Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

You need to make a description of the products "Sports Equipment"Потрібно зробити описи до товарів "спортивне обладнання"

Translated2000 UAH

Applications 1

App view is available only registered users.
 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. 483    3  0
  5 days560 UAH

  Good day . Ready for cooperation. There is experience writing texts for online stores. The languages are Ukrainian and Russian. The price is democratic - 35 UAH / 1000 Sbp, since I worked earlier on another site, and here I still don't have a high rating. I indicate the conditional value of 20 texts with a volume of 800 characters. Turn on!
  Доброго дня. Готова до співпраці. Є досвід написання текстів для інтернет-магазинів. Мова - українська і російська. Ціна демократична - 35 грн/ 1000 сбп, оскільки працювала раніше на іншому майданчику, а тут ще не маю високого рейтингу. Вказую умовну вартість 20 текстів обсягом по 800 знаків. Звертайтеся!

 4. 832    27  0
  4 days500 UAH

  Welcome to Ivan!
  I will be happy to collaborate, I have experience writing posts for Instagram and product descriptions. (In personal offer examples of my descriptions and posts)
  Ready to go to the royalty, the value of 1000 symbols is 60 UAH.
  Write, I would have to discuss a more detailed project.
  Вітаю, Іване!
  Буду радіти співпраці, маю досвід написання постів для інстаграм та описів товарів. (В особисті надам приклади своїх описів та постів)
  Готова приступити до роьоти, вартість 1000 символів 60 грн.
  Напишіть, зотіла б обговорити детальніше проект.

 5. 203    1  0
  5 days500 UAH

  Good morning, your project is interested, there is experience writing texts on a variety of topics including for online stores, so I am pleased to offer examples of work in person.
  1000 signs – 30 UAH.
  Let us write, discuss all the details and start a productive cooperation.
  Доброго дня, зацікавив ваш проект, є досвід написання текстів на різну тематику у тому числі для інтернет магазинів, тож з радістю надам приклади робіт у особисті.
  1000 знаків- 30 грн.
  Пишіть, обговоримо усі деталі і почнемо продуктивну співпрацю)

 6. 1284    52  0
  1 day200 UAH

  Good day . Ready for cooperation.
  In March of this year, it finished the "Basics of Internet Marketing" from Google.
  My posts come to the top of Google.
  Great experience in your subject.
  Price for post size 600-1000 Zbp: 70 UAH
  The size of the text is 300-500 pcs. Price: 45 UAH
  Добрий день. Готова до співпраці.
  В березні цього року закінчила "Основи інтернет маркетингу" від Гугл.
  Мої статі виходять до топу Гугл.
  Великий досвід роботи у Вашій тематиці.
  Ціна для посту розміром 600-1000 збп: 70 грн
  Розмір тексту 300-500 збп. Вартість: 45 грн.

 7. 504    7  0
  1 day200 UAH

  Good day . Experience in writing more than 8 years. The price is 70 UAH/1000 ZBP. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Досвід написання текстів більше 8 років. Ціна 70 грн/1000 збп. Буду рада співпраці.

 8. 385    2  0
  3 days600 UAH

  Good day .
  I have great experience in writing descriptions of various products.
  Ready to fulfill the order.
  Price of $30 for one description
  Доброго дня.
  Маю великий досвід у роботі за написанням описів різноманітних товарів.
  Готова виконати замовлення.
  Ціна 30 грн за один опис

 9. 4707
   82  0

  2 days200 UAH

  Good day .
  I have five years of experience with content. I write articles on the main (the mathematics is diverse). Category and subcategories. I do the description of the goods in information and sales styles.
  I understand LSI and SEO copywriting.
  Ready to take a project.
  Добрий день.
  Маю п'ятирічний досвід із наповнення контенту. Пишу статті на головну (тематика різноманітна). Опис категорій та підкатегорій. Роблю опис товарів в інформаційному та продаючому стилях.
  Розумію завдання LSI та SEO копірайтингу.
  Готовий взятися за проект.

 10. 451

  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 11. 1236    24  0
  3 days600 UAH

  Good evening !
  I have experience writing articles for a sports store.
  Writing unique SEO-optimized texts
  Доброго вечора!
  Маю досвід написання статей для спортивного магазину.
  Напишу унікальні СЕО-оптимізовані тексти

 12. proposal concealed by freelancer
 13. 423    5  0
  1 day200 UAH

  Good Morning ! It has made descriptions of different products and goods. I guarantee quality and uniqueity, compliance with the deedline. The fee is 40 UAH for 1000 UAH. Examples of works:
  HTTPS://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/c0f3b/5d24e/1286383/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0
  HTTPS://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/d2b78/aea46/1306458/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0
  Добрий ранок! робила описи різної продукції та товарів. Гарантую якість та унікальність, дотримання дедлайну. Ставка 40 грн за 1000 збп. Приклади робіт:
  https://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/c0f3b/5d24e/1286383/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0.docx
  https://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/d2b78/aea46/1306458/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0.docx

 14. 249  
  1 day500 UAH

  I have experience in filling and creating content. I write articles and posts on different topics. I work with online stores, product description, categories and subcategories. I make a unique, complete, informative description. Ready to take your project: fast, quality, productive.
  Cost of 50 UAH for 1000 Sbp
  Маю досвід із наповненням та створенням контенту. Пишу статті та пости на різну тематику . Працюю з Інтернет магазинами, описом товарів, категорій та підкатегорій. Створюю унікальній , наповнений, інформаційний опис.
 Готова взятися за ваш проект: швидко , якісно , продуктивно.
  Вартість 50 грн за 1000 сбп

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 160  
  2 days500 UAH

  I’m facing this task.I have experience on account of this.I can well imagine and provide information.
  Впораюся з таким завданням.Маю досвід на рахунок цього.Вмію добре фантазувати та подавати інформацію


Client
Ivan D.
Ukraine Kyiv  4  0
Project published
2 months 6 days ago
2 months 4 days
304 views
Labels
 • статьи
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • Рерайт
 • рерайтинг
 • Написание статей
 • написание текстов
 • seo-копирайтинг
 • продающие тексты
 • копирайт/рерайт
 • seo копирайт рерайт
 • SEO тексты
 • написание seo статей