Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Uczestniczył w opracowywaniu skomplikowanej aplikacji internetowej do tworzenia szczegółów dla przemysłu.
Wykorzystaliśmy następujące technologie
Reakcja
- Redux
Materiał UI
Szczegóły pracy
Dodana 9 października 2023
76 wyświetleń
Freelancer
Ivan Adoniev
Ukraina Kijów  2  0

Gotowy do podjęcia pracy Gotowy do podjęcia pracy
Zakończone 2 Sejfy
W serwisie 8 miesięcy 10 dni