Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Course workКурсова робота

Translated500 UAH

Applications 1

App view is available only registered users.

Client's feedback on cooperation with Nataliya Babushkina

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

It has not been in contact for a long time. I added time many times and didn’t see the result.

Freelancer's feedback on cooperation with Oleksandr Hodakovsky

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

I almost finished my course. There was only entry, conclusions and literature needed. But, unfortunately, there was no internet over the last week, so it was not able to send a full notework.

Nataliya Babushkina | Safe Safe

 1. 618    26  0   1
  5 days500 UAH

  Good day .
  I can do your coursework.
  I have experience writing on this topic.
  Добрий день.
  Можу виконати вашу курсову роботу.
  Маю досвід написання робіт на таку тему.

 2. 9624
   549  25

  7 days500 UAH

  Good day !
  Ready to help in the execution of your project after clarification of the details. Turn on!
  Добрий день!
  Готова допомогти у виконанні Вашого проекту після уточнення деталей. Звертайтеся!

 3. 237  
  7 days700 UAH

  Good day . I write a unique coursework. I will make according to your methodology. It will be tested for an antiplugin.
  Добрый день. Напишу уникальную курсовую работу. Оформлю по вашей методичке. Пройдет проверку на антиплагинт.

 4. 507    83  1
  1 day500 UAH

  Good day . Interested in your project. He has repeatedly performed such work. Quality and timing guarantee
  Доброго дня. Зацікавив Ваш проект. Неодноразово виконувала подібні роботи. Якість та своєчасність гарантую

 5. 6016
   444  20

  Winning proposal7 days500 UAH

  Good day . Prepared to perform the work according to the methodical instructions
  Добрий день. Готова виконати роботу відповідно до методичних вказівок

 6. 252  
  1 day500 UAH

  I greet you,
  I want to offer my services as I have a heavy experience in writing courses and doctoral works.The price is discussed in personal messages.Contact 24/7.I do my job immediately!I introduce the directions according to your wishes and interested in long cooperation!So, I'm glad to discuss the project with you and start work.😄
  Вітаю вас,
  Хочу запропонувати свої послуги, так як маю вагомий стаж роботи в написанні курсових та докторських робіт.
  Ціна обговорюється в особистих повідомленнях.
  На зв'язку 24/7.
  Виконую роботу одразу!
  Вношу правки за вашим бажанням та зацікавлений в довгій співпраці!
  Тому, буду радий обговорити з вами проект та почати роботу😄

 7. 1308    179  8   11
  7 days500 UAH

  Good day . I will write the work on the subject according to the requirements. to turn. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Напишу роботу на вказану тему згідно вимог. Звертайтесь. Буду рада співпраці.

 8. 1006    37  1
  5 days500 UAH

  Good day . I have been writing coursework and graduate work on various topics for over 7 years. I do my work properly, properly and timely. Requirements are provided for free. Read the comments about my work in the profile. Let's write, let's discuss all details.
  Доброго дня. Пишу курсові та дипломні роботи на різні теми вже понад 7 років. Виконаю роботу якісно, грамотно та вчасно. Правки за потребою вношу безкоштовно. Відгуки про мої роботи читайте у профілі. Пишіть, обговоримо усі деталі.

 9. 1079    107  0
  3 days500 UAH

  Good night, ready to complete this project, I will be happy to help)))like work on the specialty performed)
  Добрый вечер, готов выполнить данный проект, буду рад помочь)))подобные работы по специальности выполнял)

 10. 1490
   34  2

  3 days500 UAH

  Good day ! Ready to carry out your project professionally, at the highest level.
  I have experience in writing for students over 5 years. I perform your course quickly, quality, according to the TZ and with the observance of high uniqueity.
  Also, in addition to the quality of work, I guarantee comfort, contact and understanding in cooperation with me. Go back, let’s discuss the details. I will be happy to help!
  Renew the bet
  Доброго дня! Готова виконати Ваш проект професійно, на найвищому рівні.
  Маю досвід написання ВКР для студентів понад 5 років. Виконаю Вашу курсову швидко, якісно, згідно з ТЗ та з дотриманням високої унікальності.
  Також, окрім якості роботи гарантую комфорт, контактність та розуміння при співпраці зі мною. Звертайтесь, обговоримо деталі. Буду рада допомогти!
  Оновити ставку

 11. 194  
  5 days700 UAH

  Good day .
  You can fulfill your task. I have great experience in writing such works.
  Доброго дня.
  Може виконати ваше завдання. Маю великий досвід написання подібних робіт.

 12. 1108
   16  0

  3 days700 UAH

  A lot of work was written by me for the "History Polytechnic". I will do the work according to the methodological recommendations. If necessary, the plan can be agreed with the manager before we start writing the course.
  Багато робіт було написано мною для «Житомирського політехнніка». Роботу виконаю згідно методичних рекомендацій. При необхідності, план можемо узгодити з керівником перед тим як розпочнемо писати курсову.

 1. 502    4  0
  5 days500 UAH

  Good day ! There is experience writing courses, love will help) I will do according to the requirements in a minimum period. Which number should we give up?
  Доброго дня! Є досвід написання курсових робіт, залюбки допоможу) Зроблю відповідно вимогам у мінімальний срок. До якого числа потрібно здати?