Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

Zleceniodawcy 53165


1772
 52  0  1
Если клиент не заинтересован в своем же проекте, результат не будет ощутим.
0 aktywnych projektów
135 projektów zrealizowanych
53 Sejf zakończone

1765
 35  1
0 aktywnych projektów
115 projektów zrealizowanych
38 Sejf zakończony (plural 2)

1764
 19  0
0 aktywnych projektów
38 projektów zrealizowanych
19 Sejf zakończony (plural 2)

1762
 33  0
163 projekty zrealizowanych
33 Sejf zakończone

1760
 152  0
0 aktywnych projektów
281 projektów zrealizowanych
163 Sejf zakończone

1759
 39  0
0 aktywnych projektów
67 projektów zrealizowanych
41 Sejf zakończony (plural 2)

1759
 14  0
42 projekty zrealizowanych
14 Sejf zakończony (plural 2)

1756
 84  0
0 aktywnych projektów
151 projektów zrealizowanych
60 Sejf zakończony (plural 2)

1756
 24  0
0 aktywnych projektów
57 projektów zrealizowanych
26 Sejf zakończony (plural 2)

1755
 109  0  1
0 aktywnych projektów
130 projektów zrealizowanych
116 Sejf zakończony (plural 2)