Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Opublikuj swój projekt za darmo i otrzymaj oferty od wykonawców freelancerów już minutę po opublikowaniu!

Strony internetowe do nauki języków InnoStor

Translated66 PLN

Opinia zleceniodawcy o współpracy z Dzhuni Kot

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Doskonale pracowały! Nie było żadnych próżni! Wszystko jest super!

 1. 1134
   32  0

  2 dni41 PLN

  W czwartek rano przekażę wszystkie artykuły. Koszt jest wskazany dla wszystkich 6 artykułów. Doświadczenie jest - wypełniła stronę na temat nauki języka angielskiego.
  Здравствуйте, в четверг утром сдам все статьи. Стоимость указана за все 6 статей. Опыт есть - наполняла сайт по изучению английского языка.

 2. 13692
   303  0

  4 dni110 PLN

  Dzień dobry .
  Piszę dla Ciebie wyjątkowe i wyjątkowe teksty bez zapamiętania.
  Koszt wskazuje na cały projekt.
  Добрый день.
  Напишу для вас качественные и уникальные тексты без заспамленности.
  Стоимость указал за весь проект.

 3. 6401
   292  0

  1 dzień10 PLN

  Pozdrawiam ! Przygotowuje się do pisania tekstów wysokiej jakości dla Ciebie na daną temat, z którymi sam dobrze zna. Mam 5 lat doświadczenia w kopiowaniu. Szkoła wyższa, nauczyciel języka angielskiego. Jakość i terminy gwarantujemy. Zadzwoń, cieszę się współpracą
  Здравствуйте! Готова написать качественные тексты для вас на заданную тематику, с которой сама лично хорошо знакома. Имею опыт в копирайтинге 5 лет. Образование высшее, учитель английского языка. Качество и сроки гарантирую. Обращайтесь, буду рада сотрудничеству

 4. 185  
  1 dzień10 PLN

  Pozdrawiam, doświadczenie w pracy w dziedzinie kopiowania / reritingu / pisania artykułów - ponad 3 lata. Poziom języka angielskiego - B2. Mogę rozpocząć pracę. Będę zadowolony z współpracy.
  Здравствуйте, опыт работы в сфере копирайтинга/рерайтинга/написания статей - более 3-х лет. Уровень английского - В2. Могу приступить к работе. Буду рада сотрудничеству.

 5. 193  
  1 dzień10 PLN

  Pozdrawiam, gotowy do wykonania pracy. Jakość i szybkość wykonania gwarantujemy. Gotowy do wykonania zadań testowych. Cena za 1000 zł - 30 zł.
  Здравствуйте, готова взяться за выполнение работы. Качество и оперативность выполнения гарантирую. Готова выполнить тестовое задание. Цена за 1000 зпб - 30 грн.

 6. 1808    244  6   4
  2 dni102 PLN

  Jesteśmy gotowi do owocnej współpracy z Tobą. Wypełniamy wymagane kwoty w określonym terminie. Niejednokrotnie pisała właśnie na te tematy, są przykłady prac i odniesień na nich na tym giełdzie. Napiszcie i porozumimy się.
  Готова к плодотворному сотрудничеству с Вами. Выполню необходимый объем в заданный срок. Неоднократно писала именно на эти темы, есть примеры работ и отзывы на них на этой бирже. Пишите, договоримся.

 7. 1118    63  2   1
  3 dni91 PLN

  Pozdrawiam ! Wiedziałam, że pisanie to bogate doświadczenie. Będę zadowolony z współpracy!
  Здравствуйте! Знаю, что писать, есть богатый опыт. Буду рада сотрудничеству!

 8. 2034    95  0   1
  2 dni91 PLN

  Dzień dobry ! Piszę artykuły wysokiej jakości.
  Koszt pracy: 150 zł/tekst.
  Добрый день! Напишу качественные статьи.
  Стоимость работы: 150 грн/текст.

 9. 880    40  0
  3 dni91 PLN

  Zupełnie bez pamięci? Tak się nie dzieje. Mogę zagwarantować wskaźniki SEO (pamięć, woda) w "zielonej" strefie na skrzynce tekstowej. I oczywiście 100% unikalność. Temat jest bliski i ciekawy. Wiedziałem, na jakie „punkty” nacisnąć, aby zainteresować czytelnika. Koszt: 50 zł / 1000 zł. Będę zadowolony z szczegółów TZ, ale jeśli go nie ma, będziemy dyskutować o wszystkich szczegółach w LS.
  Совсем-совсем без заспамленности? Так не бывает. Могу гарантировать SEO-показатели (заспамленность, вода) в "зеленой" зоне по textточкаru. И, конечно же, 100% уникальность. Тема близка и интересна. Знаю, на какие "точки" нажимать, чтобы заинтересовать читателя. Стоимость 50 грн/1000 збп. Буду рада подробному ТЗ, но если его нет, обсудим все детали в ЛС.

 10. 128  
  3 dni71 PLN

  Przyjmę Twój zamówienie do pracy. Piszę w 100% wyjątkowości.
  Возьму в работу Ваш заказ. Напишу качественно со 100 % уникальностью.

 11. 2059    169  2   3
  2 dni152 PLN

  Pozdrawiam, interesuje się Twoja propozycja, mam nadzieję na dalszą współpracę, gwarantuję dobrą pracę i wykonane w odpowiednim momencie
  Здравствуйте, заинтересовало ваше предложение, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, гарантирую качественную работу и выполнененную в нужный момент

 12. 751    79  1   4
  2 dni91 PLN

  Dzień dobry
  Realizuję Twój projekt w sposób odpowiedzialny i jakościowy.
  Duże doświadczenie w pracy
  Przykłady prac i opinie w profilu
  Cena i terminy w stawce za 6 tekstów określonego objętości.
  Będę zadowolony ze współpracy
  Добрый день
  Выполню ваш проект качественно и ответственно
  Большой опыт работы
  Примеры работ и отзывы в профиле
  Цена и сроки в ставке за 6 текстов указанного объёма.
  Буду рада сотрудничеству

 13. 1608    83  3   1
  3 dni71 PLN

  Dzień dobry, to temat jest dla mnie bardzo bliski, jest mnóstwo takich prac. Projekt można zrealizować szybko i sprawnie.
  Добрый день, эта тематика мне близка, есть множество подобных работ. Могу выполнить проект быстро и грамотно.

 14. 712    43  0
  3 dni66 PLN

  Pozdrawiam ! Mam wykształcenie filozoficzne. Pracowałem jako koper od 5 lat. Moje prace w najwyższy sposób oceniali klienci z różnych firm z Ukrainy i Rosji („Tech5”, „Technika Bogatyr”, „Megainvest”, „East Star Capital”). Przykłady prac zobacz w portfelu. Piszę ciekawe, ciekawe i ciekawe artykuły na Twojej stronie. Książkę prowadzi redaktor z dziesięcioletnim doświadczeniem.
  Koszt całego projektu i terminy określone.
  Pracujemy ?
  Здравствуйте! Имею филологическое образование. Работаю копирайтером 5 лет. Мои работы высочайшим образом оценили заказчики из разных фирм из Украины и России ("Цех5", "Техника Богатырь", "Мегаинвест", "East Star Capital"). Примеры работ смотрите в портфолио. Напишу качественные, продающие и интересные статьи для вашего сайта. Вычитку проводит редактор с 10-летним опытом.
  Стоимость за весь проект и сроки указал.
  Работаем?

 15. 806    91  0   1
  4 dni76 PLN

  Dzień dobry ! Piszę unikalne teksty na wszystkie wymagania. Z tematyką znamy. Zwróć się. Koszt pracy w stawce.
  Добрый день! Напишу уникальные тексты по всем требованиям. С тематикой знакома. Обращайтесь. Стоимость работы в ставке.

 16. 888    12  0
  2 dni91 PLN

  Dzień dobry .
  Temat jest znany w praktyce. Samodzielnie uczyłem się języka polskiego i angielskiego, dzięki czemu mam możliwość pracy i komunikacji z nosicielami. Ukończyła wiele kursów i seminariów na temat studiów językowych. Cena za 6 tekstów. Przykłady moich prac znajdziesz w profilu. Unikalność moich prac na tekst.ru jest 100%, spam jest niski (do 15).
  Z szacunkiem, Katarina
  Добрый день.
  С тематикой знакома на практике. Самостоятельно изучила польский и английский язык, благодаря чему имею возможность работать и общаться с носителями. Освоила множетсво вебинаров и курсов на тему изучения языков. Цену указала за 6 текстов. Примеры моих работ вы найдете в профиле. Уникальность моих работ по текст.ру 100%, спамность низкая (вплоть до 15).
  С уважением, Екатерина

 17. 369    6  0
  3 dni76 PLN

  Pozdrawiam ! Pracowałem w szkole, znam Twoją publiczność docelową: dzieci, rodzice, uczniowie. Zamówienie wykonuję szybko i jakościowo. Dostaniesz teksty zawarte w języku żywym. Cena wskazana dla całego projektu. Będę zadowolony z współpracy.
  Здравствуйте! Работаю в школе, знаю Вашу целевую аудиторию: детей, родителей, студентов. Заказ выполню сделаю быстро и качественно. Вы получите содержательные тексты, написанные живым языком. Цену указала за весь проект. Буду рада сотрудничеству.

 18. 180    7  0
  1 dzień10 PLN

  Dzień dobry, bardzo się cieszę, że współpracuję z Tobą.
  Wykonywać jakościowo i odpowiedzialnie
  Duże doświadczenie w pracy.
  Czytam teksty
  P.S . Przykłady w portfelu, z tematem znaku.
  Ukraina
  Добрый день, буду рад сотрудничеству с Вами.
  Выполню качественно и ответственно
  Большой опыт работы.
  Тексты вычитываю
  P.S. Примеры в портфолио, с тематикой знаком.
  Украина

 19. 298    7  0
  Oferta, która wygrała2 dni66 PLN

  Interesuje się realizacją Twojego projektu. Cena jest wskazana na całą pracę. Przykłady już napisanych artykułów: https://bzns.media/news_online/polskiy_yazyk_dlya_nachinayushchikh_uroki_dlya_nachinayushchikh_i_intensivnye_kursy_v_polshe-596059/
  Заинтересована в выполнении Вашего проекта. Цена указана за всю работу. Примеры уже написанных статей: https://bzns.media/news_online/polskiy_yazyk_dlya_nachinayushchikh_uroki_dlya_nachinayushchikh_i_intensivnye_kursy_v_polshe-596059/

 20. 571    25  2
  3 dni99 PLN

  Dzień dobry ! Piszę przydatne i łatwe do czytania teksty. Gotowy materiał ma wodność 10-17% i spamu do 45-47%.

  portfelem :
  Freelancehunt

  z szacunkiem ,
  Tatiana
  Добрый день! Напишу полезные и легкие для прочтения тексты. Готовый материал имеет водность 10-17% и спамность до 45-47%.

  Портфолио:
  Freelancehunt

  С Уважением,
  Татьяна

 21. 2625    358  0
  2 dni61 PLN

  Pozdrawiam . W ciągu dwóch dni przygotowuje się do pisania tekstów. Zrobię to z unikalnością 100 i spamem do 45 procent na tekst.ru. Znajomość tej dziedziny jest znana, ponieważ sam przez kilka lat pracował w pedagogice.
  Здравствуйте. Готова за 2 дня написать Ваши тексты. Сделаю с уникальностью 100 и спамом до 45 процентов по текст.ру. Сфера знакома, так как сама несколько лет проработала в педагогике.

 22. 297    84  2
  4 dni76 PLN

  Pozdrawiam !
  Będę z przyjemnością zaoferował swoje usługi)
  Wspólne doświadczenie w kopiowaniu - ponad 10 lat.
  Koszty i terminy odpowiadają projektowi.
  Wracajcie się!
  Здравствуйте!
  Буду рада предложить свои услуги)
  Общий опыт в копирайтинге - более 10 лет.
  Стоимость и сроки соответствуют проекту.
  Обращайтесь!

 23. 5752    491  1   1
  3 dni128 PLN

  Pozdrawiam . Piszę wyjątkowe teksty jakościowe. Koszt określony jest za projekt.
  Freelancehunt
  Здравствуйте. Напишу качественные уникальные тексты. Стоимость указана за проект.
  Freelancehunt

 24. Jeszcze 6 ofert jest ukrytych

Aktualne projekty freelancerskie w kategorii Copywriting

Napisać dwie unikalne artykuły po 2000 znaków

Należy napisać dwie unikalne artykuły (85-90%) po 2000 znaków, klucze w specyfikacji. Artykuł będzie umieszczany w mediach społecznościowych, na stronie biznesowej dotyczącej świadczenia usług. Tematyka numizmatyka, zakup, wymiana starych papierowych obcych pieniędzy wycofanych…

CopywritingPisanie artykułów ∙ 6 ofert

Tekst dla 5 kategorii na stronie - tematyka Sushki dla broni 17 500 znaków

178 PLN

Napisz teksty dla 5 różnych podkategorii na stronie sekcji Podpórki do broni. 1) Podpórki marki Leapers 2) Podpórki marki Magpul 3) Podpórki do szyny Picatinny 4) Podpórki m-lok 5) Podpórki do strzelby Wszystkie teksty muszą być różne i unikalne, nie tylko pod względem treści,…

CopywritingPisanie artykułów ∙ 12 ofert

Copywriting dla strony docelowej

Copywriting dla strony docelowej Uruchamiamy kurs dotyczący pracy z kartami tarota. Klasyczny schemat, w którym osoba z reklamy ukierunkowanej na zimną publiczność przechodzi na stronę, gdzie powinna dokonać zakupu. Potrzebne jest tekstowe wypełnienie strony dla 6 małych…

CopywritingPisanie artykułów ∙ 11 ofert

Teksty SEO dla warsztatu samochodowego w Kijowie

Trzeba napisać dużą ilość tekstów SEO dla warsztatu samochodowego w Kijowie https://avtoprofy.com.ua/ szukam copywritera, który zna się na samochodach i jak są zbudowane. Bez użycia usług AI do tworzenia tekstów Razem co najmniej 100 000 znaków. Prześlij swoje przypadki,…

Copywriting ∙ 20 ofert

Napisać tekst do ilustrowanego dzieła

Należy wykonać projekt kreatywny polegający na opisaniu dzieła kreatywnego oraz ilustracjach w nim. Potrzebne jest podejście kreatywne, cierpliwość i umiejętność pracy z dużą ilością tekstu. Materiały do pracy oraz temat nie będą musieli być poszukiwane, nie trzeba będzie…

CopywritingWiersze, piosenki, proza ∙ 15 ofert

Zleceniodawca
Alexa Om
Ukraina Kijów
Projekt został opublikowany
4 lata temu
168 wyświetlenia
Tagi