Разместите свой проект бесплатно и начните получать предложения от фрилансеров-исполнителей уже спустя минуты после публикации!
200 ₴

Задачи по химии

истекло время актуальности


Сделать сегодня задачи: 


1. Знайти масу 1 л суміші газів з точністю до тисячних, яка містить однакові маси хлору, азоту та аргону.
 
2. Газ масою 0,865 г при 42 °С та 102,9 кПа займає об'єм 688 мл. Яка молярна маса газу?
 

 
3. Яких значень набувають квантові числа п, l, т, ms для неспареного електрона атома галію?
 
4. Пояснити, як змінюється характер оксидів у ряду Р2O5  –SіO2 – А12O3 – МgO? Чому? Написати формули гідроксидів цих елементів.
 

 
5. Як впливає характер міжмолекулярної взаємодії на фізичні властивості речовин?
 
6. Визначити заряд комплексного іона, ступінь окиснення та координаційне число комплексоутворювача. Розчин якої сполуки буде мати рН<7?
 

 
7. Проаналізувати рівняння ΔG = ΔН – ТΔS, визначити можливість самовільного перебігу реакції за таких умов:
а)ΔН > 0, ΔS > 0;
б)ΔН < 0, ΔS < 0;
в)ΔН > 0, ΔS < 0;
г)ΔН < 0, ΔS > 0.
 
8. Реакція перебігає за рівнянням:
2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г).
Концентрації вихідних речовин дорівнюють: [NO] = 0,03 моль/л; [O2] = 0,05 моль/л. Як зміниться швидкість реакції, якщо збільшити концентрацію кисню до 0,1 моль/л, а концентрацію оксиду азоту (II) до 0,06 моль/л?
 

162. Чому дорівнює масова частка розчину з концентрацією 8 моль/л сірчаної кислоти, густина якого складає 1,44 г/см3?
 

163. Знайти молярну концентрацію гідроксид-іонів [ОН-] у водних розчинах, у яких молярна концентрація іонів водню дорівнює: а) 10–3 моль/л; б) 6,5∙10–3 моль/л; в) 1,4∙10–12 моль/л.
 

217. Які з наведених елементів можуть виявляти у сполуках позитивні і негативни ступені окиснення? Навести приклади реакцій.
а)натрій;
б)хлор;
в)кисень;
г)сірка;
ґ) фосфор.
 

237. Скласти електрохімічну схему кадмієво-нікелевого акумулятора. Написати рівняння електродних процесів його розрядження й зарядження. Чому можна герметизувати цей акумулятор?
 

 
 
У чому різниця процесів електролізу розплавленого хлориду кальцію й електролізу його водного розчину? Які речовини і в якій кількості виділяються на електродах, якщо крізь розплавлений хлорид кальцію пропускати струм силою 2 А протягом 2 год. 10 хв?
 
 
 
Дві залізні пластини, частково покриті одна – кадмієм, друга – нікелем, знаходяться у вологому повітрі. На якій з цих пластин виникне іржа? Відповідь обґрунтуйте. Скласти рівняння відповідних процесів.


Сделать ставку!

Заказчик не желает делать предоплату? Предложите оплату через Сейф, чтобы избежать возможного мошенничества.

  1. 1 день200 ₴
    Diana Stakhova
     432   12   0

    Здравствуйте! Выполню задачи вмести с объяснениями. Пишите на email: [email protected] договоримся.

    Украина Винница | 3 ноября 2016 |

Заказчик
Проект опубликован
30 октября 2016
71 просмотр
Способы оплаты