Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Songs about the LoveПісн про коханн

Translated500 UAH

 1. 595    14  1
  2 days500 UAH

  Welcome to Sophia! Ready to help: I write verses, text songs in Ukrainian and Russian. The samples of my works are in the portfolio.
  Go back, let us talk.
  Вітаю, Софіє! Готова допомогти: пишу вірші, тексти пісень українською та російською. Зразки моїх робіт є у портфоліо.
  Звернетеся - поспілкуємося.

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 492    3  0
  2 days500 UAH

  Welcome, I can write the song. Russian or Ukrainian. Examples can be seen in the "Text of Songs" folder: Google Drive
  Приветствую вас...могу написать текст песни. Російською або українською. Примеры можно посмотреть в папке "тексты песен": Google Drive

 4. 426    9  0
  1 day500 UAH

  Good day ! I will write to you quickly and well) Read reviews. I will give examples. In the process of cooperation, I will send contributions to evaluation and editing. Go back and don’t hurt you!
  Доброго дня! Напишу Вам швидко та якісно) Читайте відгуки. Надішлю приклади. В процесі співпраці буду висилати частками на оцінку та редагування. Звертатесь, не пошкодуєте!)

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 604    8  0
  2 days500 UAH

  Welcome, I write poems, songs, ready to work together. I have been working on order for a long time. I write songs on minus and without. With my work you can get acquainted on Facebook - Galina Britannia, light as here. with respect.
  Вітаю, пишу поезії, пісні, готова співпрацювати. Давно працюю на замовлення. Пишу пісні на мінус і без. З моєю творчістю можна ознайомитись у фейсбук - Галина Британ, світлина така ж як тут. З повагою.

 7. 255    2  0
  1 day500 UAH

  Good day ! Great idea to impress the guy with a gift. If you want to impress more words of the text, please contact us. I will help you write so that the song leaves its footprint in the heart.
  Доброго дня! Гарна ідея, щоб вразити хлопця подарунком. Якщо хочете, щоб вразили ще й слова тексту, - звертайтеся. Допоможу написати так, щоб пісня залишила свій слід у серці.

 8. 206  
  2 days500 UAH

  Welcome to!
  I write verses and songs. Lyrica is my favorite direction. You can get to know the work in my profile.
  If you are interested, let’s write.
  ВІтаю!
  Пишу вірші й пісні. Лірика - улюбений напрямок. З роботами можете ознайомитися в моєму профілі.
  В разі зацікавленості, пишіть - обговоримо.

 9. 373    2  0
  5 days500 UAH

  I can, if I do, only in Russian. The portfolio contains examples of songs and songs.
  Могу, если устроит, только на русском. В портфолио есть примеры песен и текстов песен.

 10. 305    2  0
  2 days500 UAH

  Good evening ! I have experience in writing verses about love, which in the future can be relied on music. Guaranteed: High quality of text, according to your requirements.
  I invite you to cooperate!
  Доброго вечора! Маю досвід в написанні віршів про кохання, які в подальшому можуть накладатися на музику. Гарантую: високу якість тексту, відповідно до Ваших вимог.
  Запрошую до співпраці!

 11. 72  
  1 day500 UAH

  Welcome to Sofia
  Write the boy’s name.
  I will do as soon as possible.
  I can also write a text about love or relief.
  Привiт Софiя
  Напишить Имя Хлопця.
  Зроблю як найскорiше.
  Також можу написати текст про кохання або оповiдання.

 12. 806    16  0
  2 days500 UAH

  Good day . I am very pleased to help with the implementation of this project. I hope examples.
  Добрий день. Буду щиро радий допомогти з реалізацією данного проєкта. Приклади надам.

 13. 325    5  0
  3 days600 UAH

  Sophia good day. I wrote a song about love, but for a guy. I want to write this text for you too. The example below. Waiting for your list.

  I want to hear you.
  How can I forget?
  What will be with us now?
  I am alone, you are alone.
  But I know exactly,
  Everything goes to the end.
  I don’t keep memories.
  Let you fly to heaven.

  Love is passing,
  I feel it,
  I leave you.
  You fly, you fly.
  Your heart is shining,
  God gives it.
  You will not deceive him.
  You fly to heaven.

  Closed the love door.
  My heart is in the desert.
  We are waiting for new series.
  Take us to the movie.
  I want to be with you,
  I will open your door.
  You don’t want pain.
  It ended all by itself.


  My eternal love,
  I had a desire,
  Why those hopes?
  You have found another.
  I have my affliction,
  Tears and prayers.
  Get my greetings.
  You are going to Venus.
  Софіє, доброго дня. Я писала текст пісні про кохання, але для хлопця. Хочу написати цей текст і для вас. Приклад нижче. Чекаю вашого листа

  Хочу тебе я чути.
  Як же мені забути?
  Що тепер з нами буде?
  Я один, ти одна.
  Але я точно знаю,
  Все добігає краю.
  Спогадів не тримаю,
  Хай летять в небеса.

  Знаю, любов минає,
  Я це відчуваю,
  Я тебе відпускаю.
  Ти лети, ти літай.
  Серце твоє відтане,
  Богом воно дане.
  Та його не обманеш,
  Ти до неба злітай.

  Закрила коханню двері,
  Серце немов в пустелі.
  Чекатиму нових серій,
  Ти в кіно нас знімай.
  Хочу я буть з тобою,
  Двері твої відкрою.
  Та ти не хочеш болю,
  Все скінчила сама.


  Вічне моє кохання,
  Стримував я бажання,
  Нащо ті сподівання?
  Іншого ти знайшла.
  Марні мої зітхання,
  Сльози та прохання.
  Та прими мої вітання.
  Ти ідеш до вінця.

 14. 372    8  0
  7 days500 UAH

  Welcome to! I would like to help you and write a love song. I write verses, and I know how to make the story a beautiful Roman text for a song
  Вітаю! Дуже б хотіла допомогти вам і написати пісню про кохання. Пишу вірші, і вмію зробити з історії красивий римований текст для пісні

 15. 1413    104  0
  5 days500 UAH

  Good Morning, Sophia
  I write verses and words of songs, I can write the text of the song. Interesting history. Go for discussion.
  Доброго дня, Софіє.
  Пишу вірші та слова пісень, можу написати текст пісні. Цікавить історія. Звертайтеся для обговорення.

 16. 136  
  2 days480 UAH

  I say goodbye, I write verses and songs.
  I am guaranteed when you collaborate with me, your guy will be excited about the song. I am an audio processing specialist. I can read and master your song, well and clearly the text.
  Привіт, пишу вірші та пісні.
  Гарантую при співпраці зі мною, ваш хлопець буде в захваті від пісні. А також, я спеціаліст з обробки аудіо. Зможу, звести, та змастерети вашу пісню, ну і звісно текст.

 17.  freelancer isn't working in the service any longer
 18. proposal concealed by freelancer
 19. 306    1  0
  3 days600 UAH

  I’m interested in music and my song, I’m happy to write a great text.
  Write and discuss all the details.
  Доброго дня!Займаюсь музикою та мою свою авторську пісню,їх задоволенням напишу крутезний текст)
  Пишіть та обговоримо всі деталі.

 20. 249  
  2 days500 UAH

  Welcome to! I write verses from childhood, about love it is easy to write :)
  Вітаю! Пишу вірші з дитинства, про кохання пишеться особливо легко :) Звертайтесь!)


Client
Project published
2 months 4 days ago
332 views
Labels
 • написание текстов
 • песни
 • тексты песен
Similar projects

Freelance projects in the category Poems, songs, prose