Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Setting up Ag-grid to display data from the database

Translated80 USD

Applications 2

App view is available only registered users.
 1. 786    9  0
  2 days200 USD

  Please refer to the extensive experience with AG Grid.

  AG Grid Enterprise version?
  Обращайтесь большой опыт с AG Grid.

  AG Grid Enterprise версия ?

 2. 1966    40  0
  2 days100 USD

  Good day, I work with ag-grid and Wordpress, let's discuss the details in the chat.
  Доброго дня, працюю із ag-grid і Wordpress, давайте обговоримо деталі в чаті

 3. 243  
  3 days200 USD

  I am happy to take on the implementation of your project! Let me present my offer: I have extensive experience in various fields, which allows me to adapt to your specific needs. Whether it's creating websites, designing UI/UX, or other tasks, I can ensure high-quality services. My skills and market knowledge guarantee that each project will be carried out professionally. Feel free to contact me to discuss the details further - I am confident that we will find common ground and achieve our goals.
  Chętnie podejmę się realizacji Twojego projektu! Pozwól mi przedstawić moją ofertę: Posiadam szerokie doświadczenie w różnych dziedzinach, co pozwala mi dostosować się do Twoich specyficznych potrzeb. Bez względu na to, czy chodzi o tworzenie stron internetowych, projektowanie UI/UX, czy inne zadania, mogę zapewnić wysoką jakość usług. Moje umiejętności i znajomość rynku gwarantują, że każdy projekt zostanie zrealizowany profesjonalnie. Zapraszam do kontaktu w celu dalszego omówienia szczegółów – jestem pewien, że znajdziemy wspólny język i osiągniemy zamierzone cele.

 4. 1 bid hidden

Client
Rinat Bahteyev
Israel Бээр-Шева  349  0  6
Project published
25 days 17 hours ago
68 views