Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

You need to draw 6 pictures (Illustrations)Нужно нарисовать 6 картинок (иллюстрации)

Translated1200 UAH

Client's feedback on cooperation with Volodimira Sokur

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the quick and efficient work!

Freelancer's feedback on cooperation with Yury Prokopov

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Clear requirements and very courageous communication.
I strongly recommend cooperation with this customer!

Volodimira Sokur | Safe Safe

 1. 1900    108  3   3
  2 days1200 UAH

  Good day ! I will be happy to help with the illustration. My work: Behance Freelancehunt
  Доброго дня! Дуже рада буду допомогти із ілюстрацією. Мої роботи: Behance Freelancehunt

 2. 380    3  0
  5 days1000 UAH

  Good morning, I am called Victoria.
  Ready to fulfill your order as quickly as possible. I have Adobe Photoshop and Adobe Illustrator. I have experience in creating corporate style, logo and illustrations.
  With further cooperation, a 10% discount will be made on the next order.
  Link to the portfolio:
  Behance
  Доброго дня, мене звати Вікторія.
  Готова якомога швидко і якісно виконати ваше замовлення. Чудово володію Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. Маю досвід зі створення фірмового стилю, логотипу та ілюстрацій.
  При подальшій співпраці діятиме знижка 10% на наступне замовлення.
  Посилання на портфоліо:
  Behance

 3. 454  
  2 days1000 UAH

  I can do it in 2 days, I can change it as I need. I work well with vector and rotating graphics. I take the commission on myself. The portfolio is in the profile.
  Зроблю за 2 дні, можу змінити як знадобиться. Добре працюю з векторною та растровою графікою. Комісію беру на себе. Портфоліо - в профайлі.

 4. 705    13  0
  2 days900 UAH

  Good evening !
  Ready to paint illustrations. Terms are 2 days. The price is 900g. Examples of my work are in the portfolio. I paint in the vector, the Illustrator program.
  Доброго вечора!
  Готова промалювати іллюстрації. Терміни - 2 дні. Ціна 900грн. Приклади моїх робіт є в портфоліо. Малюю в векторі, програма Іллюстратор.

 5. 548    3  0
  Winning proposal2 days1200 UAH

  Hello, Yuri, I am pleased to perform the order, worked with similar images, there was also a vector and a fur)
  Write me if you were interested because I didn't add to the portfolio.

  My portfolio to visit: Behance
  Привіт, Юрій, з задоволенням виконаю замовлення, працювала з схожими картинками, там теж був вектор і фура)
  Напишіть мені, якщо зацікавило, бо в портфоліо не добавляла

  Моє портфоліо для ознайомлення: Behance

 6. 492    4  0
  2 days900 UAH

  Welcome to! I have the desire to work on your order.
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю! Маю бажання попрацювати над Вашим замовленням.
  Буду рада співпраці!

 7. proposal concealed by freelancer
 8. 688    20  2
  3 days2000 UAH

  Hello, I was interested in your project.

  I work only on quality, I take into account all the desires.
  I am constantly in contact, answering all questions.
  Discuss details in personal messages.

  Portfolio - Behance
  Привіт, зацікавив Ваш проект.

  Працюю тільки на якість, враховую всі побажання.
  На зв'язку постійно, відповідаю на всі запитання!
  Обговоримо деталі в особистих повідомленнях

  Портфоліо - Behance

 9. 436  
  2 days1200 UAH

  Good evening .
  I can do it quickly and efficiently.
  I work with vectors.
  Portfolio
  Freelancehunt
  Добрий вечір.
  Можу зробити швидко та якісно.
  Працюю з векторами.
  Портфоліо
  Freelancehunt

 10. 1031    27  0
  7 days3000 UAH

  Good evening . I was very interested in your project. I will be happy to collaborate!
  Добрий вечір. Зацікавив дуже ваш проєкт. Буду рада співпраці!

 11. 1424
   33  0

  1 day1500 UAH

  Good morning, I work in the isometry (the like the picture track), performed similar tasks
  The project will be implemented tomorrow (depending on the time the project will be launched)
  Example of similar work: (1) Google Drive (2) Google Drive
  Доброго дня, працюю в ізометрії (те, як зображений трак), виконувала схоже завдання
  Орієнтовно завтра протягом дня буде виконано (залежно від часу, коли буде розпочато проєкт)
  Приклад схожої роботи: (1) Google Drive (2) Google Drive

  Similar completed project: Доделать рисунок в Илюстраторе

 12. 702    3  0
  4 days1600 UAH

  Good day .
  I will perform the task qualityly, taking into account all the wishes. I work with the vector, my work can be seen in the portfolio.
  Добрый день.
  Выполню задачу качественно, с учетом всех пожеланий. Работаю с вектором, мои работы можно увидеть в портфолио.

 13. 2140    45  0   2
  1 day1500 UAH

  I have design and illustration.
  Ready to fulfill your order.
  Some of my work can be viewed here- Behance Let’s discuss details.
  I start in different styles.
  I give you all the files I need.
  I will do it in the best.
  The work and work will be discussed before the start.
  Впевненено володію дизайном та ілюстрацією.
  Готовий виконати ваше замовлення.
  Деякі мої роботи можна розглянути тут- Behance Пишіть обговоримо деталі.
  Првцюю в різних стилях.
  По поребі даю всі файи які потрібно
  Зроблю в найкоащоиу виді
  Правки та обсяг роботи обговорюю до початку

 1. proposal concealed by freelancer