Дарина Кобзарь

Работаю качественно, не нарушаю сроки

Украина Волчанск, Украина
1 месяц 5 дней назад
Свободен для работы свободен для работы
27 Сейфов завершены
3 месяца 14 дней назад
15 заказчиков
на сервисе 2 года
  • диплом
  • статьи
  • рефераты
  • курсовые
  • курсовая работа
  • Стаття
  • авторские статьи
  • курсовые и дипломные
  • Публикации ВАК WoS

Рейтинг

Успешных проектов
100%
Средняя оценка
10 из 10
Рейтинг
760
Рефераты, дипломы, курсовые
Написание статей
20 проектов
Рефераты, дипломы, курсовые
4 проекта
Обучение
3 проекта
Написание статей
1 проект
Рерайтинг

Резюме

✓ Образование:

2012 г., специальность "Бухгалтерський облік і аудит", магистр

2012 г.  специальность «Маркетинг»

2013-2016 гг. обучение в аспирантуре

2016 г. Кандидат экономических наук


✓ С большим удовольствием уже 13 лет пишу уникальные научные работы по направлениям:

• Бухгалтерский учёт и аудит (любимая тематика❤️)

• Экономика

• Финансы

• Менеджмент

• Маркетинг

• Эмоциональный интеллект 

Опыт работы:


1. Бухгалтер в фармацевтической фирме.

2. Преподаватель в университете.


🔥Мои работы отличаются высокой уникальностью и профессионализмом.

🚀 Строго! придерживаюсь сроков. Дедлайн обведен кружком в календаре)


✓ Готовлю рецензии и отзывы на работы


✓ Мое хобби - чтение книг, я веду литературный блог, так что с текстами я дружу 📖


✓ Знание языков:

Украинский - высокий уровень

Русский - высокий уровень

Английский - средний уровень (но его хватит, что бы добавить в Ваше исследование анализ трудов зарубежных авторов)
Навыки и умения

Портфолио

500 UAHСтаття

Написание статей

УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

500 UAHКУРССутнісні риси та основні сфери діяльності БНП

Рефераты, дипломы, курсовые

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ БНП …………………... 5
1.1. Суть поняття та історія розвитку БНП……………………………………. 5
1.2. Фактори розміщення і причини виникнення БНП……………………… 12
1.3. Економічна політика та стратегія діяльності БНП……………………….. 15
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БНП В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ…………………………………………….. 19
2.1. Оцінка сучасних тенденцій розвитку БНП……………………………….. 19
2.2. Функціонування найбільших БНП в міжнародних економічних відносинах………………………………………………………………………. 30
2.3. Вплив БНП на розвиток світової економіки……………………………… 41
РОЗДІЛ 3. ПЕРПСЕКТИВИ РОЗВИТКУ БНП НА СВІТОВОМУ РИНКУ… 45
3.1. Основні проблеми діяльності БПН……………………………………….. 45
3.2. Напрямки розвитку БНП у глобалізованому середовищі……………….. 48
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….. 51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 53
ДОДАТКИ……………………………………………………………………….. 56

300 UAHStart-Up кафе

Рефераты, дипломы, курсовые

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Обґрунтування доцільності розробки стартапу…………………..….5
Розділ 2. Моделювання функцій управління в процесі підготовки та запровадження стартапу………………………………………………………..22
Висновки…………………………………………………………………………23
Список використаних джерел…………………………………………………..24

200 UAHЗадание по бух. учету

Обучение

450 UAHКурсова робота ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ ПІДПРИ

Обучение

ЗМІСТ

ВСТУП………………...................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………… 6
1.1 Економічна сутність грошових коштів ………………………………… 6
1.2 Класифікація грошових коштів для цілей обліку ……………………… 9
1.3 Огляд літератури та нормативно-правової бази ………………………... 12
Висновки до розділу 1…………………………………………………………. 16
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ ПІДПРИЄМСТВА……. 17
2.1 Документальне оформлення обліку грошових коштів у касі підприємства…………………………………………………………………… 17
2.2 Синтетичний та аналітичний облік операцій з грошовими коштами у касі підприємства……………………………………………………………… 26
2.3 Міжнародний досвід обліку грошових коштів у касі підприємства……. 30
2.4 Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів у касі підприємства….. 33
Висновки до розділу 2………………………………………………………… 39
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………….. 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….. 43
ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 46
ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ………………………………………………………. 48

450 UAHКурсова робота

Рефераты, дипломы, курсовые

ЗМІСТ

ВСТУП 5
Соціальні послуги як невід’ємна частина суспільного устрою зарубіжних країн 7
РОЗДІЛ 1 ДОСЛІДЖЕННЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОН’ЮНКТУРИ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ 12
1.1. Загальна характеристика підприємства 12
1.2. Дослідження бізнес-середовища функціонування підприємства 15
1.3. Прогнозування параметрів кон’юнктури ринку 19
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 24
2.1. Розуміння та ставлення підприємства до соціальної відповідальності бізнесу 24
2.2. Відповідальність перед зацікавленими групами 26
2.3. Соціальні бюджети підприємства 29
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ. СКЛАДАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 33
3.1. Розробка соціальної стратегії. Складання програми соціальної відповідальності бізнесу 33
3.2. Результативність соціальної діяльності підприємства 36
3.3. Стимули, перешкоди та перспективи розвитку програм соціальної відповідальності бізнесу 38
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІІ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44
ДОДАТКИ

350 UAHЗадача з бухгалтерського обліку

Обучение

Задача по бух учету

450 UAHЗвіт з практики

Рефераты, дипломы, курсовые

Реферат


52 сторінки 10 таблиць 7 рисунків

16 літературних джерел 4 додатки

Ключові слова: реабілітаційні послуги, звітність, показник діяльності, маркетинг, чинники впливу, реалізація, попит, споживач, реклама.


Об’єкт практики: Товариство з обмеженою відповідальністю "Х".
Мета практики: використання теоретичних знань, вивчення практики діяльності планово-економічних та збутових служб, формування професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних творчих рішень, збір нормативно-довідкових і інформаційних матеріалів для написання звіту.
В процесі практики були використані: Статут підприємства, фінансова звітність, нормативно-законодавча база України, наукові, навчальні та методичні публікації у сфері маркетингу, статистичні дані Державної служби статистики України, особисті спостереження.

ЗМІСТ
1. Характеристика підприємства 4

2. Аналіз ринку та основних чинників оточуючого середовища 8

3. Організація та управління службами економіки та збуту 17

4. Технологія заходів щодо просування продукції 23

5. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства 29

6. Виконання індивідуального завдання 35

7. Список використаних джерел 41

8. Додатки

500 UAHБізнес-проект

Рефераты, дипломы, курсовые

Вступ
Розділ 1. Опис послуги, галузі та ринку
1.1. Загальний опис бізнес-ідеї
1.2. Опис послуги
1.3. Аналіз галузі та ринку
1.4. Аналіз конкурентів та конкуренції на ринку
1.5. Оцінка конкурентоспроможності послуги
Розділ 2 Маркетинговий план
2.1 Планування обсягів збуту
2.2 Обґрунтування маркетингової стратегії
Розділ 3 Виробничий план
3.1. Вибір місця розташування бізнесу
3.2. Опис процесу надання послуг
3.3. Планування матеріально-технічного забезпечення
3.4. Контроль виробництва та якості послуг
Розділ 4. Організаційний план
4.1. Вибір організаційно-правової форми бізнесу
4.2. Планування персоналу
4.3. Планування витрат на персонал
4.4. Опис власників бізнесу, команди менеджерів, зовнішніх консультантів. Організаційна структура управління
Розділ 5. Фінансовий план
5.1. Планування витрат та собівартості послуги
5.2. Планування ціни послуги
5.3. План доходів та витрат
5.4. Розрахунок точки беззбитковості
5.5. Плановий баланс
5.6. Планування ефективності бізнесу
Розділ 6. Опис ризиків
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

 

Отзывы и комплименты о выполненных проектах 27

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за выполнение!
Мы работаем .

18 февраля 250 UAH
Реферат

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Рекомендую фрилансера Дарину Кобзарь

9 февраля 200 UAH
Реферат event-marketing

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Как всегда быстро и качественно, 10/10!

Granuale Tm | Персональный | Ответный отзыв

23 декабря 2021 200 UAH
Редактирование

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Лучшая в своем деле! Спасибо

Granuale Tm | Персональный | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

все отлично, быстро, качественно, супер, рекомендую!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо. Работа была выполнена быстро и качественно.

28 октября 2021 200 UAH
Научная работа

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Повторно заказала у Дарины написание научной работы.И повторно все сложилось хорошо:быстро,качественно,по-человечески.
Довольна

26 октября 2021 200 UAH
Реферат

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Хочу оставить положительный отзыв Дарине.
Реферат был написан быстро,опередив сроки.
Приятная девушка;мастер своего дела.Всегда была на связи.
Мои рекомендации❤

23 октября 2021 300 UAH
Реферат

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Швидко і якісно була виконана робота, рекомендую!

8 июня 2021 1650 UAH
Дипломная работа

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Автор выполнила работу профессионально, обогнав договоренные сроки! Коммуникация легкая. Поставленную задачу поняла сразу.
Очень довольна и благодарна Дарине за помощь в решении вопроса. Однозначно рекомендую.
С Уважением,
Диана

8 июня 2021 1650 UAH
Дипломная работа 2

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Автор в короткие сроки выполнила работу. Всегда на связи. Сотрудничеством довольна. Спасибо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Отличный исполнитель, профессиональный подход, все выполнено в срок.
С удовольствием посотрудничаю еще.

18 мая 2021 700 UAH
Курсовая работа

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все супер, быстро качественно и с соблюдением всех норм и требований

20 апреля 2021 350 UAH
Курсовая робота

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Теоретична частина до курсової роботи написано відмінно! Всі зауваження від викладача, Дарія виправляла своєчасно і швидко. Робота написана логічно і без зайвої інформації.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все в установленный срок и без замечаний - Спасибо!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дуже задоволена роботою Все вчасно, чітко, без проблем. Ще раз дякую

21 февраля 2021 2000 RUB
Для дарины

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Самый любимый исполнитель

5 февраля 2021 2000 RUB
Бухучет

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

10 из 10! Всегда идет на встречу. Очень ответственно подходит к работе.

27 января 2021 1000 RUB
Работа для Дарины

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Мой любимый исполнитель! Спасибо за быстрые и качественные работы!

23 января 2021 1000 RUB
Написание практики

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Как всегда прекрасно! Обращаюсь третий раз

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Второй раз работаю с Дариной! Следующее задание тоже для нее)

25 октября 2020 400 UAH
Курсова (облік)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту!
Робота надана у встановлений термін.
Перевіряє викладач, думаю все буде гаразд.

13 октября 2020 1400 UAH
Магистерская. Учет и анализ

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все отлично. Заказ был выполнен быстро и кчественно! Будем сотрудничать

11 октября 2020 1000 UAH
Первая статья

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работа выполнена в соответствии с ожиданиями

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Было выполнено в срок. Исполнитель идет на контакт

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Из множества предложенных тем Дарина выбрала одну, в которой является специалистом.
Тема была не простая, про аудит на стыке права и экономики, требования были международного уровня.
Выполнила быстро, нашла множество фактов и деталей, пережила две волны бесчисленных правок от придирчивого заказчика.
В итоге получилась добротная работа.
Спасибо!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Оперативное выполнение . Всегда на связи . Рекомендую ответственного исполнителя

Активность

  Последние ставки 10
Word таблица Персональный проект
200 UAH
Реферат евент-маркетингу Персональный проект
300 UAH
Задача з бухобліку (імпорт товарів по договору комісії) Персональный проект
200 UAH
Есе з політології Персональный проект
200 UAH
Курсова робота з фін. обліку
500 UAH
Статья Персональный проект
1950 UAH
Тези на конференцію
400 UAH
Реферат Персональный проект
250 UAH
Написание научной статьи для публикации
900 UAH
Реферат. История и философия науки
2000 RUB