ФрилансерыВалерия Салтан

Предложите Валерии работу над вашим следующим проектом или зарегистрируйте профиль фрилансера и начинайте зарабатывать прямо сейчас.

Украина Николаев, Украина
5 дней 22 часа назад
Свободен для работы свободен для работы
7 Сейфов завершены
3 года назад
12 заказчиков
возраст 25 лет
на сервисе 4 года

  • MySQL
  • access
  • курсовая работа
  • Базы данных
  • MS Word
  • Microsoft Access
  • дипломные работы
  • всегда на связи
  • готова работать
  • microsoft excel

Рейтинг

Успешных проектов
100%
Средняя оценка
Нет данных
Рейтинг
412
Рефераты, дипломы, курсовые
Базы данных
3 проекта
Базы данных
3 проекта
Обучение
2 проекта
Рефераты, дипломы, курсовые
1 проект
Windows

Резюме

Студентка 4 курса ЧНУ им.Петра Могилы

Специальность "Компьютерные науки"

Навыки и умения

Портфолио

400 ₴Організація та планування туристичного бізнесу

Рефераты, дипломы, курсовые

Організація та планування туристичного бізнесу на прикладі сільської гостинної садиби "Золота Підкова"
ВСТУП ..2
РОЗДІЛ 1 ...4
ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА . 4
1.1 Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві ..4
1.2 Стратегічне планування на підприємстві .. 8
1.3 Організація розроблення планів на підприємстві ...11
РОЗДІЛ 2 .. 18
АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТУЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОЇ ГОСТИНОЇ САДИБИ «ЗОЛОТА ПІДКОВА» ..18
2.1 Загальна характеристика сільської гостиної садиби «Золота підкова» та характеристика послуг, які вона пропонує.... 18
2.2 Характеристика ринку відпочинку ... 20
2.3 SWOT-аналіз сільської гостиної садиби «Золота підкова» .... 22
РОЗДІЛ 3 .. 25
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГОСТИНОЇ САДИБИ .. 25
3.1 Шляхи вдосконалення рекламної діяльності гостиної садиби ...25
3.2 Вдосконалення навичек спілкування з клієнтами .. 26
ВИСНОВКИ ...29
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...31

400 ₴Економіко-статистичний аналіз освіти

Рефераты, дипломы, курсовые

"Економіко-статистичний аналіз освіти та наукової діяльності"
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 .....6
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ОСВІТИ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ....... 6
1.1 Суть, складові та класифікація основних понять і процесів в межах економічної діяльності освіти та наукової діяльності ...6
1.2 Методичні аспекти економіко-статистичного аналізу освіти та наукової діяльності ... 14
1.3 Законодавча, нормативно-правова та інформаційна база ....20
РОЗДІЛ 2 ...27
ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ М.КИЄВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ .. 27
2.1 Загальна економіко-статистична характеристика фінансування сфери економічної діяльності, що є об’єктом дослідження ...27
2.2 Організація фінансування освіти з бюджету у Святошинському районі ..... 34
2.3 Аналіз динаміки складу та структури показників видаків бюджету на освіту у Святошинському районі м.Києва ..... 43
ВИСНОВКИ ...66
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..67

700 ₴Івент менеджмент

Рефераты, дипломы, курсовые

"Становлення івент менеджменту в сучасній українській культурі"
ВСТУП ...3
РОЗДІЛ 1 ...... 5
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ EVENT. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДІЙ .5
1.1 Поняття event ......... 5
1.2 Типологія та класифікація івент ... 8
РОЗДІЛ 2 ... 14
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПОДІЄВИХ ЗАХОДІВ.. 14
2.1 Цілі івент заходів .. 14
2.2 Завдання подієвих заходів... 16
РОЗДІЛ 3 ... 19 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ. EVENT- МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ .. 19
3.1 Розвиток та застосування івет-менеджменту в Україні .. 19
3.2 Event – менеджмент в туристичній галузі: світовий досвід та перспективи для України
3.3 Подієвий менеджмент у мистецтві..27
3.4 Актуальні проблеми становленя івент-менеджменту в Україні..36
ВИСНОВКИ ... 40
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ... 41

200 ₴Економічна політика зони євро

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП ....2
РОЗДІЛ 1 .. 5
ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВАЛЮТНИХ ЗОН ..5
1.1 Поняття оптимальної валютної зони....5
2.1 Традиційний підхід до визначення розмірів валютної зони .. 7
РОЗДІЛ 2 . 10
ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 10
2.1 Історичний процес європейської валютної інтеграції .10
2.2 Аналіз виконання членами Європейського валютного союзу критеріїв конвергенції . 15
2.3 Оцінка відповідності Європейського валютного союзу критеріям оптимальних валютних зон ... 19
РОЗДІЛ 3 ... 24
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ..24
3.1 Сучасні проблеми Європейської валютної інтеграції . 24
3.2 Шляхи вирішення проблем європейської валютної інтеграції і перспективи участі в ній України..28
ВИСНОВКИ ....33
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..35

400 ₴Офшорні зони

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП . 2
РОЗДІЛ 1 .6
РОЗВИТОК ОФШОРНИХ ЗОН В УМОВАХ СУЧАСНИХ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ`ЯЗКІВ .... 6
1.1 Передумови виникнення офшорів та їх еволюція в системі світогосподарських зв`язків
1.2 Сучасний розвиток основних офшорних юрисдикцій світу.11
1.3 Глобалізація фінансового капіталу та роль офшорних зон в економічному розвитку країн..13
РОЗДІЛ 2 ....18
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ОФШОРНИХ ЗОНАХ. 18
2.1 Основні форми організації підприємницької діяльності в офшорних зонах та їх роль у податковій конкуренції .. 18
2.2 Генезис розвитку фінансових операцій офшорних зон в контексті економічного розвитку держави ..22
2.3 Політика промислово розвинутих країн щодо офшорних зон. 25
РОЗДІЛ 3 .28
ОФШОРНІ ЗОНИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ
3.1 Інноваційні схеми фінансових операцій з використання офшорних зон в Україні..28
3.2 Особливості розвитку офшорних регіонів: організаційно-екномічний аспект .33
3.3 Перспективи й ефективніть використання переваг офшорних зон в Україні .34 ВИСНОВКИ .37

500 ₴Паралінгвальні елементи

Рефераты, дипломы, курсовые

"Паралінгвальні елементи як структурні компоненти англомовних назв кондитерських виробів"
ВСТУП ..2
РОЗДІЛ 1 ....... 4
МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА ...4
1.1 Лінгвокультурологічний та лексикографічний аспекти .. 4
1.2 Паралінгвистика ...6
1.3 Види паралінгвальних засобів ... 8
1.4 Функції паралінгвальних засобів ..9
РОЗДІЛ 2 ........... 10
ІСТОРІЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ... 10
РОЗДІЛ 3 ........ 14
ПОНЯТТЯ ПРО НОМІНАЦІЮ ТА НЕЙМІНГ ... 14
РОЗДІЛ 4 ........ 17
ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНИХ НАЗВ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ . 17
ВИСНОВКИ .... 20
СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ... 21

700 ₴Особливості переводу ділового словника

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП 5
РОЗДІЛ І 7
ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 7
1.1. Стиль ділових листів та документів 8
1.2. Стиль військових документів 12
Висновки до першого розділу 15
РОЗДІЛ ІІ 16
СТИЛЬ ЯК ВАЖЛИВІШИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ 16
2.1. Класифікація стилів перекладу 16
2.2 Розмовний стиль 17
2.3 Офіційно-діловий стиль перекладу 18
2.4 Газетно-публіцистичний стиль 26
Висновки до другого розділу 28
РОЗДІЛ ІІІ 29
ПЕРЕКЛАД В СФЕРІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННІ 29
3.1 Особливості, прийоми та правила перекладу в сфері ділового спілкування 29
3.1.1 Інтернаціональні особливості ділового спілкування 32
3.1.2 Транслатологіческая класифікація типів текстів в діловому спілкуванні 34
3.1.3 Особливості ділового етикету та його вплив на мову ділового спілкування 35
3.1.4 Коректність перекладача в сфері ділового спілкування 40
3.1.5 Підстилі і жанри офіційно-ділового стилю в аспекті перекладу 41
3.1.6 Лінгвістичні особливості англійської та російської мови ділового спілкування 42
3.2 Особливості комерційної кореспонденції 45
Висновок до третього розділу 46
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
Додаток А 52

800 ₴Розробка алгоритму і програми синтаксичного аналіз

Рефераты, дипломы, курсовые

ЗМІСТ
ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1 9
ПОНЯТТЯ ЛЕКСИЧНОГО ТА СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ 9
1.1. Лексичний аналізатор 9
1.2 Синтаксичний аналізатор 13
1.2.1 Обробка синтаксичних помилок 15
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ СИНТАКСИЧНИХ АНАЛІЗАТОРІВ 18
2.1 Дерево розбору. Перетворення дерева розбору в дерево операцій 18
2.3 Призначення симантичного аналізу 22
2.4 Етапи семантичного аналізу 24
РОЗДІЛ 3 28
РОБОТА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 28
3.1 Алгоритм синтаксичного аналізу 28
3.2 Блок схема на мові Python 30
3.3 Тестування програми лексичного аналізатора і синтаксичний парсер 34
РОЗДІЛ 4 39
ОХОРОНА ПРАЦІ ПРОГРАМІСТА 39
4.1 Характеристика умов праці програміста 39
4.2 Вимоги до виробничих приміщень 39
4.2.1 Забарвлення і коефіцієнти віддзеркалення 39
4.2.2 Освітлення 40
4.2.3 Параметри мікроклімату 42
4.2.4 Шум і вібрація 44
4.3 Ергономічні вимоги до робочого місця 45
4.4 Режим праці 48
4.5 Розрахунок освітленості 50
4.6 Розрахунок рівня шуму 52
ВИСНОВКИ 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55
ДОДАТОК А 57
ДОДАТОК Б 61
ДОДАТОК В 69

(Цена за оформленную записку)

300 ₴Виробництво сільгосппродукції

Базы данных
Виробництво сільгосппродукції

На скрину показана "Кнопочная форма"

500 ₴База данных складского учета

Базы данных

На скрину показана "Кнопочная форма"

200 ₴"Бахчисарай очима Пушкіна і Міцкевича"

Рефераты, дипломы, курсовые

ЗМІСТ
ВСТУП 2
РОЗДІЛ І 3
ПРИЧИНА ПОЯВИ О.С.ПУШКІНА ТА А.Б.МІЦКЕВИЧА В КРИМУ 3
1.1. Олександр Пушкін в Криму 3
1.2. Адам Міцкевич в Криму 9
РОЗДІЛ ІІ 14
ОБРАЗ КРИМУ В ХУДОЖНІЙ СВІДОМОСТВІ АДАМА МІЦКЕВИЧА ТА ОЛЕКСАНДРА ПУШКНА 14
2.1 «Кримські сонети» А.Міцкевича 15
2.2. «Бахчисарайський фонтан» О.Пушкін 18
РОЗДІЛ ІІІ 21
ЛЕГЕНДА «ФОНТАН СЛІЗ БАХЧИСАРАЙСЬКОГО ПАЛАЦУ» 21
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25

150 ₴Операції над екзотичними валютами

Рефераты, дипломы, курсовые

ЗМІСТ
ВСТУП 2
Розділ 1. СУТНІТЬ ВАЛЮТИ 3
1.1 Поняття валюти 3
1.2.Класифікація валют 3
1.3 За сферою і режимом застосування 5
Розділ 2. ВИДИ ЕКЗОТИЧНИХ ВАЛЮТ ТА ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ 8
2.1 Класифікація екзотичних валют 8
2.2 Екзотичні валютні пари та їх приклади 9
2.3 Операції, які виконуються над екзотичними валютами 12
ВИСНОВКИ 19
Список використаної літератури 20

Зародження та розвиток політичної економії

Рефераты, дипломы, курсовые

ЗМІСТ
ВСТУП 3
1. ВИНИКНЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 6
1.1 Донаукова фаза економічної науки 6
1.2 Зародженняполітичноїекономії 7
2. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 12
2.1 Класичні підходи до політичної економії 12
2.1.1 Меркантилізм 15
2.1.2 Фізіократи 15
2.1.3 Класична політекономія 16
2.1.4 Маржиналізм 17
2.1.5 Кейнсіанство 18
2.1.6 Монетаризм 19
2.1.7 Інституціоналізм 20
2.2 Формування і методологія марксистської політичної економії 21
2.2.1 Основні ідеї твору «Капітал» К.Маркса 23
3. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В УКРАЇНІ 25
3.1 Історія розвитку політичної економії в Україні 25
3.2 Сучасна політична економіка в Україні 26
ВИСНОВКИ 29
Список використаної літератури 30

Преподаватели

Поиск и сбор информации

Технологія обробки та монтажу відео

Рефераты, дипломы, курсовые
 

Отзывы и комплименты о выполненных проектах 17

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо Валерии, за хорошо выполнению работу и ответственность, таких людей в сфере фриланс мало! Был рад сотрудничеству, и буду обращаться еще.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работа была выполнена очень качественно и быстро! Спасибо!

13 мая 2018 800 ₴
База даних в аксес

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Рекомендую, мені дуже все сподобалсь. Робота виконана чудово і швидко!!!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо Валерії за добре зроблену роботу. Все добре. Радимо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо Валерії за виконану працю. Якісно та у домовлені терміни. Будемо звертатись ще. Рекомендуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работы выполнены быстро (раньше указанного строка), и качественно).

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Валерія дотрималась вказаного ТЕРМІНОВОГО терміну! Робота була лише раз на доопрацюванні!
Приємне спілкування! Рекомендую!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Благодарна за сотрудничество, проэкт выполнен в сроки)

28 сентября 2017 700 ₴
Фізичне виховання

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за хорошую работу. Рекомендую к сотрудничеству!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Валерия замечательный фрилансер - заказ выполнила очень быстро и по доступной цене, всем советую без каких-либо сомнений!

19 января 2017 300 ₴
Готовая курсовая по праву

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за работу!

Профиль удален | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Как всегда просто супер!!!!!!!!!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работаю с Валерией не впервые. Как всегда очень довольна качеством! Все выполнено вовремя, исполнитель всегда на связи, все выполняет с первого раза.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Как всегда исполнитель не подвела! Очень рекомендую!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Супер. В реферате все самое нужное, нет лишнего. Очень рекомендую данного исполнителя!!!

23 ноября 2016 100 ₴
База Данных Access

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все хорошо, быстро и качественно.
Рекомендую исполнителя!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Я получила именно тот результат, на который рассчитывала. Спасибо.

Активность

  Последние ставки 10
База в Access для малого бизнеса
1300 ₴
База данных для маленького бизнеса
800 ₴
Набір 0,5 сторінки тексту
100 ₴
Создать простую базу на Microsoft Office Access и оформить отчет по КР
600 ₴
Python две задачки
300 ₴
Реферат по облачным технологиям
300 ₴
Намалювати готову схему бази даних у Visio
150 ₴
Создание минимальной базы данных в Microsoft Access
300 ₴
Создать небольшую базу данных
1000 ₴
Доделать БД на MC ACCESS
816 ₴