Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Оновлено 17.02.2023

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Адміністратор у значенні Регламенту Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу (ЄС) від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/EC (далі: «GDPR») стосовно персональних даних користувачів, які є фізичними особами. FREELANCEHUNT Społka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością із зареєстрованим офісом у Вроцлаві за адресою: Plac solny 14/3, 50-062 Wrocław, внесена до реєстру підприємців, який веде Окружний суд у Вроцлаві — Fabryczna, Комерційний відділ Національного судового реєстру за Номером KRS:0000988109, NIP: 8971910915, статутний капітал: 25 000,00 злотих (далі: «Freelancehunt» або «Адміністратор»).

1.2. Турбуючись про безпеку персональних даних, Адміністратор дуже серйозно ставиться до конфіденційності всіх Користувачів. Політика конфіденційності поширюється на персональні дані, які можуть оброблятися у зв'язку з функціонуванням Сервісу, а також персональні дані, що обробляються в інших випадках, чітко зазначених у ній. Політика конфіденційності не поширюється на обробку персональних даних адміністраторами інших Сервісів, зокрема тих, на які ведуть посилання на Сервісі, які через сучасні інтернет-технології Адміністратор не може контролювати.

1.3. Адміністратор визначає цілі та засоби обробки персональних даних Користувачів і несе відповідальність за забезпечення дотримання GDPR та будь-яких застосовних національних норм захисту даних Республіки Польща.

1.4. Метою цієї Політики конфіденційності є інформування Користувачів про дії, вжиті Адміністратором у сфері захисту персональних даних, що обробляються, зокрема тих, що збираються через Сервіс, пов'язані послуги та інструменти, які використовуються Користувачами для виконання таких дій, як реєстрація, публікація або перегляд Проєктів, прийняття та розміщення реклами та виконання низки інших дій, пов'язаних із вищезазначеним, у зв'язку з використанням Користувачами послуг Freelancehunt.

1.5. Використання Сервісу можливе лише після ознайомлення з положеннями цієї Політики конфіденційності та прийняття її під час реєстрації.

2. ВИЗНАЧЕННЯ

Персональні дані — це інформація про фізичну особу, яку ідентифікували або можна ідентифікувати, зокрема: ім'я, прізвище, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор, номер телефону та e-mail.

Обробка — це будь-яка операція або сукупність операцій, що здійснюються над персональними даними або наборами персональних даних в автоматизований або неавтоматизований спосіб, зокрема збирання, запис, зберігання, завантаження, перегляд, використання, розповсюдження чи інший спосіб надання доступу та видалення даних.

GDPR — Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЕК.

3. ТИП ЗІБРАНИХ ДАНИХ ТА ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ

3.1. Для створення Користувачем облікового запису та використання Сервісу може знадобитися надання інформації, що ідентифікує Користувача, а саме: ім'я та прізвище Користувача, податковий номер, адреса електронної пошти, місце та адреса проживання, відповідна податкова служба, номер телефону, номер банківського рахунку, вид діяльності фрилансера (самозайнятий/працівник за трудовим договором/безробітний), інформація про особливі випадки, що дозволяють зменшити податок.

4. ПРАВОВА ПІДСТАВА ДЛЯ ОБРОБКИ

4.1. Виходячи із законних інтересів Адміністратора з метою забезпечення функціонування та безпеки Сервісу й надання високоякісних послуг, Адміністратор може обробляти персональні дані Користувачів для таких цілей:

4.1.1. Реєстрація облікового запису користувача.

4.1.2. Впровадження послуг і надання Користувачам можливості повноцінно та безпечно використовувати Сервіс.

4.1.3. Забезпечення безпеки послуг, що надаються в електронному вигляді, включаючи забезпечення дотримання Регламенту та протидію шахрайству і зловживанням.

4.1.4. Розгляд скарг.

4.1.5. Ведення судових, арбітражних та медіаційних процесів.

4.1.6. Зберігання фінансової та податкової документації, пов'язаної з розрахунками винагороди за Послуги та Договору, також відповідні розрахунки з компетентними державними органами з публічно-правових зборів.

4.1.7. Маркетинг власних послуг і продуктів Адміністратора.

4.2. Адміністратор має право зберігати дані, зібрані та відстежувані на Сервісі, лише в рамках вищезазначених цілей і не використовувати персональні дані для інших несумісних цілей, за винятком випадків, коли Користувач дав згоду на подальше використання після того, як Сервіс поінформував його про це. Сервіс може надавати персональні дані, включаючи адресу електронної пошти та адресні дані Користувача, іншим Користувачам, якщо це доцільно з точки зору прискорення завантаження коректних даних для платіжних документів і договору.

5. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Правовою основою обробки ваших персональних даних є:

5.1.1. Стаття 6.1.а GDPR, тобто ваша згода на обробку персональних даних, висловлена під час реєстрації на Сервісі у формі вибору відповідного «прапорця» з метою реєстрації Облікового запису,

5.1.2. законний інтерес Адміністратора у вигляді необхідності забезпечення можливості демонстрації певних фактів та проведення процедури оскарження — ст. 6.1.f GDPR — у разі обробки даних з метою подання, визначення чи захисту від претензій, пов'язаних з реєстрацією та використанням Сервісу, або з метою проведення процедури оскарження, а також з метою надання Послуги та функції, які пропонуються на Сервісі на основі Регламенту та маркетингу власних послуг і продуктів адміністратора.

5.1.3. зобов'язання, що випливає з положень закону — ст. 6.1.c GDPR — у разі обробки даних з метою зберігання фінансової та податкової документації, пов'язаної з розрахунками винагороди за Послуги та Угоду, а також розрахунками податків у зв'язку із цим.

6. ПРАВА

6.1. Суб'єкт даних має такі права:

6.1.1. Право вимагати від Адміністратора доступ до персональних даних, виправлення, видалення або обмеження обробки.

6.1.2. Тією мірою, якою підставою для обробки є законний інтерес Адміністратора, право заперечувати проти обробки.

6.1.3. Якщо підставою для обробки є згода, право на передачу даних.

6.1.4. Якщо підставою для обробки є згода, право відкликати згоду в будь-який час, проте відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на основі згоди до її відкликання.

6.1.5. Право подати скаргу до наглядового органу, яким є президент Управління захисту персональних даних.

6.2. Щоб скористатися вищезазначеними правами, будь ласка, зв’яжіться з нами електронною поштою за вказаною нижче адресою [email protected] або письмово за адресою: ul. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, Республіка Польща.

6.3. Користувач має право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних. Відкликання згоди не впливає на законність обробки персональних даних до відкликання згоди.

7. ДАНІ ЗБИРАЮТЬСЯ АВТОМАТИЧНО У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ

7.1. Як і більшість компаній, Freelancehunt автоматично збирає дані, пов'язані з відвідуванням Користувачем Сервісу, зокрема:

7.1.1. Дані, що містяться в журналах сервера, як-от IP-адреси, доменні імена, тип браузера, тип операційної системи.

7.1.2. Дані, зібрані за допомогою таких технологій, як файли cookie, API, віджети, локальне зберігання та зберігання сеансів.

7.2. У більшості випадків Адміністратор не може ідентифікувати Користувача за допомогою цих даних або пов'язати його з Користувачем, якого можна ідентифікувати, але дані все одно будуть захищені. Проте, якщо Адміністратор може пов'язати таку інформацію з конкретним Користувачем, вона стає персональними даними для Адміністратора, що може статися, зокрема, коли Адміністратор має додаткові дані з іншого джерела, наприклад, вони будуть зібрані за допомогою контактних форм, і Адміністратор може поєднати його з автоматично зібраними даними.

7.3. Ці дані оброблятимуться:

7.3.1. Через те, що вони необхідні для цілей законних інтересів, які ми переслідуємо, зокрема:

7.3.2. Налаштування способу відображення Сервісу та його персоналізація,

7.3.3. Зберігати дані з форм, щоб зберегти сеанс і полегшити використання Сервісу, а також дозволити використання частини Сервісу, яка вимагає реєстрації та входу в систему,

7.3.4. Складання статистики використання та обслуговування,

7.3.5. Аналіз поведінки на Сервісі для покращення його функціонування та захисту від зловживань,

7.3.6. На основі згоди Користувача — у разі, якщо ці дані не є необхідними для функціонування Сервісу, наприклад, вони використовуються в маркетингових цілях або коли вони збираються з метою передачі їх третім особам.

8. НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Адміністратор може співпрацювати з третіми особами з метою надання послуг Користувачам цими особами. У цьому разі ці суб'єкти не мають права використовувати персональні дані Користувачів у власних цілях (дані завжди оброблятимуться від імені та для потреб Адміністратора), а їхня діяльність регулюється положеннями чинного законодавства та Політики конфіденційності. Треті особи зобов'язані зберігати конфіденційність інформації та обробляти її лише під наглядом Адміністратора. Постачальники послуг, які можуть обробляти персональні дані Користувачів, є довіреними партнерами Адміністратора, які надають послуги сервера, хостингу та ІКТ, розсилки, маркетингу та обслуговування клієнтів, бухгалтерського обліку та кадрів. Для надання певних послуг персональні дані Користувачів можуть бути передані до США, Канади та Сполученого Королівства, де наші сервери розташовані та керуються партнерами, сертифікованими відповідно до EU-US Privacy Shield або підпадають під еквівалентні зобов'язання відповідно до стандартних договірних положень, що забезпечують еквівалентний рівень захисту відповідно до GDPR.

8.2. Дані користувачів також можуть бути надані податковій службі для забезпечення дотримання податкових зобов'язань згідно з Національним Законодавством Республіки Польща. Інші державні органи також можуть бути одержувачами персональних даних (наприклад, правоохоронні органи, суди) у разі, якщо Користувач не дотримується умов використання або якщо права та законні інтереси Адміністратора чи третіх осіб можуть бути під загрозою (наприклад, власність, безпека, репутація тощо).

8.3. Замовники і Фрилансери, на яких поширюється дія GDPR, після отримання персональних даних іншої сторони Угоди від Адміністратора зобов’язані виконувати всі зобов'язання перед Замовником/Фрилансером відповідно до GDPR та інших правових положень, включаючи забезпечення того, щоб вони реалізують свої права відповідно до GDPR. Вони можуть обробляти персональні дані, отримані виключно з метою використання послуг Freelancehunt, і не можуть обробляти їх для інших несумісних цілей, за винятком випадків, коли Користувач надає чітку згоду.

9. ЗБЕРІГАННЯ ТА БЕЗПЕКА

9.1. Персональні дані користувачів зберігаються протягом періоду їх реєстрації на Сервісі, за винятком випадків, коли користувачі користувалися послугами Freelancehunt як роботодавець/фрилансер, у цьому разі дані зберігаються протягом 5 років після припинення контракту відповідно до національних податкових і бухгалтерських норм Республіки Польща.

9.2. Усі дані, зібрані Адміністратором, зберігаються на захищених серверах і захищені з використанням розумних та орієнтованих на ризики технічних і організаційних заходів та процедур безпеки, щоб захистити їх від несанкціонованого доступу або несанкціонованого використання. Суб'єкти, пов'язані з Адміністратором, довірені партнери та зовнішні постачальники послуг керують даними відповідно до вимог безпеки та захисту конфіденційності.

10. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

10.1. Коли користувач заходить на Сервіс, сервер зберігає на диску комп'ютера Користувача короткий текстовий файл, який називається «cookie», який Адміністратор може використовувати для покращення зручності користування Сервісом або для створення базової статистики трафіку на Сервісі. Файли cookie також можуть надсилатися через сервери Сервісів, на які звертається Адміністратор (наприклад, системи CMS тощо), але вони залишаються поза межами впливу Адміністратора. Файли cookie не збирають жодних персональних даних. Файли cookie, збережені на комп'ютері Користувача, ми ніде не збираємо та не обробляємо. Кожен користувач може змінити налаштування файлів cookie у своєму власному браузері, включаючи повне відключення можливості їх збереження. Якщо користувач не вимкне збереження файлів cookie у своєму браузері, це означає його згоду на збереження їх на своєму комп’ютері.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Надання персональних даних є добровільним, але дані, як-от ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, адреса місця проживання, дані платника податків, дата народження, необхідні для користування Сервісом.

12. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

12.1. Адміністратор залишає за собою право змінювати політику конфіденційності шляхом внесення змін до цього документу. У верхній частині документа вказано дату останнього оновлення.