Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Ta aplikacja została wykonana jako przygotowanie z dalszą modernizacją do wersji komercyjnej.
Wykorzystywane są następujące podstawowe technologie:
Front End: React.js, React-router, lazy, suspense, Redux, axios
Backend: Node.js, Express, Mongoose, JWT tokens, API router
Szczegóły pracy
Dodana 21 luty 2022
393 wyświetlenia
Freelancer
Vadim Kravchenko
Ukraina Kijów  2  0

Gotowy do podjęcia pracy Gotowy do podjęcia pracy
Zakończone 2 Sejfy
W serwisie 6 lat