Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

Мария Ф.

Предложите Марии работу над вашим следующим проектом или зарегистрируйте профиль фрилансера и начинайте зарабатывать прямо сейчас.

Украина Львов, Украина
24 минуты назад
Свободен для работы свободен для работы
143 Сейфа завершены
11 арбитражей
5 месяцев 3 дня назад
59 заказчиков
сделано 5 ставок
на сервисе 4 года
  • курсовые
  • дипломные работы

Рейтинг

Успешных проектов
92%
Средняя оценка
8.37 из 10
Рейтинг
1291
Рефераты, дипломы, курсовые
Редактура и корректура текстов 1
125 проектов
Рефераты, дипломы, курсовые
2 проекта
Редактура и корректура текстов
1 проект
Копирайтинг
1 проект
Написание статей

Проверенные данные

Просмотр информации о верификации доступен только зарегистрированным пользователям.

Резюме

ДИПЛОМНІ, КУРСОВІ РОБОТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ.


Навыки и умения

Портфолио

ФОРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ МОЛОДШИ

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП
РOЗДIЛ 1 ТEOРEТИКO-МEТOДOЛOГIЧНI ЗАСАДИ ДOСЛIДЖEННЯ ПРOБЛEМИ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ
1.1. Тeoрeтичнi пiдхoди дo вивчeння лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї
1.2. Прoблeма фoрмування лoгiкo-матeматичних пoнять
1.3. Альтeрнативна тeoрiя рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї мoлoдшoгo шкoляра
РOЗДIЛ 2 ПРOБЛEМА ФOРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ МOЛOДШOГO ШКOЛЯРА У НАУКOВIЙ ЛIТEРАТУРI
2.1. Психoлoгiчнi аспeкти при фoрмуваннi лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї
2.2. Мoдeлювання як засiб лoгiкo-матeматичнoгo рoзвитку мoлoдших шкoлярiв
2.3. Oсoбливoстi фoрмування лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї мoлoдшoгo шкoляра
РOЗДIЛ 3 EКСПEРИМEНТАЛЬНE ДOСЛIДЖEННЯ ФOРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ У МOЛOДШИХ ШКOЛЯРIВ
3.1. Мeтoдoлoгiчнi та мeтoдичнi oснoви фoрмувальнoгo eкспeримeнту рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї у мoлoдших шкoлярiв
3.2. Аналiз oтриманих рeзультатiв фoрмувальнoгo eкспeримeнту рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї у мoлoдших шкoлярiв
3.3. Мeтoдичнi рeкoмeндацiї для батькiв щoдo рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку
ВИСНOВКИ
Списoк викoристаних джeрeл
ДOДАТКИ

Актуальні прoблeми дoсліджeння психoмoтoрнoї oрган

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП
РOЗДІЛ 1. ТEOРEТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРOБЛEМИ ДOСЛІДЖEННЯ
ПСИХOМOТOРНOЇ OРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
1.1. Пoняття психoмoтoрнoї oрганізації людини
1.2. Актуальні прoблeми дoсліджeння психoмoтoрнoї oрганізації
людини
1.3. Oсoбливoсті дoсліджeння психoмoтoрнoї активнoсті
oсoбистoсті у пeріoд адаптації дo навчання
РOЗДІЛ 2. МEТOДOЛOГІЧНІ ЗАСАДИ ДOСЛІДЖEННЯ
ПСИХOМOТOРНOЇ OРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
2.1. Мeтoдoлoгічні принципи та мeтoди дoсліджeння
психoмoтoрнoї oрганізації людини
2.2. Мeтoдoлoгія дoсліджeння психoмoтoрнoї активнoсті
oсoбистoсті в пeріoд адаптації дo навчання
ВИСНOВКИ
СПИСOК ВИКOРИСТАНИХ ДЖEРEЛ
ДOДАТКИ

Статус іноземців в Україні та інших країнах: порів

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП
РOЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ТEOРEТИКO-ПРАВOВА ХАРАКТEРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНO-ПРАВOВOГO ДOСЛІДЖEННЯ СТАТУСУ ІНOЗEМНИХ ГРOМАДЯН
1.1 Аналіз пoняття «інoзeмeць» як суб’єкт права, йoгo станoвлeння і рoзуміння у світі
1.2 Дoсліджeння видів правoвoгo статусу інoзeмних грoмадян та визначeння їх oсoбливoстeй
РOЗДІЛ 2. ХАРАКТEРИСТИКА OСНOВНИХ ПРАВ І СВOБOД ІНOЗEМНИХ ГРOМАДЯН НА ТEРИТOРІЇ УКРАЇНИ, ПІВДEННOЇ КOРEЇ, КOРOЛІВСТВА ДАНІЇ ТА АЛЖИРУ
2.1 Oкрeмі аспeкти правoвoгo статусу інoзeмців в міжнарoдних дoкумeнтах
2.2 Правoвe рeгулювання статусу інoзeмців за закoнoдавствoм України
2.3 Закoнoдавчe закріплeння oснoвних вимoг дo інoзeмних грoмадян в Півдeнній Кoрeї, Кoрoлівстві Данія та Алжирі
РOЗДІЛ 3. ПOРІВНЯЛЬНА ХАРАКТEРИСТИКА СТАТУСУ ІНOЗEМЦІВ В УКРАЇНІ, ПІВДEННІЙ КOРEЇ, КOРOЛІВСТВІ ДАНІЯ ТА АЛЖИРІ
3.1 Відпoвідальність інoзeмних грoмадян
3.2 Співвіднoшeння адміністративнoгo викриття та дeпoртації інoзeмних
грoмадян
3.3 Oсoбливoсті працeвлаштування інoзeмців
ВИСНOВКИ
Списoк викoристаних джeрeл

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТІВ

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА
1.1. Поняття, сутність та особливості комунікативної культури юриста
1.2. Характеристика комунікативної культури юриста
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА
2.1. Методика проведення дослідження
2.2. Аналіз результатів дослідження
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел
ДОДАТКИ

РАДЯНСЬКА ЖІНКА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП
РОЗДІЛ І. МОБІЛІЗАЦІЯ РАДЯНСЬКИХ ЖІНОК ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1.1. Мотивація та мобілізація радянських жінок у 1941-х роках.
1.2. Мобілізація жінок на різних етапах (Великої Вітчизняної війни) (Німецько-радянської війни) як складової Другої світової війни
РОЗДІЛ ІІ. ЗНАЧЕННЯ ЖІНОЧИХ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
2.1. Організація жіночих підрозділів
2.2. Створення та бойовий шлях жіночих військових підрозділів
ВИСНОВОК
Список використаної літератури
Додатки

Світова торгівля. умови та перспективи розвитку

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ В ЕКОНОМІЦІ
1.1. Світова торгівля як форма міжнародних економічних відносин
1.2. Сутність та умови світової торгівлі
1.3. Структура та динаміка світової торгівлі
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
2.1. Значення та роль світової торгівлі в сучасній економіці
2.2. Сучасний стан світової торгівлі
2.3. Тенденції розвитку світової торгівлі
РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ УКРАЇНИ У СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ
3.1. Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності
3.2. Роль зовнішньоекономічної діяльності в економіці України
3.3.Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП
РОЗДIЛ 1. ПРОБЛЕМА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США
1.1. Мiсце президента у системi органiв влади США
1.2. Особливостi президентських виборiв у США
1.3. Повноваження Президента США та його значення як глави посадового апарату
Висновки до роздiлу 1
РОЗДIЛ 2. ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США У 2016 РОЦI
2.1. Глобальний вплив президентських виборiв у США
2.2. Значення соцiальних медiа у президентських виборах в США
у 2016 роцi
2.3. Чого чекати Українi пiсля Президентських виборiв в США
у 2016 роцi
Висновки до роздiлу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел

Візуалізація рекламної ідеї при рекламуванні магаз

Рефераты, дипломы, курсовые

Частина 1
Вступ
1 Візуальна реклама як засіб просування товарів на ринку
1.1 Роль аналітичних досліджень для реклами магазину комп’ютерної техніки
1.2 Психологічні прийоми для оформлення візуальної рекламної ідеї
1.3 Значення інтернет-реклами комп’ютерної техніки
Висновки з розділу 1
Частина 2
2 Особливості візуалізації рекламної ідеї при рекламуванні магазину комп’ютерної техніки
2.1 Прийоми, спрямовані на звернення уваги потенційного клієнта до товару
2.2 Прийоми мотивації
2.3 Візуальні прийоми для виклику кредиту довіри у потенційного клієнта
Висновки з розділу 2
Висновки
Перелік джерел посилання

ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Законність та її суспільне значення
1.2. Структура та принципи законності
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ЯК ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ
2.1. Поняття гарантій законності
2.2. Види гарантій законності
Висновки до розділу 2
ВИНОВКИ
Список використаної літератури

Майстерність Гі де Мопассана- новеліста

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНІСТИКИ
ГІ ДЕ МОПАССАНА
1.1.Огляд творчості Гі де Мопассана
1.2. Фантастика та містика у творчості Гі де Мопассана
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО-СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ У НОВЕЛАХ
ГІ ДЕ МОПАССАНА
2.1. Жанрові особливості та дискурс новелістики Гі де Мопассана
2.2. Твори Гі де Мопассана на Україні
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Договір про передачу майна у власність

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП
РОЗДIЛ 1 ДОГОВIРНE ПРАВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ EКОНОМIКИ
1.1.Укладання та змiна договору
1.2. Розiрвання договору та припинeння договiрних зобов’язань
РОЗДIЛ 2 ОСОБЛИВОСТI ДОГОВОРУ ПРО ПEРEДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНIСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВI
2.1. Договори, спрямованi на пeрeдачу майна у власнiсть
2.2. Договiр купiвлi-продажу та його види
ВИСНОВКИ
Список використаних джeрeл

Технології друкарського виробництва

Рефераты, дипломы, курсовые

Розділ 1: Поняття технології й технологічного циклу в поліграфічному виробництві
1.1.Технологічна карта, її види і призначення.
1.2. Види технологій і їх призначення.
1.3. Основні етапи випуску поліграфічної продукції.
1.4. Особливості технологій поліграфічного виробництва.
1.5. Переваги різних технологій, їх новизна і вплив на тривалість технологічного процесу
Розділ 2: Основні поліграфічні матеріали
2.1. Загальні характеристики паперу і фарби, формних пластин.
2.2. Види паперу, види фарби.
2.3. Офсетні пластини, фотополімерні пластини.
2.4. Характеристики паперу і фарби.
2.5. Технології роботи з папером і фарбами.
2.6. Акліматизація паперу.
2.7. Вибір паперу і фарби в залежності від виду поліграфічної продукції.
2.8. Технології роботи з крейдяним папером
Розділ 3: Технології виготовлення фотоформ і форм офсетного друку
3.1. Цифрові технології "Computer-to-print" i "Computer-to-press", DI-технології. Їх використання в друкуванні поліграфічної продукції.
3.2. Переваги і недолікі цифрових технологій.
3.3. Формні пластини для виготовлення цифрових форм за технологією CtP.
Список використаної літератури

Офсетний друк. Загальне поняття

Рефераты, дипломы, курсовые

Вступ
Розділ 1. Листовий офсетний друк
1.1 Проводка паперу
1.2 Самонаклад
1.3 Друкарські секції
1.4 Перекидання листа. Друк на лицьовій і зворотній стороні
1.5 Вивідний пристрій
1.6 Сушка
1.7 Облагороджування і оздоблення друкованої продукції в лінії
1.8 Друкарські машини (спеціальні конструкції)
Розділ 2.Рулонний офсетний друк
2.1 Концепції машин і агрегатів
2.2 Рух полотна (подача та післядрукарська обробка)
2.3 Друкарський апарат
2.4 Фальцювальні апарати (варіанти виконання)
2.5 Газетний друк
2.6 Дистанційне керування. Вимірювальна техніка та системи автоматичного регулювання
2.7 Системи управління машиною
2.8 Вимірювання кольору і системи управління
2.9 Контроль якості відбитків
2.10 Процеси змивки
2.11 Формат паперу, проводка паперу
Висновки
Список використаної літератури

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Вікові особливості шкільного віку
1.2. Емоційний інтелект як провідна складова емоційної сфери
1.3. Психологічні особливості емоційної сфери школярів
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методологічні та методичні основи дослідження емоційної сфери школярів
2.2. Характеристика вибірки та процедура дослідження
2.3. Аналіз отриманих результатів дослідження емоційної сфери школярів
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел
ДОДАТКИ

Роль самоконтролю у самовихованні підлітків

Рефераты, дипломы, курсовые

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА САМОВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Роль самовиховання у розвитку особистості
1.2. Самоконтроль як умова самовиховання особистості.
1.3. Особливості самовиховання у підлітковому віці
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОКОНТРОЛЮ ПІДЛІТКІВ
2.1. Методологічні та методичні основи дослідження самоконтролю підлітків
2.2. Дослідження самоконтролю підлітків
2.3. Методичні рекомендації щодо формування самоконтролю як однієї з умов самовиховання підлітків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Показать еще 7 работ

Отзывы и комплименты о выполненных проектах 178 8

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Завершился срок выполнения работы

Профиль удален | Персональный

24 апреля 700 UAH
Курсовая работа

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект выполнен в нужное время и очень качественно

15 апреля 800 UAH
Курс по психологии

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все хорошо по этой работе. Извините за предыдущий проект, но заказчик просит вернуть деньги (

9 апреля 500 UAH
Курсовая литература

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано. Дякую за роботу

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все сделано отлично и профессионально.

Профиль удален | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работа выполнена, тема раскрыта

Профиль удален | Персональный | Ответный отзыв

25 февраля 700 RUB
Задание

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все хорошо, закрываю проект досрочно, надеюсь, что в случае доработок, автор останется на связи.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работа сдана в срок, выполнена по заданию. Автор на связи. Рекомендую!

20 февраля 600 UAH
Емпірична частина

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за работу, все вовремя)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работа выполнена, спасибо

Dmitry Dmitry | Персональный | Ответный отзыв

1 февраля 1800 UAH
Магистерская работа

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Было немного задержки с сроком, но работа выполнена качественно

25 января 1800 UAH
Магістерська робота

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота не выполнена, выполнитель не отвечает

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Я возвращаюсь уже не первый раз. Работа выполнена хорошо. Есть несколько нюансов по срокам, но в целом благодарна за сотрудничество.

22 декабря 2021 700 UAH
Разделение бакалавра

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую.
Підтверджую виконання"

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Автор не справился с выполнением.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Закриваємо цей проєкт. Дякую.

29 ноября 2021 400 UAH
Курс по психологии2

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую з виконання!
Все гаразд.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за роботу.
Робота виконана.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання!
Працюємо далі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання авторці!
Робота виконана на достатньому рівні!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работа сдана в срок. Доработки были незначительные,устранены в срок качественно. Автор находится всегда на связи. Надеюсь продолжим сотрудничество)

30 октября 2021 450 UAH
Курс цивилизованный

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота виконана з затримкою в три дні

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Співпрацею задоволена. Сподіваюсь на подальшу спільну роботу.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Виконаною роботою задоволена. Дякую за співпрацю.

20 октября 2021 800 UAH
Эмпирическая часть диплома

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

дякую,все добре і вчасно)))

18 августа 2021 550 UAH
Курсовая ( пежпгогика )

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все виконано!
Дякую за роботу.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект выполнен.Пару замечаний по работе,но это не критично.
Из плюсов:
1)Неплохое качество работы.
2)Недорогая цена.
Из минусов:
1)Со сроками у исполнителя не очень.Несколько раз писал: «Когда отправите?»,несколько раз приходил ответ: «Скоро.Уже заканчиваю.Через час/через полтора часа/через 15 минут».В итоге работа была отправлена спустя почти сутки.18-22 часа.
2)Плохая обратная связь.Вы пишите,в ответ либо долгий ответ,либо молчание.

Но проект для меня завершён успешно,поэтому к исполнителю нет негатива.
Спасибо за сотрудничество.Надеюсь,вас не оскорбят и не обидят мои замечания,вы их примите и учтёте.
Всего доброго!

13 июня 2021 450 UAH
Курс по психологии

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Курсовая выполнена хорошо, но сроки затянулись.

12 июня 2021 1200 UAH
2 Раздел курсовой

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота виконана з запізненням.

3 июня 2021 500 UAH
Курсовая ( пежпгогика )

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання!
Працюємо надалі. Все гаразд.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Роботу виконано кваліфіковано. Дякую за співпрацю.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дуже задавлена виконаною роботою

25 мая 2021 450 UAH
Курсовая история

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота виконана, трохи були затримки з термінами. Надісь все буде добре. Дякую за роботу

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дуже хороша дівчинка, все зробила прекрасно.

23 мая 2021 400 UAH
Курс по психологии

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання!
Проєкт виконано.

21 мая 2021 400 UAH
Курс по педагогике4

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання!
Проєкт виконано. Працюємо.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Відмінно виконано завдання!
Всьо добре, без зайвих питань, оперативно!
Велике дякую!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання!
Все гаразд, працюємо.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Для написання було опрацьовано величезний обсяг матеріалів. Враховано всі побажання замовника. Робота вийшла саме така як і хотілось.

Профиль удален | Персональный | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работа выполнена качественно.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання.
Цей проект успішний.

23 февраля 2021 400 UAH
Курсовой

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту!
Вчасно та якісно.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую) Все дуже швидко і якісно)

24 января 2021 800 UAH
Дипломнна

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

виконавець все добре виконав)
дякую!

17 января 2021 600 UAH
Частина магістерської

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за співпрацю та виконану роботу.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Благодарю за выполненную работу.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота виконана в зазначений термін, були проблеми з комунікацією, загальна якість роботи задовільна.

24 декабря 2020 1250 UAH
Курсова робота з психології

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Исполнитель не выполнил проект даже на половину, ответы на вопрос иногда пришлось ждать больше, чем суток, а затем исполнитель перестал отвечать на сообщение вообще. После просрочки даты выполнения проекта на 10 дней я был вынужден закрыть его. Исполнитель поступил безответственно по необъяснимым для меня причинам.

23 декабря 2020 350 UAH
Курсова з філології


Закриваємо проект, у зв'язку з відсутністю потреби в написанні роботи

15 декабря 2020 450 UAH
Курсовая работа

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Хороший спеціаліст, Робота виконана добре, все влаштовує. Були моменти по термінах виконання і контактності, фрілансер не так часто відписував як хотілось, проте робота виконана, я можу рекомендувати цього спеціаліста. Надіюсь професіоналізм буде тільки зростати і вона буде вчитись на помилках. Негативні моменти які виникли вона виправила, тому все чудово.

15 декабря 2020 700 UAH
Проект (доплата)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую з а виконання проекту!!!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Марія підійшла професійно та відповідально до виконання завдання. Врахувала всі побажання. Відчутно великий об'єм опрацьованих матеріалів. Робота відповідає всім очікуванням.

Профиль удален | Сейф Сейф | Ответный отзыв

30 ноября 2020 350 UAH
Курсовая работа

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект выполнен. Все нормально

28 ноября 2020 350 UAH
Курсова (педаг)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все гаразд по роботі. До якості заперечення не маю.

Юлия Student | Персональный | Ответный отзыв

21 ноября 2020 525 UAH
Курсова (филолог и философ)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання!
Все гаразд, наразі.

21 ноября 2020 380 UAH
Курсова (план погоджено)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання.
Поки все гаразд, однак терміни були протерміновані.
Тому над цим потрібно автору попрацювати надалі.

Юлия Student | Персональный | Ответный отзыв

17 ноября 2020 600 UAH
Дві курсові

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проектів, працюємо.

16 ноября 2020 300 UAH
Реабилитация срочная

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работаем на постоянной основе. Все отлично)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання Марії.
Трішки були затримки по часу виконання, але виконано проект. Працюємо.

4 ноября 2020 600 UAH
Два курса по педагогике

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проектів!
Працюємо надалі.

2 ноября 2020 400 UAH
Курсова (филолог) No2

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все гаразд!
Рекомендую до співпраці.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання. Все добре. Працюватиму надалі.

15 октября 2020 2500 UAH
Магистерская работа

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання!
Все гаразд, працюємо далі!

15 октября 2020 300 UAH
Курсовая работа (филология)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту! Працюємо.

15 июня 2020 300 UAH
Заказ 222

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Без комментарий
Без комментарий

15 июня 2020 300 UAH
Заказ 254

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Без комментарий
Без комментарий

14 июня 2020 200 UAH
Бакалаврская работа

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Зроблено правильно і чітко

11 июня 2020 300 UAH
Курсовая работа.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Вообщем работа хорошая, но выполнена далеко не в сроки.

11 июня 2020 300 UAH
Заказ 253

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за выполнение
Спасибо за выполнение

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все хорошо, спасибо) Сроки не нарушены.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Закриваємо проект!
Все гарзд!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Закриваємо проект!
Все гаразд.

24 мая 2020 300 UAH
Заказ 191


Без комментарий

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все нормально!
Закриваємо проект.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Закриваємо даний проект
Все нормально

5 мая 2020 300 UAH
Заказ 248 новый

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Исполнитель хороший!)
Были небольшие проблемы со сроками
Работаем дальше

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту.
Все добре, працюємо.

10 апреля 2020 300 UAH
Заказ 252

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работа выполнена, спасибо ! Было приятно сотрудничать

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання! Працюємо надалі.

23 марта 2020 800 RUB
Написать курсовую работу

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за работу! все в срок и хорошо выполнено.

9 марта 2020 400 UAH
Заказ 174

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Нормально, надали на перевірку.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Нормально, надали на перевірку.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Нормально, надали на перевірку.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работа не выполнена, 45% уникальности, задержка на 4 дня, печально. Больше магистерских не буду предоставлять на выполнение данному автору, хотя работали в течение длительного срока.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконану роботу. Працюємо далі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання цього проекту. Поки все ок, працюємо.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання. Працюємо надалі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту. Як завжди продуктивно.

3 февраля 2020 300 UAH
Курс работы по психологии

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту!
Все добре.

28 января 2020 300 UAH
Курс работы (7 дней)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту! Працюємо надалі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Співпрацею задоволена.
Автор швидко виконала досить об'ємну роботу.
Рекомендую.

15 декабря 2019 600 UAH
Курс работы по психологии

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Марія відповідальна та комунікабельна особа, виконала роботу досконало. Дякую!Фрілансера рекомендую!

11 декабря 2019 200 UAH
Практика методика

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за хорошу роботу . Рекомендую і буду звертатися.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за швидкість і якість виконання

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибі за виконання даного проекту!

7 декабря 2019 350 UAH
Курс работы по психологии

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано. По цьому проекту зауважень немає.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

К сожалению, этот проект автор не выполнил!
Штета, потому что работали раньше и все было хорошо.

5 декабря 2019 300 UAH
Курс по психологии

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

все добре! дякую)))))))))))))))))))))))))

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту! Все добре.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання. Працюємо надалі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дуже дякую за якість та швидкість виконнання складного проекту!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую Вам за виконання проекту!!!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую Вам за виконання роботи!

13 ноября 2019 500 UAH
Раздел магистерской

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту. Працюємо надалі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту. Вчасно та якісно.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую Вам за виконання проекту. Все добре.

17 сентября 2019 400 UAH
Форматирование документа Word

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Быстро, качественно, без лишних вопросов - рекомендую.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Якість впала. Контактність низька.

8 мая 2019 800 UAH
Продолжение работы

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все чудово !
Рекомендую !

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано згідно наших побажань. Дякуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Марія добре справилася з даною роботою.
Продовжуємо працювати.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Задоволені роботою, але були певні доопрацювання, з якими Марія справилася.

14 марта 2019 600 UAH
Курсовая по психологии

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

НЕ РЕКОМЕНДУЮ.Работа не сделана.Человек абсолютно некомпетентный и крайне безответственный.
Если хотите доверить свою работу подобной особе будьте готовы к проблемам и нервотрепкам.
В самом начале данная персона скажет вам что сделает все в положенные сроки, быстро и качественно.
Далее, будет кормить вас завтраками и уверять что пишет вашу работу, так может продолжаться до последнего дня.
После всего этого попросту начнет игнорировать ваши сообщения и неважно какие сроки вы указали, 5-7 или 10 дней,
человек не только нарушит их, но и вовсе не выполнит возложенную на него задачу.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота виконана вчасно.
Автор завжди на зв'язку.
Дякую.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

отзывчивый и грамотный автор!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за проект, автор всегда на связи.Работа сделана согласно срокам.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано вчасно і якісно. Будемо звертатись ще. Дякуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

У частині тексту не було логічного зв'язку. Автор на зв'язку. Унікальність була відповідною завданню. Замовдення виконане у зазначений термін.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Отличный исполнитель, качественно выполнила работу, буду обращаться еще.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконаний проект. Було правда протермінування 2 дні... Щодо роботи - робота добра.

23 ноября 2018 200 UAH
Реферат по демографии

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за работу, все стабильно ок!

20 ноября 2018 150 UAH
Редагування магістерської

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота виконана на прийнятному рівні

16 ноября 2018 800 RUB
сделать 2 исследования

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

проект не выполнен

исполнитель регулярно бывает онлайн, но на сообщения не отвечает

8 ноября 2018 500 RUB
Зарубежная литература

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Хороший исполнитель! Быстро и без замечаний выполнила работу! Спасибо!

Профиль удален | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Мария, спасибо за работу! Все супер!

21 октября 2018 500 RUB
по теории обучения

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Надеюсь если возникнут замечания никуда не пропадёте

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Якісно виконане завдання, все вчасно. Дякую!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Оперативно, большое спасибо!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Ровное впечатление. Работа выполнена на приемлемом уровне.

3 сентября 2018 200 UAH
Работа по психологии

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

хороший та пунктуальний виконавець) не перший раз мені допомагає,співпрацею задоволна!

31 августа 2018 1200 UAH
Дипломная работа

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Марія чудово та професійно справилась із поставленим завданням. Незважаючи на невеличку невідповідність термінам, оцінюю її роботу на відмінно.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано. Все добре


На жаль, через стан здоров'я автор не завершив проекту. Одужуйте


Через стан здоров'я автор не завершив проект. Дуже шкода. Одужуйте

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре, але з термінами виконання знову не дотримані.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за выполнение практической главы для дипломной работы.

Профиль удален | Сейф Сейф | Ответный отзыв

1 июня 2018 200 UAH
Вычитка диплома

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все замечательно! Спасибо за работу.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано але із протермінуванням

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано але із запізненням.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано вчасно та грамотно. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре. Вчасно та грамотно. Працюємо далі. Дякуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Були зауваження до проекту. Марія прийняла до уваги та доопрацювала так як цього бажав клієнт. На це пішло трохи часу, але головне що все добре. Дякуємо.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре. Працюємо далі. Дякуємо щиро - зауважень немає.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Ось тут ідеально. Проект як завжди добрий. По термінам тут вчасно. За що дуже дякуємо. Рекомендуємо в черговий раз

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано із запізненням. Але все добре. Зауважень до проекту немає. Дякуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота виконана якісно і професійно. Дуже дякую.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект був не простий. Було декілька доопрацювань. Марія справилась. Працюємо далі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Грамотно і без зауважень, доопрацювання оперативне. Дякуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано добре. Дякуємо.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано вчасно і якісно. Будемо звертатись ще. Дякуємо

30 апреля 2018 300 UAH
Реферат на тему

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре, на найвищому рівні.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Якісно і вчасно. Дякуємо. Будемо звертатись ще

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Ще одна якісна робота. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

22 апреля 2018 300 UAH
Реферат на тему

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре, замовляю вже не перший раз, все влаштовує.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дещо із запізненням, але це нічого. Проект виконано якісно. Без зауважень. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

19 апреля 2018 150 UAH
конспект по литературе

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

ответственный и добросовестный исполнитель, Мария
приятно работать с такими людьми, проект сделал на несколько дней раньше, все очень точно и подробно описано, красиво оформлено
Приятно работать с такими людьми

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано грамотно. Жодних зауважень. Будемо звертатись ще

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Замовлення було не просте. Було багато правок. Марія все зрозуміла і справилась із завданням. Дякуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре, все сподобалось

11 апреля 2018 300 UAH
Курсова «Феномы памяти...»

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Марія дуже хороший автор. Дякуємо за виконаний проект.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все чудово. Зауваження відсутні. Марія відповідально підходить до виконання кожного нового замовлення. Будемо звертатись ще.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Грамотна і цікаво виконана робота. Будемо звертатись ще. Дякуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все як завжди. Будемо звертатись. Дякуємо.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо. Все як завжди. Працюємо далі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все як завжди. Робота добра. Клієнт задоволений.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо. Все добре. Будемо звертатись ще.

16 марта 2018 400 RUB
поднять уникальность

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

всегда на связи, работа с задержкой, но добросовестно выполнена

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо Марії за чергову гарно виконану роботу. Будемо звертатись ще.

12 марта 2018 1000 UAH
Диплом по психологии

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Виконавець написала роботу добре!дякую))

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Щиро дякуємо Марії за гарно виконану роботу. Все як завжди. Будемо звертатись ще.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо. Все як завжди. Радимо до співпраці. Будемо звертатись ще.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконану роботу. Марія справилась дуже добре. Дякую.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Замовляємо не вперше. Все добре. Марія відповідальний автор. Дякуємо. Рекомендуємо.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо Марії за чергову якісно виконану роботу. Будемо звертатись ще.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконану роботу. Все добре. Рекомендуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо. В черговий раз співпрацюємо. Марія автор хороший. Відповідально ставиться до роботи за яку береться. Також прислуховується до порад і зауважень. Однозначно рекомендуємо.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за добре виконану роботу. Як завжди. Рекомендуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Працюємо не вперше. Гарний підхід до виконання замовлення. Відчуваємо що працюватимемо ще. Дякуємо. Рекомендуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконану роботу. Працюємо не вперше. Все сподобалось і оперативність, і підхід, і грамотність. Завжди на зв'язку. Рекомендуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконану роботу. Керівник ще не дивився, але гадаємо проблем не буде. Рекомендуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за гарно виконану роботу. Форматування дещо збилось, хоча це можливо тому що у нас різні версії програми Ворд. Але це не головне. Головне що робота добротна. Чекаємо коментаря керівника. Надіємось що все буде добре. У будь якому випадку ми впевнені що Марія доопрацює якщо буде така потреба. Дякуємо. Радимо.

24 января 2018 200 UAH
Реферат.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за неодноразову плідну співпрацю!
Рекомендую!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работой вполне удовлетворен. Ответственно отнеслась к заказу.

18 января 2018 200 UAH
Реферат

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

дуже відповідальний підхід до поставлених задач.
швидко та якісно виконала роботу.
Рекомендую!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано вчасно та якісно! Вдячні за співпрацю!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за выполненный заказ. Все сделано быстро, качественно, профессионально.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все выполнено как заказывал! спасибо большое

14 января 2018 150 UAH
Реферат . Лазеры

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Швидко, якісно! Рекомендую

Активность

  Проекты в работе 2
Реферат
500 UAH
Курсы о работе персонала в отеле
500 UAH

  Последние ставки 10
Курсы по питанию пассажиров
1000 UAH
Магистерская работа по хореографии
4300 UAH
Работо-исследование по психологии
300 UAH
Курсовая история украинской литературы
700 UAH
Магистерская работа
3000 UAH
Магистерская работа
4500 UAH
Ассистентская практика по туризму
700 UAH
Дипломная работа
2000 UAH
Нужен стильный конспект из физической культуры для ученика 7 кл
400 UAH
Нужно сформулировать Ворд
200 UAH