Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Pictures for the app page on appsКартинки для сторінки додатку на апп сторах

Translated500 UAH

Applications 1

App view is available only registered users.

Client's feedback on cooperation with Vitalii Datsik

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything is very quick and good, I can recommend the executive.

Freelancer's feedback on cooperation with Vadim Yurik

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Good customer, I recommend you to work together!

Vitalii Datsik | Safe Safe

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. 915
   19  0

  3 days500 UAH

  Welcome to Vadim.
  We have a lot of experience in such projects. I have professional graphic editors. Examples of work and user reviews can be viewed in my profile.
  All details and wishes are ready to be discussed in personal messages!
  Приветствую, Вадим.
  Есть большой опыт работы в подобных проектах. Профессионально владею графическими редакторами. Примеры работ и отзывы пользователей Вы можете просмотреть в моем профиле.
  Все подробности и пожелания готов обсудить в личных сообщениях!

 4. proposal concealed by freelancer
 1. 607    14  4   1
  1 day900 UAH

  Good day ! Your task is very interesting, ready to start right now. I have experience in doing this type of work.
  My portfolio: Behance
  Доброго дня! Дуже зацікавило Ваше завдання, готова приступити прямо зараз. Маю досвід у виконанні подібних проєктів.
  Моє портфоліо: Behance

 2. 3423
   72  1

  2 days500 UAH

  Hello to you! Ready to discuss details and cost. I’m happy to cooperate.
  Привіт! Готовий обговорити деталі та вартість. Звертайтесь, буду радий співпраці.

 3. 410    12  0   1
  2 days1000 UAH

  Good day ! I will be happy to cooperate.
  Portfolio: Behance
  Will it be convenient to discuss details in personal messages?
  Доброго дня! Буду рада співпраці.
  Портфоліо: Behance
  Зручно буде обговорити деталі в особистих повідомленнях?

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 918
   10  0

  2 days500 UAH

  Ready to take work
  Portfolio: Freelancehunt
  I will be happy to work together.
  Готов взяться за работу
  Портфолио: Freelancehunt
  Пишите буду рад сотрудничеству

 6. 695
   2  0
  Work samples:
  Дизайн баннеров
  3 days3000 UAH

  Good morning, I have a great experience.
  They have creative ideas and are ready to help you.
  We can call and discuss details.
  Доброго дня,маю великий досвід
  є креативні ідеї і готовий вам допомогти
  можемо зізвонитись і обговорити деталі

 7.  freelancer isn't working in the service any longer
 8. 581    17  0
  4 days1000 UAH

  Hello to you! I will develop banner design, my portfolio Freelancehunt
  Details of the project are in the message.
  Привіт! розроблю дизайн банерів, моє портфоліо Freelancehunt
  деталі проекту пишіть в повідомленні

 9. 2557    83  0   1
  1 day1000 UAH

  Good day ! There is experience in the development of screens for the abstora!
  Experience in design 9 years, creative approach guarantee!
  I work quickly, always in contact.
  Portfolio: Behance
  Добрий день! Є досвід розробки скрінів для апстору!
  Досвід в дизайні 9 років, творчий підхід гарантую!
  Працюю оперативно, завжди на зв‘язку
  Портфоліо: Behance

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 870
   7  0

  2 days1500 UAH

  Welcome to!

  I am a Roman, I am a professional.
  UX / UI designer. Online every day.
  Interested in your project.

  What is my job:
  Information about your company and its competitors.
  I’m going to have a good job (3-5)
  I work according to your wishes.
  I will prepare all the necessary formats and output files.
  I work with Figma, Adobe Illustrator, Photoshop, Tilda.

  Also :
  Free editing
  Вітаю!

  Мене звуть Логінов Роман, я професійний
  UX/UI дизайнер. Онлайн – щодня.
  Зацікавив ваш проект.

  У чому полягає моя робота:
  - Вивчу інформацію про вашу компанію та її конкурентів
  - Розроблю хороші робочі варіанти (3-5)
  - Доопрацюю згідно з вашими побажаннями
  - Підготую всі необхідні формати та вихідні файли
  - Працюю у Figma, Adobe Illustrator, Photoshop, Tilda

  Також:
  - Безкоштовні редагування

 12. 1381    73  0
  3 days1500 UAH

  Hello to you. I will be happy to take your project.
  Portfolio - Freelancehunt
  Здравствуйте. С удовольствием возьмусь за Ваш проект.
  Портфолио - Freelancehunt

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 462  
  2 days500 UAH

  Good Morning, Wade is ready to work with you on this project!
  I have experience working with different niches, so I will try to create a modern and quality design for your project.
  Ready to discuss all details.
  My portfolio is https://www.hladiy.design/
  Доброго дня, Вадиме, готова співпрацювати з вами по даному проекту!
  Маю досвід роботи з різними нішами, тому і для вашого проекту постараюсь створити сучасний і якісний дизайн.
  Готова обговорити всі деталі.
  Моє портфоліо https://www.hladiy.design/

 15. 1190    31  0
  2 days2222 UAH

  Welcome to!Get familiar with the task, ready to do in the best way.

  Google Drive

  Price and deadline after the details of the project.💪
  Вітаю! Ознайомилась з завданням, готова зробити в найкращому вигляді 💪

  Google Drive

  Ціна і термін після деталей проекту.

 16. 404    6  1
  1 day1000 UAH

  You are ready to do your work quickly and efficiently. There is experience in this field. The price is yours, I do the key.
  My portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Здравствуйте, готов сделать всю вашу работу качественно и быстро. Есть опыт работы в данной сфере. Цена ваша, работу делаю под ключ.
  Моё портфолио:
  Freelancehunt
  Behance

 17. proposal concealed by freelancer
 18. 320  
  1 day900 UAH

  Hello to Vadim!
  Thank you for the example, but can I get all the originals?
  Experience in design over 1 year.
  I think there will be no problems with the implementation.
  Write to me, we’ll discuss everything!
  Здравствуйте, Вадим!
  Спасибо за пример, но могу ли я получить все исходники?
  Опыт в дизайне более 1 года.
  Думаю никаких проблем с выполнением не возникнет.
  Напишите мне, всё обсудим!

 19. 391    1  0
  2 days600 UAH

  Good Morning Wade!

  Your task is clear to me.

  I have a few mocaps that will just go under your project. So I can make a few examples and you will choose the one that fits you most.

  Examples of my latest work can be found here: Freelancehunt

  If you have any questions or suggestions - write to me, I will be happy to discuss them with you!)
  Добрий день, Вадиме!

  Ваша завдання мені зрозуміле.

  В мене є декілька мокапів, які як раз підійдуть під ваш проект. Тож я можу зробити декілька прикладів і ви вибирете вже той, який підходить вами найбільше.

  Приклади моіх останніх робіт ви можете знайти тут: Freelancehunt

  Якщо у вас є якісь питання або пропозиції - пишіть мені, я буду радий обговорити їх з вами!)

 20. 897    6  0
  2 days1800 UAH

  Good day !
  I will make great and attractive images for the add-ons.
  I’ve already made similar orders, so I’ll pick two nice mocaps with a white Android smartphone and iPhone. With examples of graphics you can get acquainted with the portfolio, but I will continue to fill it, so I can send a few more relevant examples in person.
  Freelancehunt
  I will be glad to help!
  Добридень!
  Зроблю чудові та привабливі картинки для додатків.
  Вже робив подібні замовлення, тож подберу два гарних мокапа з білими андойд смартфоном та айфоном. З прикладами графіки можна ознайомиться у портфоліо, але я його ще заповнюю, тож можу відправити ще декілька актуальних прикладів в особисті.
  Freelancehunt
  Буду радий допомогти!

 21. 906    17  0
  3 days900 UAH

  Good day ! My name is Hope. I am working on graphic design.
  I help to increase competitive advantages thanks to the correct and laconic design.

  The Soft Skills:
  Effective Communication
  Collaboration online
  The proper organization of work processes to the best result.
  Taking a Dedline

  My portfolio:
  Freelancehunt
  Доброго дня! Мене звати Надія. Я займаюсь розробкою графічного дизайну.
  Допомагаю підвищити конкурентні переваги завдяки правильному та лаконічному дизайну.

  Soft skills:
  - ефективна комунікація
  - співробітництво онлайн
  - правильна організація робочих процесів задля досягнення найкращого результату
  - Дотримання дедлайну

  Моє портфоліо:
  Freelancehunt

 22. 325    2  0
  2 days500 UAH

  Welcome to!
  My name is Anna, and I am a beginner designer. I am very interested in your project and I will be happy to do it!
  I do everything quickly and efficiently, listening to your wishes as much as possible.
  I will be happy to work with you!
  Here is my portfolio: Freelancehunt
  Вітаю!
  Мене звати Анна,і я починаючий дизайнер. Дуже зацікавив ваш проєкт,тому з задоволенням виконаю його!
  Роблю все швидко і якісно, максимально прислуховуючись до ваших побажань)
  Буду рада попрацювати з вами!
  Ось моє портфоліо: Freelancehunt

 23. 1380    49  0
  2 days500 UAH

  Welcome to,
  Let’s talk, I’m doing almost everything, great experience working 15+ rock (sites, banners(statistics, gifs, videos), FS, print, games)
  Let’s talk about the details, I’ll name the exact price.
  The Folio:
  Behance
  The Banner:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  The Games:
  Behance
  and thank you.
  Вітаю,
  давайте обговоримо, роблю майже все, великий досвід роботи 15+ рокві (сайти, банери(статика, гіф, відео), ФС, друк, ігри)
  давайте обговоримо деталі, я назву точну ціну.
  Моє фоліо:
  Behance
  Банери:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  Ігри:
  Behance
  Дякую.

 24. proposal concealed by freelancer

Client
Vadim Yurik
Ukraine Kyiv  14  0
Project published
1 month 17 days ago
164 views
Labels
 • дизайн
 • баннер
 • веб-дизайн
 • Web-дизайн
 • графический дизайн
 • создание баннера
 • дизайн баннера
 • Оформление соц. сетей
 • Adode Photoshop