Разместите свой проект бесплатно и начните получать предложения от фрилансеров-исполнителей уже спустя минуты после публикации!
250 ₴

Электрооборудование судов и электроника

истекло время актуальности


Работу можно как на русском так и на украинском языке делать. Нужно две контрольные в каждой по 5 задач и 5 вопросов устных. подробности в переписке

Контрольна робота містить: 

п’ять теоретичних завдань, що передбачають висвітлення матеріалу після самостійного опрацювання;

п’ять практичних завдань (задач).

При виконанні контрольної роботи слід дотримуватись наступних вимог:

варіант закріплюється за студентом згідно його порядкового номеру в журналі академічної групи;

номери завдань із бази слід брати з таблиці варіантів;

контрольна робота виконується в учнівському зошиті;

на титульній сторінці обкладинки зошита контрольної роботи треба вказати прізвище, ім’я та по-батькові студента, курс, групу, спеціальність, шифр;

в зошиті слід залишити поля та місце вкінці для рецензії викладача;

кожній відповіді контрольної роботи має передувати завдання (питання), при цьому відповідь на поставлені запитання та вирішення задач слід приводити в тій послідовності, яка вказана в таблиці контрольних завдань;

відповідь на кожне запитання треба починати з нової сторінки;

відповідь повинна повністю, всебічно і конкретно розкривати завдання; за необхідності слід наводити пояснювальні рисунки, графіки, діаграми та інше;

графічні пояснення слід виконувати акуратно, з обов’язковим дотриманням масштабу; графіки повинні містити позначення фізичних параметрів, та їх розмірностей;

при розв’язуванні задачі слід навести формулу, а потім розрахунки в розвернутому вигляді (супроводжувати лаконічними, але достатньо повними роз’ясненнями, із вказівкою розмінностей отриманих величин);

позначення фізичних величин, інші загально визначені умовні позначення повинні відповідати ГОСТам, ДСТУ, ЕСКД та СІ;

не дозволяється використовувати при відповідях на запитання нестандартних скорочень та абревіатури, окрім загальноприйнятих (ККД, КЗ та ін.), всі інші  повинні вводитись в текст спочатку повністю, а потім  в скороченому вигляді;

якщо в умовах задачі не вказані конкретні величини параметрів матеріалів, їх значення слід знаходити в рекомендованій літературі;

Приложения 7

Просмотр приложений доступен только зарегистрированным пользователям.