Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Writing texts for posts on InstagramНаписання текстів для дописів про розіграші в Instagram

Translated

 1. 3567
   346  0

  1 day200 UAH

  Welcome to. I know all of these topics, so I’m ready to take this job. The price is 70 UAH for 1 tbsp. Symbols without breakdowns. Turn to
  Вітаю. Знаюся за усіх цих темах, тож готова взятися за таку роботу. Вартість 70 грн за 1 тис. символів без пробілів. Звертайтеся

 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. 218  
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  My name is Anna, I am a specialized SMM specialist
  I am interested in sales and marketing as a whole, so I can offer additional information and combine information in one purpose.
  I have experience working as a copywriter on a similar topic, I can send an example of work.
  I know the principle of writing.
  -Systematisation, literacy, text "without water" and human language - guarantee
  Writing a single text takes about 1-2 hours.

  I'm waiting for the message in personal messages!🇺🇦
  Вітаю!🇺🇦
  Мене звуть Яна, я спеціалізований СММ-спеціаліст
  Цікавлюсь продажами та маркетингом в цілому, тому можу пропонувати додаткову інформацію та об’єднувати інформацію в одне ціле
  -Маю досвід роботи копірайтером у схожій тематиці, можу надіслати приклад роботи
  -Знаюсь в принципі написання текстів
  -Систематизація, грамотність, текст «без води» та людською мовою - гарантую
  -Написання одного текста (за розмірами Інстаграм) займає приблизно 1-2 години

  Чекатиму повідомлення в ососбистих повідомленнях!🙌🏻

 5. 334  
  1 day300 UAH

  Welcome, Oleg, ready to help right now.
  I have experience working with writing such posts, as I myself lead my Instagram store and conduct competitions there.
  I know Ukrainian and Russian languages well.
  More in detail, let’s agree in the message.
  Вітаю, Олег, готовий допомогти вже зараз.
  Маю досвід роботи з написання таких постів, так-як сам веду свій інстаграм-магазин та проводжу там конкурси.
  Добре володію українською та російською мовами.
  Детальніше, домовимось у повідомлення.

 6. 578    13  0
  1 day200 UAH

  Welcome to Oleg!
  My name is Nathalie, I am a copywriter. I will be happy to cooperate.
  I have experience writing texts on Instagram for shops and personal blogs. It is well-known in the theme of Instagram and the current stream.
  In the portfolio there are texts she wrote for Instagram.
  Price for 1 post 60 UAH.
  Write to me, let’s talk more in detail.
  Вітаю, Олег!
  Мене звати Наталя, я копірайтер. Буду буде радіти співпраці.
  Маю досвід написання текстів в Інстаграм для магазинів та особистих блогів. Обізнана достатньо в тематиці інстаграм та тік ток.
  В портфоліо є тексти, які писала для Instagram.
  Вартість за 1 пост 60 грн.
  Напишіть мені, обговоримо детальніше.

 7. 286    1  0
  1 day200 UAH

  Good night ! Interested in your project. I have experience working with writing live texts for Instagram. I look forward to you in private to discuss the details of the task and start a fruitful cooperation.
  Добрий вечір ! Зацікавив Ваш проєкт. Маю досвід роботи з написаннями живих текстів для Інстаграму. Чекаю на Вас в приватних аби обговорити подробиці завдання та розпочати плідну співпрацю.

 8. 486
   7  0

  3 days200 UAH

  Good morning, I am a SMMnik with 2 years of work experience. I understand the way in social networks.
  The cost of writing text is 100 UAH per post. I will be happy to collaborate with you!
  Доброго дня, я СММник з досвідом роботи 2 роки. Добре разуміюсь на просуванні в соц мережах.
  Вартість написання текстів - 100 грн за пост. Буду рада співпраці з вами!

 9.  freelancer isn't working in the service any longer
 10. proposal concealed by freelancer
 11. 351  
  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 12. 855    42  0
  1 day200 UAH

  Good day ! I will be happy to cooperate.
  Examples of:
  HTTPS://m.facebook.com/profile.php?id=241127799614804
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1i9gdnghOnV82YvFZLuvCq31zr21rB_UbMAGDAc06ghQ/edit
  Price for post size 600-1000 Zbp: 70 UAH
  The size of the text is 300-500 pcs. Price: 45 UAH
  Доброго дня! Буду рада співпраці.
  Приклади:
  https://m.facebook.com/profile.php?id=241127799614804
  https://docs.google.com/document/d/1i9gdnghOnV82YvFZLuvCq31zr21rB_UbMAGDAc06ghQ/edit
  Ціна для посту розміром 600-1000 збп: 70 грн
  Розмір тексту 300-500 збп. Вартість: 45 грн.

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 715    39  0
  1 day200 UAH

  Good day ! Ready to implement the project. I have a lot of experience. A few examples of my texts on different topics in the portfolio. I have a project on Instagram.
  Доброго дня! Готовий виконати проект. Маю чималий досвід. Декілька прикладів моїх текстів на різні теми в портфоліо. Веду проект в Інстаграм.

 15. proposal concealed by freelancer