Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Development of a corporate style for a new brand of skincare products.

Translated

 1. 470
  Work samples:
  Creating a corporate identity for a natural cosmetics brand
  14 days342 USD

  Hello!👋🏻 My name is Anastasia, I am an SMM specialist with 3 years of experience. I have +100 successfully completed projects in the Ukrainian🇺🇦 and international market🇪🇺🇺🇸 I have collaborated with various niches and specialists. In my work, I combine marketing and design tools🤩

  📌+I have experience working with the Ukrainian natural cosmetics brand Kaetana

  I will be glad to have a productive cooperation💌
  Вітаю!👋🏻 Мене звати Анастасія, я SMM спеціаліст з 3-річним досвідом. Маю +100 успішно виконаних проектів на українському🇺🇦 та закордонному ринку🇪🇺🇺🇸 Співпрацювала з різноманітними нішами та спеціалістами. В роботі поєдную інструменти маркетингу та дизайну🤩

  📌+Мала досвід співпраці з українським брендом натуральної косметики Kaetana

  Буду рада результативній співпраці💌

 2. 18328
   265  0
  Work samples:
  by TASAMA
  21 days489 USD

  Hello!
  Ready to discuss the details of cooperation. I have a higher education in graphic design, more than 10 years of experience.

  Portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Готова обговорити деталі співпраці. Маю вищу освіту графічного дизайнера, досвід більше 10 років.

  Портфоліо:
  Freelancehunt

 3. 1355    61  3   1
  25 days294 USD
 4. 7869    125  1   3
  9 days196 USD

  Hello!
  I design logos in a wide range of styles. I also work on creating corporate identity and packaging design.

  My portfolio: Freelancehunt

  My recent works on creating corporate identity with guidelines: Google Drive

  The price and deadlines are specified for the logo. Deadlines are indicated without taking into account revisions and waiting time for feedback. I will be able to provide the cost and timeline for the entire project after discussing the details.

  If you don't have a brief, I will send you my brief to fill out.

  I will provide 3 logo options to choose from. There will be 3 rounds of revisions available.

  I work quickly and qualitatively, always meeting deadlines.
  Looking forward to collaborating with you!
  Вітаю!
  Розробляю логотипи у великому діапазоні стилів. Також займаюся створенням фірмового стилю та дизайну упаковок.

  Моє портфоліо:
 Freelancehunt

Останні мої роботи зі створенням фірмового стилю з розробкою гайдлайнів: Google Drive

  Ціна і терміни вказані за логотип. Терміни вказані без урахування правок і часу очікування зворотного зв'язку. Вартість та терміни всього проєкту зможу назвати після оговорення деталей.

  Якщо у вас немає ТЗ, то я скину вам на заповнення свій бриф.

  Надам 3 варіанти лого на вибір. Буде доступно 3 кола правок.

  Роботу виконую швидко і якісно, завжди вкладаюся в терміни.
  Буду рада співпраці!

 5. 446    2  0
  10 days122 USD

  Hello! I am a student.
  I have 2+ years of commercial experience.
  I worked with signs, logos, covers, packaging, brochures, posters, and additionally studied rebranding.
  I am incredibly interested in your offer.
  The price is negotiable, I suggest +- 5000 UAH.
  The completion days may depend on your response, so the deadline is also approximate.

  I will be glad to cooperate :)
  Привіт! Я – студентка.
  Маю 2+ роки комерційного досвіду.
  Працювала з вивісками, логотипами, обкладинками, упаковками, брошурами, плакатами та додатково вивчала ребрендинг .
  Мене неймовірно зацікавила Ваша пропозиція.
  Ціна договірна, пропоную +- 5000 грн
  Дні виконання можуть залежити від вашої відповіді, тому теж приблизний термін.

  Буду рада співпраці)

 6. 196  
  15 days612 USD

  Hello.

  The project is interesting. I will execute excellently, but only the design.

  Examples of works: Behance
  Or here (a bit smaller and simpler): Freelancehunt

  Prices (low, "Startup" package) we will discuss in our correspondence.

  Contact me.
  Sincerely, Mykola

  PS. The final price STRONGLY DEPENDS on certain conditions ;)
  Вітаю.

  Проект цікавий. Виконаю досконало, але тільки дизайн.

  Приклади робіт: Behance
  Або ось тут (трохи менше та простіше): Freelancehunt

  Ціни (невисокі, пакет "Стартап") обговоримо у листуванні.

  Звертайтесь.
  З повагою. Миколай

  PS. Остаточна ціна ДУЖЕ СИЛЬНО залежить від деяких умов ;)

 7. 261    1  0
  7 days171 USD

  Good day! I am a student.
  I have 2+ years of experience with clients.
  In my practice, I have worked with signs, logos, covers, magazines, restaurant menus, books, websites, and corporate styles.
  I am interested in collaborating with you on your project.
  I will be glad to hear more details about your needs and discuss possible ways of cooperation.
  Price is negotiable. The price may vary for additional changes in the project. The completion days depend on the speed of responses.

  Respectfully,
  Oryna
  Доброго дня! Я - студент.
  Маю досвід з клієнтами 2+ роки.
  У своїй практиці працювала з вивісками, логотипами, обкладинками, журналами, меню ресторанів, книгами, вебсайтами, фірмовими стилями.
  Я зацікавлена у співпраці з вами над вашим проєктом.
  Буду рада почути більше деталей про ваші потреби та обговорити можливі способи співпраці.
  Ціна договірна. За додаткові зміни у проєкті ціна може змінюватись. Дні виконання залежать від швидкості відповідей.

  З повагою,
  Орина

 8. 2245    32  0   1
  14 days489 USD

  Good day, Anna.
  I am a brand designer with 8 years of experience, ready to help you create a unique and memorable brand that stands out from competitors. My approach includes analyzing your audience and the market, developing several identity concepts, and working together on the final design. Let's discuss your goals and expectations and create a design you will be proud of.
  You can view my portfolio in the profile: Freelancehunt
  Добрий день, Анна.
  Я бренд дизайнер з 8 роками досвіду, готовий допомогти вам створити унікальний і незабутній бренд, що виділяється на тлі конкурентів. Мій підхід включає аналіз вашої аудиторії та ринку, розробку кількох концепцій айдентики та спільну роботу над фінальним дизайном. Давайте обговоримо ваші цілі та очікування та створимо дизайн яким будете пишатися.
  Портфоліо можете переглянути у профілі: Freelancehunt

 9. 1915    40  0   1
  20 days342 USD

  Good day.
  I am interested in your project. I provide options for selection.
  Ready to discuss details and start work.

  My portfolio: Freelancehunt
  Brandbook: Google Drive
  Logobook: Google Drive
  Доброго дня.
  Зацікавив Ваш проєкт. Надаю варіанти для вибору
  Готова обговорити деталі та розпочати роботу.

  Моє портфоліо: Freelancehunt
  Брендбук: Google Drive
  Логобук: Google Drive

 10. 3886    98  0
  3 days49 USD

  Hello!
  I will create a logo for you - 3-4 options to choose from. The chosen option will be refined to perfection for free.

  You can view my portfolio at the following link - Freelancehunt

  I have been working as a designer for 11 years, I will deliver quality work on time, and provide files in various formats.
  Вітаю!
  Зроблю для вас лого - 3-4 варіанти на вибір Варіант, що сподобався, допрацьовую до ідеалу безкоштовно.

  Моє портфоліо ви можете переглянути за посиланням – Freelancehunt

  Працюю дизайнером протягом 11 років, виконаю якісно та вчасно, файли зроблю у різних форматах.

 11. 2574    107  4   8
  1 day27 USD

  Hello!
  I am ready to work on your project.
  Portfolio Behance Freelancehunt
  Write! I will be glad to cooperate.
  Вітаю!
  Готовий зайнятися вашим проектом.
  Портфоліо Behance Freelancehunt
  Пишить! Буду радий співпраці.

 12. 844    1  0
  14 days342 USD

  Hello! 👋 I have 5 years of experience working as a graphic designer. I can promise fast and high-quality work taking into account any of your wishes.

  Portfolio - Freelancehunt
  I will be happy to cooperate! 😊
  Вітаю! 👋 Маю 5-річний досвід роботи граф. дизайнером. Можу обіцяти швидке та якісне виконання роботи з урахуванням будь - яких ваших побажань.

  Портфоліо - Freelancehunt
  Буду рада співпраці! 😊

 13. 986    11  0
  18 days489 USD

  Good day
  I will gladly complete your task and will be very happy to cooperate
  You can see my works here on the website and also my portfolio on Behance
  Freelancehunt
  Behance
  Добрий день
  З радістю виконаю Ваше завдання і буду дуже рада співпраці
  Мої роботи ви можете побачити тут на сайті та також моє портфоліо на Behance
  Freelancehunt
  Behance

 14. 768    3  0
  8 days294 USD

  Good day!
  I specialize in creating logos and corporate identity.

  I will develop 2-3 options according to the requirements. The chosen one will be refined if necessary.
  You will receive:
  - Source files in formats for web use and for printing, an adaptive logo for different media.
  - Selected corporate colors and font pairs.
  - Presentation with visualization of corporate identity in the environment.
  - Ready-to-print 3 layout options for printing (business card, gift certificate, club card, stickers or packaging stickers, etc.)
  - Templates for stories, visual profile.

  My portfolio: https://martapoharska95.myportfolio.com
  Доброго дня!
  Спеціалізуюсь саме на створенні логотипів та фірмового стилю.

  Розроблю 2-3 варіанти згідно до вимог. Обраний, при необхідності, доопрацюю
  Ви отримаєте:
  - Вихідні файли у форматах для веб використання та для друку, адаптивний логотип для різних носіїв.
  - Підібрані фірмові кольори та шрифтові пари.
  - Презентацію з візуалізацією фірмового стилю у середовищі.
  - Готові до друку 3 макети поліграфії на вибір (візитка, подарунковий сертифікат, клубна картка, наклейки або стікери для пакування тощо...)
  - Шаблони для сторіс, візуал профілю.

  Моє портфоліо: https://martapoharska95.myportfolio.com

 15. 487    2  0
  14 days294 USD

  Hello! I would be happy to cooperate with you! I will create several logo options, so I am sure you will have plenty to choose from) It is important to me that you are satisfied with the result, so I am sending a Brief before starting work to clarify the details.
  You can view my work here Behance
  I suggest discussing all the details in our correspondence to provide you with more information about the scope of work. I am currently working on a similar project 😌
  I look forward to working together!
  Вітаю! З радістю співпрацювала би з вами! Зроблю декілька варіантів лого, тож впевнена вам буде з чого обрати) Для мене важливо, щоб ви були задоволені результатом, тож я надсилаю Бриф перед роботою для уточнення деталей.
  Мої роботи можна переглянути тут Behance
  Пропоную обговорити всі деталі в листуванні, щоб надати вам більше інформації про обсяг роботи. Зараз якраз в розробці аналогічний проект 😌
  Буду рада співпраці!

 16. 851    17  0
  10 days367 USD

  Good day, Anna!
  Ready to work on your project and create a quality design.
  I have extensive experience in this type of work.
  Portfolio http://www.myasnikov.pp.ua/contactless.html
  Welcome to cooperate.
  Добрий день, Анна!
  Готовий працювати над Вашим проектом та зробити якісний дизайн.
  У мене великий досвід роботи такого роду.
  Портфоліо http://www.myasnikov.pp.ua/contactless.html
  Запрошую до співпраці.

 17. 231  
  10 days171 USD

  Anna, congratulations, I work as a graphic designer with cosmetics brands. I have worked remotely as a designer for a Korean production, I know all about the peculiarities of preparing layouts for printing. If production is in Kyiv, I can be present offline and help until full implementation. I have my own database of good manufacturers for business cards, packages...

  My works: Freelancehunt
  Анна, вітаю, працюю графічним дизайнером з брендами косметики
  Працювала дизайнером віддалено на корейському виробництві, знаю все про особливості додрукованої підготовки макетів
  Якщо виробництво в Києві - можу бути присутня офлайн і допомагати до повної реалізації
  Маю свою базу хороших виробників візитівок, пакетів...

  Мої роботи Freelancehunt

 18. 1554    12  0
  16 days342 USD

  Good day, Anna!
  I have 5 years of experience in developing branding for companies.
  I will create a modern unique corporate style for a skincare brand.

  I have attached work on a similar project to the application.
  More work in the profile >>> Freelancehunt

  ☆ The time and cost of development are conditional, I will be able to assess accurately after reviewing the terms of reference and/or detailed discussion of the project.
  Доброго дня, Анно!
  Мій досвід у розробці брендингу для компаній 5 років.
  Зроблю сучасний унікальний фірмовий стиль для бренду доглядової косметики.

  Роботу над схожим проектом прикріпила до заявки.
  Більше робіт у профілі >>> Freelancehunt

  ☆ Час та вартість розробки вказала умовні, точно зможу оцінити після ознайомлення з ТЗ і/або детального обговорення проекту.

 19. 1525    21  1
  9 days544 USD

  Hello! I will be glad to cooperate. Portfolio Behance
  Вітаю! Буду рада співпраці. Портфоліо Behance

 20. 524    9  1
  2 days37 USD

  Good day! My name is Lina, I am a graphic designer/illustrator. I have experience in creating. Attentive to details, I will do it quickly and qualitatively!
  Behance
  I will be glad to cooperate!
  Добрий день! Мене звати Ліна, я графічна дизайнерка/ілюстратор. Маю досвід у створенні. Уважна до деталей, зроблю швидко та якісно!
  Behance
  Буду рада співпраці!

 21. 665    11  0
  25 days245 USD

  Hello! I am pleased to fulfill your order. I will do it quickly and qualitatively, taking into account all your wishes at a pleasant price.

  You can familiarize yourself with my portfolio here: Freelancehunt

  I can start working immediately after discussion. Ready to work within your budget.
  Вітаю!
  З великим задоволенням виконаю Ваше замовлення. Зроблю швидко та якісно з урахуванням всіх Ваших побажань за приємною ціною.

  З моїм портфоліо можете ознайомитись тут : Freelancehunt

  Можу приступити до роботи відразу після обговорення.
  Готова працювати за Вашим бюджетом

 22. 1941    15  0
  8 days367 USD

  Hello! I will complete your task with quality and within the specified deadlines. I will take into account all requirements and preferences. Works - Behance

  ⦁ I will provide 3 design options to choose from with refinement of the selected one.
  ⦁ I work until full approval.
  ⦁ Let's discuss all the details in personal correspondence.

  portfolio---> Freelancehunt
  Behance
  logos here---> Behance
  Вітаю! Виконаю Ваше завдання якісно та у поставлені терміни. Врахую всі вимоги та побажання. Роботи - Behance

  ⦁ Надам 3 варіанти дизайна на вибір з доопрацюванням вибраного.
  ⦁ Працюю до повного затвердження
  ⦁ Давайте обговоримо всі нюанси в особистому листуванні. .

  портфоліо---> Freelancehunt
  Behance
  логотипи тут---> Behance

 23. 4738    73  0   1
  10 days391 USD

  Good day!
  I am very interested in your project and ready to start working on it if you like my work in the portfolio of the profile Freelancehunt or Behance and https://anyflip.com/bookcase/afogx
  ***
  I will offer 3 concepts to choose from, refine the selected one to the final edit (if needed). We can discuss details in private messages.
  ***
  Feel free to contact me, I will be very happy to cooperate)
  Доброго дня!
  Дуже зацікавив Ваш проект, готова розпочати його виконання, якщо Вам сподобаються мої роботи в портфоліо профілю Freelancehunt або Behance та https://anyflip.com/bookcase/afogx
  ***
  Запропоную 3 концепти на вибір, доопрацюю обраний до останньої правки (за потребою). Деталі можемо обговорити у особистих повідомленнях.
  ***
  Звертайтесь, буду дуже рада співпраці)

 24. 13266    736  5   13
  16 days440 USD

  Good day! 👋
  Ready to discuss your project 📝 and start working! 💻
  Examples in my portfolio! 🖼️
  Freelancehunt

  Contact me!😉
  Добрий день! 👋
  Готовий обговорити ваш проект 📝 і почати роботу! 💻
  Приклади в моєму портфоліо! 🖼️
  Freelancehunt

  Звертайтеся!😉

 25. 4887    150  2   4
  3 days302 USD

  Hello! I can complete your project! Designing logos and corporate identity is one of the main areas of my work.
  Examples of work in the portfolio: Freelancehunt.
  We will agree on the exact cost and terms after a more detailed review of your project.
  Contact me!
  Вітаю! Можу виконати ваш проєкт! Дизайн логотипів та фірмового стилю – один з провідних профілей моєї роботи.
  Приклади робіт у портфоліо: Freelancehunt.
  Точну вартість та терміни узгодимо після детальнішого розгляду вашого проєкту.
  Звертайтесь!

 26. 534    6  0
  15 days489 USD

  Hello,
  I offer to execute your project. I work as a brand designer, creating a visual image for each project separately (NOT WORKING WITH TEMPLATES). Let's start with a free consultation, where we will discuss all the details of the project, working conditions, and your preferences. If everything suits you, we will agree on cooperation. The terms of such work are from 15-30 working days.

  I have similar projects available at the following link. Feel free to contact me.
  Portfolio: Behance
  Вітаю,
  пропоную своє виконання вашого проекту. Працюю бренд-дизайнером, створюю візуальний образ під кожний проект окремо (НЕ ПРАЦЮЮ ЗА ШАБЛОНАМИ). Давайте почнемо з безкоштовної консультації, де ми обговоримо всі деталі проекту, умови роботи та ваші вподобання. Якщо все підійде, домовимося на співпрацю. Терміни виконання такої роботи від 15-30 робочих днів.

  Подібні проекти маю за посиланням. Звертайтеся.
  Портфоліо: Behance

 27. 1319    32  0
  14 days245 USD

  Hello! It looks interesting, it would be cool to work with you.
  I love to do work qualitatively and quickly, I will do everything according to your wishes.
  All edits are included in the cost.
  Check out my portfolio at Freelancehunt
  Вітаю! Виглядає цікаво, було б круто з вами попрацювати.
  Люблю виконувати роботу якісно та швидко, зроблю все під ваші побажання.
  Всі правки враховані у вартість.
  Перегляньте моє портфоліо Freelancehunt

 28. 798    37  3
  12 days85 USD

  Hello, Anna! I professionally specialize in creating logos and comprehensive development of corporate identity. I will create a stylish and elegant visual image for your cosmetic brand.
  The budget is indicative. Feel free to contact me, I will be happy to discuss the project details.
  Portfolio:
  - logos:
  Google Drive
  - corporate identity (brandbooks, guidelines):
  Google Drive
  Вітаю, Анно! Професійно займаюся створенням логотипів і комплексною розробкою фірмового стилю. Створю стильний та елегантний візуальний образ Вашого косметичного бренду.
  Бюджет вказано умовний. Звертайтеся, буду радий обговорити деталі проекту.
  Портфоліо:
  - логотипи:
  Google Drive
  - фірмовий стиль (brandbooks, guidelines):
  Google Drive

 29. 14120    357  1
  3 days73 USD

  Good day! We can discuss the details and scope of work, price, deadlines.
  I will create several options. Layouts will be ready for printing.
  FREE revisions until the perfect result.
  Portfolio: Freelancehunt

  10 years of experience as a designer. I guarantee high-quality work, work towards results, and long-term cooperation.
  Добрий день! Можемо обговорити деталі і об'єм праці, ціну, строки.
  Роблю декілька варіантів. Макети будуть готові до друку.
  БЕЗКОШТОВНІ допрацювання до ідеального результату
  Портфоліо: Freelancehunt

  Досвід роботи дизайнером 10 років. Гарантую якісну роботу, працюю на результат та довгострокову співпрацю.

 30. 25 more hidden bids
  1 bid hidden

Current freelance projects in the category Corporate style

Create visual design for social media and logo

In a startup dedicated to implementing useful habits, we are looking for a designer-content creator. It would be desirable for you to have experience in both design and video editing, as we want everything to be in the same style. If you like the project idea and have similar…

Logo designCorporate style ∙ 14 proposals

It is necessary to develop a logo for a stationery brand.

A stylish logo needs to be developed for a stationery and lifestyle goods brand, in accordance with the brand book. We want you to implement our idea and propose 2 of your own options. The logo should be letter-based, without direct associations like pencils, books, etc. I will…

Logo designCorporate style ∙ 56 proposals

Preview

We need an experienced person who understands clickable thumbnails with high CTR for YouTube, the topic is self-development, personal growth. Also, attach your portfolio

BannersCorporate style ∙ 19 proposals

Creating branding for a marketing studio

24 USD

It is necessary to develop branding for a new marketing studio that deals with SMM, Paid Ads, and Influence marketing. - Logo: we have a simple idea, we need its implementation - Brand colors: a harmonious palette that is easily associated with the brand - Typography: fonts for…

Corporate style ∙ 21 proposals

Design presentation for marketing agency

24 USD

A presentation of 15-20 slides is needed for a marketing agency. The presentation should include sections about us, case studies, approach, offer, etc. Requirements: - Modern design in brand style - High-quality images and graphics - Clear and readable typography -…

BannersCorporate style ∙ 27 proposals

Client
Anna Gal
Ukraine Kyiv
Project published
1 month 1 day ago
297 views