Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Create an Instagram storeСтворити інстаграм-магазин

Translated500 UAH

 1. 204  
  1 day508 UAH

  Welcome, your project is ready to start.
  здравствуйте , заинтересовал ваш проект готова приступить к работе

 2. 1351    31  0
  7 days6000 UAH

  Welcome to!

  I’m doing good compositions and I’m happy to work with you.
  Experience in design for over 6 years. CUMMA is agreed.

  I am on Behance.
  Вітаю!

  Роблю гарні композиції, з радістю попрацюю з вами.
  Досвід в дизайні більше 6 років. Cумма оговорюється.

  Я на Behance.

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 260  
  3 days4000 UAH

  Good day . I will be able to complete your project, write any wishes, in a personal message, send my portfolio.
  Доброго дня. Зможу виконати ваш проект, напишіть будь-ласка, в особисті повідомлення, відправлю своє портфоліо.

 5. 13482
   112  0

  5 days5000 UAH

  Good day .👋I realize your project, more than 8 years of work experience.👇- 300+ positive customer reviews.He worked with a budget of $100,000 a month.🔥We have successful projects such as:
  Mssgme / Pobedov / Tesla ( Kiev Auto Show )
  and others

  My advantages:
  - On contact from 7:00 to 21:00
  I work for the result.
  A lot of advertising, there is practical experience.

  Contact me on the site by clicking on a message near my profile

  by P.S. with portfolio you can read on this site, click on my profile - portfolio
  Добрый день👋.
  Реализую ваш проект, опыт работы более 8 лет👇.

  - 300+ позитивных отзывов клиентов.
  - Работал с бюджетами в 100 000 $ 🔥 в месяц.
  - Вел такие успешные проекты как:
  Mssgme / Pobedov / Tesla ( Киевский автосалон )
  и другие

  Мои преимущества:
  - На связи с 7:00 до 21:00
  - Работаю на результат
  - Много запусков рекламы, есть практический опыт

  Свяжитесь со мной на сайте нажав на сообщение возле моего профиля

  P.S. с портфолио можете ознакомиться на этом сайте, нажмите на мой профиль - портфолио

 6. 973    35  1
  7 days6000 UAH

  Congratulations to Ukraine!I have more than 2 years of experience in graphic design so I will do my best and use all my skills so that you will be satisfied with my work.I will be happy to help you realize your great projects.

  My portfolio is: Freelancehunt🙂
  Слава Україні!
  У мене більше 2 років досвіду в графічному дизайні, тому я зроблю все можливе і використаю всі свої навички, щоб ви залишилися задоволені моєю роботою.
  Буду радай допомогти вам реалізувати ваші чудові проекти🙂

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 7. 177  
  2 days500 UAH

  Good morning, I myself lead my profile in Instagram, and I know how to form a page well. Ready to Start Work
  Доброго дня, сама веду свій профіль в інстаграм, і вмію гарно оформити сторінку. Готова приступити до роботи

 8. 478  
  3 days2000 UAH

  Good day . I am pleased to fulfill your task.
  I have such experience. I am SMM with 5 years experience. I recently started a clothing shop.
  I will think about the whole concept of your store, make it stylish and harmonious. I can also set the target and tell you about the work sheets of Instagram.
  Доброго дня. З радістю виконаю ваше завдання.
  Маю такий досвід. Я смм з досвідом 5 років. Нещодавно створювала магазин одягу.
  Продумаю усю концепцію вашого магазину, зроблю його стильним та гармонійним. Також можу налаштувати таргет та розповісти про робочі фішки інстаграму.

 9. 256  
  1 day4000 UAH

  and greetings.
  I liked your project, so I would very much like to work with it.I have the necessary skills and experience to perform.

  I want to suggest you to create one page as a test task so that you can evaluate my skills and approach. This will allow you to get acquainted with my style of work and make sure I can perform tasks according to your wishes and expectations.I like - we will start a full-time work.

  If you have any questions or are interested in my proposal, please contact me so that we can discuss details and further cooperation.

  I am looking forward to the answer and the opportunity to work with your project.
  Привіт.
  Сподобався ваш проект, тому дуже хотів би з ним попрацювати.Маю необхідні навички та досвід для уcпішного виконання.

  Я хочу запропонувати вам створення одної сторінки як тестового завдання, щоб ви мали змогу оцінити мої навички та підхід. Це дозволить вам ознайомитись з моїм стилем роботи та переконатися, що я можу виконати завдання відповідно до вашого бажання та очіуквань.Сподабається - почнемо повноцінну роботу.

  Якщо у вас з’явилися питання, або зацікавила моя пропозиція, будь ласка зв’яжіться зі мною, щоб ми могли обговорити деталі та подальшу співпрацю.

  Я з нетерпінням чекаю на відповідь та можливість попрацювати з вашим проектом.

 10. 288    1  0
  1 day500 UAH

  Good day ! I have more than 5 years of experience in SMM. My specific content: graphic design, simple animations, video installation.

  I also have a director’s degree.
  I quickly adapt to a new place of work, active and attentive to the details.
  I will be happy to collaborate!
  Доброго дня! Маю досвід у SMM понад 5 років. Моя специфіка контент: графічний дизайн, прості анімації, монтаж відео.

  Також маю вищу освіту режисера.
  Швидко адаптуюся до нового місця роботи, активна та уважна до деталей.
  Буду рада співпраці!

 11. 265  
  3 days800 UAH

  Welcome to. My name is Valerie, I am a smm-specialist with graphic design skills. I have two years of experience. Ready to perform the work quickly and efficiently.
  Вітаю. Мене звати Валерія, я smm-спеціаліст з навичками графічного дизайну. Маю дворічний досвід. Готова виконати роботу швидко та якісно.

 12. 698    6  0
  4 days5000 UAH

  I will be glad to develop for you the design of the refrigerator) I will do it as quickly and quality as possible! Examples of my work here: Freelancehunt
  Can we learn more about the task? What is the theme of the project?
  I'm waiting for your message)
  Добрий день) Буду рада розробити для вас дизайн постыв) Зроблю максимально швидко та якісно! Приклади моїх робіт тут: Freelancehunt
  Чи можна детальніше ознайомитися із завданням? Яка тема проекту?
  Чекаю на ваше повідомлення)

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 505
   5  0

  1 day3000 UAH

  I am pleased to fulfill your project!
  Great experience in building pages!
  Creatively and creatively I approach every project.
  You will be surprised by the result!
  С радостью выполню Ваш проект!
  Большой опыт в оформлении страниц!
  Творчески и креативно подхожу к каждому проекту!
  Результатом будете удивлены!

 15. 2547    49  0   2
  7 days5000 UAH

  Hello to you!
  Interested in your project. Ready to start cooperation.
  Experience in work over 5 years
  I run social.net: fb, instagram
  Здравствуйте!
  Заинтересовал ваш проект. Готова приступить к сотрудничеству.
  Опыт работы более 5 лет
  Веду соц.сети: фб, инстаграм

 16. proposal concealed by freelancer
 17. proposal concealed by freelancer
 18. 781    9  0
  10 days4000 UAH

  Hello, I was very interested in your project!Get ready right now. 🙂 🙂
  I am a SMM specialist and graphic designer.💻I work on a professional level in graphic editors such as Canva, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, etc.With me your sales fly.
  I will be happy to work with you (good day)
  My portfolio is Behance🚀☀
  Здравствуйте, дуже зацікавив ваш проект! Готова взятися прямо зараз)👩🏽💻
  Я SMM фахівець та графічний дизайнер. Працюю на професійному рівні в таких графічних редакторах як Canva, Adobe photoshop, Adobe Illustrator і т.д.
  Зі мною ваші продажі злетять 🚀
  Буду рада співпраці з вами) Хорошого дня☀️
  Моє портфоліо Behance

 19. 140  
  20 days3900 UAH

  I have my own women’s clothes store, brought to the level of daily sales. I know what the headlines, the texts. I know what content will make sales, not just will be beautiful in the profile

  We can communicate separately with respect to the full profile.
  Маю власний магазин жіночого одягу, вивела на рівень щоденних продажів. Розумію які мають бути заголовки, тексти. Знаю, який контент зробить продажі, в не просто буде красуватись в профілі

  Можемо окремо поспілкуватись стосовно повного ведення профіля

 • Oleksandr S.
  27 March, 16:41 |

  Прошу прощения, за 500грн или цена указана как затычка ?

 • Damian V.
  27 March, 16:42 |

  там нуль загубили напевно

 • Oleksandr S.
  27 March, 16:46 |

  Часто ставят 500 просто как затычку, по этому и уточняю.
  Если было бы 600-700 тогда есть вопросы 😅 


Client
Aleksandr Mironov
Ukraine Zhitomir  11  0
Project published
2 months ago
163 views
Labels
 • дизайн
 • создание баннера
 • дизайн баннера
 • instagram
 • инстаграм
 • дизайн логотипов
 • Оформление соц. сетей