Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Connecting Direct Payment in Chatbot

Translated28 USD

 1. 445  
  10 days138 USD

  Good Morning, Mr. Alexander!
  I help business owners automatize and grow sales.
  I will be glad to help you work out the chatbot on the Smart Sender, connect the payment system and make payments through the chatbot. I make the goods cards and connect the payment for their purchase in the bot.

  Additional nice bonuses in gifts))

  The deadlines and the cost of the offer are oriented. The exact cost of the services will be formed after all the details on the project are clarified.

  I will be happy to be involved in the steady growth of your company’s sales!

  Congratulations to Natalia
  Sales & CRM Expert Head of Digital Marketing
  LinkedIn SSI - 69 ♰ 14K+ LinkedIn Family ♰ 11K+ Meta Family
  Доброго дня, пане Олександре!
  Я допомагаю власникам бізнесу автоматизувати та вирощувати продажі.
  Буду рада допомогти Вам допрацювати чат-бот у Smart Sender, під'єднати платіжну систему та реалізувати платежі через чат-бот. Створю картки товарів та підключу оплату для їх покупки в боті.

  Додаткові приємні бонуси у подарунок))

  Строки виконання та вартість пропозиції орієнтовні. Точна вартість послуг сформується після уточнення всіх деталей по проєкту.

  Буду рада бути причетною до стрімкого зростання продажів Вашої компанії!

  З повагою, Наталія
  Sales & CRM Expert | Head of Digital Marketing
  LinkedIn SSI - 69 | 14K+ LinkedIn Family | 11K+ Meta Family

 2. 738    4  1   2
  1 day28 USD

  Good Morning,

  I have experience in the development of chat bots and the integration of payment systems. Ready to help you process your chat in Smart Sender and set your payment through it.

  To accomplish this task, I will connect the payment system to your chat and create goods cards that will allow users to make direct payment for goods without having to go to your website.

  This will make the purchase process more convenient and efficient for users. Please send me more details about your chat and payment system, and we can start working on this project.

  Congratulations to Michael!
  Доброго дня,

  Маю досвід у розробці чат-ботів та інтеграції платіжних систем. Готовий допомогти вам в допрацюванні вашого чат-бота в Smart Sender та налаштувати оплату через нього.

  Для реалізації цієї задачі, я підключу платіжну систему до вашого чат-бота та створю картки товарів, які дозволять користувачам здійснювати пряму оплату за товари без необхідності переходити на ваш веб-сайт.

  Це дозволить зробити процес покупки більш зручним та ефективним для користувачів. Будь ласка, надішліть мені більше деталей щодо вашого чат-бота та платіжної системи, і ми можемо розпочати роботу над цим проектом.

  З повагою Михайло!

 3. 1 bid hidden