Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Link to ResourceПосилання на ресурс

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. 3280    39  0
  14 days3000 UAH

  Hello, I offer services for Crowd-Marketing (Link Building) . There is a large base of forums, GOV and EDU sites, PBNs. I have been doing this since 2017. I listen to all your conditions. Ready to perform quality and quickly. There is a large base in foreign and our forums. There are FB, Reddit, and Quora. I can also try to post a link on Wikipedia. We can write and post an article for you on the prestigious news portals.
  Здравствуйте, предлагаю услуги по крауд-маркетингу (линкбилдинг) . Есть большая база форумов, GOV и EDU сайтов, PBNов. Занимаюсь этим с 2017 года. Выслушаю все ваши условия. Готов выполнить качественно и оперативно. Есть большая база по зарубежных и наших форумов. Так же есть FB, Reddit, Quora. Так же могу попробовать разместить ссылку у Википедии. Можем написать и разместить для вас статью на авторитетных порталах новостей

 4. 700    25  1
  14 days2800 UAH

  Hello to you. I will do everything in accordance with the TZ, and for the most effective indexing of your messages. There is a large base of verified forums and listings. Environmental text, anchors and visibility of communication. Posts are written only in unforgettable and live topics, thematic forums, or in thematic sections on regional fields. Progressive and equal layout. If within a month the comment or link in it disappears, the replacement is free. The cost of one link is 30gv, or 2800gv. for 100.
  Здрастуйте. Зроблю все згідно ТЗ, та для максимально ефективної індексації ваших посилань. Є велика база із перевірених форумів та дощок об'яв. Навколопосилальний текст, анкори та видимість спілкування. Пости пишу лише у незаспалених і живих темах, тематичних форумів, або ж у тематичних розділах на регіональних майданчиках. Поступове та рівномірне розміщення. Якщо протягом місяця коментар або посилання у ньому пропаде заміна безплатна. Вартість одного посилання 30грв., або 2800грн. за 100.

 5. proposal concealed by freelancer
 6. Aleksandr Vladimirovich Качественные Крауд ссылки
  5312    226  1
  10 days1500 UAH

  We can do your work for you at a profitable price, lower than the market.
  Можемо для вас виконати якісно вашу роботу, за вигідною ціною, нижчою від ринкової.

 7. 1882    60  0
  3 days1000 UAH

  I offer my services. Experience in the crowd for more than 8 years, specializing in the sites of the bourgeois and CIS, has its own base of sites with high rates. I will be happy to cooperate!
  Предлагаю свои услуги. Опыт работы в крауде более 8 лет, специализируюсь на сайтах бурж и СНГ, есть своя база площадок с высокими показателями. Буду рада сотрудничеству!

 8. proposal concealed by freelancer
 9. proposal concealed by freelancer
 10. proposal concealed by freelancer
 11. proposal concealed by freelancer
 12. 843    45  0
  5 days2000 UAH

  Hello to you. I am engaged in the manual layout of the links on the forums, there is a large work base, about 300 sites. I do everything quality and quickly. We can agree in advance, like all other details.
  Здравствуйте. Занимаюсь ручным рамещением ссылок на форумах, есть большая наработаная база, около 300 площадок. Сделаю все качественно и оперативно. Площадки можем предварительно согласовать, как и все остальные детали.

 13. 611    10  0
  2 days900 UAH

  Welcome to. I propose to place an eternal link to a thematic article on a trust source. Just a good location. The site is yours.
  If necessary, we will write a unique article with your anchors and place it on our portal in the thematic section that suits your request. After the placement, we take measures to accelerate the indexation. We make a repost of pages in popular social networks and blogs. Fast injection.
  Вітаю. Пропоную розміщення вічного посилання тематичній статті на трастовому ресурсі. Тільки якісне розміщення. Сайт свій.
  Якщо потрібно, напишемо унікальну статтю з вашими анкорами та розмістимо її на нашому порталі у тематичному розділі, що підходить під ваш запит. Після розміщення проводимо заходи щодо прискорення індексації. Робимо репост сторінки у популярних соцмережах та блогах. Швидка індексація.

 14. 1676
   37  0

  10 days500 UAH

  I offer the services of the robbers. I put links on forums, social networks. Approximately each link has a unique text (use artificial intelligence to generate absolutely unique texts, sometimes the whole articles complement your link). I also post links to different web 2.0. resources (not only forums) where there is the possibility to post the entire articles that are greatly indexed in the search engine.

  By ordering me a crowd promotion service you will get a cocktail of the most diverse links (from standard links in the forums, to posting links on sites that are rarely used to get natural links, such as services where they place presentations, there letters, personal blogs, etc.) All resources with high DA and low spammy indicators. I also select the appropriate resources under your theme (passenger transport), and not just the resources from my base.

  Turn to!

  The price is ~50 UAH. for the link.
  Надаю послуги крауд посилань. Розміщаю посилання на форумах, соціальних мережах. Біля кожного посилання унікальний текст (використовую штучний інтелект для генерування абсолютно унікальних текстів, іноді цілі статті доповняють ваше посилання). Також розміщаю посилання на різних веб 2.0. ресурсах (не тільки форумах), де є можливість розміщати цілі статті, які чудово індексуютсья в пошуковій системі.

  Замовивши у мене послугу з крауд просування ви отримаєте коктейль з найрізноманітніших посилань (від стандартних посилань у повідомленнях на форумах, до розміщення посилань на сайтах які рідко використовують для отримання природних посилань, наприклад сервіси де розміщають презентації, туду листи, особисті блоги та ін.) Усі ресурси з високим DA і низькими показниками спамності. Також підбираю підходящі ресурси під вашу тематику (пасажирські перевезення), а не лише ресурси зі своєї бази.

  Звертайтесь!

  Ціна ~50 грн. за посилання.

  Similar completed project: Розмістити 40 беклінка DA40+ en/pl/uk/ru (Краудлінкінг)


Client
Vitalii Chmil
Ukraine Ivano-Frankovsk  11  0
Project published
2 months 1 day ago
110 views
Labels