Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Opublikuj swój projekt za darmo i otrzymaj oferty od wykonawców freelancerów już minutę po opublikowaniu!

Optymalizacja SEO strony internetowej/ Europa/ wynajem samochodów/ anglojęzyczna strona internetowa

Translated2170 PLN

 1. 5224    123  0   4
  30 dni1432 PLN

  Witaj. Stawka godzinowa - 700 zł (16 euro).
  Twój budżet to 300 euro - 18 godzin.
  Następnie trzeba zobaczyć, jaki to projekt, budżet itp.
  Здравствуйте. Час - 700 грн (16 евро).
  Бюджет у вас 300 евро - 18 часов.
  Дальше нужно смотреть, что за проект, бюджет и ТД.

 2. Jeszcze 2 ofert jest ukrytych
 1. 343  
  30 dni1736 PLN

  To jest plan pracy na miesiąc z jednego z projektów.
  Zrobię dla Ciebie taki sam i będziemy się nimi kierować.
  (Yandex Metrika i keys.so, Key Collector - nie używam, są o wiele lepsze narzędzia, na przykład Ahrefs (250$ miesięcznie i masz wszystkie wyżej wymienione portale w jednym))

  audyt 1
  "ręczna weryfikacja noindex/nofollow, kanoniczne, hreflang
  sprawdzenie URL strony (kolejność)" FALSE
  Ustawienie i poprawki zgodnie z zadaniami (na podstawie audytów projektów) FALSE

  optymalizacja zewnętrzna:
  korekta tekstów pod zewnętrzne umieszczenie
  zewnętrzne umieszczenie (teksty napisane w poprzednim miesiącu)
  kontrola umieszczenia SEO (za poprzedni miesiąc)
  specyfikacja SEO dla obrazów (na następny miesiąc)
  sprawdzenie obrazów SEO

  optymalizacja wewnętrzna:
  ustawienie specyfikacji dla copywriterów na podstawie klasteryzacji
  korekta tekstów dla strony
  umieszczenie tekstów na stronie napisane w poprzednim miesiącu

  Sprawdzenie funkcjonalności struktury - katalogi/filtry/kategorie

  dobór klastra/stron do ręcznych meta tagów
  pisanie ręcznych meta tagów na stronie (strony przepływowe)
  umieszczenie meta tagów na stronie

  Zadania dodatkowe
  ustawienie wszystkich specyfikacji dla tekstów zgodnie z jądrem semantycznym
  Dodanie widżetu pytania i odpowiedzi oraz mikrodanych
  Testowanie mikrodanych na stronie i zatwierdzenie

  audyt 2

  Mała statystyka z witryn, którymi zajmowałem się w ostatnich 5 miesiącach. TUTAJ https://docs.google.com/document/d/12KFTPNq_NviBkKwZ-XTSzAT8-s36aFM-fILD-tK3S5c/edit
  Это один план работ на месяц с одного из проектов.
  Сделаю для вас такой же и по нему будем двигаться.
  (Яндекс метрику и keys.so, Key Collector - не использую, есть гораздо лучшие инструменты, например Ahrefs (250$ в месяц и имеете все выше названные порталы в одном))

  аудит 1
  «ручная проверка noindex/nofollow, canonical, hreflang
  проверка ЧПУ сайта (порядок)» FALSE
  Постановка и правки по задачам (исходя из аудитов по проектам) FALSE

  внешняя оптимизация:
  вычитка текстов под внешнее размещение
  внешнее размещение (тексты написанные в прошлом месяце)
  контроль сео размещения (за прошлый месяц)
  тз на сео изображения (на следующий месяц)
  проверка сео изображений

  внутренняя оптимизация:
  постановка тз копирайтерам на тексты на основании кластеризации
  вычитка текстов для сайта
  размещение текстов на сайт написанные в прошлом месяце

  Проверка работоспособности структуры - каталоги/фильтры/категории

  подбор кластера/страниц для ручных мета-тегов
  написание ручных мета-тегов на сайт (потоковые страницы)
  размещение мета-тегов на сайт

  Экстра задачи
  выставить все ТЗ на тексты согласно семантическому ядру
  Добавить виджет вопрос ответ и микроразметку к нему
  Протестировать микроразметку на сайте и утвердить

  аудит 2

  Маленька статистика з сайтів якими займався останніх 5 міс. ТУТ https://docs.google.com/document/d/12KFTPNq_NviBkKwZ-XTSzAT8-s36aFM-fILD-tK3S5c/edit

 2. 393    1  0
  30 dni1519 PLN

  Witaj, Igorze!

  Specjalizujemy się w SEO - promocji. Udane doświadczenie w pracy z ukraińskimi i zagranicznymi projektami przez ponad 7 lat.
  Możesz zapoznać się z naszym portfolio tutaj Freelancehunt

  Wykonamy wszystkie niezbędne prace, aby jak najszybciej wprowadzić Twoją stronę na TOP-5 wyników wyszukiwania
  Mianowicie:
  1. Kompleksowa audyt SEO strony (ponad 100 parametrów sprawdzania). Usuniemy błędy, które zostaną wykryte podczas audytu.
  2. Analiza wyników wyszukiwania w regionie promocji w celu określenia głównych konkurentów. Analiza konkurentów (Analiza asortymentu oferowanych usług, struktura strony +
  Kompleksowa analiza konkurentów)
  3. Tworzenie jądra semantycznego
  4. Rejestracja w usłudze monitorowania online pozycji (po uzgodnieniu)
  5. Praca z treścią (brief dla copywritera + sprawdzanie wykonania)
  6. Optymalizacja wewnętrzna (ON-PAGE) - Prace nad pisaniem zoptymalizowanych meta tagów dla stron promowanych na stronie. Umieszczanie meta tagów w panelu administracyjnym strony. Analiza wewnętrznej linkowania na stronie
  7. Optymalizacja zewnętrzna (OFF-page). Budowanie masy linków
  8. Dostarczanie raportów o wykonanej pracy.

  Jesteśmy łatwi do kontrolowania, okres raportowania raz na 2 tygodnie (raport o ruchu i pozycjach + zalecenia).
  W naszym zespole pracują tylko doświadczeni specjaliści SEO, którzy skupiają się wyłącznie na rezultatach!

  Możemy zagwarantować skuteczność naszej pracy.
  Jesteśmy gotowi udostępnić przypadki i zalecenia w razie potrzeby.

  Wykonamy wszystko solidnie i szybko. Pracujemy na rezultatach!
  Komunikacja według Twojego uznania. Możemy omówić szczegóły w wiadomości prywatnej!
  Здравствуйте, Игорь!

  Мы специализируемся на SEO - продвижении. Успешный опыт работы с украинскими и зарубежными проектами более 7 лет.
  Ознакомиться с нашим портфолио можете тут Freelancehunt

  Выполним все необходимые работы, чтобы в максимально короткие сроки вывести Ваш сайт в ТОП-5 поисковой выдачи
  А именно:
  1. Комплексный SEO аудит сайта (более 100 параметров проверки). Устраним ошибки, которые будут обнаружены во время аудита.
  2. Анализ поисковой выдачи в регионе продвижения для определения основных конкурентов. Анализ конкурентов (Анализ ассортимента предлагаемых услуг, структура сайта +
  Комплексный анализ конкурентов)
  3. Составление семантического ядра
  4. Регистрация в сервисе онлайн мониторинга позиций (по согласованию)
  5. Работа с контентом (ТЗ копирайтеру + проверка выполнения)
  6. Внутренняя оптимизация (ON-PAGE) - Работы по написанию оптимизированных мета-тегов для продвигаемых страниц сайта. Размещение мета тегов в административной панели сайта. Анализ внутренней перелинковки на сайте
  7. Внешняя оптимизация (OFF-page). Наращивание ссылочной массы
  8. Предоставление отчетов о проделанной работе.

  Нас легко контролировать, период отчетности 1 раз в 2 недели (отчет по трафику и позициям + рекомендации).
  В нашей команде работают только опытные seo-специалисты, которые нацелены исключительно на результат!

  Эффективность работы с нашей стороны можем гарантировать.
  Кейсы и рекомендации готовы предоставить по необходимости.

  Выполним все качественно и быстро. Работаем на результат!
  Коммуникация как вам удобно. Можно обсудить подробнее в ЛС!

 3. 343  
  1 dzień1302 PLN

  Witaj.
  100% gotowość do wykonania pracy!
  - Wysoki poziom odpowiedzialności i wykonawczości
  - Jakość pracy
  - Doświadczenie ponad 5 lat
  - Umówiona cena
  - Stała komunikacja zwrotna
  Czekam na Twoją wiadomość, napiszmy, omówimy.
  Здравствуйте.
  100% готовность выполнить работу!
  - Высокий уровень ответственности и исполнительности
  - Качественная работа
  -Опыт работы более 5 лет
  -Договоренность о цене
  -Постоянная обратная связь
  Жду Вашего сообщения, пишите обсудим.

 4. 607    4  0
  30 dni1736 PLN

  Witaj Igorze.

  Nasz zespół specjalizuje się w SEO. Twój projekt przyciągnął naszą uwagę i jesteśmy pewni, że możemy wesprzeć Twój wzrost poprzez skuteczne promowanie SEO. Dla nas ważne jest rozwijanie Twojego biznesu, a nie tylko promowanie strony internetowej.

  Oferujemy:

  1. Audyt strony: Zidentyfikujemy słabe punkty i potencjał wzrostu.
  2. Optymalizacja pod kluczowe słowa kluczowe: Poprawimy Twoją obecność online i przyciągniemy ruch docelowy.
  3. Strategia linków: Zwiększymy autorytet Twojej strony poprzez wysokiej jakości linki zwrotne.
  4. Analiza: Stała analiza i dostosowywanie strategii dla najlepszych wyników.

  Jesteśmy gotowi omówić Twój projekt i dostosować nasze usługi do Twoich unikalnych potrzeb. Co myślisz, czy warto zaufać naszemu zespołowi?
  Здравствуйте, Игорь.

  Наша команда специализируется на SEO. Ваш проект привлек наше внимание, и мы уверены, что можем поддержать ваш рост через эффективное SEO-продвижение. Нам важно развитие вашего бизнеса, а не просто продвижение сайта.

  Мы предлагаем:

  1. Аудит сайта: Выявим слабые места и потенциал для роста.
  2. Оптимизация под ключевые запросы: Улучшим ваше онлайн-присутствие и привлечем целевой трафик.
  3. Стратегия ссылок: Повысим авторитет вашего сайта через качественные обратные ссылки.
  4. Аналитика: Постоянный анализ и корректировка стратегии для наилучших результатов.

  Мы готовы обсудить ваш проект и настроить наши услуги под ваши уникальные потребности. Что скажете, может стоит довериться нашей команде?)

 5. Jeszcze 7 ofert jest ukrytych
  1 oferta jest ukryta
 • Denis Suhanov
  22 maja, 14:34 |
  - Несколько раз в неделю созвоны и обсуждение задач.  

  😂 Откуда вы берёте все эти требования, так ещё и за какие-то 300 евро....
  Не один уважающий себя специалист, тем более  нормальный специалист, не будет тратить время на просто разговоры.
  Мне вот просто интересно, что вы хотите обсуждать несколько раз в неделю по поводу SEO на сайте?

Aktualne projekty freelancerskie w kategorii Audyt SEO stron internetowych

Przeprowadzenie pełnej optymalizacji technicznej strony internetowej

498 PLN

Potrzebny SEO/Programista 1. Oceń prędkość ładowania strony za pomocą narzędzi takich jak Google PageSpeed Insights. https://pagespeed.web.dev/?hl=uk domeny https://podohealth.pl/ - wersja mobilna - wersja komputerowa Napraw wszystkie błędy! Zmień również wszystkie obrazy na…

Audyt SEO stron internetowychPromocja w wyszukiwarkach (SEO) ∙ 2 oferty

Konsultacja dotycząca CEO dla strony internetowej

Cześć. Potrzebuję podstawowej konsultacji SEO. Nisza odzież dla zwierząt, pytania są bardzo podstawowe, aby zrozumieć logikę: 1) język - ukraiński/rosyjski, który język wybrać 2) nasz tytuł jest generowany automatycznie na stronie, sprawdź, czy pasuje, czy lepiej go zmienić 3)…

Audyt SEO stron internetowychPromocja w wyszukiwarkach (SEO) ∙ 7 ofert

Należy przeprowadzić optymalizację SEO dla strony na WP

150 PLN

Trzeba wpisać podstawowe SEO na stronie dotyczącej usług w Czechach, Anglii i na Ukrainie można przez jakieś wtyczki rozwiązania http://surl.li/unsrv

Audyt SEO stron internetowychPromocja w wyszukiwarkach (SEO) ∙ 9 ofert

Konfiguracja reklam Google dla strony internetowej.

87 PLN

Mam uruchomioną i skonfigurowaną reklamę Google. Potrzebuję pomocy w konfiguracji śledzenia konwersji, podłączeniu narzędzi do śledzenia konwersji, ustawieniu reklamy na konwersje. Problem polega na tym, że nie znajduje konwersji, a dokładniej są one aktywne, ale przez cały czas…

Audyt SEO stron internetowychPromocja w wyszukiwarkach (SEO) ∙ 12 ofert

Specjalista SEO

Szukamy utalentowanego specjalisty SEO z głęboką wiedzą na temat optymalizacji dla wyszukiwarek. Osoba zatrudniona będzie miała doświadczenie w wdrażaniu strategii SEO w celu poprawy widoczności i pozycji strony internetowej. Obowiązki: Rozwój i doskonalenie strategii SEO w celu…

Promocja w wyszukiwarkach (SEO)Audyt SEO stron internetowych ∙ 9 ofert

Zleceniodawca
Projekt został opublikowany
25 dni 17 godzin temu
111 wyświetleń