Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

The OpenCart website

Translated55 USD

 1. 2107    89  2   1
  2 days55 USD

  Good day . The self-sign is always a surprise. Call me, help me.
  Добрый день. Надо смотреть, самопис это всегда сюрприз. Обращайтесь, помогу.

 2. 3119    378  7   1
  2 days55 USD

  надо смотреть
  =- = = = -= -=- = = = -= -=- = = = -= -=- = = = -= -=- = = = -= -=- = = = -= -=- = = = -= -

 3. 4717
   47  1

  1 day341 USD

  Good morning, I was interested in your proposal. I will be happy to cooperate.
  Calculation of the value of the implementation deadlines after discussing the details.
  Look at the portfolio.1
  Доброго дня, зацікавила Ваша пропозиція. Буду радий співпраці.
  Розрахунки вартості термінів реалізації після обговорення деталей.
  Перегляньте портфоліо.1

 4. 1053    8  0
  2 days55 USD

  Good day . I have 10+ years of experience working with Opencart, including various integrations and data exchanges. If you are interested, write to clarify details.
  Добрый день. У меня 10+ лет опыт работы с Opencart, в том числе с разнообразными интеграциями и обменами данных. Если интересно, то пишите для уточнения деталей.

 5. 738    4  1   2
  2 days55 USD

  Good Morning Yuri!I am Mikhail, I have my own team, we have over 10 years of experience in web and mobile development.We have great experience in developing sites on OpenCart, and we are interested in collaborating on your project.About your tasks:
  First of all, I will focus on optimizing the load speed of the filters, in particular the car mark search function.To improve the speed, I will consider the possibility of introducing cache mechanisms, using content delivery networks (CDNs) and optimizing requests to the database.This will provide a more smooth and efficient user experience when customers will look for goods under car brands.Secondly, I will solve the problem associated with the fact that the thanks page does not appear after a successful order.To solve this problem, I will check the order processing process for any errors or incorrect configurations.Per I will have to change the template code to ensure the correct display of the thanks page after the successful completion of the order.Finally, I will solve the problem associated with the fact that customers can make several orders by pressing the "Buy" button several times.To correct this, I realize validation mechanisms on the client side and on the server side.On the client side, I will use JavaScript to temporaryly disable the "Buy" button after it is pressed.On the server side I will check the input orders to ensure that duplicate orders will not be processed.We will be pleased to discuss your requirements in more detail and begin the implementation of the project.

  Congratulations to Michael!
  Доброго дня Юрій!

  Мене звуть Михайло, у мене є своя команда, маємо понад 10 років досвіду у веб та мобільній розробці. Ми маємо великий досвід у розробці сайтів на OpenCart, і ми зацікавлені у співпраці над вашим проектом.

  Щодо ваших задач:
  По-перше, я зосереджуся на оптимізації швидкості завантаження фільтрів, зокрема функції пошуку марок автомобілів. Для покращення швидкості я розгляну можливість впровадження механізмів кешування, використання мереж доставки контенту (CDN) та оптимізації запитів до бази даних. Це забезпечить більш плавний та ефективний користувацький досвід, коли клієнти шукатимуть товари за марками автомобілів.

  По-друге, я вирішу проблему, пов'язану з тим, що сторінка подяки не з'являється після успішного замовлення. Щоб вирішити цю проблему, я перевірю робочий процес обробки замовлень на наявність будь-яких помилок або неправильних конфігурацій. Можливо, мені доведеться змінити код шаблону, щоб забезпечити коректне відображення сторінки подяки після успішного завершення замовлення.

  Нарешті, я вирішу проблему, пов'язану з тим, що клієнти можуть робити кілька замовлень, натискаючи кнопку "Купити" кілька разів. Щоб виправити це, я реалізую механізми валідації на стороні клієнта і на стороні сервера. На стороні клієнта я буду використовувати JavaScript для тимчасового відключення кнопки "Купити" після її натискання. На стороні сервера я буду перевіряти вхідні замовлення, щоб гарантувати, що дублікати замовлень не будуть оброблятися.

  Будемо раді докладніше обговорити ваші вимоги та приступити до реалізації проекту

  З повагою, Михайло!

 6. 3276    31  0
  2 days55 USD

  I need to read the code of self-release. There is experience in such a matter.
  -------
  Great experience working with open card, parsing goods, export, API, synchronization with 1C, TecDoc, Rozetka, individual modules.

  Look at the portfolio.

  I will be happy to cooperate.
  The exact terms and prices will be told after the conversation/conversation.
  Надо ознакомиться с кодом самописа. Опыт в таких делах есть.
  ---------------
  Великий досвід роботи з опенкарт, парсинг товарів, експорт, API, синхронізація з 1С, TecDoc, Rozetka, індивідуальні модулі.

  Дивіться портфоліо.

  Буду радий співпраці.
  Точно терміни та ціну скажу після спілкування/обговорення.

 7. 506    22  5   1
  3 days52 USD

  Ready to perform.
  Experience with OpenCart 3.x, 2.x more than 5 years.
  Experience on the web for over 9 years.
  Examples of works http://koder.pp.ua/portfolio
  Готовий виконати.
  Досвід роботи з OpenCart 3.x, 2.x більше 5 років.
  Досвід роботи в web більше 9 років.
  Приклади робіт http://koder.pp.ua/portfolio

 8. 1 bid hidden