Разместите свой проект бесплатно и начните получать предложения от фрилансеров-исполнителей уже спустя минуты после публикации!

Розробити програмну в системі AutoCAD

закрыт без выполнения


Розробити програмну систему, що забезпечує автоматичне створення
параметричного креслення просторового об'єкту в системі AutoCAD. Управління AutoCAD повинно бути забезпечено на мові программування
Visual Basic, а моделювання креслення — на
мові VLISP.

Для виконання курсового проекту студенти повинні знати:

1. Можливості моделювання, перетворення і відображення об’єктів у графічній
системі AutoCAD.

2. Мови програмування AutoLISP
та VB.

3. Технології, що забезпечують інтеграцію програмних модулів.

Кожний студент має виконати свій варіант завдання. Методика вибору номеру варіанта контрольної роботи за
2-ма останніми цифрами номеру залікової книжки. Якщо 2 останні цифри більше
числа 30, тоді варіант вибирається спочатку. Наприклад, дві останні цифри 45,
тоді Ваш варіант 15.

Методичні вказівки з виконання контрольної роботи приведені на прикладі
для простого геометричного об'єкту (паралелепіпеда)

Основними джерелами інформації є модулі поточного курсу. Додаткову
інформацію можна одержати в HELP
системи AutoCAD VLISP, Visual Basic та VBA.

Для виконання контрольної роботи потрібно встановити на комп’ютері графічну
систему AutoCAD 2000 (можна
використовувати версії, що були розроблені пізніше) і систему програмування для
створення додатків на Visual Basic (VisualStudio.NET).

Виконана робота висилається у вигляді пояснювальної записки (MicrosoftWord документ) та проекту програми
(папка із файлами).

Оформлення пояснювальної записки довільне, об’ємом 5-10 сторінок
Обов’язковими атрибутами записки є титульний аркуш (ПІБ студента, назва групи
...). Далі у записці приводиться опис алгоритму програми та інструкції до її
використання. Повинні бути малюнки із запуском програми і кінцевим результатом.

вар 19

Приложения 2

Просмотр приложений доступен только зарегистрированным пользователям.

Сделать ставку!

Заказчик не желает делать предоплату? Предложите оплату через Сейф, чтобы избежать возможного мошенничества.

  1. 3 дня200 ₴
    Василий Литвинов
     490   15    1

    Готов выполнить

    Украина Харьков | 14 ноября 2015 |

Заказчик
vlad petrov
Украина Запорожье  20    0
Проект опубликован
13 ноября 2015
167 просмотров
Местоположение исполнителя
Украина Украина