Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

c/cpp c# .net developer blockchain gamedev opencart delphi opengl stm32 unreal engine 4 jquery

Misha Titkov  
C# · Parsowanie danych
Ukraina Dniepr, Ukraina
6961
 145  0

Yervin Molnar
C i C++ · Systemy wbudowane i mikrokontrolery
Ukraina Kijów, Ukraina
2560
 68  0

Igor Rumyantsev
C i C++ · C#
Ukraina Użhorod, Ukraina
2098
 37  1

Artem Shuryhin
C i C++ · Programowanie aplikacji
Ukraina Izjasław, Ukraina
2036
 171  0

Taras Nishchyk
C# · C i C++
Ukraina Łuck, Ukraina
1512
 118  1

Volodimir Malik
C i C++ · C#
Ukraina Charków, Ukraina
1511
 101  2

Andriy Ilyuk
Tworzenie oprogramowania systemowego · C i C++
Ukraina Lwów, Ukraina
1506
 133  4

Vladislav Romanyuk
C i C++ · C#
Ukraina Kijów, Ukraina
1021
 39  0

Yevgeny N.
C i C++ · C#
Ukraina Kijów, Ukraina
1006
 8  0

Mark Babych
C i C++ · C#
Ukraina Lwów, Ukraina
1005
 19  2