Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Opublikuj swój projekt za darmo i otrzymaj oferty od wykonawców freelancerów już minutę po opublikowaniu!

SEO promowanie strony

Translated

 1. 611
   6  0

  1 dzień96 PLN

  Witaj!
  Przeprowadzę analizę SEO strony, plan promocji i budżet.
  Skontaktuj się prywatnie w celu uzgodnienia
  Вітаю!
  Зроблю SEO-аналіз сайту, план просування та бюджет.
  Звертайтесь у приват для узгодження

 2. 38844
   455  0

  30 dni959 PLN

  Dzień dobry,

  Proponuję rozważyć moją kandydaturę.
  Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu projektów różnych tematyk. Przykłady prac znajdują się w portfolio Freelancehunt.
  Добрий день,

  Пропоную розглянути мою кандидатуру.
  Є великий досвід проведення проектів різних тематик. Приклади робіт представлені у портфоліо Freelancehunt.

 3. 1487
   7  0

  Vitalii S. Linemedia Digital
  30 dni1534 PLN

  Dzień dobry, Mykolo!

  ❗ Zainteresowałem się Twoim projektem i myślę, że mogę być dla Ciebie pomocny. Mam doskonałe doświadczenie w ustawianiu reklam na Facebooku i Google, oraz w pozycjonowaniu SEO strony internetowej. Obecnie zarządzam kampaniami na Facebooku i Google o łącznym budżecie ponad 30 000$ miesięcznie.

  ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Moje zalety:
  ✔️ 9 lat doświadczenia w marketingu, w tym w reklamie na Facebooku i Google
  ✔️ uruchamiałem projekty w Ukrainie, Europie, USA
  ✔️ średni wynik ROI +300...500%
  ✔️ doskonałe zrozumienie rynku i jego konsumentów
  ✔️ certyfikaty z reklamy Google i Google Analytics
  ✔️ umiem przeprowadzić analizę rynku i konkurencji
  ✔️ podejmuję decyzje na podstawie danych i analizy
  ✔️ angielski na poziomie B2+

  Myślę, że będę w stanie osiągnąć pożądane rezultaty 📈.

  Omówimy szczegóły? Mogę podzielić się moimi pomysłami na promocję projektu.

  Witalij
  Доброго дня, Микола!

  ❗ Зацікавив ваш проєкт, і думаю можу бути корисним для вас. У мене відмінний досвід у налаштуванні реклами Facebook і Google, SEO просування сайту.
  Зараз я керую кампаніями в Facebook і Google із загальним бюджетом понад 30 000$ на місяць.

  ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Мої переваги:
  ✔️ 9 років досвіду в маркетингу, і в Facebook та Google рекламі зокрема
  ✔️ запускав проєкти в Україні, Європі, США.
  ✔️ середній результат ROI +300...500%
  ✔️ відмінне розуміння ринку і його споживачів
  ✔️ є сертифікати з Google реклами та Google Аналітики
  ✔️ знаю як провести аналіз ринку і конкурентів
  ✔️ приймаю рішення на основі даних та аналітики
  ✔️ англійська на рівні B2+

  Думаю, що я зможу дати необхідний результат 📈.

  Обговоримо деталі? Я можу поділитися своїми думками як планую просувати проєкт.

  Віталій

 4. 12862
   153  0

  7 dni671 PLN

  Dzień dobry.
  Chciałbym złożyć swoją kandydaturę.
  Posiadam ogromne doświadczenie w pracy nad małymi i dużymi projektami.
  8-letnie doświadczenie jako specjalista SEO w różnych firmach.
  Obecnie pracuję samodzielnie.
  Mogę zaproponować wysoką jakość pracy zgodnie z najnowszymi trendami i przystępną cenę usług.
  Доброго дня.
  Хочу запропонувати свою кандидатуру.
  Маю величезний досвід роботи з малими та великими проектами.
  8-річний стаж роботи seo-фахівцем у різних компаніях.
  Нині я працюю сам.
  Можу запропонувати високу якість роботи за останніми тенденціями та доступну вартість робіт.

 5. 720
   5  0

  4 dni192 PLN

  Dzień dobry!
  Najpierw pełna audyt strony internetowej.
  Następnie zbieranie jądra semantycznego.
  Analiza konkurentów.
  Wprowadzenie zmian na stronie na podstawie wyników pierwszych trzech punktów (optymalizacja wewnętrzna).

  Optymalizację zewnętrzną omówimy osobno (trzeba opracować strategię, patrząc na działania konkurentów. Może być również niepotrzebna). Dodatkowo zarejestruję stronę w różnych katalogach.

  Reklamę dostosuję po optymalizacji wewnętrznej +1000 UAH.

  Zawsze pracuję na wynikach!
  Добрий день!
  Спочатку повний аудит сайту.
  Далі збір семантичного ядра
  Аналіз конкурентів
  Внесення змін на сайт за результатами перших трьох пунктів (внутрішня оптимізація)

  Зовнішню оптимізацію оговоримо окремо (потрібно будувати стратегію дивлячись на дії конкурентів. Можливо буде і непотрібна). Бонусом зареєструю в різних каталогах сайтів.

  Рекламу налаштую після внутрішньої оптимізації +1000 грн

  Працюю завжди на результат!

 6. 583    4  0
  30 dni2397 PLN

  Czy potrzebujesz skutecznego promowania strony z klarownymi rezultatami?
  Gratulacje! Jestem Stanisław, specjalistą SEO z 5-letnim doświadczeniem, który pomoże Twojej firmie osiągnąć nowe wysokości w świecie cyfrowym.
  Oto co proponuję:

  Kompleksowa audyt SEO: dokładna analiza Twojej strony w celu zidentyfikowania wszystkich możliwości poprawy.
  Mikrodane strony Shema i JS - które pomagają wyszukiwarkom lepiej zrozumieć zawartość stron internetowych. Co z kolei pozwala bardziej poprawnie wyświetlać treści w wynikach wyszukiwania.
  Optymalizacja treści: Tworzenie i korygowanie treści, które podobają się zarówno użytkownikom, jak i systemom wyszukiwania.
  Optymalizacja techniczna SEO: Opracowanie technicznych aspektów strony w raporcie dla działu IT, aby zapewnić jej szybkie i stabilne funkcjonowanie.
  Budowanie linków: Strategiczne budowanie wysokiej jakości zewnętrznych linków w celu zwiększenia autorytetu strony w sposób etyczny, a nie nieetyczny.
  Prowadzenie ruchu za pośrednictwem systemu blogów: Analityczne zbieranie informacji o zainteresowaniach potencjalnej publiczności, a mianowicie jakimi zapytaniami poszukiwania i pisaniem artykułów za pośrednictwem AI Copilot Microsofta, AI Gemini Google'a i AI Chat GP.
  Analiza i raporty: regularne raporty z jasnymi metrykami sukcesu, abyś mógł zobaczyć realne rezultaty naszej pracy.

  Dlaczego warto mnie wybrać?

  Doświadczenie i ekspertyza: Ponad 5 lat udanego promowania stron w różnych branżach.
  Transparentność: Jasne wyjaśnienie każdego kroku i regularne raporty o wykonanej pracy.
  Indywidualne podejście: Każdy projekt jest unikalny, a ja opracowuję strategie, które najlepiej odpowiadają Twoim celom.
  Nie trać czasu na próżno! Skontaktuj się ze mną jeszcze dziś i razem uczynimy Twoją stronę sukcesem!
  O mnie https://sova.weblium.site/dopolnitelnye-uslugi
  Przybliżone ceny SEO na rok 2024 na podstawie analizy konkurentów.
  Jednorazowy audyt SEO:
  Koszt: od $200 do $1000
  Co zawiera: Analiza strony, identyfikacja problemów, zalecenia dotyczące poprawy.

  Kompleksowe promowanie SEO:
  Koszt: od $300 do $2000 miesięcznie
  Co obejmuje: Stała analiza i optymalizacja strony, optymalizacja techniczna SEO, optymalizacja treści, budowanie linków, raporty.

  SEO lokalne:
  Koszt: od $150 do $800 miesięcznie
  Co obejmuje: Optymalizacja dla lokalnych zapytań wyszukiwania, zarządzanie opiniami, lokalne budowanie linków.
  SEO dla dużych projektów i e-commerce:

  Koszt: od $1000 do $5000+ miesięcznie
  Co zawiera
  Нужно ли качественное продвижение сайта с понятным результатом?
  Поздравляю! Я Станислав, специалист по SEO с 5 лет опыта, который поможет вашему бизнесу достичь новых высот в цифровом мире.
  Вот что я предлагаю:

  Комплексный SEO Аудит: тщательный анализ вашего сайта для выявления всех возможностей улучшения.
  Микроразметка сайта Shema и JS - которая помогает поисковикам более четко понимать содержание страниц интернет-ресурса. А это, в свою очередь, позволяет более корректно отображать контент в поисковой выдаче.
  Оптимизация Контента: Создание и коррекция контента, который нравится и пользователям и поисковым системам.
  Техническая SEO Оптимизация: Составление технических аспектов сайта в отчет для работы ИТ, чтобы обеспечить его быстрое и стабильное функционирование.
  Линкбилдинг: Стратегическое наращивание качественных внешних ссылок для повышения авторитета сайта белым способом, не черным.
  Привлечение трафика через систему блог: Аналитический сбор инфы чем интересуется потенциальная аудитория, а именно какими запросами по поиску и написание статей через АИ Copilot майкрасофта аи Gemini гугл и АИ чат GP.
  Аналитика и Отчеты: регулярные отчеты с четкими метриками успеха, чтобы вы могли видеть реальные результаты нашей работы.

  Почему меня выбирают?

  Опыт и Экспертиза: Более 5 лет успешного продвижения сайтов в разных нишах.
  Прозрачность: Четкое объяснение каждого шага и регулярные отчеты о проделанной работе.
  Индивидуальный подход: Каждый проект уникален, и я разрабатываю стратегии, максимально отвечающие вашим целям.
  Не тратьте время зря! Свяжитесь со мной сегодня и давайте вместе сделаем ваш сайт успешным!
  Обо мне https://sova.weblium.site/dopolnitelnye-uslugi
  Приблизительные цены на СЕО 2024 года исходя из аналитики конкурентов.
  Одноразовый SEO аудит:
  Стоимость: от $200 до $1000
  Что включает: Анализ сайта, выявление проблем, рекомендации по улучшению.

  Комплексное SEO-продвижение:
  Стоимость: от $300 до $2000 в месяц
  Что включает в себя: Постоянный анализ и оптимизация сайта, техническая SEO, оптимизация контента, линкбилдинг, отчеты.

  Локальное SEO:
  Стоимость: от $150 до $800 в месяц
  Что включает в себя: Оптимизация для локальных поисковых запросов, управление отзывами, локальный линкбилдинг.
  SEO для крупных проектов и е-коммерции:

  Стоимость: от $1000 до $5000+ в месяц
  Что включает в се

 7. 426  
  30 dni959 PLN

  Dzień dobry!
  Mam 10-letnie doświadczenie w pozycjonowaniu SEO i reklamie Google różnych obszarów własnego biznesu.
  Доброго дня!
  Маю досвід 10 років seo-просування і гугл реклами різних напрямків власного бізнесу.

 8. 306  
  30 dni1150 PLN

  Dzień dobry, potrzebuję najpierw link do Twojej strony internetowej, a następnie przeprowadzę analizę witryny i na podstawie zebranych danych przygotuję plan na 3 miesiące dotyczący optymalizacji i promocji Twojej strony. Proszę pisać w wiadomości prywatnej, aby omówić wszelkie pytania. Mam działalność gospodarczą 3 grupy, możemy zawrzeć umowę, a także do zapoznania się przesyłam przykład mojego podstawowego planu działań.

  1 miesiąc (od 12 000 UAH):
  Analiza strony internetowej
  Wybór konkurentów pod kątem jądra semantycznego.
  Opracowanie struktury strony.
  Zbieranie semantyki.
  Tworzenie specyfikacji technicznej dla treści.
  Audyt techniczny.
  Tworzenie specyfikacji technicznej dla menedżera treści.
  Konfiguracja analizy.

  2 miesiąc (od 15 000 UAH):
  Naprawa błędów technicznych.
  Optymalizacja meta tagów, dodawanie.
  Praca z Konsolą Wyszukiwania.
  Reorganizacja, wprowadzanie poprawek do struktury, konfiguracja przekierowań.
  Optymalizacja SEO treści (priorytetowe strony).
  Analiza konkurentów pod kątem zewnętrznej promocji (anchor text, linki zwrotne, sprawdzanie dawców).
  Pisanie tekstów do linków.
  Zewnętrzna promocja: zakup linków.

  3 miesiąc (od 15 000 UAH):
  Optymalizacja SEO treści (np. strony docelowe).
  Marketing społecznościowy.
  Audyt użyteczności.
  Pisanie tekstów do linków.
  Zewnętrzna promocja: zakup linków.
  Доброго дня, Микола мені для початку потрібне посилання на Ваш сайт, потім я зроблю аналіз сайту, та з отриманих даних напишу план на 3 місяці Вам по оптимізації та просуванню Вашого сайту, пишіть в особисті повідомлення обговоримо всі запитання. Маю ФОП 3 групи зможемо заключити договір, також для ознайомлення скидаю приклад мого базового плану робіт.

  1 місяць (від 12 000 грн):
  Аналіз сайту
  Підбір конкурентів по семантичному ядру.
  Розробка структури сайту.
  Збір семантики.
  Складання ТЗ на контент.
  Технічний аудит.
  Складання ТЗ для контент-менеджера.
  Налагодження аналітики.

  2 місяць (від 15 000 грн):
  Виправлення технічних помилок.
  Оптимізація мета-тегів, додавання.
  Робота з Search Console.
  Реорганізація, внесення правок до структури, налаштування редиректів.
  SEO оптимізація контенту (пріоритетні сторінки).
  Аналіз конкурентів по зовнішньому просуванню (анкори, беклінки, перевірка донорів).
  Написання текстів для посилань.
  Зовнішнє просування: купівля посилань.

  3 місяць (від 15 000 грн):
  SEO оптимізація контенту (пр. посадкові сторінки).
  Крауд-маркетинг.
  Аудит юзабіліті.
  Написання текстів для посилань.
  Зовнішнє просування: купівля посилань.

 9. 309  
  1 dzień96 PLN

  Dzień dobry!

  W firmie Magma świadczymy kompleksowe usługi w zakresie promocji i reklamy, posiadając znaczne doświadczenie w pracy nad różnymi projektami, w tym z ukraińskimi firmami.

  Dla Państwa strony internetowej możemy zaoferować następujące usługi:

  1. Audyt strony: Przeprowadzimy szczegółową analizę Państwa strony w celu zidentyfikowania słabych punktów i określenia głównych kierunków poprawy.
  2. Plan działań SEO: Opracujemy obszerny plan działań, który będzie obejmował wszystkie aspekty optymalizacji SEO: optymalizację wewnętrzną i zewnętrzną, SEO techniczne, strategię treści.
  3. Ocena kosztów usług: Przedstawimy Państwu szczegółową wycenę wszystkich zaplanowanych działań promocyjnych.

  Po otrzymaniu wyników wyceny promocji, możemy omówić strategie reklamy, aby zapewnić maksymalną skuteczność Państwa marketingu.

  Jesteśmy gotowi podjąć się projektu i pomóc Państwa stronie osiągnąć lepsze rezultaty.
  Z przyjemnością omówimy szczegóły i rozpoczniemy współpracę!

  Z poważaniem,
  Zespół Magma
  Добрий день!

  Ми в компанії Magma надаємо комплексні послуги з просування та реклами, маючи значний досвід роботи з різними проектами, включаючи українські компанії.

  Для вашого сайту ми можемо запропонувати наступне:

  1. Аудит сайту: Проведемо детальний аналіз вашого сайту для виявлення слабких місць та визначення основних напрямків для покращення.
  2. План робіт з SEO: Розробимо масштабний план робіт, який включатиме всі аспекти SEO-оптимізації: внутрішню та зовнішню оптимізацію, технічне SEO, контент-стратегію.
  3. Оцінка вартості послуг: Надамо вам детальний підрахунок вартості всіх запланованих робіт з просування.

  Після отримання результатів підрахунку вартості просування, ми можемо обговорити стратегії реклами, щоб забезпечити максимальну ефективність вашого маркетингу.

  Ми готові взятися за проект та допомогти вашому сайту досягти кращих результатів.
  Будемо раді обговорити деталі та почати співпрацю!

  З повагою,
  Команда Magma

 10. 607    4  0
  30 dni1726 PLN

  Dzień dobry, Mykolo

  Nasz zespół specjalizuje się w SEO. Twój projekt przyciągnął naszą uwagę i jesteśmy pewni, że możemy wesprzeć Twój rozwój poprzez skuteczne pozycjonowanie SEO. Ważne jest dla nas rozwijanie Twojego biznesu, a nie tylko promowanie strony internetowej.

  Oferujemy:

  1. Audyt strony internetowej: Zidentyfikujemy słabe punkty i potencjał wzrostu.
  2. Optymalizację pod kluczowe słowa kluczowe: Poprawimy Twoją obecność online i przyciągniemy ruch docelowy.
  3. Strategię linków: Zwiększymy autorytet Twojej strony poprzez wysokiej jakości linki zwrotne.
  4. Analizę: Stała analiza i dostosowywanie strategii dla najlepszych wyników.

  Jesteśmy gotowi omówić Twój projekt i dostosować nasze usługi do Twoich unikalnych potrzeb. Co myślisz, czy warto zaufać naszemu zespołowi?
  Доброго дня, Микола

  Наша команда спеціалізується на SEO. Ваш проєкт привернув нашу увагу, і ми впевнені, що можемо підтримати ваше зростання через ефективне SEO-просування. Нам важливий розвиток вашого бізнесу, а не просто просування сайту.

  Ми пропонуємо:

  1. Аудит сайту: Виявимо слабкі місця та потенціал для зростання.
  2. Оптимізацію під ключові запити: Покращимо вашу онлайн-присутність і залучимо цільовий трафік.
  3. Стратегія посилань: Підвищимо авторитет вашого сайту через якісні зворотні посилання.
  4. Аналітика: Постійний аналіз і коригування стратегії для найкращих результатів.

  Ми готові обговорити ваш проєкт і налаштувати наші послуги під ваші унікальні потреби. Що скажете, може варто довіритися нашій команді?)

 11. 645    7  0
  30 dni767 PLN

  Witaj, potrzebny jest link do strony do zapoznania się.

  Usługi obejmują:
  SEO promocja:
  • Przygotowanie oferty handlowej z planem działań.
  • Analiza konkurentów z Twojej branży.
  • Tworzenie listy zapytań (SJ - jądro semantyczne) do dalszej promocji.
  • Audyt strony / Naprawa błędów.
  • Przygotowanie zadania technicznego dla copywriterów (zgodnie z SJ) / Sprawdzanie napisanych tekstów / Umieszczanie na stronie.
  • Konfiguracja analizy: GTM > GA > Wydarzenia (Konwersji).
  • Tworzenie planu umieszczania linków > Tworzenie profilu linków strony.

  Koszt prac: od 200 $ / 1 miesiąc.
  + dodatkowe koszty: programista (w razie potrzeby), treść, linki (dodatkowe koszty zostaną podane po analizie konkurentów)

  MOGĘ DODATKOWO ZAPROPOZYCJONOWAĆ:
  • Reklama kontekstowa Google.

  Miesięczne raporty.
  Mój profil: Freelancehunt
  NIE AGENCJA! Strona, dla informacji: https://seo-lead.com
  Pisz na priv, będę zadowolony z współpracy.
  Вітаю, потрібне посилання на сайт для ознайомлення.

  У вартість послуг входить:
  SEO просування:
  • Підготовка КП із планом робіт.
  • Аналіз конкурентів з вашої тематики.
  • Збір списку запитів (СЯ – семантичне ядро) для подальшого просування.
  • Аудит сайту / Виправлення помилок.
  • Підготовка технічного завдання для копірайтерів (відповідно до СЯ) / Перевірка написаних текстів / Оформлення на сайті.
  • Налаштування аналітики: GTM > GA > Подій (Конверсій).
  • Складання плану розміщення посилань > Формування посилання профілю сайту.

  Вартість робіт: від 200 $ / 1 міс.
  + дод. витрати: програміст (за потребою), контент, посилання (додаткові витрати будуть відомі після аналізу конкурентів)

  ДОДАТКОВО МОЖУ ЗАПРОПОНУТИ:
  • Контекстна реклама Google.

  Щомісячний звіт.
  Мій профіль: Freelancehunt
  НЕ АГЕНСТВО! Сайт, для інформації: https://seo-lead.com
  Пишіть в особисті, буду радий співпраці.

 12. 1008    13  0
  30 dni96 PLN

  Cześć cześć!

  Aktywnie pracuję nad SEO promocją stron.
  Napisz w wiadomości prywatnej, prześlę przypadki.

  Napisz w wiadomości prywatnej, udzielimy więcej informacji.
  Sergiusz
  Привіт привіт!

  Активно працюю над СЕО-просуванням сайтів.
  Пишіть в ЛС, надішлю кейси.

  Пишіть у Лс, надамо більше інформації.
  Сергій

 13. 143    1  0
  20 dni336 PLN

  Dzień dobry. Mam 4 lata doświadczenia w SEO, wykonam audyt + pozostałe prace. Mogę dostarczyć przykłady moich prac, stawka godzinowa 300 UAH.
  Добрый день. Опты в SEO 4 года, сделаю аудит+остальные работы. Примеры работ могу предоставить, час 300грн.

 14. 3282    18  0
  30 dni1438 PLN

  Dzień dobry, Mykolo. Plan pracy pierwszej fazy mogę przekazać osobiście. Koszt: 15000 грн
  Co do reklamy, trzeba rozmawiać osobno...
  Доброго дня, Микола. План робіт першої фази можу надати в особисті. Вартість: 15000 грн
  По рекламі треба окремо спілкуватись...

 15. 319  
  10 dni767 PLN

  Dzień dobry Mikołaju.
  Jeśli jesteś naprawdę zainteresowany promocją strony, napisz mi prywatną wiadomość i prześlij adres strony, ja ją przeanalizuję i przedstawię Ci listę zadań, które mogę wykonać w celu poprawy indeksacji.
  Przygotuję dla Ciebie plan promocji strony z opisem zadań, abyś wiedział, co, gdzie i kiedy będzie miało miejsce.

  Cena nie jest ostateczna, zależy od strony lub listy niezbędnych działań.
  Z poważaniem Maksym.
  Добрий день Микола.
  Якщо вас дійсно цікавить просування сайту то напишіть в приватні і відправте сайт, я проаналізую і назву вам перелік завданнь які я можу виконати для покращення індексації.
  Словом зроблю для Вас план просування сайту з описом завданнь, щоб чи розуміли що де коли буде відбуватись.

  Ціна не остаточна, залежить від сайту або від переліку необхідних дій.
  З повагою Максим.

 16. 1579    19  0
  1 dzień96 PLN

  Witaj! 7 lat doświadczenia w SEO i PPC, wykształcenie w marketingu. Udzielę konsultacji, przygotuję strategię i plan działań, świadczę kompleksowe usługi z zakresu marketingu internetowego. Jaka branża? Region? Języki? Skontaktuj się ze mną, omówimy współpracę
  ВІтаю! 7 років досвіду SEO та PPC, маркетолог за освітою. Надам консультацію, підготую стратегію та план робіт, надаю комплексні послуги з інтернет-маркетингу. Яка ніша? Регіон? Мови? Звʼяжіться зі мною, обговоримо співпрацю

 17. Vitaly Y. Galaxy IT
  21010    257  0   3
  1 dzień107 PLN

  Witaj, możemy omówić.
  Czy możesz podać link do strony do powierzchownej analizy?
  Jeśli możesz również opisać wizję reklamy (miasto, produkty itp.), to będę mógł około oszacować koszty.
  Z poważaniem, Witalij!
  Вітаю, можемо обговорити.
  Можете скинути посилання на сайт для поверхневого аналізу?
  Також, якшо зможете розписати бачення реклами (міста, товари і т.д), то зможу приблизно зорієнтувати по вартості.
  З повагою, Віталій!

 18. 1443    18  0
  30 dni767 PLN

  Witaj Nikołaju, mam 10 lat doświadczenia w SEO, pokaż mi stronę, abym mógł szczegółowo opisać Ci wszystko na jej temat.
  Здравствуйте Николай, я сео с опытом 10 лет, покажите сайт чтобы я мог вам в лс все по нему детально расписать.

 19. 433    3  0
  3 dni192 PLN

  Cześć! Zapoznałem się z Twoim projektem i jestem gotowy do rozpoczęcia pracy. Mogę zagwarantować doskonały wynik w krótkim czasie.
  Привет! Я ознакомился с вашим проектом и готов начать работу. Могу гарантировать отличный результат в короткие сроки.

 20. 235    1
  3 dni192 PLN

  Witam! Zapoznałem się z projektem i jestem gotowy do pracy. Jestem pewien, że będziesz zadowolony z rezultatów.
  Приветствую! Я ознакомилась с проектом и готова приступить к работе. Уверена, вы будете довольны результатом.

 21. 5127    123  0   4
  30 dni767 PLN

  Dzień dobry. Czy możesz podać swój budżet?
  Ostatnie przykłady prac (kliknij na projekt)
  https://freelancehunt.com/showcase/work/krkr-com-ua/1656574.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/easypay-ua/1742650.html
  Usługi:
  1. Audyt SEO strony i branży - od 5000 UAH (oprogramowanie Netpeak Spider, Semrush, Search Console)
  2. Konsultacja - 1000 UAH - 1 godzina
  3. Zarządzanie projektem (miesięczna oferta)
  Praca - 10-15 godzin miesięcznie - 8000-12000 UAH
  Zalecany budżet na linki i teksty (zakres 32000-72000 UAH)
  4. Jestem zarejestrowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w 3 grupie (możliwość zawarcia umowy)
  Здравствуйте. Подскажите, какой у вас бюджет?
  Последние примеры работ (кликнуть по проекту)
  https://freelancehunt.com/showcase/work/krkr-com-ua/1656574.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/easypay-ua/1742650.html
  Услуги:
  1. SEO аудит сайта и ниши - от 5000 грн (софт Нетпик Спайдер, Семраш, Серч консоль)
  2. Консультация - 1000 грн - 1 час
  3. Ведение проекта (ежемесячная оферта)
  Работа - 10-15 часов в мес - 8000-12000 грн
  Рекомендуемый бюджет на ссылки и тексты (коридор 32000-72000 грн)
  4. Есть ФОП 3 группа (можно заключить договор)

 22. Jeszcze 19 ofert jest ukrytych
 • Igor Kaydanovich
  24 czerwca, 21:29 |

  Добридень

  Який сайт?

 • Yurii K.
  25 czerwca, 16:44 |

  Напишіть, будь ласка, адресу сайту

Aktualne projekty freelancerskie w kategorii Promocja w wyszukiwarkach (SEO)

Https://laser-spares.com/

2128 PLN

Sklep internetowy sprzedający części do laserów kosmetycznych. optymalizacja SEO, dostosowanie szablonu, konfiguracja filtrowania według kategorii

Programowanie stron internetowychPromocja w wyszukiwarkach (SEO) ∙ 11 ofert

Ustawienie 12 linków krowdowych dla tematyki sklepu z pościelą

58 PLN

Plan zakotwiczenia - https://docs.google.com/spreadsheets/d/14PJcOqKjzgQhKRVWq81y5G3RsSkGdEQT93T0EgX5Gq8/edit?usp=sharing Region - Ukraina Język - Ukraiński, Rosyjski w zależności od strony, do której link jest umieszczany Jakość platformy/forumu - Ruch organiczny powyżej…

Promocja w wyszukiwarkach (SEO) ∙ 2 oferty

Konfiguracja reklam Google

48 PLN

Potrzebny profesjonalista do wyników. Trzeba skonfigurować reklamę Google na 4 pozycje sklepu internetowego na Prom, a mianowicie inwerterów i baterii. Testowe ustawienia algorytmów i wszystkie inne pochodne długotrwałych relacji kampanii targetujących nie są interesujące.…

Reklama kontekstowaPromocja w wyszukiwarkach (SEO) ∙ 7 ofert

Potrzebny asystent specjalisty SEO do zbierania semantyki

Twoim zadaniem będzie zbieranie semantyki pod gotowe klastry. Razem na miesiąc 20-30 klastrów, do 20 kluczy w każdym. Od Ciebie - doświadczenie w pracy z semantyką, dostęp do dokładnej częstotliwości w Google Keyword Planner i umiejętność pracy z semantyką w różnych językach.…

Promocja w wyszukiwarkach (SEO) ∙ 3 oferty

Rejestracja konta w konsoli systemu wyszukiwania baidu

Zarejestruj nowe konto w konsoli baidu Dodaj mój witryna do konsoli dla webmasterów. Po przekazaniu pełne dostępy na mój e-mail.

Audyt SEO stron internetowychPromocja w wyszukiwarkach (SEO) ∙ 1 oferta

Zleceniodawca
Projekt został opublikowany
19 dni 1 godzina temu
189 wyświetleń