Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Writing of the post for the end consumer with a description of the ECO MOD modeНаписання статі для кінцевого споживача з описом режиму ЕКО МОД

Translated

 1. 2196    134  0
  2 days360 UAH

  Welcome to!
  I am pleased to write a quality, interesting reading article taking into account all the requirements.
  Go back, I'll be happy to work together!
  ВІтаю!
  Із задоволенням напишу якісну, цікаву читачеві статтю з урахуванням всіх вимог.
  Звертайтесь, буду рада співпраці!

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 337    9  0
  3 days600 UAH

  I will write a content article taking into account all the desires and demands of the TZ. I know about "Mario" like all the winnish, but it will need additional information.
  Напишу змістовну статтю з урахуванням всіх побажань і вимог ТЗ. Про "Маріо" знаю, як і всі вінничани, :) але знадобиться і додаткова інформація.

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 451

  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 6. 595    14  1
  3 days300 UAH

  Welcome to Ivan! I offer my services: philologist for expertise, I will write clearly for the reader.
  Go back, let us talk.
  Вітаю, Іване! Пропоную свої послуги: філолог за фахом, напишу зрозуміло для читача.
  Звернетеся - поспілкуємося.

 7. 1729    74  0   1
  1 day420 UAH

  Good day ! Ready to implement your project. I have a lot of experience, I work well, I keep the conditions of TZ.
  Добрий день! Готовий виконати ваш проект. Маю чималий досвід, працюю якісно, дотримуюся умов ТЗ.

 8. 932    91  0   1
  2 days400 UAH

  I will write a content, useful article taking into account all the requirements. The price indicated. I will be happy to cooperate.
  Вітаю) Напишу змістовну, корисну статтю з урахуванням всіх вимог. Вартість вказала. Буду рада співпраці.

 9. 657    33  5   1
  2 days250 UAH

  Welcome to. I am interested in your proposal. Experience in work 3 years.
  I write in Ukrainian, Russian and English.
  Ukrainian is native.
  The price for 1000 symbols is 50 UAH.
  I add examples:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1A7kTiQaFw3PL-UvRxVCFez0Ci6xSKa8hM3wwpyVqQKI/edit
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1HT35CULRyexMgW_ShY3KzW0nelKToSpaVNP4VjkScZE/edit
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1ciD3DH73FeFtjdUTtZN6ZvIfG92jNQiTbOkdN8lh8M/edit (translation)
  I will be happy to cooperate.
  Вітаю. Цікавить ваша пропозиція. Досвід роботи 3 роки.
  Пишу українською, російською та англійською.
  Українська рідна.
  Ціна за 1000 символів - 50 грн.
  Приклади додаю:
  https://docs.google.com/document/d/1A7kTiQaFw3PL-UvRxVCFez0Ci6xSKa8hM3wwpyVqQKI/edit
  https://docs.google.com/document/d/1HT35CULRyexMgW_ShY3KzW0nelKToSpaVNP4VjkScZE/edit
  https://docs.google.com/document/d/1ciD3DH73FeFtjdUTtZN6ZvIfG92jNQQiTbOkdN8lh8M/edit (переклад)
  Буду рада співпраці.

 10. proposal concealed by freelancer
 11. proposal concealed by freelancer
 12. proposal concealed by freelancer
 13. 2707    130  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  Ready to get to work. I can write a quality, structured and unique text for the end consumer taking into account all the requirements. I guarantee literacy and readability. The price is 60 UAH. A thousand symbols without a breakdown. Turn to!
  Доброго дня!
  Готова взятись за роботу. Зможу написати якісний, структурований та унікальний текст для кінцевого споживача з урахуванням всіх вимог. Гарантую грамотність та читабельність. Вартість 60 грн. за 1000 символів без пробілів. Звертайтесь!

 14. 595    17  1
  2 days300 UAH

  Ivan, my sincere greetings to you!

  This is a very exciting task, so I would like to propose my candidacy for the performance. The topic is quite interesting, taking into account my long experience in the correct supply of different purposes of goods.

  I think you may be very hard, so you’ve given enough very useful information to use, so making a good text will not be a difficult task.


  I indicate the amount and deadline. I hope you, I hope you, I hope you too.

  For further - just write in a personal message. Let’s do something special together.

  I wish you a good day and take care of me. :)
  Іван, моє Вам щире вітання!

  Дуже захопливе завдання, тому я хотів би запропонувати свою кандидатуру для виконання. Тема доволі цікаво, враховуючи мій давній досвід в правильній подачі товарів різного призначення

  Я думаю може вийте дуже круто, тим паче Ви вказали достатньо дуже корисної інформації для використання, а тому зробити якісний текст буде не важкою задачею


  Вказую суму та термін виконання. Мене влаштують, сподіваюсь і Вас теж

  Для подальшого - просто напишіть в особисті повідомлення. Зробімо щось особливе разом!

  Бажаю гарного дня/вечора та бережіть себе обов'язково :)

 • Aleksandr Semykin
  17 November 2022, 15:17 |

  У вас переспам будет с таким количеством ключевых слов на такой объем.