Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

Політика конфіденційності Freelancehunt.com

Власник Інтернет Сайту freelancehunt.com (далі — Сайту), в особі Адміністрації Сайту (далі — Сторона, що отримує), бере на себе зобов'язання щодо захисту конфіденційної інформації та персональних даних Замовників і Виконавців (далі — Сторони, що передає).

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Сторона, що передає — Замовники та Виконавці, які мають конфіденційну інформацію та персональні дані, що передаються ними Адміністрації Сайту під час реєстрації та використання Сервісу.

Сторона, що отримує — Адміністрація, яка приймає конфіденційну інформацію та персональні дані під час надання послуг Замовникам та Виконавцям.

Конфіденційна інформація — не є загальнодоступною інформація, яка розголошується Стороною, що передає, Стороні, що отримує. Така інформація може позначатися міткою «конфіденційно», але може такої мітки й не мати, проте за своїм змістом має бути сприйнята як конфіденційна.

Конфіденційною є в тому числі, але не виключно:

 • інформація про рівень технічного розвитку Сторони, що передає, а також успішні технічні рішення та перспективи вдосконалення в цій галузі;
 • відомості про маркетингову або рекламну політику Сторони, що передає, щодо просування своїх товарів, робіт та послуг;
 • інформація про комерційну політику або бізнес-плани, включно з інформацією про наявні або перспективні проєкти та контрагентів;
 • інформація, отримана від третіх осіб, щодо яких Сторона, що передає, має зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації.

Не є конфіденційною інформація, незалежно від того, як вона позначена, яка:

 • є загальнодоступною, володіння та розголошення якої не може призвести до порушення прав та законних інтересів Сторони, що передає;
 • стала відомою Стороні, що отримує, до реєстрації Стороною, що передає, облікового запису на Сайті;
 • подана Стороні, що передає, з письмовим зазначенням того, що вона не є конфіденційною;
 • стосується відомостей про факт використання Сервісу Стороною, що передає.

Персональні дані — відомості або сукупність відомостей про Сторону, що передає, за допомогою якої така Сторона може бути ідентифікована.

Категоріями Персональних даних Сторін у рамках Сервісу, що надається, є:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • адреса електронної пошти;
 • дата народження;
 • місце проживання;
 • номер телефону;
 • а також інші дані, за допомогою яких можна ідентифікувати їхнього власника.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цілями отримання та обробки Стороною, що отримує, конфіденційної інформації та персональних даних є:

 • надання Стороні, що передає, доступу до можливостей Сервісу, інформації та матеріалів, розміщених на Сайті;
 • організація комунікації між Сторонами;
 • забезпечення успішної реалізації предмета Договору на виконання робіт/надання послуг, що укладається Замовниками та Виконавцями з використанням Сервісу.

2. ПОВІДОМЛЕННЯ

2.1 Відвідувачі Сайту, які не реєструють обліковий запис, повідомлені та згодні з тим, що Сторона, що отримує, має право збирати про таких відвідувачів певну інформацію, зокрема URL та IP-адреси і т. д., які були переглянуті під час відвідування. Ця інформація використовується винятково для внутрішніх цілей та служить для покращення роботи Сервісу.

2.2 Сторона, що отримує, обробляє лише ту конфіденційну інформацію та персональні дані, які необхідні для забезпечення якості послуг, що надаються, і не використовує таку інформацію для інших цілей без згоди Сторони, що передає.

2.3 Сторона, що отримує, зберігає конфіденційну інформацію та персональні дані доти, доки це необхідно для обумовлених цілей відповідно до чинного законодавства.

2.4 Стороні, що передає, надається безперешкодний доступ до конфіденційної інформації та персональних даних, які належать їй.

2.5 Сторона, що отримує, не передає конфіденційну інформацію та персональні дані Сторони, що передає, третім особам без згоди власників такої інформації, за винятком випадків, прямо передбачених законом.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

3.1 Сторона, що передає, зобов'язується надати лише правдиву та повну інформацію.

3.2 Сторона, що отримує, зобов'язана:

 • використовувати конфіденційну інформацію та персональні дані винятково з метою забезпечення працездатності Сервісу та реалізації предмета Договору на виконання робіт/надання послуг з використанням Сервісу «СЕЙФ»;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію третім особам, за винятком обумовлених законом випадків;
 • не використовувати конфіденційну інформацію та персональні дані в інтересах, що суперечать цілям, указаним у п. 1.1 Політики конфіденційності;
 • максимально обмежити кількість працівників та інших осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації та персональних даних, забезпечивши водночас отримання від них письмових зобов'язань про нерозголошення та невикористання у своїх чи чужих інтересах конфіденційної інформації та персональних даних Сторони, що передає;
 • негайно повідомляти Сторону, що передає, про виявлені факти несанкціонованого використання або розкриття конфіденційної інформації та персональних даних, вживаючи всіх необхідних заходів для запобігання подальшому несанкціонованому використанню або розкриттю такої інформації;
 • на вимогу Сторони, що передає, знищити отриману конфіденційну інформацію та персональні дані.

4. ВИКОРИСТАННЯ COOKIE

4.1 Під час входу на Сервіс сервер зберігає на диску комп'ютера Користувача короткий текстовий файл, названий «cookie», який Адміністратор може використовувати для підвищення зручності використання Сервісу або для створення базової статистики про відвідуваність Сервісу. Файли cookie також можуть надсилатися через сервери сервісів, на які посилається Адміністратор (наприклад, системи CMS тощо), але вони залишаються поза сферою впливу Адміністратора. Файли cookie не збирають жодних особистих даних. Файли cookie, збережені на комп'ютері Користувача, нами ніде не збираються і не обробляються. Кожен Користувач може змінити налаштування файлів cookie у своєму браузері, зокрема повністю відключити можливість їх збереження. Якщо Користувач не відключає збереження файлів cookie у своєму браузері, це означає його згоду на збереження їх на своєму комп'ютері.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 База Користувачів Сайту формується адміністрацією винятково для внутрішнього використання. Адміністрація вживає необхідних заходів програмного та технічного характеру для її захисту, проте не несе відповідальності у разі, якщо Бази Користувачів стали доступними третім особам унаслідок здійснення протиправних дій.

5.2 Під час видалення облікового запису Сторони, що передає, персональні дані такої сторони негайно видаляються, якщо Сторона, що передає, раніше не була помічена в шахрайстві на Сайті та звернулася з відповідним проханням до Сторони, що отримує, електронною поштою.: .

5.3 Щоб отримати доступ до інформації, поставити запитання щодо нашої політики конфіденційності або подати скаргу, зв'яжіться з нами електронною поштою: .