Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

Tetiana Borshchevska

Ukraine Kharkiv, Ukraine
2 months 10 days ago
Available for hire available for hire
registered for 4 months 16 days

Rating

Successful projects
There is no data
Average rating
There is no data
Rating
170
Data processing 1
Databases 4

Verified details

Viewing verification information is only available registered users.

Skills

Portfolio


  • 5000 UAH

    Дипломна робота магістра

    Tuition
    У результаті проведених досліджень отримано такі наукові результати: 1) узагальнено економічну сутність та зміст понять «фінансова звітність підприємства» та «фінансовий стан підприємства», розглянути підходи до їх визначення;2) визначено методологію формування обліково-аналітичної інформації для оцінки фінансового стану підприємства; 3) надано організаційно-економічну характеристику підприємства зайнятого у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 4) проведено дослідження порядку підготовки облікової інформації та складання фінансової звітності на прикладі ТОВ «ЕЙЧ-ЕЛЬ»; 5) охарактеризовано майновий стан і ділову активності обраного підприємства; 6) проведено аналіз фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, прибутковості та рентабельності його господарської діяльності ТОВ «ЕЙЧ-ЕЛЬ»; 7) розроблено пропозиції щодо вдосконалення порядку формування фінансових результатів ТОВ «ЕЙЧ-ЕЛЬ»; 8) сформовано рекомендації щодо вдосконалення методології аналізу фінансового стану ТОВ «ЕЙЧ-ЕЛЬ»; 9) здійснено економіко-математичного моделювання для прогнозування ризику банкрутства ТОВ «ЕЙЧ-ЕЛЬ».
    Сформовані пропозиції щодо вдосконалення порядку формування фінансових результатів, а також рекомендації щодо вдосконалення методології аналізу фінансового стану підприємства можуть бути використані на досліджуваному ТОВ «ЕЙЧ-ЕЛЬ», а також інших підприємствах уже в наступному році.

Activity

  Recent proposals 7
Processing of commodity positions (copy)
300 UAH
Course work
700 UAH
We need to report on SEO.
3000 UAH
DKR from the enterprise
250 UAH
Minimum of 70 pages
3000 UAH
Excel Table for Small Business
1000 UAH
Створення таблиці в ЕКСЕЛЬ з випадаючими списками та автозаповненням
500 UAH