступні через Сервіс.

5.1.4. Не змінювати для жодних цілей Сервіс, товарні знаки, описи та інші дані й об'єкти прав інтелектуальної власності, що містяться на Сервісі.

5.1.5. Використовувати послуги, запропоновані Адміністратором, так, щоб це не було незручно для інших Користувачів та для Адміністратора, дотримуючись їх особистих прав та всіх прав, на які вони мають право.

5.1.6. Не вживати жодних дій, спрямованих на оминання заходів безпеки або порушення стабільності та функціональності авторизованих серверів чи програмного забезпечення Сервісу.

5.1.7. Використовувати будь-який контент, розміщений на Сервісі, лише в особистих чи комерційних цілях. Використання контенту в іншому обсязі допускається лише на підставі явної згоди уповноваженої особи.

5.1.8. Не розміщувати контент або заяви рекламного чи комерційного характеру, що порушують правила гарного тону або гарний імідж Адміністратора чи Сервісу.

5.1.9. Використовувати персональні дані Користувачів з іншою метою, крім зазначених у Регламенті.

5.2. Крім того, Користувач у зв'язку з використанням Сервісу зобов'язується не вживати (або заохочувати, наказувати іншим Користувачам вчиняти) будь-які дії, які є незаконними, хибними, шкідливими або порушують Політику чесної співпраці. Зокрема у зв'язку з використанням Сервісу забороняється:

5.2.1. Публікація неприйнятного контенту через Сервіс, зокрема:

5.2.1.1. Явна та замаскована реклама сторонніх сайтів, включаючи реферальні посилання та посилання на аналогічні Сервіси.

5.2.1.2. Реклами швидкого заробітку.

5.2.1.3. Будь-які повідомлення або оголошення, пов'язані з отриманням незаконних доходів, зокрема доходів шахрайським шляхом.

5.2.1.4. Будь-які повідомлення та оголошення, що містять інформацію про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

5.2.1.5. Що містять нецензурну лексику.

5.2.1.6. Провокують конфлікти на грунті політичної, расової, релігійної, національної чи іншої ворожнечі.

5.2.1.7. Висловлення необґрунтованої переваги в оголошенні або проєкті.

5.2.1.8. Незаконно дискримінують будь-яку іншу особу.

5.2.1.9. Підбурювання або заохочення інших людей до насильства.

5.2.1.10. Публікація особистих даних чи інших конфіденційних особистих даних іншої особи.

5.2.1.11. Що містять спам (розсилка особистих повідомлень) іншим Користувачам з пропозиціями або запрошеннями.

5.2.1.12. Прохання давати чи отримувати хабарі або платежі за будь-що, крім роботи.

5.2.1.13. Що містять прохання про виконання роботи на безоплатній основі — забороняється просити Фрилансерів виконати роботу за невелику плату або безоплатно в рамках Оголошення.

5.2.1.14. Що містять прохання про плату за подання Пропозиції.

5.2.1.15. Пропозиція або прийняття підроблених послуг для покращення Відгуків чи рейтингу Користувача (створення Відгуків).

5.2.1.16. Примус інших Користувачів до певних дій або бездіяльностей, що погрожують негативним Відгуком.

5.2.1.17. Порушення прав законних правовласників.

5.2.1.18. Нецільова рекламна інформація, що розсилається в особистих повідомленнях.

5.2.1.19. Оголошення про продаж будь-яких товарів та послуг.

5.2.1.20. Проєкти зі значно меншим бюджетом, ніж аналогічні Проєкти.

5.2.1.21. Проєкти, оплатою яких є лише Відгук.

5.2.1.22. Проєкти, які не відповідають спеціалізації Сервісу.

5.2.1.23. Проєкти, завершені заднім числом та відкриті з метою підвищення рейтингу Користувача.

5.2.1.24. Проєкти, що передбачають виконання безкоштовних тестових завдань, що відрізняються для окремих Виконавців.

5.2.1.25. Проєкти, пов'язані з написанням або публікацією відгуків про продукти чи послуги.

5.2.1.26. Проєкти, які передбачають купівлю лайків чи репостів у соціальних мережах.

5.2.1.27. Проєкти, пов'язані з пошуком спонсорів для рекламних акцій, розіграшів чи подібних заходів.

5.2.1.28. Проєкти, створені для збирання контактних даних Виконавців.

5.2.1.29. Проєкти, створені для залучення багаторівневого маркетингу та фінансових пірамід.

5.2.1.30. Проєкти, в яких завдання вже виконувалось у рамках іншого Проєкту, вже розміщеного на Сервісі (Посередництво).

5.2.1.31. Проєкти, пов'язані з веденням, купівлею, продажем або орендою облікових записів на зовнішніх сервісах.

5.2.1.32. Проєкти та ставки, пов'язані зі складанням іспитів, виконанням контрольних та лабораторних робіт, а також проходженням тестів за третіх осіб і розробкою рефератів, дипломних, дисертацій, курсових робіт.

5.2.1.33. Проєкти, пов'язані з написанням медичних текстів.

5.2.1.34. Проєкти, в описі яких вказані контактні дані.

5.2.1.35. Пропозиції, текст яких містить суму, що відрізняється від значення, зазначеного в полі «Вартість робіт».

5.2.1.36. Пропозиції, до тексту яких включені контактні дані Користувача.

5.2.1.37. Пропозиції, що містять умови роботи, які істотно відрізняютьсяу бік зменшення від пропозицій інших Виконавців у поточних чи аналогічних Проєктах.

5.2.1.38. Пропозиції, текст яких включає роботу, виконану над Проєктом, як вкладення, посилання або іншим чином.

5.2.1.39. Проєкти, де є вимога (прохання) надати контактні дані.

5.2.1.40. Контактні дані на сторінці публічного профілю, а також посилання на сайти третіх осіб, якщо основною метою їх створення є надання персональних даних або під час переходу на них відразу відображаються персональні дані Користувача.

5.2.1.41. Проєкти, пов'язані з працевлаштуванням на постійну віддалену роботу та роботу в офісі.

5.2.1.42. Проєкти та пропозиції щодо роботи, пов'язані з наданням інтим-послуг, а також виробництвом, трансляцією або ретрансляцією еротичних, порнографічних фото-, відео- та аудіоматеріалів.

5.2.1.43. Проєкти, пов'язані з діяльністю релігійних сект, а також наданням окультних послуг.

5.2.1.44. Проєкти та пропозиції щодо роботи для заробітку за допомогою вебкамер, чатів та форумів, якщо їхня діяльність суперечить чинному законодавству Європейського Союзу.

5.2.1.45. Проєкти, опис яких не містить детальної інформації про функціональні обов'язки та/або завдання.

5.2.1.46. Проєкти, пов'язані з виконанням робіт чи наданням послуг у сфері зведення.

5.2.1.47. Комерційні пропозиції для певних попередньо відібраних Виконавців за допомогою публікації публічних проєктів.

5.2.2. Введення в оману та шахрайські дії через Сервіс, зокрема неправдиве надання інформації у власному профілі Користувача, його досвіду, навичок або професійної кваліфікації або інших осіб, у тому числі:

5.2.2.1. Надання неправдивих відомостей про свій досвід, навички або професійну кваліфікацію.

5.2.2.2. Видавати будь-яку частину чужого профілю чи особи за свою.

5.2.2.3. Використання зображення профілю в Профілі, яке не представляє цього Користувача або помилково представляє його особу чи вказує, що він є іншою особою.

5.2.2.4. Видавати себе за іншу особу або хибно приписувати заяви будь-якій фізичній чи юридичній особі, включаючи представника Freelancehunt.

5.2.2.5. Дозвіл іншій особі використовувати Обліковий запис у такий спосіб, що вводить в оману інших Користувачів.

5.2.2.6. Помилкова заява про те, що конкретний фрилансер виконуватиме зазначений проєкт, хоча насправді цей проєкт виконується іншим фрилансером, включаючи внесення пропозиції від імені фрилансера, який не може або не бажає виконувати цей проєкт.

5.2.2.7. Замовлення послуги без наміру або фактичної оплати в обмін на послуги.

5.2.3. Крім інших прав, зазначених у Регламенті, Користувач має право:

5.2.3.1. На безперебійний доступ до Сервісу за дотримання положень Регламенту.

5.2.3.2. Проводити оцінку після використання Послуг у рамках використання Сервісу.

5.2.3.3. Відмовитись від укладеного Договору протягом 14 днів з моменту його укладання з урахуванням положень Регламенту.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАТОРА

6.1. На додаток до інших зобов'язань, зазначених у Регламенті, Адміністратор зобов'язаний надати доступ до Сервісу в указаний у Регламенті час, за винятком випадків, коли настають причини, описані в Регламенті.

6.2. На додаток до інших прав, зазначених у Регламенті, Адміністратор має право:

6.2.1. Тимчасово, короткостроково припиняти підтримку Сервісу у зв'язку з проведенням робіт з технічного обслуговування, або у зв'язку з модифікацією Сервісу, або у зв'язку з форс-мажорними обставинами.

6.2.2. Надсилати на адресу електронної пошти Користувача технічні повідомлення, пов'язані з функціонуванням Сервісу та реалізацією Сервісу, а також нових функціональних можливостей Сервісу.

6.2.3. Блокувати Обліковий запис Користувачів, дії або бездіяльність яких порушують положення загального законодавства або положення Регламенту, включаючи, зокрема, положення, що містяться в Главі 5 цього Регламенту.

6.3. У разі блокування облікового запису Користувача відповідно до положень цього Регламенту, вся інформація, що публікується цим Користувачем, автоматично визнається недійсною.

7. РЕЄСТРАЦІЯ АКАУНТА НА СЕРВІСІ

7.1. Для використання Користувачем усіх функціональних можливостей Сервісу потрібна Реєстрація на Сервісі.

7.2. У разі юридичної особи та організаційної одиниці, яка не є юридичною особою, Реєстрація та будь-які подальші дії на Сервісі можуть здійснюватися лише особою, належним чином уповноваженою цією юридичною особою чи організаційною одиницею.

7.3. Реєстрація відбувається шляхом заповнення електронної форми, наданої Адміністратором на Сервісі, та ухваленням Регламенту і Політики конфіденційності. Користувач зобов'язаний надати у формі дані, що відповідають дійсності.

7.4. Після того, як Користувач правильно заповнив реєстраційну форму, на вказаний номер телефону буде надіслано повідомлення із зазначенням коду, що підтверджує активацію Облікового запису.

7.5. Активація Облікового запису Користувачем та прийняття Регламенту і Політики конфіденційності рівносильні укладенню договору між Користувачем та Адміністратором на надання електронних послуг у рамках Сервісу Freelancehunt на умовах цього Регламенту. Угода укладається під час підтвердження активації Облікового запису, зробленої після введення номера, який користувач отримує за допомогою SMS на вказаний номер телефону.

7.6. Активація Облікового запису на Сервісі робить частину даних Користувача доступними на загальнодоступних сторінках Сервісу. Адміністратор може вимагати, щоб дані, що вводяться на Сервісі, були підтверджено документально Користувачем.

7.7. У рамках Сервісу Користувачі можуть завантажувати додані файли, включаючи фотографії та інші матеріали.Як мінімум ім'я, місто, країна Користувача відображаються та загальнодоступні на Сервісі. Користувачеві забороняється видаляти дані, зазначені в цьому пункті, під час використання Сервісу Freelancehunt, а також надавати неповні або недостовірні дані.

7.8. У разі будь-якої зміни даних Користувача, наданих під час реєстрації, Користувач зобов'язаний негайно оновити їх, використовуючи відповідну форму, доступну на Сервісі.

7.9. Користувач несе відповідальність за достовірність та правильність заповнення свого профілю, оголошень та будь-якої інформації, яку він розміщує на Сервісі.

7.10. Користувач може створити Обліковий запис Замовника та/або Обліковий запис Виконавця на Сервісі. Після реєстрації Користувачем свого Облікового запису він може додати інші види Облікового запису (не більше одного облікового запису Замовника та одного облікового запису Виконавця), пройти нову Реєстрацію із зазначенням іншого логіну, вказавши номер телефону або адресу електронної пошти вже існуючого Облікового запису. Вказані номери телефонів та адреси електронної пошти можуть бути однаковими для обох типів Облікових записів.

7.11. Адміністратор надає можливість вибору мови Сервісу з доступних на Сервісі, тоді вся інформація буде відображатися мовою, обраною Користувачем. Адміністратор не несе відповідальності за невідповідності, що виникають під час перекладу та автоматичного перекладу.

7.12. Реєструючи Обліковий запис для використання Сервісу, Користувач повинен заповнити дані в Обліковому записі Користувача, що означає, що у разі укладення Договору між Замовником та Виконавцем він погоджується передати ці дані іншим Користувачам.

7.13. Профілі Фрилансера видно на Сервісі Користувачам, що переглядають Сервіс, без необхідності реєстрації, включаючи дані про Фрилансера, зокрема ім'я користувача, фото, місце проживання (місто та країна), інформацію про сферу діяльності, завершені проєкти, отримані відгуки, навички та кваліфікацію.

7.14. Користувач погоджується не надавати інформацію, яка є неправдивою чи вводить в оману, про свою особу чи місцезнаходження, навички або послуги, які ви надаєте. Ви погоджуєтеся виправляти будь-яку інформацію, яка є або стає хибною чи вводить в оману. Freelancehunt залишає за собою право заблокувати або видалити Обліковий запис чи доступ до Сервісу будь-якій особі, яка надає неправдиву, неточну або неповну інформацію під час створення чи ведення Облікового запису.

8. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕННЯ

8.1. Для публікації Оголошення потрібен активний Обліковий запис Замовника.

8.2. Замовник несе повну відповідальність за відповідність Оголошення правдивості та за включення до нього всієї актуальної інформації, що відноситься до зацікавлених Виконавців, включаючи будь-які помилки та неточності в описі Оголошення.

8.3. Зміст Оголошення має бути повним та вичерпним, включаючи всю необхідну Виконавцям інформацію, зокрема зазначення кола Виконавців, яким адресовано Оголошення. Докладному опису підлягає виконання Робіт, включаючи необхідні характеристики або критерії, за якими буде оцінюватися Робота.

8.4. Розміщені Оголошення не можуть містити контент, що порушує загальне законодавство або етичні принципи. Зміст Оголошення не може вводити в оману інших Користувачів, зокрема щодо сутності та властивостей Проєкту, які є предметом Оголошення.

8.5. Розміщуючи Оголошення на Сервісі, Замовник погоджується з тим, що у разі укладання Договору з Виконавцем він використовуватиме сервіс Сейф.

8.6. Публікація Оголошення припиняється у таких випадках:

8.6.1. У разі вибору Фрилансера Замовником.

8.6.2. Після закінчення терміну публікації Оголошення, встановленого Замовником.

8.6.3. У разі дострокового припинення публікації Оголошення Замовником.

8.6.4. У разі видалення або блокування Оголошення Адміністратором у зв'язку з порушенням положень цього Регламенту.

8.6.5. У разі видалення або блокування Замовника Адміністратором у зв'язку з порушенням положень цього Регламенту.

9. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ

9.1. Після розміщення Оголошення на Сервісі зацікавлені Фрилансери можуть запропонувати Замовнику реалізацію Проєкту, зазначеного в Оголошенні, з використанням відповідного інструменту, доступного на Сервісі.

9.2. Замовник може зв'язатися з Фрилансером, щоб доручити йому виконання свого Проєкту, через вкладку «Знайти Фрилансера», яка містить Профілі всіх Фрилансерів.

9.3. Фрилансер може зв'язатися із Замовником, щоб запропонувати йому виконання цього Проєкту, обравши Оголошення та надіславши повідомлення.

9.4. Після того, як Замовник обрав Виконавця для виконання Проєкту, вони погоджують умови виконання Проєкту в Робочій Області Проєкту, включаючи, зокрема, суттєві характеристики робіт, терміни завершення робіт і винагороду за виконання робіт.

9.5. Після погодження умов реалізації Проєкту між Замовником та Виконавцем Користувачі приймають умови, натиснувши кнопку «Прийняти Умови». Остаточні умови співпраці будуть зафіксовані в окремому електронному Договорі.

9.6. З моменту, визначеного відповідно до пункту 9.5 Регламенту Вище, умови реалізації Проєкту вважаються узгодженими та затвердженими. Внесення змін та доповнень до умов реалізації Проєкту після його затвердження можливе лише за взаємною згодою Замовника та Виконавця у Робочій Області Проєкту в межах встановленого бюджету.

9.7. Після укладання Договору Адміністратор відправляє Проформу Замовнику, після чого Замовник у зручному для себе порядку проводить оплату Проєкту, страховий платіж на рахунок Freelancehunt, використовуючи сервіс Сейф.

9.8. Залежно від країни Замовника, можуть бути доступні такі способи оплати Проєкту:

9.8.1. Карткова оплата — оплата за безготівковим розрахунком за допомогою пластикових банківських карток.

9.8.2. Оплата банківським переказом — переказ коштів з банківського рахунку Замовника на банківський рахунок Freelancehunt.

9.8.3. Оплата через Blik, Pay-by-link, Apple Pay, Google Pay.

9.8.4. Для Замовника з Європейського Союзу: SEPA — переказ в EUR між країнами Європейського Союзу. Переказ SEPA здійснюється на номер рахунку IBAN.

9.8.5. Для Замовників з-за меж Європейського Союзу SWIFT — міжнародна, міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Система грошових переказів SWIFT дозволяє здійснювати грошові перекази за кордон у будь-яку країну світу для фізичних та юридичних осіб.

9.8.6. Для Замовника, який проживає в Польщі: стандартний банківський переказ на рахунок Freelancehunt.

9.9. Замовник погоджується на знімання будь-яких додаткових банківських комісій, пов'язаних зі здійсненням платежів за реалізацію Проєкту. Постачальником послуги онлайн-платежів є Cinkciarz.pl Sp. z o.o. або Unlimnt LTD.

9.10. Щойно кошти зараховуються на рахунок Freelancehunt у розмірі, узгодженому в умовах Проєкту як страховий платіж, Виконавець отримує інформацію про забезпечення коштів для реалізації Проєкту, і з цього моменту він зобов'язаний приступити до виконання Проєкту у строки, попередньо узгоджені із Замовником. Замовник отримує Invoice з ПДВ як підтвердження оплати Проєкту.

9.11. Якщо предметом Угоди має бути твір за змістом Закону про авторське право та суміжні права, Фрилансер, який є польським податковим резидентом, тобто підлягає під необмежену податкову відповідальність у Республіці Польща за змістом Розділу 3 п.1 Закону про прибутковий податок з населення та відповідних угод про уникнення подвійного оподаткування, повинен, обравши відповідну опцію на Сервісі, вказати, чи має у зв'язку з виконанням Договору право застосовувати 50% податкового відрахування за доходи відповідно до Розділу 22 п.9.3 Закону про прибутковий податок з населення, із застереженням, що:

9.11.1. У випадку, якщо Фрилансер підтверджує, що він має право застосовувати 50% витрат, що не підлягають оподаткуванню, і, на думку Адміністратора, Робота, виконана Фрилансером, не дає йому права застосовувати 50% витрат, які не підлягають оподаткуванню, у зв’язку з виконанням Роботи, Адміністратор нарахує авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі, визначеному відповідно до відповідних нормативно-правових актів, та інформує про це Фрилансера.

9.11.2. У разі, якщо Фрилансер підтвердить, що він має право на застосування витрат, зазначених у пункті 9.11, і Адміністратор сплатить аванс з податку на прибуток, включаючи 50% витрат, що не підлягають оподаткуванню, і в ході подальшої діяльності з'ясується, що Фрилансер не мав права застосовувати вирахувані з оподатковуваного доходу в цій сумі, Фрилансер буде зобов'язаний повернути переплату Адміністратору та відшкодувати шкоду, заподіяну Фрилансером, який подав хибну заяву.

9.12. Приймаючи цей Регламент, Фрилансер звільняє Адміністратора від будь-якої відповідальності, що виникає у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Робот стосовно Замовника, і зобов'язується, що Замовник не буде пред'являти будь-які претензії до Адміністратора щодо цього.

9.13. Скасування висновку Проєкту може бути здійснене Адміністратором за заявою зацікавленого Користувача до моменту фактичного резервування коштів за Проєкт відповідно до пункту 9.7 Регламенту вище.

9.14. Після завершення робіт за Проєктом Виконавець надає Замовнику результат виконаного Проєкту (Робіт) у Робочій Області Проєкту.

9.15. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Роботи від Виконавця приймає виконану Роботу за допомогою кнопки «Проєкт виконано» або відмовляється від її прийняття, якщо, на його думку, її виконано всупереч договору, за допомогою кнопки «Проєкт не виконано».

9.16. Прийняття чи відсутність будь-якого рішення Замовником протягом терміну, зазначеного у пункті 9.15 Регламенту вище, означає визнання правильності виконання робіт та прирівнюється в юридичному відношенні до приймання виконаних робіт.

9.17. У разі схвалення Роботи через кнопку «Проєкт виконано» Замовник переходить на сторінку написання позитивного Відгуку. На цій сторінці Замовник підтверджує у Відгуку, що робота була виконана належним чином у повному обсязі.

9.18. Опублікований Замовником позитивного Відгук є підставою для оплати виконаних Виконавцем Робіт.

9.19. Після вибору варіанту «Проєкт не виконано» Замовник переходить на сторінку написання негативного Відгуку. Після написання та надсилання негативного Відгуку Виконавець має 3 (три) робочі дні для подання запиту на арбітраж у порядку, зазначеному в Главі 10 цього Регламенту. Запит робиться за допомогою кнопки «Надіслати запит на арбітраж» у Рабочій Області Проєкту.

9.20. Залишення Виконавцем негативного Відгуку без відповіді у строк, зазначений у пункті 9.16 Регламенту, рівносильне визнанню Відгуку прийнятим Виконавцем, тому Виконавець визнає та приймає, що якість виконаних ним робіт була визнана Замовником незадовільними, відмова Замовника від приймання результатів виконаних робіт є правомірною, і Адміністратор залишає за собою право ухвалити остаточне рішення на підставі аналізу матеріалів Робочої Області Проєкту.

9.21. Якщо терміни реалізації Проєкту минули, але Замовник і Виконавець прямо домовилися про продовження робіт з Проєкту, Замовник використовує варіант «Проєкт завершено» у момент приймання результатів Проєкту після закінчення додатково обумовленого терміну між Замовником та Виконавцем.

9.22. Якщо Виконавець надає результати робіт у Робочій Області Проекту, а Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів не підтверджує виконання або не зв'язується з Адміністратором, Адміністратор має право в односторонньому порядку закрити Проект та передати Виконавцю страховий платіж.

10. ВИПЛАТА КОШТІВ ВИКОНАВЦЮ

10.1. Після прийняття Замовником виконаної Роботи або її визнання Замовником відповідно до п. 9 Регламенту вище, Freelancehunt виплачує Виконавцю суму винагороди, зарезервовану Замовником за виконання Робіт, за вирахуванням:

10.1.1. Величини комісії Адміністратору за надання послуг, зазначених у Регламенті, у результаті реалізації конкретного Проєкту між Замовником та Виконавцем через Сервіс у розмірі 9%.

10.1.2. У разі Виконавця, що є резидентом Польщі: прибутковий податок у розмірі 12% від отриманого доходу відповідно до розділу 10.2 нижче.

10.2. Виконавець, який є резидентом Польщі, має право зменшити прибутковий податок, надавши Замовнику ліцензію після завершення Робот на умовах, викладених нижче («ЛІЦЕНЗІЯ»). У разі, якщо виконана робота не відповідає вимогам ліцензії, Freelancehunt матиме право розрахувати стандартну ставку податку на винагороди, що підлягають сплаті з коштів Виконавця. Виконавець зобов'язується передавати свої дані до відповідних податкових органів для обчислення податку на прибуток.

10.3. У разі Виконавців, які не є резидентами Польщі, розрахунок належної винагороди ґрунтуватиметься на відповідних правилах, включаючи міжнародні угоди. Якщо це дозволено певними правилами, Виконавець отримає валову суму винагороди та нестиме відповідальність за сплату публічно-правових зборів відповідно до застосовних правил своєї країни.

10.4. Користувачі дають згоду на відправку Адміністратором інформації про прибутковий податок з населення або будь-яких інших податкових декларацій чи інформації, що вимагається застосовним законодавством, електронними засобами на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації облікового запису або на Сервісі Freelancehunt.

10.5. Сума винагороди, за вирахуванням комісійних та публічно-правових зобов'язань, зазначена у пункті 10.1 Регламенту вище, доступна для виплати Виконавцю після успішного завершення Проєкту у вкладці «Мої фінанси» в Особистому кабінеті Виконавця на Freelancehunt. Для виплати належної винагороди Виконавцю необхідно вказати один зі способів виплати, а потім замовити виплату за допомогою кнопки, яка доступна у вкладці «Мої фінанси». Freelancehunt виплачує належні кошти Виконавцю Протягом 5-и робочих днів з моменту замовлення виплати цих коштів Виконавцем.

10.6. Після виплати коштів з рахунку Freelancehunt на рахунок Виконавця Виконавець отримує документи PaySlip від Адміністратора.

10.7. У випадку повернення коштів на рахунки Freelancehunt виконавець погоджується на стягнення будь-яких додаткових банківських комісій, пов'язаних з поверненням коштів, а також на збільшення часу повернення до 20 (двадцяти) робочих днів. Повернення коштів виконавця можливе у таких випадках, але не обмежується ними:

10.7.1. Хибно вказані реквізити банку отримувача.

10.7.2. Неправильно вказані юридичні дані отримувача.

10.7.3. Юридичні дані отримувача, зазначені в банку і зазначені на сервісі, відрізняються одне від одного.

10.7.4. Отримувач не підтвердив банківську верифікацію для відправлення платежу.

11. ЛІЦЕНЗІЯ

11.1. Якщо в результаті Проєкту створюється Твір, що є твором за змістом Закону про авторські та суміжні права, Виконавець надає покупцю невиключну ліцензію на використання цього Твору на умовах, викладених у цьому розділі.

11.2. Замовником Роботи є Адміністратор, якщо договір на виконання Роботи з позначкою Замовника був укладений між Виконавцем та Адміністратором, з метою подальшого перепродажу цієї Роботи Адміністратором Замовнику на підставі документа Invoice, виставленого Адміністратором. Типовий договір на виконання Роботи, що укладається між Виконавцем та Адміністратором, з метою подальшого перепродажу цієї Роботи Адміністратором Замовнику, додається у Додатку 5 до цього Договору.

11.3. Виконавець надає замовнику невиключну ліцензію, зокрема право використання виконаної Роботи у таких сферах використання:

11.3.1. Запис та відтворення у будь-який спосіб, у будь-якій формі, у будь-якій кількості екземплярів, включаючи фотографічний, друкований, репрографічний, магнітний запис, цифровий запис на будь-яких носіях, незалежно від галузевого стандарту, системи та формату файлу, а також поширення дублікатів твору в ЗМІ.

11.3.2. Розміщення твору на ринку, надання його у безоплатне користування або надання у тимчасове користування оригіналу чи екземплярів, як цілком, так і в будь-яких обраних фрагментах, зокрема у поєднанні фрагментів різних вільно відібраних творів, що утворюють єдине ціле, а також використання всіх видів презентацій, пресконференцій, різноманітних заходів, розсилок.

11.3.3. Введення в пам'ять будь-якої кількості комп'ютерів або інших пристроїв з електронною пам'яттю (наприклад, карти пам'яті, RAM, FLASH), включаючи мобільні пристрої (наприклад, планшет, смартфон) та пристрої, що використовують так звану віртуальну пам'ять або загальні ресурси пам'яті (так звані хмарні обчислення).

11.3.4. Публічне виконання, показ, демонстрація, відтворення, повідомлення в ефір і ретрансляція, а також публічний обмін, тобто обмін у такий спосіб, що кожен може мати до нього доступ у будь-якому місці та в будь-який час на свій вибір.

11.3.5. Пеалізація та поширення в мережі Інтернет та інших комп'ютерних мережах.

11.3.6. Поширення в журналах, зокрема що не становлять єдине ціле, з постійною назвою або загальним найменуванням або без таких, зокрема щоденних, щотижневих та журнальних, різних видів агентських послуг, регулярних передач, державних та приватних інформаційних бюлетенів, програм радіо та телеканалів, хроніки кіно.

11.3.7. Поширення та спільне використання у громадських місцях так званих фотобанки, зокрема фотобанків, доступних в Інтернеті.

11.3.8. Поширення з використанням технології «на вимогу», безкоштовно або за плату, незалежно від способу оплати, наприклад, оплата за перегляд, на запит або інші форми оплати.

11.3.9. Об'єднання цілком та фрагментів з іншими творами, зокрема не створеними внаслідок дій Ліцензіату, які становлять однорідний розвиток предмета ліцензії.

11.3.10. Передача в ефір чи звук, а також бездротова, супутникова та інші форми загальної передачі або доведення твору до загальної інформації за допомогою мобільного телебачення в будь-якій техніці.

11.3.11. Співавторське колективне видання, зокрема у вигляді книги, альбому, каталогу, лексикону, календаря, у мультимедійних виданнях, в аудіовізуальних творах, самостійно або у виданнях з творами інших авторів (так звані колективні твори), використання в інших цілях твору в непереробному вигляді, зокрема в аудіовізуальних чи мультимедійних творах.

11.4. Виконавець уповноважує покупця Роботи здійснювати немайнові права відповідно до ст. 16 Закону від 4 лютого 1994 р. «Про авторське право та суміжні права» (тобто Законодавчий вісник 2021 р., поз. 1062, зі змінами) для користувачів Freelancehunt, зокрема у сфері:

11.4.1. Відзначити авторство Твору та позначити Твір своїм ім'ям чи псевдонімом або зробити його доступним анонімно.

11.4.2. Внесення змін до змісту та форми Твору.

11.4.3. Ухвалити рішення про перше спільне використання Твору.

11.4.4. Контролювати використання Твору.

11.5. Водночас Виконавець зобов'язується не здійснювати та не використовувати свої немайнові права, а також зобов'язується, що особи, крім Адміністратора та Замовника, які мають право на використання Твору, не здійснюватимуть немайнові права чи не використовуватимуть особисті права, пов'язані з Твором. Виконавець несе одноосібну відповідальність за невиконання або неналежне виконання вищезгаданих зобов'язань.

11.6. Крім того, Виконавець надає покупцю Роботи дозвіл на розпорядження та використання Роботи шляхом перекладу, зміни, адаптації доповнень чи деталей до оригінальної роботи (залежні авторські права). Якщо елемент твору також є базою даних, вищезгадане право також включає його розробку.

11.7. Ліцензія включає право на надання субліцензії на використання Твору. Ліцензія видається у всьому світі терміном на 100 років, за винятком можливості її припинення.

11.8. У разі виникнення претензій до Адміністратора чи Замовника з боку третіх осіб, які випливають із порушення їхніх авторських чи суміжних прав, прав інтелектуальної власності чи особистих прав, Виконавець зобов'язується їх задовольнити та звільнити Адміністратора чи Замовника від зобов'язання надавати послуги щодо цього.

11.9. У разі звернення третіх осіб до суду за позовами, що виникають у зв'язку з порушенням їхніх авторських або суміжних прав, прав інтелектуальної власності чи особистих прав, до Адміністратора або Замовника, Виконавець зобов'язується приєднатися до процесу з боку Адміністратора або Замовника та вжити всіх заходів для звільнення Адміністратора або Замовника від участі у справі, а також для покриття судових витрат. У разі реалізації Виконавцем права на вихід із Договору чи невиконання Виконавцем Роботи з інших причин, ліцензія на використання Роботи надається замовнику Роботи щодо виконаної частини Роботи.

12. ВІДГУКИ

12.1. Після вибору Замовником кнопки «Проєкт завершено» або «Проєкт не завершено» Адміністратор надає можливість публікації Відгуку Замовнику і Виконавцеві про перебіг та реалізацію Проєкту. Кожен Замовник, що є стороною Договору, може направити один Відгук за кожен виконаний Проєкт, на який Виконавець може відповісти один раз.

12.2. Адміністрація залишає за собою право заблокувати можливість публікації Відгуку Користувачем, якщо він порушує Регламент Сервісу.

12.3. Відгук Користувача завжди закріплюється за конкретним Проєктом. Користувач несе відповідальність за залишені ним Відгуки, відповіді та зобов'язується публікувати лише правдиву інформацію.

13. НЕЗАКОННІ ТА НЕВІДПОВІДАЮЧІ ПРАВИЛАМ ДІЇ КОРИСТУВАЧІВ

13.1. Користувач має право використовувати Сервіс відповідно до його призначення, у межах закону та норм суспільної етики, що діють в інформаційному суспільстві, з повагою до прав та інтересів інших осіб. Зокрема, Користувач зобов'язується:

13.1.1. Не вчиняти дій, які могли б порушити нормальне функціонування Сервісу, включно з втручанням у зміст Сервісу, Акаунта чи Акаунтів інших Користувачів, а також в інформаційні елементи Сервісу.

13.1.2. Не вчиняти незаконних дій, включно з надсиланням чи публікацією з використанням функціонала Сервісу контенту, що порушує законодавство, особисті права, містить дитячу порнографію або терористичний контент, порушує права інтелектуальної власності інших осіб, а також контенту з дискримінаційним чи расистським характером.

13.1.3. Не вводити користувачів, які використовують Сервіс, в оману, наприклад, надаючи неправдиву інформацію про Предмет або приховуючи суттєві відомості.

13.1.4. Утримуватися від зловмисних дій, зловживання функціоналом Сервісу, використання Сервісу всупереч його призначенню та порушення Правил.

13.1.5. Не вводити користувачів в оману щодо стану, характеристик та елементів Предмета, а також інших умов угоди, зазначених у Правилах.

13.2. Користувач зобов'язаний дотримуватися зобов'язань, встановлених у пункті 13.1 Правил, на кожному етапі використання Сервісу, щодо кожної функціональності, що надається, включно, зокрема, з публікацією та надсиланням повідомлень іншим Користувачам.

13.3. Оголошення чи надсилання будь-якого контенту на Сервісі здійснюється в автоматизований спосіб з використанням інтерфейсу Сервісу. Freelancehunt не здійснює автоматичну верифікацію всього контенту, що надсилається з використанням функціонала Сервісу.

13.4. У разі якщо Користувач змінив зміст Оголошення після його публікації на Сервісі, Freelancehunt має право перевірити оновлений контент на предмет дотримання Правил і вжити відповідних заходів, включно з видаленням контенту, що порушує Правила, чи оновленням контенту, що не відповідає Правилам.

13.5. Кожна особа, яка використовує Сервіс, може повідомити Freelancehunt про незаконний або такий, що порушує Правила, контент, який поширюється з використанням функціонала Сервісу, через платформу Freelancehunt, натиснувши кнопку «Команда турботи» на сторінці Користувача чи написавши на адресу [email protected]. Той, хто повідомляє, має надати, наскільки це можливо, інформацію, що дає змогу Freelancehunt здійснити перевірку Повідомлення про порушення, включно з посиланнями, поясненням причин, через які він вважає цей контент незаконним або таким, що порушує Правила, а також, за умови вибору відповідної форми повідомлення, контактні дані.

13.6. У разі отримання правдивої інформації (на підставі Повідомлення про порушення чи в інший спосіб) про те, що контент, який надсилається або публікується з використанням функціонала Сервісу, є незаконним чи порушує Правила, Freelancehunt може:

13.6.1. Негайно заблокувати цей контент, включно, зокрема, з Оголошенням, а також пов'язаними з ним Послугами. У разі блокування контент не буде видно чи доступно для осіб, які використовують Сервіс, або в Профілі відповідного Користувача.

13.6.2. Вжити відповідних роз'яснювальних заходів, спрямованих на з'ясування обставин справи, діючи пропорційно та розумно, включно з, наприклад, контактом із заявником про порушення, постачальником відповідного контенту, компетентним органом чи зовнішнім консультантом.

13.6.3. Повідомити, у разі блокування контенту, у найпізніший термін, коли блокування стане дієвим, постачальника відповідного контенту на електронну пошту, зазначивши заблокований контент, причини рішення про блокування (включно зі змістом Повідомлення про порушення після його анонімізації, якщо це вимагається чинним законодавством), із зазначенням підстав рішення з посиланням на текст Правил.

13.6.4. Положення пункту 13.6.3 не застосовуються, якщо з повідомлення відповідного органу державної влади, обов'язкових норм законодавства або необхідності забезпечення безпеки життя чи здоров'я осіб або держави випливає зобов'язання не розкривати інформацію, про яку йдеться в цьому пункті.

13.7. Користувач має право оскаржити рішення про блокування контенту, надісланого чи опублікованого ним з використанням функціонала Сервісу, шляхом подання заперечення проти надання Freelancehunt інформації про блокування відповідного контенту. Положення, що регулюють рекламаційну процедуру, застосовуються відповідно.

13.8. У разі визнання заперечення, про яке йдеться в пункті 13.7, обґрунтованим або в разі очевидного припинення обставин, що обґрунтовують незаконність чи порушення Правил відповідного контенту:

13.8.1. Заблокований контент буде відновлено шляхом його надання у вигляді робочої копії Оголошення або повідомлення, доступного в Обліковому записі. Користувач зможе вирішити, опублікувати його чи надіслати через Сервіс.

13.9. У разі визнання заперечення, про яке йдеться в пункті 13.7, необґрунтованим або в разі неподання Користувачем заперечення протягом 7 днів з моменту отримання інформації, зазначеної в пункті 13.6.3:

13.9.1. Контент буде заблоковано безповоротно на Сервісі.

13.9.2. Якщо Оголошення було охоплено однією з Платних Послуг і раніше послуга була повністю виконана за явної згоди Споживача, то така Плата не повертається. Оплата може бути повернута протягом 14 днів у разі, якщо послуга не була виконана повністю.

13.10. Freelancehunt має право видалити оголошення або заблокувати обліковий запис, якщо існує підозра, що через оголошення чи обліковий запис могли або можуть виникнути дії, які загрожують безпеці інших користувачів у рамках Сервісу, а також у разі, коли оголошення негативно впливає на репутацію Freelancehunt чи в інший спосіб шкодить Freelancehunt.

13.11. У разі серйозного порушення закону з використанням Сервісу, а також серйозного чи повторюваного порушення положень Правил, зокрема, у разі повторюваних спроб публікації або поширення незаконного контенту одним і тим самим користувачем чи різними користувачами, що діють спільно та узгоджено, зокрема з використанням різних акаунтів, Freelancehunt може, з дотриманням принципів пропорційності та поваги до свободи підприємництва, призупинити акаунт чи акаунти або тимчасово чи постійно заблокувати їх, що означатиме тимчасове зупинення надання послуг користувачеві, з урахуванням таких умов:

13.11.1. Призупинення акаунта означає тимчасове вимкнення його функціональності. Користувач, чий акаунт було призупинено, втрачає можливість активного використання Сервісу. Це означає, що він не може надсилати повідомлення з використанням його функціональності, розміщувати оголошення чи здійснювати транзакції. Проте користувач може, як і раніше, переглядати Сервіс, історію повідомлень і розміщених ним Оголошень.

13.11.2. Блокування акаунта означає втрату користувачем можливості входу в акаунт.

13.12. Користувачеві буде повідомлено про блокування або призупинення відповідного контенту чи акаунта не пізніше моменту, коли блокування набуває чинності, через електронну пошту, із зазначенням заблокованого або призупиненого контенту чи акаунта, причин прийняття рішення про блокування або призупинення, а також підстав для прийняття рішення, що випливають з положень Правил.

13.13. Користувач, який не згоден з рішенням про блокування або призупинення контенту чи акаунта, має право подати скаргу відповідно до положень пункту 15 Правил. Для уникнення сумнівів подання або неподання ефективного заперечення в ситуаціях, зазначених у пунктах 13.6 чи 13.11 Правил, не впливає на право користувача подати скаргу відповідно до пункту 15 Правил.

13.14. Freelancehunt ухвалює рішення про блокування або призупинення публікації контенту чи акаунта на підставі внутрішніх політик і процедур модерації. Політики і процедури модерації, прийняті Freelancehunt, описують методи і засоби ідентифікації контенту чи дій користувачів, які розслідуються на предмет порушення Правил або чинного законодавства. Основною метою розроблених політик і процедур модерації є забезпечення безпеки користувачів і боротьба з будь-якими зловживаннями.

13.15. Процес ідентифікації контенту чи дій користувачів може ґрунтуватися на автоматизованих або частково автоматизованих засобах модерації. Автоматизовані або частково автоматизовані засоби дають змогу виявляти контент чи дії, що порушують положення Правил або потенційно порушують положення Правил чи законодавства, на основі аналізу змісту оголошень або дій користувачів на Сервісі. Інструменти, що використовуються в процесі модерації доступних на Сервісі контентів, використовують рішення, які дають змогу аналізувати зміст оголошень чи дій, які можуть порушувати Правила або закони, і передавати їх у внутрішні модераційні групи Freelancehunt. Рішення, пов'язані з порушенням положень Правил, описаних у пункті 5 Правил, чи дій, пов'язаних з порушенням безпеки Сервісу або користувачів, можуть бути прийняті в повністю автоматизований спосіб. Інші рішення, пов'язані з контентом чи діями користувачів, підлягають оцінці мотиваційних груп Freelancehunt. Дії, пов'язані з контентом або діями користувачів, які порушують чи можуть порушити положення Правил або чинне законодавство, також ухвалюються у відповідь на скарги, які надсилають інші користувачі, органи чи організації, що займаються безпекою користувачів в Інтернеті або боротьбою з незаконним контентом.

14. СПОРИ КОРИСТУВАЧІВ

14.1. У разі виникнення конфліктної ситуації, зокрема затримок у реалізації Проєкту чи неналежної якості виконаних робіт, Користувач (Сторона що запитує) має право пред'явити обґрунтовану претензію іншому Користувачу (Порушнику). Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання претензії Сторона, що порушує та Сторона, що запитує, вживають необхідних заходів для мирного врегулювання спору. У рамках вирішення спору Сторони можуть домовитися про часткову оплату робіт, виконаних у рамках Проєкту, про відмову від оплати робіт, виконаних у рамках Проєкту, або ухвалити інше рішення, яке влаштовує обох Користувачів.

14.2. Якщо Сторони не вирішили Спір, як зазначено вище, Сторона, що запитує, може звернутися до Адміністратора з проханням провести незалежну оцінку конфліктної ситуації за допомогою кнопки «Подати запит на арбітраж». Водночас Адміністратор виступає як незалежна, не зацікавлена сторона, уповноважена допомагати Користувачам, які конфліктують, у налагодженні процесу спору, аналізі спірної ситуації та пропозиції варіанту вирішення спору, який задовольнить обидві сторони.

14.3. Адміністратор не розглядає запити на арбітраж, якщо:

14.3.1. Скоєно з порушенням вимог пункту 14.1 Регламенту Вище.

14.3.2. Вони не містять обставин, якими Сторона, що запитує, обґрунтовує свої вимоги, а також доказів, що підтверджують ці обставини.

14.3.3. Скоєно після закінчення терміну, зазначеного в пункті 14.1 вище.

14.3.4. Містять докази, які не були поміщені в Робочу Область Проєкту.

14.3.5. Явно містять хибну інформацію.

14.4. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання запиту на арбітраж Адміністратор зв'язується із Замовником та Виконавцем через Робочу область проєкту, щоб з'ясувати причини спору та вирішити його мирним шляхом. Водночас на вимогу Адміністратора Замовник та Виконавець зобов'язуються надати результати робіт, виконаних у рамках реалізації Проєкту, а також іншу інформацію та матеріали, що стосуються предмета спору. Адміністратор враховує лише листування на Сервісі між сторонами Договору та результати робіт чи послуг, які були розміщені у Робочій Області Проєкту. Оцінюючи наведені докази, Адміністратор враховує складність Проєкту, щоб визначити, на який рівень якості робіт чи послуг міг розраховувати Замовник під час укладання Договору з конкретним Виконавцем.

14.5. Адміністратор інформує Замовника та Виконавця про результати вирішення спору через повідомлення про своє рішення у вигляді звіту, який надсилається Сторонам через Захищені сторінки Сервісу.

14.6. Звіт, згаданий у пункті 14.5 вище, може містити такі висновки:

14.6.1. Робота виконана у повній відповідності до Договору, у зв'язку із чим Виконавець має право на винагороду у розмірі, встановленому сторонами Договору, з урахуванням пункту 10.1 Регламенту.

14.6.2. Робота частково відповідає Договору, тому Виконавець має право на часткову винагороду у розмірі, вказаному Адміністратором.

14.6.3. У строк, узгоджений сторонами Договору та зазначений у Проєкті, Виконавець не розпочав виконання Проєкту, у зв'язку із чим сторонам Договору пропонується розірвати Договір. Водночас сума, що зарезервована для оплати Проєкту, повертається на рахунок Замовника.

14.6.4. У строк, узгоджений сторонами Договору та зазначений у Проєкті, Виконавець розпочав виконання Проєкту, але якість роботи виявилася настільки низькою, що Замовник не може використовувати результати цих робіт. Водночас сума, зарезервована для оплати роботи, повертається Замовнику у повному обсязі.

14.6.5. Якщо предмет спору не стосується результатів виконаних робіт за Проєктом, Адміністратор інформує про відповідність дій Сторін вимогам цієї Угоди та пропонує шляхи вирішення спору.

14.7. Якщо одна зі сторін Угоди не відповість на запит про арбітраж у Робочій Області Проєкту в установлений термін 1 (один) робочий день, Адміністратор залишає за собою право ухвалення остаточного рішення на підставі аналізу матеріалів, розміщених у Робочій Області Проєкту.

14.8. Висновки та пропозиції Адміністратора в рамках Сервісу є остаточними та оскарженню не підлягають.

15. ПОРЯДОК ПОДАННЯ СКАРГ

15.1. Користувач може подати скарги на невиконання або неналежне виконання Адміністратором послуги, що надається в електронній формі відповідно до цього Регламенту, а також на невиконання або неналежне виконання Виконавцем Робіт.

15.2. Скарги, зазначені у пункті 15.1 Регламенту, можуть бути подані електронною поштою за такою адресою: [email protected] чи у вигляді рекомендованого листа, надісланого на адресу місцезнаходження Адміністратора. Залежно від країни проживання фізичної особи або місця діяльності, місцезнаходження юридичної особи чи організаційної одиниці, що не є юридичною особою, якій закон надає правоздатність, Адміністратором є юридична особа відповідно до пункту 2.2 Регламенту.

15.3. Скарга на послугу, надана Адміністратором в електронному вигляді, повинна містити дані Користувача та опис висунутих заперечень.

15.4. Адміністратор не пізніше 30 днів з дати отримання скарги, зазначеної у пункті 14.3 Регламенту, відповість на скаргу та проінформує Користувача про подальші дії. У разі обґрунтованості скарги Адміністратор інформує Користувача про запропонований спосіб розгляду скарги. Якщо Адміністратор визнає за необхідне завершити скаргу Користувача, Адміністратор негайно зв'яжеться з Користувачем.

15.5. У разі відхилення скарги Користувач, який є Споживачем юридичної особи, зазначеної у пункті 2.2 Регламенту, може звернутися до муніципального чи районного уповноваженого з прав споживачів. Безкоштовна інформація надається телефоном, електронною поштою або безпосередньо в офісі омбудсмена. Адресу та телефон відповідного омбудсмена можна знайти в районному старості чи мерії, а також на Сервісі Управління конкуренції та захисту прав споживачів.

15.6. Скарга на невиконання або неналежне виконання робіт Виконавцем повинна містити як мінімум дані Користувача (ім'я, прізвище, адресу для листування, адресу електронної пошти та номер телефону), номер Оголошення або Проєкту, до якого належить скарга (якщо його було присвоєно), або інші дані, що дозволяють ідентифікувати подію, яка спричинила скаргу, а також додаткові обставини або матеріали, що обґрунтовують скаргу, а також конкретний запит Користувача щодо скарги.

15.7. Якщо дані або інформація, подані в скарзі, не дозволяють розпізнати скаргу, Адміністратор попросить Користувача уточнити будь-які сумніви або надати додаткову інформацію, якщо це необхідно для визнання скарги.

15.8. Адміністратор визнає скаргу, зазначену у пункті 14.6 Регламенту, протягом 30 днів з моменту її отримання. Користувач отримає інформацію про те, як звертатися зі скаргою, електронною поштою, на адресу електронної пошти, присвоєну Обліковому запису, або буде проінформований телефоном.

15.9. У разі відхилення скарги на невиконання чи неналежне виконання Виконавцем Робіт Користувач, який є Споживачем юридичної особи, зазначеної у пункті 2.2 Регламенту, може звернутися до муніципального чи районного уповноваженого з прав споживачів. Безкоштовна інформація надається телефоном, електронною поштою або безпосередньо в офісі омбудсмена. Адресу та телефон відповідного омбудсмена можна знайти в районному старості чи мерії, а також на Сервісі Управління конкуренції та захисту прав споживачів.

15.10. Виключається будь-яка відповідальність Адміністратора за гарантією перед Користувачами, які не є Споживачами.

16. ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ

16.1. Користувач, який є споживачем юридичної особи, зазначеної у пункті 2.2 Регламенту, має право відмовитися від Договору або Договору про надання електронних послуг у рамках Сервісу Freelancehunt строком на 14 днів без пояснення причин і без будь-яких витрат, крім передбачених законодавством. Право відмовитися від Договору або Договору про надання електронних послуг, згаданих у попередньому реченні, надається на умовах та в межах, зазначених нижче.

16.2. Відмова від Договору або Договору про надання електронних послуг Користувачем, який є Споживачем, може здійснюватися шляхом подання Адміністратору заяви про відмову від Договору або Договору про надання електронних послуг. Детальна інформація про здійснення права на відмову від Договору або Договору про надання електронних послуг зазначена в інструкції про вихід із договору, яка відповідає типовій інструкції, зазначеній у ст. 13 Закону про права споживачів, що становить Додаток 2 до цього Регламенту «ІНСТРУКЦІЯ З ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ». Така заява може бути подана з використанням типової форми відкликання, що відповідає типовій формі, зазначеній у ст. 30 сек. 1 Закону про права споживачів, що становить Додаток № 3 до цього Регламенту.

16.3. Заяви Користувача, який є Споживачем юридичної особи, зазначеної у пункті 2.2 Регламенту, про вихід з Договору або Договору на надання електронних послуг за допомогою електронної пошти слід надсилати на адресу: [email protected]. Заяви Користувача, який є Споживачем, про відмову, зроблені в письмовій формі та надіслані традиційною поштою, мають бути надіслані на адресу місцезнаходження Адміністратора. Щоб укластися в строк, достатньо надіслати заяву до його закінчення.

16.4. Право відмови від Договору не належить Замовнику, який є Споживачем юридичної особи, зазначеної у пункті 2.2 Регламенту, якщо виконання послуги розпочалося з явної згоди споживача, натиснувши кнопку «Прийняти умови» у Робочій Області Проєкту до закінчення терміну відмови, а також якщо Виконавець повністю виконав послугу за явною згодою Замовника, який був повідомлений до початку надання послуги про те, що після виконання послуги Виконавцем він втрачає право розірвати Договір. Однак якщо послуга надана не в повному обсязі та Замовник, який є Споживачем, подає заяву про вихід із Договору протягом 14 днів з моменту укладення Договору, то зобов'язання з оплати наданої послуги поширюється на частину наданої послуги (пропорційно до виконаної частини послуги з урахуванням погодженої винагороди). Будь-які надлишки будуть негайно повернуті Замовнику.

17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Договір на надання послуг у рамках Сервісу Freelancehunt укладається на невизначений термін польською мовою.

17.2. Користувач може розірвати договір на надання послуг на Сервісі Freelancehunt з Адміністратором у будь-який час, надіславши електронного листа на адресу Адміністратора [email protected] або письмову заяву на адресу місцезнаходження Адміністратора, яка містить заяву про розірвання договору із зазначенням ідентифікаційних даних Акаунта.

17.3. Договір розривається з моменту надходження заяви Користувача до Адміністратора, за винятком випадків, коли Користувач має чинне Оголошення або він перебуває в процесі реалізації конкретного Проєкту. У такому разі Договір розривається через 30 днів з моменту закінчення публікації Оголошення або з моменту завершення Проєкту.

17.4. Адміністратор має право розірвати договір з Користувачем, який порушив положення Регламенту.

17.5. Адміністратор може змінювати справжній Регламент, зокрема, у зв'язку з необхідністю покращення роботи Сервісу, зокрема шляхом впровадження нових послуг та додаткових функціональних можливостей або вилучення окремих функціональних можливостей, підвищення безпеки Користувачів та протидії зловживанням, допущеним у зв'язку з використанням Сервісу або у зв'язку зі зміною загально застосовних законів, які мають прямий вплив на зміст Регламенту.

17.6. Про будь-які зміни в Регламенті Адміністратор інформуватиме Користувача шляхом розміщення інформації на Сервісі Freelancehunt чи за допомогою електронної пошти на адресу електронної пошти Користувача, використаної під час реєстрації Облікового запису. Зміни набувають чинності з дати, зазначеної Адміністратором, але не менше ніж 14 днів з моменту інформування Користувачів про зміну Регламенту.

17.7. Користувачі є Споживачами юридичної особи, зазначеної в пункті 2.2 Регламенту, мають можливість використовувати позасудовий метод розгляду скарг та розгляду претензій. Детальна інформація про можливість використання Споживачами позасудових способів розгляду скарг та відшкодування збитків, а також про правила доступу до цих процедур розміщена в кабінетах районних Сервісів (муніципальних) уповноважених із захисту прав споживачів, громадських організацій, до статутних завдань яких входить захист споживачів, воєводських інспекцій та за такими адресами вебсайтів Управління з конкуренції та захисту прав споживачів:

17.7.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

17.7.2. http://polubowne.uokik.gov.pl/register,5,pl.html

17.8. Користувачі є Споживачами Юридичної особи, зазначеної у пункті 2.2 Регламенту, також мають можливість використовувати позасудові методи вирішення споживчих спорів відповідно до процедури вирішення спорів в Інтернеті, розробленої Європейською комісією, доступною за адресою в Інтернеті: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

17.9. В Управлінні з питань конкуренції та захисту прав споживачів є контактний пункт, який надає інформацію про світовий розгляд. Контактний пункт для ADR/ODR (інформація про суб'єктів ADR, допомога у заповненні заяв), pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, тел. 22 55 60 332, 22 55 60 333, електронна пошта: [email protected] .

17.10. Після видалення Облікового запису або розірвання договору Користувач втрачає доступ до інформації, наданої або згенерованої під час використання Сервісу.

17.11. Адміністратор має статус мікропідприємства за змістом ст. 4 пункту 6) Закону від 8 березня 2013 року щодо протидії надмірним затримкам у комерційних угодах.

17.12. Додатки до цього Положення є його невіддільною частиною.

17.13. Регламент складений польською, англійською, українською та російською мовами. У разі розбіжностей між версіями польською, англійською, українською та російською мовами переважну силу має версія польською мовою.