Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Opublikuj swój projekt za darmo i zacznij otrzymywać oferty od wykonawców freelancerów w ciągu kilku minut po ...!

Redakcja tekstuРедакция текста

Translated10 UAH

Opinia zleceniodawcy o współpracy z Katerina Sofina

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wykonawca wykonał zadanie przed terminem.
Praca została dobrze wykonana. Katja utrzymywała kontakt, nie zniknęła. Od razu poczułem, że projekt jest w niezawodnych rękach.
Dziękuję Katie. Będziemy dalej pracować!

Opinia freelancera o współpracy z Yuliya Gordiyenko

Płatność
Opis zadania
Precyzyjność  wymogów
Zawsze w kontakcie

Julia jest odpowiedzialnym klientem. Zadania zostały wyjaśnione bardzo wyraźnie, terminy zostały uzgodnione, płatność została dokonana w czasie w pełnym wymiarze godzin. Bardzo się cieszę, dziękuję za zamówienie. Będę z przyjemnością współpracować z Tobą i dalej!

Katerina Sofina

Klient nie chce wpłacić zaliczki? Płatność przez Sejf pomoże uniknąć ewentualnego oszustwa.
 1.  freelancer już nie pracuje w naszym Serwisie
 2.  freelancer już nie pracuje w naszym Serwisie
 3. 3181
   44  0

  1 dzień200 UAH

  Pozdrawiam . Gotowy do oferowania usług profesjonalnego tłumacza. Jestem wśród 10 najlepszych tłumaczy na tej stronie. Koszt redakcji 40 UAH/1800 znaków z przepaśćami. Skontaktuj się, porozumimy się. [email protected]
  Здравствуйте. Готов предложить услуги профессионального переводчика. Вхожу в ТОП 10 переводчиков на этом сайте. Стоимость редактуры 40 грн/1800 знаков с пробелами. Обращайтесь, договоримся. [email protected]

 4.  freelancer już nie pracuje w naszym Serwisie
 5. 1308    87  2   1
  1 dzień12 UAH

  Będę chętny do współpracy!
  Cena wskazana jest za 1000 znaków b.p.
  Буду рада сотрудничать!
  Стоимость указана за 1000 знаков б.п.

 6. 340    2  0
  1 dzień40 UAH

  Pozdrawiam
  Gotowy do współpracy
  Cena za 2000 znaków z przepaśćami
  Здравствуйте
  Готов к сотрудничеству
  Цена за 2000 знаков с пробелами

 7. 299    8  0
  1 dzień10 UAH

  цена за 1 тыс. знаков

 8. 313    2  0
  1 dzień350 UAH

  Istnieje doświadczenie w edycji literatury artystycznej i artykułów przed publikacją.
  25 grn/1800 znaków z przepaśćami.
  Есть опыт редактуры художественной литературы и статей перед публикацией.
  25грн/1800 знаков с пробелами.

 9. 238    8  0
  3 dni15 UAH

  Nie ma doświadczenia. Występuje gramatyka, piszę tezę, trzeba też czytać. Jakości osobiste: odpowiedzialność, ostrożność, szybkość, wysoka jakość pracy.. Cena wskazana jest za 1000 znaków.
  Опыта нет. Граммотность присутствует, пишу диссертации - вычитывать тоже приходится. Личные качества: ответственность, внимательность, оперативность, высокое качество работы.. Цена указана за 1000 знаков.

 10. 181  
  2 dni2 USD

  Z przyjemnością pracowałem nad projektem! Doświadczenie w pracy jako redaktor i kopiator - 3 lata (na przykład - artykuły z psychologicznego kierunku http://www.odin-plus-odna.ru). Specjalizacja - pedagog społeczny, psycholog praktyczny (można zapewnić skanowanie dyplomu). Moja poczta dla komfortu komunikacji: [email protected]
  Pożądany koszt - 20-30 r./1000 zn. b/p (w zależności od jakości pierwotnego tekstu).
  С удовольствием поработаю над проектом! Опыт работы редактором и копирайтером - 3 года (пример - статьи психологической направленности http://www.odin-plus-odna.ru). Специальность - социальный педагог, практический психолог (могу предоставить скан диплома). Моя почта для удобства связи: [email protected]
  Желаемая стоимость - 20-30 р./1000 зн. б/п (в зависимости от качества исходного текста).

 11. 159    36  0
  1 dzień10 UAH

  Gotowy do rozpoczęcia
  готова приступить

 12. 1141    55  0
  1 dzień5 USD

  Pozdrawiam ! Oferuję swoje usługi. Piszę w sposób wykwalifikowany i dostępny, według edukacji - pedagog-filolog. Wykonuję pracę w dobrej jakości i na czas, doświadczenie.
  Koszt pracy wynosi 1 dolar za 1000 znaków.
  Здравствуйте! Предлагаю свои услуги. Пишу грамотно и доступно, по образованию - педагог-филолог. Выполню работу качественно и в срок, опыт имеется.
  Стоимость работы - 1$ за 1000 символов.

 13. 69  
  1 dzień100 UAH

  Gotowy do wykonywania pracy. Wyślij materiał na [email protected] lub na LS.
  Готов выполнить работу. Высылайте материалы на [email protected] или в ЛС.

 14. 606    12  0
  7 dni15 UAH

  Doświadczenie w pracy jako redaktor / tłumacz - 8 lat.
  - dwa wyższe wykształcenia w specjalizacjach "Mistrz języka angielskiego, literatury, informatyki" i "Praktyczny psycholog".
  Była redaktorką strony internetowej, prowadziła sekcje związane z wychowaniem dzieci i psychologią osobowości.

  Przed ustaleniem wartości i terminów należy sprawdzić sam tekst. Cena orientacyjna wynosi 15 zł za 1000 znaków tekstu. Terminy - w zależności od wymogów. Jeśli wszystko jest w porządku i tekst nie musi być po prostu odczytany, ale dosłownie odtworzony z zerowej - cena i terminy wzrosną.
  - Опыт работы редактором/копирайтером/переводчиком - 8 лет.
  - два высших образования по специальностям "Учитель английского, литературы, информатики" и "Практический психолог".
  - Была редактором женского сайта, заведовала разделами, связанными с воспитанием детей и психологией личности.

  Перед определением стоимости и сроков требуется посмотреть на сам текст. Ориентировочная цена - 15 грн за 1000 знаков текста. Сроки - в зависимости от требований. Если всё совсем плохо и текст нужно не просто вычитать, а буквально переписать с нуля - цена и сроки повышаются.

 15. 218  
  5 dni10 USD

  Pozdrawiam ! Oferuję swoje usługi, 1500 znaków - 1$.
  Здравствуйте! Предлагаю свои услуги, 1500 знаков - 1$.

 16. 286    1  0
  2 dni120 UAH

  Pozdrawiam !
  Oferuję swoje usługi. Z specjalizacji - filozof (ruskie, ukraińskie języki), istnieje doświadczenie pisania artykułów na temat psychologii.
  Здравствуйте!
  Предлагаю свои услуги. По специальности - филолог (русский, украинский языки), есть опыт написания статей на тему психологии.

 17. 215    2  0
  Zgłoszenie, które wygrało1 dzień10 UAH

  Dzień dobry ! Gotowy do rozpoczęcia pracy. W edukacji jest filozofem i redaktorem drukarek. Doświadczenie w czytaniu i korekcji tekstu. Prawidłowość i terminowość pracy gwarantuje.
  Skontaktuj się z:
  Źródło: elza_login
  Poczta: [email protected]
  Добрый день! Готова приступить к работе. По образованию - филолог и редактор печатных изданий. Есть опыт вычитки и корректуры текста. Грамотность, своевременность сдачи работ - гарантирую.
  Обращайтесь:
  Скайп: elza_login
  Почта: [email protected]

 18. 63  
  4 dni10 UAH

  Gotowy do rozpoczęcia pracy. Edukacja nauczyciela filozofa.
  Готова приступить к работе. По образованию преподаватель-филолог.

 1.  freelancer już nie pracuje w naszym Serwisie
 • Yuliana R.
  24 sierpnia 2015, 23:45 |

  Можно глянуть объем работы?

 • Denis Moskalenko
  24 sierpnia 2015, 23:46 |

  Да и мне тоже хотелось б.

 • Yuliya Gordiyenko
  24 sierpnia 2015, 23:48 |

  Первое пособие - 17 страниц формата А4.

 • Denis Moskalenko
  24 sierpnia 2015, 23:54 |

  А можно взглянуть сам документ, так как визуальная страница это растяжимое понятие, желательно б количество знаков подсчитать для точного расчета стоимости редакции.

 • Yuliya Gordiyenko
  24 sierpnia 2015, 23:58 |

  19-20 тыс збп.

 • Denis Moskalenko
  25 sierpnia 2015, 0:02 |

  20 тыс збп равняется в среднем 23-24тыс знакам с пробелами. Это примерно 12-13 переводческих страниц. Ставка 40 грн/1 переводческая страница (1800 знаков с пробелами). Ориентировочная стоимость редактуры первого документа составит 480-520 грн.


Zleceniodawca
Yuliya Gordiyenko
Ukraina Ukraina  3  0
Projekt został opublikowany
7 lat temu
749 wyświetlenia
Tagi
 • редактор
 • верстка текстов
 • корректировка текстов
Podobne projekty

Projekty freelancerskie w kategorii Przepisywanie tekstów (rewright)